e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Macromedia Dreamweaver 8 z ASP, PHP i ColdFusion. Oficjalny podręcznik
Cena: 8.5714285714286 6.00 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Microsoft SQL Server. Modelowanie i eksploracja danych. eBook. ePub

Danuta Mendrala, Marcin Szeliga
cena: 54.99 zł
Data wydania: 2012-04-11
stron: 424, oprawa, format:

więcej na stronie helion.pl

Microsoft SQL Server. Modelowanie i eksploracja danych eBook -- spis treści

Wstęp (9)

 • Proces eksploracji danych (10)
 • Instalacja i konfiguracja narzędzi (12)
  • Serwer SQL (12)
  • Arkusz kalkulacyjny Excel (15)
  • Dodatek Data Mining do pakietu Office (15)
  • Przykłady (16)
 • Konwencje i oznaczenia (20)

Część I: Modelowanie (23)

Rozdział 1. Eksploracja danych jako technika wspomagania decyzji (25)

 • Modelowanie świata (25)
  • Obiekty, zdarzenia i reguły (26)
  • Dane (27)
  • Informacje (27)
  • Wiedza (29)
  • Decyzje (31)
 • Eksploracja danych (32)
  • Hipotezy (32)
  • Kłopoty ze sformułowaniem problemu (33)

Rozdział 2. Analiza biznesowa (35)

 • Cele modelowania i eksploracji danych (35)
  • Opisywanie danych czy wspieranie decyzji? (36)
  • Decydenci (38)
 • Zakres projektu eksploracji danych (39)
  • Dane źródłowe (40)
  • Kontekst (40)
 • Sprecyzowanie spodziewanych wyników (42)
  • Modele deskrypcyjne (43)
  • Modele predykcyjne (43)
 • Prawdopodobieństwo sukcesu projektu eksploracji danych (44)
 • Ocena ryzyka (45)

Rozdział 3. Ocena danych (49)

 • Dane źródłowe (49)
  • Błędy pomiaru (50)
 • Przypadki, czyli to, co badamy (51)
 • Profilowanie danych za pomocą usługi SQL Server Integration Services (54)
 • Atrybuty i ich stany (57)
  • Atrybuty jednowartościowe i wielowartościowe (57)
  • Atrybuty monotoniczne (59)
  • Rozkład wartości (59)
 • Integralność danych (62)
  • Duplikaty (62)
  • Zakres wartości (63)
  • Zgodność ze wzorcem (63)
 • Próbkowanie i reprezentatywność danych (64)
  • Próbkowanie danych (64)
  • Zbieżność do rzeczywistego rozkładu (65)
  • Odchylenie standardowe (67)
  • Zmienność atrybutów tekstowych (68)
 • Brakujące dane (69)
  • Model brakujących danych (70)
 • Zależności pomiędzy atrybutami (73)
  • Niezależne atrybuty (74)
  • Nadmiarowe atrybuty (75)
  • Anachronizmy (76)
 • Mierzenie informacji (76)
  • Bity (77)
  • Zaskoczenie (77)
  • Kontekst (78)

Rozdział 4. Przygotowanie danych (79)

 • Przestrzeń stanów (79)
 • Atrybuty dyskretne (81)
  • Grupowanie (81)
  • Numerowanie stanów (84)
  • Atrybuty porządkowe (85)
  • Atrybuty okresowe (86)
 • Atrybuty ciągłe (86)
  • Wartości skrajne (87)
  • Normalizacja zakresu (87)
  • Dyskretyzacja (90)
 • Serie danych (92)
  • Trend (96)
  • Okresowość i sezonowość (96)
  • Szum (97)

Rozdział 5. Poprawa jakości danych (99)

 • Uzupełnienie wartości (99)
 • Wzbogacenie danych (103)
 • Redukcja wymiarów (105)
  • Korelacje (106)
 • Dane dla modeli deskrypcyjnych (108)
 • Dane dla modeli predykcyjnych (109)
  • Zmiana proporcji (109)
 • Dane na potrzeby analizy wariantowej (111)
  • Analiza wariantowa (111)
 • Wydzielenie danych testowych (113)

Część II: Eksploracja (117)

Rozdział 6. Techniki eksploracji danych (119)

 • Zastosowania (119)
 • Dodatek Data Mining do pakietu Office (121)
  • Ocena i przygotowanie danych źródłowych (121)
 • Techniki eksploracji danych (126)
  • Klasyfikacja (126)
  • Szacowanie (136)
  • Asocjacja (141)
  • Grupowanie (145)
  • Analiza sekwencyjna (151)
  • Analiza wariantowa (152)
  • Prognozowanie (156)

