e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: hacking
Seria: Inne


13 najpopularniejszych sieciowych ataków na Twój komputer. Wykrywanie, usuwanie skutków i zapobieganie. eBook. ePub

Maciej Szmit, Mariusz Tomaszewski, Dominika Lisiak, Izabela Politowska
cena: 27.90 z
Data wydania: 2011-04-26
stron: 208, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Naucz siê rozpoznawaæ zagro¿enia i zadbaj o bezpieczeñstwo Twojego komputera!

 • Jak rozpoznaæ atak na Twój komputer?
 • Jak wykryæ z³o¶liwe oprogramowanie?
 • Jak zabezpieczyæ siê przed pods³uchem sieciowym?
Pewnie my¶lisz, ¿e Twojemu komputerowi nic nie grozi, bo nie przechowujesz na nim ¿adnych warto¶ciowych danych. Albo wrêcz przeciwnie - panicznie boisz siê wirusów, niemal jak ognia piekielnego, ale w ogóle nie potrafisz ich rozpoznaæ. A mo¿e jeste¶ jedn± z tych osób, które nigdy siê nad tym nie zastanawiaj±? Pewnie nie zdajesz sobie sprawy, ¿e przez nieprzemy¶lane dzia³ania mo¿esz sam sobie (i swojemu komputerowi) bardzo zaszkodziæ. Nadesz³a zatem pora, aby podj±æ radykalne kroki w celu zmiany tego stanu rzeczy - czas zrozumieæ, na czym polega atak, i zabezpieczyæ siê przed nim. A oto Twój najwierniejszy sprzymierzeniec w tej walce a ta ksi±¿ka to w³a¶nie Twój najwierniejszy sprzymierzeniec w tej walce!
Ksi±¿ka "13 najpopularniejszych sieciowych ataków na Twój komputer.Wykrywanie, usuwanie skutków i zapobieganie" poka¿e Ci, jak wytropiæ wirusy, przechytrzyæ z³o¶liwe oprogramowanie, rozpoznaæ pods³uch sieciowy. Dowiesz siê, jak szybko i skutecznie pozbyæ siê ró¿nych rodzajów sieciowego oszustwa, takich jak DNS-spoofing, MITM, phishing i pharming. Nauczysz siê zabezpieczaæ komputer przed wszelkimi próbami wtargniêcia na jego teren i pozbywaæ siê infekcji z sieci komputerowej, pendrive"a czy telefonu komórkowego. Ten podrêcznik poprowadzi Ciê prosto do zwyciêstwa w walce z sieciowym zagro¿eniem.
 • Wykrywanie pods³uchu sieciowego
 • Sieci zbudowane w oparciu o prze³±czniki
 • Sieci bezprzewodowe
 • Zabezpieczenia przed pods³uchem sieciowym
 • Z³o¶liwe oprogramowanie
 • Podszywanie siê i oszustwa: DNS-spoofing, MITM, phishing i pharming
 • Prawna ochrona bezpieczeñstwa informacji
 • Podstawy komunikacji sieciowej

Rozpoznaj, usuñ, ochroñ!
Ta ksi±¿ka to wiêcej ni¿ polisa ubezpieczeniowa!Cena: 27.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: hacking

Rootkity. Sabotowanie j±dra systemu Windows (79.00z)
Junos Security. A Guide to Junos for the SRX Services Gateways and Security Certification (237.15z)
A+, Network+, Security+ Exams in a Nutshell. A Desktop Quick Reference (186.15z)
Niewidzialny w sieci. Sztuka zacierania ¶ladów (32.76z)
Arkana szpiegostwa komputerowego (39.00z)
Kryptografia i bezpieczeñstwo sieci komputerowych. Matematyka szyfrów i techniki kryptologii (99.00z)
Real World Web Services. Integrating EBay, Google, Amazon, FedEx and more (169.15z)
Bezpieczne programowanie. Aplikacje hakeroodporne (39.00z)
Stra¿nik bezpieczeñstwa danych (59.90z)
Vademecum hakera. Zabezpieczenia w Windows (34.90z)
Mity bezpieczeñstwa IT. Czy na pewno nie masz siê czego baæ? (39.00z)
Snort Cookbook (143.65z)
Bezpieczeñstwo w Windows 2000. Czarna ksiêga (42.00z)
Wykrywanie w³amañ i aktywna ochrona danych (59.90z)
Cisza w sieci (69.00z)
Hack Proofing Your Network. Edycja polska (69.00z)
Hakerzy atakuj±. Jak podbiæ kontynent (49.90z)
Bezpieczeñstwo w sieciach Windows (55.00z)
Windows Server 2003. Bezpieczeñstwo. Biblia (55.00z)
Hacking: The Next Generation. The Next Generation (135.15z)

Pozostae z serii: Inne

Go Machine Learning Projects (159.00z)
T-SQL dla zaawansowanych. Przewodnik programisty. Wydanie IV (54.45z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci (27.90z)
The Art of Writing Efficient Programs (129.00z)
Predictive Analytics with TensorFlow (179.00z)
System Center 2016 Virtual Machine Manager Cookbook - Third Edition (169.00z)
Programista na rozmowie kwalifikacyjnej (36.58z)
Advanced Rails. Building Industrial-Strength Web Apps in Record Time (118.15z)
Python 3. Kolejne lekcje dla nowych programistów (39.90z)
Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybko¶ci, skuteczno¶ci i wyszukiwarek. eBook. Mobi (47.00z)
Niezawodne zasady web designu. Projektowanie spektakularnych witryn internetowych. Wydanie II (49.00z)
Green IT w zrównowa¿onym biznesie (13.00z)
Macromedia Dreamweaver 8 z ASP, PHP i ColdFusion. Oficjalny podrêcznik (20.90z)
Developing High-Frequency Trading Systems (139.00z)
W 80 zadañ dooko³a Excela. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego w æwiczeniach (69.00z)
Java Data Objects (59.90z)
Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik (24.90z)
Jêzyk C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnêtrznych (44.55z)
Linux: Powerful Server Administration (699.00z)
Mastering Linux Security and Hardening - Second Edition (139.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet radiowy maków podhalanski telefon serwery | zajdzyj Serwis laptopów ursus naprawimy wszystko | polecam genialny niepowtarzalny serwis laptopów warszawa sosnkowskiego 33 serwis komputerowy | fumigowanie | domy knurów