e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Macromedia Dreamweaver 8 z ASP, PHP i ColdFusion. Oficjalny podręcznik
Cena: 8.5714285714286 6.00 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0. eBook. Mobi

Gregory Smith
cena: 62.90 zł
Data wydania:
stron: 462, oprawa, format:

więcej na stronie helion.pl

Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0 eBook -- spis treści

O autorze (13)

O recenzentach (15)

Wprowadzenie (17)

Rozdział 1. Wersje PostgreSQL (21)

 • Wydajność we wcześniejszych wydaniach PostgreSQL (22)
  • Wybór odpowiedniej wersji (23)
  • Uaktualnienie do nowszej głównej wersji (23)
 • PostgreSQL czy inna baza danych? (26)
 • Narzędzia PostgreSQL (27)
  • Moduły contrib w PostgreSQL (27)
  • pgFoundry (30)
  • Dodatkowe oprogramowanie związane z PostgreSQL (30)
 • Cykl życiowy aplikacji PostgreSQL (31)
 • Optymalizacja wydajności w praktyce (32)
 • Podsumowanie (34)

Rozdział 2. Sprzęt dla bazy danych (35)

 • Zrównoważenie wydatków na zakup sprzętu (35)
  • Procesor (36)
  • Pamięć (37)
  • Dyski twarde (37)
  • Kontrolery dysków (43)
 • Niezawodne kontrolery i konfiguracja dysków (48)
  • Bufor zapisu (49)
  • Wpływ bufora bez wstrzymywania zapisu na wydajność (52)
 • Podsumowanie (53)

Rozdział 3. Testy wydajności sprzętu dla bazy danych (55)

 • Testy wydajności procesora i pamięci (55)
  • memtest86+ (56)
  • Testowanie pamięci za pomocą narzędzia STREAM (56)
  • Testy wydajności procesora (59)
  • Powody wolnego działania procesora i pamięci (60)
 • Fizyczna wydajność dysku (61)
  • Swobodny dostęp i liczba operacji wejścia-wyjścia na sekundę (61)
  • Dostęp sekwencyjny i ZCAV (63)
  • Liczba wykonywanych operacji zatwierdzania (64)
 • Narzędzia do testowania wydajności dysku (65)
  • hdtune (65)
  • dd (69)
  • bonnie++ (70)
  • sysbench (75)
  • Skomplikowane testy wydajności dysku twardego (77)
 • Przykładowe wyniki testu wydajności dysku (78)
  • Oczekiwana wydajność dysku (80)
 • Podsumowanie (83)

Rozdział 4. Konfiguracja dysków (85)

 • Maksymalna wielkość systemu plików (85)
 • Odzyskiwanie danych po awarii systemu plików (86)
  • Systemy plików z księgowaniem (87)
 • Systemy plików w Linuksie (88)
  • ext2 (88)
  • ext3 (89)
  • ext4 (91)
  • XFS (91)
  • Inne systemy plików w Linuksie (93)
  • Bariery zapisu (94)
  • Ogólne dostrajanie systemów plików w Linuksie (96)
 • Systemy plików Solaris i FreeBSD (102)
  • Solaris UFS (102)
  • FreeBSD UFS2 (104)
  • ZFS (105)
 • Systemy plików w Windows (107)
  • FAT32 (107)
  • NTFS (107)
 • Konfiguracja dysku dla PostgreSQL (108)
  • Dowiązania symboliczne (108)
  • Tablespace (109)
  • Drzewo katalogów bazy danych (109)
  • Macierze dyskowe, RAID i konfiguracja dysków (112)
 • Podsumowanie (115)

Rozdział 5. Pamięć dla bufora bazy danych (117)

