e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Macromedia Dreamweaver 8 z ASP, PHP i ColdFusion. Oficjalny podręcznik
Cena: 8.5714285714286 6.00 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Programowanie usług WCF. Wydanie III. eBook. Pdf

Juval LĂśwy
cena: 99.00 zł
Data wydania: 2012-09-25
stron: 824, oprawa, format:

więcej na stronie helion.pl

Programowanie usług WCF. Wydanie III eBook -- spis treści

Przedmowa (15)

Słowo wstępne (19)

1. Podstawy WCF (29)

 • Czym jest WCF? (29)
 • Usługi (30)
  • Granice wykonywania usługi (31)
  • WCF i widoczność lokalizacji (31)
 • Adresy (32)
  • Adresy TCP (33)
  • Adresy HTTP (34)
  • Adresy IPC (34)
  • Adresy MSMQ (34)
  • Adresy magistrali usług (35)
 • Kontrakty (35)
  • Kontrakt usługi (35)
 • Hosting (39)
  • Hosting na IIS 5/6 (39)
  • Hosting własny (40)
  • Hosting WAS (45)
  • Niestandardowy hosting na IIS/WAS (46)
  • Pakiet usług AppFabric dla systemu Windows Server (46)
  • Wybór hosta (48)
 • Wiązania (49)
  • Podstawowe wiązania (50)
  • Wybór wiązania (52)
  • Dodatkowe rodzaje wiązań (53)
  • Używanie wiązania (54)
 • Punkty końcowe (55)
  • Konfiguracja punktów końcowych - plik konfiguracyjny (56)
  • Konfiguracja punktów końcowych z poziomu programu (60)
  • Domyślne punkty końcowe (61)
 • Wymiana metadanych (63)
  • Udostępnianie metadanych przez HTTP-GET (64)
  • Punkt wymiany metadanych (67)
  • Narzędzie Metadata Explorer (72)
 • Więcej o konfiguracji zachowań (74)
 • Programowanie po stronie klienta (76)
  • Generowanie obiektu pośrednika (76)
  • Konfiguracja klienta z poziomu pliku konfiguracyjnego (81)
  • Konfiguracja klienta z poziomu programu (86)
  • Klient testowy dostarczany przez WCF (87)
 • Konfiguracja z poziomu programu a plik konfiguracyjny (89)
 • Architektura WCF (89)
  • Architektura hosta (91)
 • Kanały (92)
  • Klasa InProcFactory (93)
 • Sesje warstwy transportowej (96)
  • Sesja transportowa i wiązania (97)
  • Przerwanie sesji transportowej (97)
 • Niezawodność (98)
  • Wiązania, niezawodność i kolejność wiadomości (99)
  • Konfiguracja niezawodności (100)
  • Zachowanie kolejności dostarczania wiadomości (101)

2. Kontrakty usług (103)

 • Przeciążanie metod (103)
 • Dziedziczenie kontraktów (105)
  • Hierarchia kontraktów po stronie klienta (106)
 • Projektowanie oraz faktoryzacja kontraktów usług (110)
  • Faktoryzacja kontraktów (110)
  • Metryki faktoryzacji (112)
 • Kwerendy (przeszukiwanie metadanych) (114)
  • Programowe przetwarzanie metadanych (114)
  • Klasa MetadataHelper (116)

3. Kontrakty danych (121)

 • Serializacja (121)
  • Serializacja w .NET (123)
  • Formatery WCF (124)
  • Serializacja kontraktów danych (127)
 • Atrybuty kontraktów danych (128)
  • Importowanie kontraktu danych (130)
  • Kontrakty danych i atrybut Serializable (132)
  • Dedukowane kontrakty danych (133)
  • Złożone kontrakty danych (135)
  • Zdarzenia związane z kontraktami danych (135)
  • Dzielone kontrakty danych (138)
 • Hierarchia kontraktów danych (139)
  • Atrybut KnownType (139)
  • Atrybut ServiceKnownType (141)
  • Wielokrotne zastosowanie atrybutu KnownType (143)
  • Konfiguracja akceptowanych klas pochodnych w pliku konfiguracyjnym (143)
  • Analizatory kontraktów danych (144)
  • Obiekty i interfejsy (153)
 • Równoważność kontraktów danych (155)
  • Porządek serializacji (156)
 • Wersjonowanie (158)
  • Nowe składowe (158)
  • Brakujące składowe (159)
  • Wersjonowanie dwukierunkowe (162)
 • Typy wyliczeniowe (164)
 • Delegaty i kontrakty danych (166)
 • Typy generyczne (166)
 • Kolekcje (169)
  • Konkretne kolekcje (170)
  • Kolekcje niestandardowe (171)
  • Atrybut CollectionDataContract (172)
  • Referencje do kolekcji (173)
  • Słowniki (174)

