e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: wtosie
Seria: Inne


Windows i sieci komputerowe

Krzysztof Cie¶lak
cena: 16.10 z
Data wydania: 2011-09-14
stron: 176, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka Windows i sieci komputerowe adresowana jest do ludzi stawiaj±cych pierwsze kroki w dziedzinie sieci komputerowych opartych na systemach Windows. Jest przydatna ka¿demu, kto zamierza stworzyæ, administrowaæ lub jedynie korzystaæ z ma³ej sieci komputerowej.

Ksi±¿ka zawiera tak¿e informacje na temat technologii stosowanych w skomplikowanych sieciach o du¿ej liczbie stanowisk oraz porady dotycz±ce konfiguracji systemów Windows 95 i NT 4.0.Cena: 16.10 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: wtosie

Przewodnik po sieciach rozleg³ych (8.00z)
Maya 2. Animacja postaci (79.00z)
Komputer PC dla wapniaków. Wydanie II (22.50z)
MegaCAD (33.00z)
Zakup i rozbudowa PC. Wydanie II (14.30z)
Paj±czek 2000 PRO. Æwiczenia praktyczne (10.00z)
Mechanical Desktop 6. Æwiczenia praktyczne (16.00z)
IntelliCAD. Æwiczenia praktyczne (13.00z)
WAP dla ka¿dego (25.00z)
3D Studio MAX 3. Efektowna animacja w praktyce (60.00z)
PageMaker 6.5. Æwiczenia praktyczne (10.00z)
Word dla Windows 95 (19.50z)
Internet. Katalog Polish World (18.99z)
3D Studio Max 3. Æwiczenia praktyczne (9.00z)
Mechanical Desktop 2.0 (109.00z)
Po prostu Photoshop 5 PL/5.5 (30.00z)
Anatomia PC. Wydanie V (99.00z)
Wybrane zagadnienia kryptologii i ochrony informacji (18.00z)
Sieci komputerowe. Budowa i dzia³anie (35.00z)
Technika obiektowa (6.80z)

Pozostae z serii: Inne

Po prostu FreeHand 8 (28.00z)
Deployment with Docker (159.00z)
R for Data Science. Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data (203.15z)
Designing Games. A Guide to Engineering Experiences (143.65z)
Programming Web Services with XML-RPC. Creating Web Application Gateways (118.15z)
Proste jak pi Matematyka to bu³ka z mas³em (30.40z)
HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty. Wydanie II (43.45z)
Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II (59.95z)
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem? eBook. Pdf (29.90z)
Applied Unsupervised Learning with Python (119.00z)
Kubernetes w akcji (103.20z)
Python zorientowany obiektowo. Programowanie gier i graficznych interfejsów u¿ytkownika (89.00z)
The Applied TensorFlow and Keras Workshop (94.99z)
Working with Odoo 11 (179.00z)
Java. Praktyczny kurs. Wydanie IV (69.00z)
Toskania i Wenecja. W krainie cyprysów, oliwy i win (26.90z)
Hands-On Data Structures and Algorithms with Python - Third Edition (139.00z)
Haker umys³ów (29.00z)
Mastering Blockchain (189.00z)
Deep Reinforcement Learning with Python - Second Edition (139.00z)