 • Jednostki pamięci w pliku konfiguracyjnym postgresql.conf (118)
 • Zwiększenie parametrów pamięci współdzielonej w systemie Unix w celu zdefiniowania większego bufora (119)
  • Semafory jądra (120)
  • Oszacowanie wielkości pamięci współdzielonej (121)
 • Przegląd bufora bazy danych (122)
  • Instalacja pg_buffercache w bazie danych (123)
  • Konfiguracja układu dysków (124)
  • Utworzenie nowego bloku w bazie danych (126)
  • Zapis zmodyfikowanych bloków na dysku (127)
 • Naprawa bazy danych po awarii a wielkość bufora (128)
  • Podstawy przetwarzania punktów kontrolnych (128)
  • Dziennik zapisu z wyprzedzeniem a proces naprawy po awarii (128)
  • Tworzenie punktów kontrolnych (129)
  • Cykl życia bloku bazy danych (131)
 • Bufor bazy danych kontra bufor systemu operacyjnego (132)
  • Podwójnie buforowane dane (133)
  • Przeciążenie punktu kontrolnego (134)
  • Początkowe wskazówki dotyczące wielkości (135)
 • Analiza zawartości bufora (136)
  • Zapytania pozwalające na przegląd zawartości bufora (137)
  • Przegląd wielkości bufora i jej dostosowanie (141)
 • Podsumowanie (141)

Rozdział 6. Optymalizacja konfiguracji serwera (143)

 • Interakcja z używaną konfiguracją (144)
  • Ustawienia domyślne i sposoby ich zerowania (144)
  • Dozwolony kontekst do przeprowadzania zmian (144)
  • Ponowne wczytywanie pliku konfiguracyjnego (146)
 • Ustawienia na poziomie serwera (147)
  • Połączenia z bazą danych (147)
  • Pamięć współdzielona (149)
  • Rejestrowanie zdarzeń (150)
  • Polecenie VACUUM i dane statystyczne (152)
  • Punkty kontrolne (155)
  • Ustawienia mechanizmu WAL (156)
  • Replikacja WAL i PITR (159)
 • Ustawienia na poziomie klienta (159)
  • Optymalizacje niezalecane (162)
 • Optymalizacja ustawień nowego serwera (164)
 • Wskazówki dotyczące serwerów dedykowanych (164)
 • Wskazówki dotyczące serwerów współdzielonych (165)
 • pgtune (166)
 • Podsumowanie (166)

Rozdział 7. Rutynowa konserwacja (167)

 • Widoczność transakcji wraz z kontrolą współbieżności (167)
  • Wewnętrzne mechanizmy określające widoczność (168)
  • Uaktualnienia (169)
  • Konflikty podczas blokowania rekordów (171)
  • Usunięcie (173)
  • Zalety mechanizmu MVCC (174)
  • Wady mechanizmu MVCC (174)
  • Wyzerowanie identyfikatora transakcji (174)
 • Vacuum (176)
  • Implementacja procesu vacuum (177)
  • Operacja czyszczenia na podstawie kosztów (179)
  • Demon autovacuum (181)
  • Powszechnie spotykane problemy z vacuum i autovacuum (185)
 • Automatyczna analiza (190)
 • Nadmuchane indeksy (191)
  • Pomiar nadmuchania indeksu (191)
 • Szczegółowe monitorowanie stron indeksu i danych (193)
 • Monitorowanie dzienników zdarzeń zapytań (194)
  • Podstawowa konfiguracja rejestracji zdarzeń w PostgreSQL (194)
  • Rejestrowanie trudnych zapytań (199)
  • Analiza pliku dziennika zdarzeń (200)
 • Podsumowanie (207)

Rozdział 8. Sprawdzanie wydajności bazy danych (209)

 • Domyślne testy pgbench (209)
  • Definicja tabeli (210)
  • Wykrywanie skali wielkości bazy danych (210)
  • Definicja skryptu zapytania (211)
  • Konfiguracja serwera bazy danych pod kątem pgbench (213)
 • Ręczne uruchamianie pgbench (214)
 • Wyniki graficzne generowane za pomocą pgbench-tools (216)
  • Konfiguracja pgbench-tools (216)
 • Przykładowe wyniki testów pgbench (217)
  • Test przeprowadzający jedynie zapytania SELECT (217)
  • Test transakcji TPC-B-like (218)
  • Analiza opóźnienia (219)
 • Powody otrzymywania błędnych wyników i różnic (222)
  • Programistyczne wersje PostgreSQL (223)
  • Wątki worker i ograniczenia programu pgbench (224)
 • Własne testy pgbench (225)
  • Test szybkości wstawiania danych (225)
 • Testy wydajności Transaction Processing Performance Council (226)
 • Podsumowanie (228)

Rozdział 9. Indeksowanie bazy danych (229)