Rozdział 7. Serwer SQL jako platforma eksploracji danych (161)

 • Excel jako klient SQL Server Analysis Services (162)
  • Narzędzia eksploracji zewnętrznych danych (162)
  • Praca z modelami eksploracji danych (184)
  • Formuły arkusza Excel (191)
 • Projekty eksploracji danych (192)
  • Business Intelligence Development Studio (192)
  • Źródła danych (195)
  • Widoki danych źródłowych (196)
  • Struktury eksploracji danych (199)
  • Modele eksploracji danych (206)
  • Zapytania predykcyjne (210)
  • Zagnieżdżanie przypadków (213)
 • Zarządzanie serwerem SSAS i modelami eksploracji danych poprzez SQL Server Management Studio (216)
 • Usługi eksploracji danych serwera SQL (218)
  • Architektura (219)
  • Bezpieczeństwo (221)
  • Integracja z pozostałymi usługami Business Intelligence (223)

Rozdział 8. DMX (227)

 • Terminologia (227)
  • Atrybut (227)
  • Wartość i stan (229)
  • Przypadek (229)
  • Klucze (230)
  • Struktury eksploracji danych (231)
  • Modele eksploracji danych (232)
 • Składnia języka DMX (232)
  • Tworzenie struktur eksploracji danych (233)
  • Tworzenie modeli eksploracji danych (235)
  • Przetwarzanie struktur i modeli eksploracji danych (239)
  • Odczytywanie zawartości struktur i modeli eksploracji danych (243)
  • Zapytania predykcyjne (245)
  • Funkcje predykcyjne (251)

Rozdział 9. Naiwny klasyfikator Bayesa firmy Microsoft (253)

 • Omówienie (253)
  • Ograniczenia (255)
  • Parametry (256)
 • Zastosowania naiwnego klasyfikatora Bayesa (258)
  • Badanie zależności pomiędzy atrybutami (258)
  • Klasyfikacja dokumentów (260)

Rozdział 10. Drzewa decyzyjne firmy Microsoft i algorytm regresji liniowej firmy Microsoft (267)

 • Omówienie (268)
  • Ograniczenia (272)
  • Parametry (273)
 • Zastosowania drzew decyzyjnych (275)
  • Klasyfikacja klientów (275)
  • Szacowanie potencjalnych zysków (277)
  • Asocjacja klientów i wypożyczanych przez nich filmów (279)

Rozdział 11. Szeregi czasowe firmy Microsoft (281)

 • Omówienie (281)
  • Ograniczenia (285)
  • Parametry (286)
 • Zastosowania szeregów czasowych firmy Microsoft (288)
  • Prognozowanie sprzedaży (289)
  • Prognozowanie sprzedaży na podstawie przeplatanych serii danych (291)
  • Prognozowanie sprzedaży na podstawie danych odczytanych z kostki wielowymiarowej (292)
  • Prognozowanie sprzedaży na podstawie krótkich serii danych (293)
  • Analiza wariantowa (295)

Rozdział 12. Algorytm klastrowania firmy Microsoft (297)

 • Omówienie (297)
  • Ograniczenia (302)
  • Parametry (303)
 • Zastosowania algorytmu klastrowania (305)
  • Analiza skupień komórek (305)
  • Klasyfikacja komórek (309)
  • Przygotowanie danych do dalszej eksploracji (312)
  • Wykrywanie anomalii (314)

Rozdział 13. Algorytm klastrowania sekwencyjnego firmy Microsoft (319)

 • Omówienie (320)
  • Ograniczenia (323)
  • Parametry (323)
 • Zastosowania algorytmu klastrowania sekwencyjnego (324)
  • Analiza sekwencji odwiedzanych stron WWW (324)
  • Klasyfikacja klientów na podstawie kolejności kupowanych przez nich towarów (327)
  • Przewidywanie kolejnych zdarzeń (329)
  • Wykrywanie nietypowych sekwencji zdarzeń (332)

Rozdział 14. Algorytm odkrywania reguł asocjacyjnych firmy Microsoft (335)

 • Omówienie (336)
  • Ograniczenia (340)
  • Parametry (341)
 • Zastosowania reguł asocjacyjnych (341)
  • Badanie zależności pomiędzy wartościami atrybutów (342)
  • Analiza koszykowa (343)
  • Analiza typu cross-selling (347)

Rozdział 15. Sieci neuronowe firmy Microsoft i algorytm regresji logistycznej firmy Microsoft (351)

