e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Windows 10
Seria: Inne
Promocja: -44%


Windows 10 PL. Kurs

Danuta Mendrala, Marcin Szeliga
promocja -44%
cena: 39.196428571429 z 21.95 z
Data wydania: 2015-10-05
stron: 264, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na Windows 10!

 • Zainstaluj nowy system lub zaktualizuj posiadany
 • Poznaj interfejs u¿ytkownika i narzêdzia systemowe
 • Dowiedz siê, jak zarz±dzaæ plikami, folderami i dyskami
 • Naucz siê korzystaæ z urz±dzeñ zewnêtrznych i sieci
Windows 10 od d³u¿szego ju¿ czasu reklamowany jest jako prawdziwa rewolucja na rynku systemów operacyjnych i doskona³e ¶rodowisko, dzia³aj±ce na wszelkich urz±dzeniach cyfrowych, pocz±wszy od wydajnych i rozbudowanych maszyn serwerowych, poprzez laptopy i komputery stacjonarne, a¿ po konsole, tablety i smartfony, a nawet urz±dzenia Raspberry Pi. Nowy system ma byæ szybszy, ³adniejszy, wygodniejszy i bezpieczniejszy ni¿ jego poprzednie wersje, a jego wieloplatformowo¶æ powinna zachwyciæ u¿ytkowników ró¿nych urz±dzeñ. Co ciekawe, prawdopodobnie po raz pierwszy w historii firmy Microsoft obietnice te wydaj± siê mieæ pe³ne pokrycie w rzeczywisto¶ci. W dodatku aktualizacja starszych wersji systemu jest niezwykle prosta i bezproblemowa — i nie wymaga ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Je¶li nie chcesz wlec siê w technologicznym ogonie, zainstaluj system Windows 10 i siêgnij po ksi±¿kê Windows 10 PL. Kurs, dziêki której szybko i bezbole¶nie poznasz to ¶rodowisko. Sprawd¼ w praktyce nowe narzêdzia do wyszukiwania, naucz siê korzystaæ z interfejsu u¿ytkownika, dowiedz siê, jak przeprowadzaæ podstawowe operacje na plikach, katalogach i dyskach oraz uruchamiaæ tradycyjne programy okienkowe i nowoczesne aplikacje. Pod³±cz do komputera urz±dzenia zewnêtrzne i wkrocz w ¶wiat internetu. Zarz±dzaj kontami u¿ytkowników, zmieniaj ustawienia systemowe, wypróbuj metody zabezpieczania swojego urz±dzenia. Baw siê, poznawaj ¶wiat, pracuj, ucz siê, kontaktuj ze znajomymi — to wszystko zapewni Ci Windows 10!
 • Wymagania sprzêtowe systemu Windows 10 i wybór wersji systemu
 • Instalacja lub aktualizacja oraz aktywacja systemu
 • Przegl±d najwa¿niejszych narzêdzi systemowych
 • Konfiguracja systemu i rozwi±zywanie problemów
 • Zarz±dzanie u¿ytkownikami i bezpieczeñstwem komputera
 • Praca z plikami, folderami, bibliotekami i dyskami
 • Pod³±czanie i u¿ywanie urz±dzeñ zewnêtrznych oraz sieci

Poznaj w praktyce najlepszy system operacyjny Microsoftu!Cena: 21.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Windows 10

AutoIt v3: Your Quick Guide (33.92z)
Uniwersalna Platforma Windows. Kurs video. Poziom pierwszy. Programowanie aplikacji dla urz±dzeñ desktopowych, mobilnych i holograficznych (39.00z)
Pierwsze kroki z aktualizacj± Creators Update (19.91z)
Windows Sysinternals wykrywanie i rozwi±zywanie problemów. Optymalizacja niezawodno¶ci i wydajno¶ci systemów Windows przy u¿yciu Sysinternals (88.83z)
Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Podrêcznik do samodzielnej nauki (38.64z)
Windows PowerShell Przewodnik po skryptach (103.01z)
Windows 10 PL. Dla seniorów (21.95z)
Windows od ¶rodka. Architektura systemu, procesy, w±tki, zarz±dzanie pamiêci± i du¿o wiêcej. Wydanie VII (129.00z)
Windows 10 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 od ¶rodka (83.16z)
Windows 10. Programowanie uniwersalnych aplikacji mobilnych (66.21z)
Windows 10 od podstaw (33.00z)
Windows 10 Krok po kroku (71.60z)
ABC systemu Windows 10 PL (39.90z)
Microsoft Exam MD-100 Windows 10 Certification Guide (129.00z)
Windows 10 Krok po kroku (75.20z)
Windows PowerShell 3.0 Krok po kroku (115.29z)
Windows 10 PL. Od ¶rodka (54.45z)
Systemy operacyjne. Architektura, funkcjonowanie i projektowanie. Wydanie IX (70.95z)
Windows 10. Kurs video. Krok po kroku (29.00z)

Pozostae z serii: Inne

Programming Google App Engine. Build and Run Scalable Web Apps on Google's Infrastructure (118.15z)
Grecja. Ateny i Peloponez. B³êkit morza, biel marmuru. Wydanie 1 (13.70z)
OpenCL. Akceleracja GPU w praktyce (47.20z)
Tablice informatyczne. PHP (12.90z)
Konstrukcje I. Wybrane konstrukcje matematyki teoretycznej. Topologie miary i ca³ki Lebesgue`a (25.00z)
Instant Kendo UI Mobile (64.99z)
Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Czê¶æ 2 (23.92z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci. Wydanie II (Wydanie ekskluzywne + Audiobook mp3) (32.45z)
Microsoft Dynamics 365 Business Central Cookbook (139.00z)
Learn Python Programming - Third Edition (139.00z)
LEGO BOOST - wyzwalacz kreatywno¶ci. Jak zbudowaæ 95 robotów o prostej konstrukcji (37.95z)
Google Advertising Tools. Cashing in with AdSense and AdWords. 2nd Edition (118.15z)
HTML5. Wszystko, co powinni¶cie wiedzieæ o programowaniu. Przewodnik profesjonalisty (39.90z)
101 zabaw z klockami. Nauka matematyki poprzez zabawê. Podrêcznik dla rodziców i nauczycieli (13.70z)
CorelDRAW X6 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (19.90z)
Hands-On Low-Code Application Development with Salesforce (129.00z)
£amig³ówki logiczne. Wytê¿ umys³ w 96 zagadkach matematycznych (13.70z)
Running Lean. Iterate from Plan A to a Plan That Works. 2nd Edition (126.65z)
Joomla! Biblia (54.45z)
Potêga obrazu. Podrêcznik fotografii cyfrowej (59.00z)

radiowy oraz szybki bezprzewodowy internet krzeszów telefon voip | wolne miejsca na noclegi w Jantarze wolne pokoje Jantar last minut Mierzeja Wiślana nad morzem | autoszyby Drawsko Pomnorskie, Mirosławiec | zapraszamy na bezpłatną wycenę serwis laptopów ursus tylko u nas darmowa wycena