 • Przegląd sposobów indeksowania (230)
  • Dane statystyczne służące do pomiaru wielkości zapytania na dysku i bloku indeksu (230)
  • Uruchomienie przykładu (231)
  • Konfiguracja przykładowych danych (232)
  • Proste wyszukiwania za pomocą indeksów (233)
  • Pełne skanowanie tabeli (234)
  • Tworzenie indeksu (235)
  • Wyszukiwanie za pomocą nieefektywnego indeksu (235)
  • Łączenie indeksów (237)
  • Przejście ze skanowania indeksowanego na sekwencyjne (238)
  • Klastry kontra indeksy (239)
  • Polecenie Explain oraz liczniki bufora (241)
 • Tworzenie indeksu i jego obsługa (241)
  • Zapewnienie unikalności indeksów (242)
  • Współbieżne tworzenie indeksu (243)
  • Klastrowanie indeksu (243)
  • Ponowne indeksowanie (244)
 • Rodzaje indeksów (245)
  • B-tree (245)
  • Hash (246)
  • GIN (246)
  • GiST (247)
 • Zaawansowane sposoby korzystania z indeksów (247)
  • Indeksy wielokolumnowe (248)
  • Indeksy dla operacji sortowania (248)
  • Indeksy częściowe (249)
  • Indeksy bazujące na wyrażeniu (249)
  • Indeksowanie na potrzeby wyszukiwania pełnego tekstu (250)
 • Podsumowanie (250)

Rozdział 10. Optymalizacja zapytań (253)

 • Przykładowe zbiory danych (253)
  • Pagila (254)
  • Dell Store 2 (254)
 • Podstawy polecenia EXPLAIN (256)
  • Obciążenie związane z pomiarem (256)
  • Zachowanie przy zimnym i rozgrzanym buforze (257)
 • Struktura węzłów planu zapytania (259)
  • Podstawy obliczania kosztu (260)
 • Narzędzia analizy danych polecenia EXPLAIN (262)
  • Graficzne przedstawienie danych EXPLAIN (262)
  • Rozbudowane dane wyjściowe (263)
  • Dane wyjściowe EXPLAIN w postaci czytelnej dla komputera (263)
  • Narzędzia służące do analizy planu (264)
 • Łączenie zbiorów rekordów (265)
  • Identyfikator krotki (265)
  • Skanowanie sekwencyjne (266)
  • Skanowanie indeksu (266)
  • Mapa bitowa i skanowanie indeksu (267)
 • Przetwarzanie węzłów (268)
  • Węzeł Sort (268)
  • Węzeł Limit (270)
  • Węzeł Aggregate (271)
  • Węzeł HashAggregate (272)
  • Węzeł Unique (273)
  • Węzeł Result (274)
  • Węzeł Append (275)
  • Węzeł Group (276)
  • Węzły Subquery Scan i Subplan (277)
  • Operacje ustawiania (278)
  • Materializacja (279)
  • Skanowanie CTE (280)
 • Złączenia (281)
  • Pętle zagnieżdżone (281)
  • Złączenie Merge Join (283)
  • Złączenia Hash Join (285)
 • Dane statystyczne (290)
  • Przeglądanie i szacowanie za pomocą danych statystycznych (290)
  • Cele danych statystycznych (293)
  • Obszary trudne do oszacowania (295)
 • Inne parametry planowania zapytania (295)
  • effective_cache_size (295)
  • work_mem (297)
  • constraint_exclusion (298)
  • cursor_tuple_fraction (298)
 • Wykonywanie innych typów zapytań (298)
 • Poprawianie zapytań (299)
  • Optymalizacja dla w pełni buforowanych zbiorów danych (300)
  • Poszukiwanie odpowiednika zapytania (300)
  • Wyłączanie funkcji optymalizatora (301)
  • Rozwiązywanie błędów optymalizatora (305)
  • Unikanie planu restrukturyzacji za pomocą OFFSET (306)
  • Zewnętrzne źródła problemów (309)
 • Ograniczenia SQL (309)
  • Numerowanie rekordów w SQL (309)
  • Używanie funkcji Window do numerowania (311)
  • Używanie funkcji Window do kumulowania wyniku (311)
 • Podsumowanie (313)

Rozdział 11. Dane statystyczne i działanie bazy danych (315)

