e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Ruby. Receptury . eBook. Mobi

Lucas Carlson, Leonard Richardson
cena: 79.00 z
Data wydania: 2012-11-26
stron: 888, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Zbiór gotowych rozwi±zañ dla programistów u¿ywaj±cych jêzyka Ruby

 • Jak przetwarzaæ pliki XML i HTML?
 • Jak wykorzystywaæ ¶rodowisko Ruby on Rails?
 • W jaki sposób ³±czyæ Ruby z technologi± AJAX?
Korzystasz w pracy z jêzyka Ruby i zastanawiasz siê, czy niektóre zadania programistyczne mo¿na wykonaæ szybciej? Chcesz poznaæ zasady programowania obiektowego w Ruby? A mo¿e interesuje Ciê framework Ruby on Rails? Jêzyk Ruby zdobywa coraz wiêksz± popularno¶æ, jest wykorzystywany do tworzenia aplikacji sieciowych i sta³ siê podstaw± ¶rodowiska Ruby on Rails. Jednak nawet najlepszy jêzyk programowania nie uwalnia programistów od ¿mudnego realizowania zadañ, które nie maj± zbyt wiele wspólnego z tworzeniem aplikacji, czyli usuwania b³êdów, implementowania typowych algorytmów, poszukiwania rozwi±zañ mniej lub bardziej typowych problemów i wielu innych.
Ksi±¿ka "Ruby. Receptury" znacznie przyspieszy Twoj± pracê. Znajdziesz tu kilkaset praktycznych rozwi±zañ problemów wraz z przejrzystym komentarzem oraz tysi±ce wierszy proponowanego kodu, który bêdziesz móg³ wykorzystaæ w swoich projektach. Przeczytasz o strukturach danych, algorytmach, przetwarzaniu plików XML i HTML, tworzeniu interfejsów u¿ytkownika dla aplikacji i po³±czeniach z bazami danych. Nauczysz siê generowaæ i obrabiaæ pliki graficzne, korzystaæ z us³ug sieciowych, wyszukiwaæ i usuwaæ b³êdy w aplikacjach, a tak¿e pisaæ skrypty niezwykle pomocne w administrowaniu systemem operacyjnym Linux.
 • Przetwarzanie danych tekstowych i liczbowych
 • Operacje na tablicach
 • Praca z systemem plików
 • Programowanie obiektowe
 • Przetwarzanie dokumentów XML i HTML oraz plików graficznych
 • Generowanie plików PDF
 • Po³±czenie z bazami danych
 • Korzystanie z poczty elektronicznej, protoko³u telnet i po³±czeñ Torrent
 • Projektowanie aplikacji internetowych za pomoc± Ruby on Rails
 • Stosowanie us³ug sieciowych
 • Optymalizacja aplikacji
 • Tworzenie wersji dystrybucyjnych
 • Automatyzacja zadañ z wykorzystaniem jêzyka Rake
 • Budowanie interfejsów u¿ytkownika

Je¶li chcesz rozwi±zaæ problem, skorzystaj z gotowej receptury
- ko³o ju¿ wynaleziono.Cena: 79.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami. eBook. Pdf (39.00z)
Windows Server Cookbook. For Windows Server 2003 & Windows 2000 (169.15z)
Wojownik SEO. Sztuka osi±gania najwy¿szych pozycji w wyszukiwarkach. eBook. Pdf (47.00z)
C#. Programowanie. Wydanie VI. eBook. ePub (99.00z)
Web Content Management. Systems, Features, and Best Practices (143.65z)
PHP i jQuery. Receptury. eBook. ePub (44.90z)
C# 5.0 Pocket Reference. Instant Help for C# 5.0 Programmers (55.24z)
WordPress 3. Instalacja i zarz±dzanie. eBook. ePub (31.99z)
Apache: The Definitive Guide. The Definitive Guide, 3rd Edition. 3rd Edition (186.15z)
Ruby. Receptury . eBook. ePub (79.00z)
Dane testowe. Teoria i Praktyka. eBook. Mobi (27.90z)
STL Pocket Reference. Containers, Iterators, and Algorithms (33.92z)
Wojownik SEO. Sztuka osi±gania najwy¿szych pozycji w wyszukiwarkach. eBook. Mobi (47.00z)
UML 2.0 w akcji. Przewodnik oparty na projektach. eBook. ePub (27.00z)
3ds max 2010. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (21.99z)
Grafika w Internecie. eBook. Mobi (62.90z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II. eBook. ePub (39.00z)
Office 2010 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (79.00z)
Konsekwencje namiêtno¶ci (31.50z)
AutoCAD 2011. Pierwsze kroki. eBook. Mobi (27.90z)

Pozostae z serii: Inne

Employer branding po polsku (30.87z)
Jumpstart Jamstack Development (109.00z)
Mastering Shiny (254.15z)
Windows PowerShell. Podstawy (69.00z)
HTML & CSS: The Good Parts. Better Ways to Build Websites That Work (118.15z)
Java ME. Tworzenie zaawansowanych aplikacji na smartfony. eBook. ePub (47.00z)
Mastering OpenStack - Second Edition (139.00z)
3D Studio Max 3. Æwiczenia praktyczne (9.00z)
Zarz±dzanie czasem. Strategie dla administratorów systemów (29.00z)
Polski e-konsument. Dekada zmian (39.90z)
Python Microservices Development (189.00z)
Visual C# 2008. Projektowanie aplikacji. Pierwsze starcie (37.00z)
Site Reliability Engineering. Jak Google zarz±dza systemami producyjnymi (79.00z)
Po prostu Access 2002/XP PL (18.99z)
Learning DCOM (109.65z)
Elektronika bez oporu. Praktyczne uk³ady elektroniczne (27.45z)
3ds max 2010. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (21.99z)
Mastering Xamarin UI Development. Second edition (159.00z)
Java. Æwiczenia zaawansowane. Wydanie II. eBook. Pdf (23.90z)
Zautomatyzowany formularz za¶wiadczenia o zarobkach (13.55z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | parafiaostrowek | NAJLEPSZE - pozycjonowanie stron www Piła