 • Omówienie (352)
  • Ograniczenia (358)
  • Parametry (360)
 • Zastosowania sieci neuronowych i regresji logistycznej (361)
  • Szacowanie potencjalnych zysków (362)
  • Klasyfikacja dokumentów (366)

Rozdział 16. Ocena i poprawa modeli (369)

 • Powrót do średniej (369)
 • Kryteria porównawcze (371)
  • Łatwość interpretacji (373)
  • Dokładność predykcji (374)
  • Wiarygodność predykcji (374)
  • Wydajność i skalowalność (375)
  • Przydatność (375)
 • Metody oceniania modeli eksploracji danych (376)
  • Wykresy podniesienia i zysku (376)
  • Macierz klasyfikacji (384)
  • Ocena dokładności modeli algorytmu szeregów czasowych firmy Microsoft (386)
  • Walidacja krzyżowa (387)
  • Odchylenie wewnątrz- i międzyklastrowe (390)
 • Problemy (391)
  • Niewłaściwie postawione zadania (391)
  • Niewłaściwe dane źródłowe (392)
  • Nieprzygotowane dane źródłowe (393)
  • Niewłaściwe lub źle sparametryzowane algorytmy eksploracji danych (394)

Rozdział 17. Programowanie predykcyjne (397)

 • Narzędzia programistyczne (397)
 • Wizualizatory modeli eksploracji danych (398)
 • Raporty usługi SSRS (399)
 • Inteligentne aplikacje (401)
  • Kontrola poprawności danych (401)
  • Uzupełnianie brakujących danych (404)
  • Adaptacyjny interfejs (406)

Skorowidz (415)Cena: 54.99 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: Inne

Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie III. eBook. ePub (39.90zł)
Mistrzowskie prezentacje – slajdowy poradnik mówcy doskonałego. eBook. Mobi (27.90zł)
Windows 7 PL. Zaawansowana administracja systemem. eBook. ePub (39.00zł)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Lekcje ze Scottem Kelbym. eBook. Mobi (31.99zł)
Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych. eBook. ePub (19.90zł)
Profesjonalne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych. eBook. Pdf (43.90zł)
JavaScript. Programowanie obiektowe. eBook. ePub (39.00zł)
Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik. eBook. Mobi (79.00zł)
Maple. Podręcznik. eBook. Pdf (31.99zł)
3ds Max. Leksykon. eBook. ePub (27.90zł)
Gotowanie dla geeków. Nauka stosowana, niezłe sztuczki i wyżerka. eBook. Mobi (47.00zł)
Pascal. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III. eBook. ePub (22.90zł)
SQL. Sztuka programowania. eBook. Mobi (47.00zł)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie. eBook. ePub (31.99zł)
Ukraina zachodnia. Tam szum Prutu, Czeremoszu (wydanie III) (39.90zł)
Budowa robotów dla początkujących. eBook. Mobi (54.99zł)
Wenecja - Udany Weekend (wydanie I) (18.90zł)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. eBook. ePub (31.99zł)
Mikrokontrolery PIC w praktycznych zastosowaniach. eBook. Mobi (54.99zł)
Tablice informatyczne. WordPress. eBook. Pdf (9.90zł)

Pozostałe z serii: Inne

100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach (49.00zł)
Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu (18.99zł)
Programowanie serwera Oracle 11g SQL i PL/SQL. eBook. Mobi (47.00zł)
GIMP 2.6. Receptury (57.00zł)
Krąg miłości Dalajlamy. Droga do osiągnięcia jedności ze światem (27.00zł)
Język C. Wprowadzenie do programowania (49.90zł)
Mój pierwszy komputer. Wydanie II (14.90zł)
Uwolnij swój język. Jak zacząć konwersację i zdobyć przyjaciół (34.90zł)
Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbednik uzytkownika. eBook. Pdf (27.90zł)
Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek. eBook. ePub (35.90zł)
Arduino w akcji (69.00zł)
jQuery 1.3. Wprowadzenie. eBook. ePub (47.00zł)
Zbiór zadań z informatyki. Nie tylko dla maturzystów (4.00zł)
Linux. Nagrywanie płyt CD i DVD (4.00zł)
Adobe Photoshop CS4/CS4 PL. Oficjalny podręcznik (77.00zł)
JBoss AS 7. Tworzenie aplikacji (59.00zł)
Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybkości, skuteczności i wyszukiwarek. eBook. ePub (47.00zł)
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Edycja: Windows, Mac (10.90zł)
Drupal. Poznaj go z każdej strony. eBook. Mobi (54.99zł)
Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III (24.90zł)

przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo | prace ziemne Złotów | meble kuchenne