 • Widoki danych statystycznych (315)
 • Widoki kumulacyjne i żywe (317)
 • Dane statystyczne tabel (318)
  • Operacje wejścia-wyjścia tabel (320)
 • Dane statystyczne indeksu (322)
  • Operacje wejścia-wyjścia indeksu (323)
 • Dane statystyczne dotyczące całej bazy danych (324)
 • Połączenia i aktywność (324)
 • Blokady (325)
  • Transakcje wirtualne (326)
  • Dekodowanie informacji o blokadzie (327)
  • Oczekiwanie na blokadę transakcji (330)
  • Oczekiwanie na blokadę tabeli (331)
  • Rejestrowanie informacji o blokadach (332)
 • Wykorzystanie dysku (333)
 • Bufor, zapis w tle oraz aktywność tworzenia punktu kontrolnego (335)
  • Zapis migawek pg_stat_bgwriter (337)
  • Optymalizacja z użyciem danych statystycznych dotyczących zapisu w tle (339)
 • Podsumowanie (341)

Rozdział 12. Monitorowanie i trendy (343)

 • Narzędzia monitorujące w systemie Unix (343)
  • Przykładowa konfiguracja (344)
  • vmstat (344)
  • iostat (347)
  • top (355)
  • sysstat i sar (357)
 • Narzędzia monitorujące dla Windows (360)
  • Menedżer zadań (360)
  • Monitor systemu Windows (360)
 • Oprogramowanie trendów (362)
  • Rodzaje monitorowania i oprogramowanie trendów (363)
  • Nagios (364)
  • Cacti (366)
  • Munin (366)
  • Inne pakiety trendów (367)
 • Podsumowanie (369)

Rozdział 13. Pula połączeń i buforowanie (371)

 • Pula połączeń (371)
  • Liczniki puli połączeń (372)
  • pgpool-II (373)
  • pgBouncer (374)
 • Buforowanie bazy danych (376)
  • memcached (376)
  • pgmemcache (377)
 • Podsumowanie (378)

Rozdział 14. Skalowanie za pomocą replikacji (381)

 • Hot Standby (381)
  • Terminologia (382)
  • Konfiguracja przekazywania danych mechanizmu WAL (383)
  • Protokół Streaming Replication (384)
  • Optymalizacja funkcji Hot Standby (384)
 • Menedżery kolejki replikacji (386)
  • Slony (387)
  • Londiste (387)
  • Skalowanie odczytu za pomocą oprogramowania replikacji bazującego na kolejce (388)
 • Wymagania aplikacji specjalnych (388)
  • Bucardo (388)
  • pgpool-II (389)
 • Inne interesujące projekty replikacji (389)
 • Podsumowanie (391)

Rozdział 15. Partycjonowanie danych (393)

 • Partycjonowanie o zasięgu tabeli (393)
  • Określenie pola klucza używanego do partycjonowania (394)
  • Wielkości partycji (395)
  • Tworzenie partycji (396)
  • Przekierowywanie poleceń INSERT do partycji (397)
  • Plany zapytań dla pustej partycji (399)
  • Zmiana daty i uaktualnianie wyzwalacza (400)
  • Migracja partycjonowanej używanej tabeli (401)
  • Zapytania partycjonowane (403)
  • Tworzenie nowych partycji (405)
  • Zalety partycjonowania (406)
  • Błędy często popełniane podczas partycjonowania (407)
 • Partycjonowanie poziome za pomocą PL/Proxy (408)
  • Generowanie wartości hash (408)
  • Skalowanie za pomocą PL/Proxy (410)
  • Skalowanie za pomocą GridSQL (411)
 • Podsumowanie (412)

Rozdział 16. Unikanie najczęściej spotykanych problemów (415)

 • Operacja bulk-loading (415)
  • Metody wczytywania danych (416)
  • Optymalizacja operacji bulk-loading (417)
  • Pominięcie optymalizacji mechanizmu WAL (418)
  • Ponowne utworzenie indeksów i dodanie ograniczeń (419)
  • Przywracanie równoległe (419)
  • Czyszczenie po operacji wczytania danych (420)
 • Najczęstsze problemy związane z wydajnością (421)
  • Zliczanie rekordów (421)
  • Niewyjaśnione operacje zapisu (422)
  • Wolne wykonywanie funkcji i poleceń składowanych (423)
  • Testy wydajności PL/pgSQL (424)
  • Ogromne przeciążenie klucza zewnętrznego (424)
  • Użycie pamięci przez wyzwalacz (425)
  • Ogromne przeciążenie mechanizmu zbierającego dane statystyczne (426)
  • Zmaterializowane widoki (427)
 • Profilowanie bazy danych (427)
  • gprof (427)
  • OProfile (428)
  • Visual Studio (428)
  • DTrace (428)
 • Problemy wydajności w poszczególnych wersjach (429)
  • Agresywne uaktualnienia PostgreSQL (430)
  • 8.1 (431)
  • 8.2 (432)
  • 8.3 (432)
  • 8.4 (434)
  • 9.0 (436)
 • Podsumowanie (441)

Skorowidz (443)Cena: 62.90 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: Inne

Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania. eBook. Mobi (37.00zł)
Zwinny samuraj. Jak programują mistrzowie zwinności. eBook. ePub (39.00zł)
Ajax. Implementacje. eBook. Mobi (39.00zł)
Android 3. Tworzenie aplikacji. eBook. Pdf (119.00zł)
Excel w obliczeniach naukowych i technicznych. eBook. Pdf (31.99zł)
Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach. eBook. ePub (44.90zł)
Testowanie bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Receptury. eBook. Mobi (39.00zł)
Fotograf w podróży. eBook. Pdf (47.00zł)
Windows 8 PL. Zaawansowana administracja systemem. eBook. ePub (47.00zł)
Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji. eBook. Mobi (69.90zł)
Facebook. Daj się poznać. eBook. Mobi (19.90zł)
AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych. Wydanie II. eBook. Pdf (37.00zł)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie III. eBook. ePub (39.90zł)
Mistrz programowania. Zwiększ efektywność i zrób karierę. eBook. Pdf (29.90zł)
PHP 5. Praktyczny kurs. Wydanie II. eBook. ePub (54.80zł)
Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna odsłona. eBook. Mobi (27.90zł)
W 80 zadań dookoła Excela. Arkusz kalkulacyjny w ćwiczeniach. eBook. ePub (54.99zł)
Programowanie aplikacji na iPhone 4. Poznaj platformę iOS SDK3 od podstaw. eBook Pdf (69.90zł)
Programowanie w Linuksie. Ćwiczenia. eBook. Pdf (31.99zł)
Wojownik sieci. Wydanie II. eBook. Mobi (79.00zł)

Pozostałe z serii: Inne

Twoja pierwsza strona WWW. Stwórz profesjonalną i funkcjonalną stronę WWW bez znajomości programowania (24.90zł)
Bezpieczeństwo Microsoft Windows. Podstawy praktyczne (41.07zł)
Mikrokontrolery STM32 w praktyce (78.10zł)
E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image'u w biznesie. eBook. ePub (35.90zł)
Adobe Premiere 6. Biblia (69.00zł)
Po prostu Fireworks 4 (39.99zł)
Matematyka Europejczyka. Zbiór zadań dla gimnazjum. Klasa 3 (19.90zł)
Jura Krakowsko - Częstochowska. Z legendą wśród Orlich Gniazd. Wydanie 3 (29.90zł)
InDesign 2.0 PL. Ćwiczenia (20.00zł)
Android. Programowanie gier na tablety. eBook. Pdf (31.99zł)
Praktyczny kurs asemblera. Wydanie II. eBook. ePub (54.80zł)
O współczuciu. Jak osiągnąć spokój wewnętrzny i zbudować lepszy świat (23.92zł)
Algorytmy numeryczne w Delphi. Księga eksperta (69.00zł)
Aparaty cyfrowe. Praktyczny przewodnik (45.00zł)
Java w komercyjnych usługach sieciowych. Księga eksperta (89.00zł)
Po prostu Photoshop CS4/CS4 PL (79.00zł)
Anatomia PC. Kompendium. Wydanie II (44.90zł)
100 sposobów na Linux Server. Wskazówki i narzędzia dotyczące integracji, monitorowania i rozwiązywania problemów (59.00zł)
WordPress. Tworzenie własnych motywów (44.90zł)
Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo (79.00zł)

edytor jpg edytor jpg | bezprzewodowy światłowodowy internet białka telefon serwery | telegraf | klej do tapet wrocław | hotel Wałcz