4. Zarządzanie instancjami (177)

 • Zachowania (177)
 • Usługi aktywowane przez wywołania (178)
  • Zalety usług aktywowanych przez wywołania (179)
  • Konfiguracja usług aktywowanych przez wywołania (180)
  • Usługi aktywowane przez wywołania i sesje transportowe (181)
  • Projektowanie usług aktywowanych przez wywołania (182)
  • Wybór usług aktywowanych przez wywołania (184)
 • Usługi sesyjne (185)
  • Konfiguracja sesji prywatnych (185)
  • Sesje i niezawodność (190)
  • Identyfikator sesji (191)
  • Kończenie sesji (193)
 • Usługa singletonowa (193)
  • Inicjalizacja usługi singletonowej (194)
  • Wybór singletonu (197)
 • Operacje demarkacyjne (197)
 • Dezaktywacja instancji (200)
  • Konfiguracja z wartością ReleaseInstanceMode.None (201)
  • Konfiguracja z wartością ReleaseInstanceMode.BeforeCall (201)
  • Konfiguracja z wartością ReleaseInstanceMode.AfterCall (202)
  • Konfiguracja z wartością ReleaseInstanceMode.BeforeAndAfterCall (203)
  • Bezpośrednia dezaktywacja (203)
  • Stosowanie dezaktywacji instancji (204)
 • Usługi trwałe (205)
  • Usługi trwałe i tryby zarządzania instancjami (205)
  • Identyfikatory instancji i pamięć trwała (206)
  • Bezpośrednie przekazywanie identyfikatorów instancji (207)
  • Identyfikatory instancji w nagłówkach (209)
  • Powiązania kontekstu dla identyfikatorów instancji (211)
  • Automatyczne zachowanie trwałe (216)
 • Dławienie (222)
  • Konfiguracja dławienia (225)

5. Operacje (231)

 • Operacje żądanie-odpowiedź (231)
 • Operacje jednokierunkowe (232)
  • Konfiguracja operacji jednokierunkowych (232)
  • Operacje jednokierunkowe i niezawodność (233)
  • Operacje jednokierunkowe i usługi sesyjne (233)
  • Operacje jednokierunkowe i wyjątki (234)
 • Operacje zwrotne (236)
  • Kontrakt wywołań zwrotnych (236)
  • Przygotowanie obsługi wywołań zwrotnych po stronie klienta (238)
  • Stosowanie wywołań zwrotnych po stronie usługi (241)
  • Zarządzanie połączeniami dla wywołań zwrotnych (244)
  • Pośrednik dupleksowy i bezpieczeństwo typów (246)
  • Fabryka kanałów dupleksowych (249)
  • Hierarchia kontraktów wywołań zwrotnych (251)
 • Zdarzenia (252)
 • Strumieniowe przesyłanie danych (256)
  • Strumienie wejścia-wyjścia (256)
  • Strumieniowe przesyłanie komunikatów i powiązania (257)
  • Przesyłanie strumieniowe i transport (258)

6. Błędy (261)

 • Izolacja błędów i eliminowanie związków (261)
  • Maskowanie błędów (262)
  • Oznaczanie wadliwego kanału (263)
 • Propagowanie błędów (267)
  • Kontrakty błędów (268)
  • Diagnozowanie błędów (272)
  • Błędy i wywołania zwrotne (278)
 • Rozszerzenia obsługujące błędy (281)
  • Udostępnianie błędu (282)
  • Obsługa błędu (285)
  • Instalacja rozszerzeń obsługujących błędy (287)
  • Host i rozszerzenia obsługujące błędy (290)
  • Wywołania zwrotne i rozszerzenia obsługujące błędy (293)

7. Transakcje (297)

 • Problem z przywracaniem działania aplikacji (297)
 • Transakcje (298)
  • Zasoby transakcyjne (299)
  • Właściwości transakcji (299)
  • Zarządzanie transakcjami (301)
  • Menedżery zasobów (304)
 • Propagacja transakcji (304)
  • Przepływ transakcji a wiązania (305)
  • Przepływ transakcji a kontrakt operacji (306)
  • Wywołania jednokierunkowe (308)
 • Menedżery i protokoły transakcji (308)
  • Protokoły i wiązania (309)
  • Menedżery transakcji (310)
  • Awansowanie menedżerów transakcji (313)
 • Klasa Transaction (314)
  • Transakcje otoczenia (314)
  • Transakcje lokalne a transakcje rozproszone (315)
 • Programowanie usług transakcyjnych (316)
  • Przygotowywanie otoczenia transakcji (316)
  • Tryby propagacji transakcji (318)
  • Głosowanie a zakończenie transakcji (325)
  • Izolacja transakcji (328)
  • Limit czasu transakcji (330)
 • Jawne programowanie transakcji (332)
  • Klasa TransactionScope (332)
  • Zarządzanie przepływem transakcji (334)
  • Klienci nieusługowi (340)
 • Zarządzanie stanem usługi (341)
  • Granice transakcji (342)
 • Zarządzanie instancjami a transakcje (343)
  • Usługi transakcyjne typu per-call (344)
  • Usługi transakcyjne typu per-session (347)
  • Transakcyjne usługi trwałe (359)
  • Zachowania transakcyjne (361)
  • Transakcyjna usługa singletonu (366)
  • Transakcje a tryby instancji (369)
 • Wywołania zwrotne (371)
  • Tryby transakcji w wywołaniach zwrotnych (371)
  • Głosowanie w wywołaniach zwrotnych (373)
  • Stosowanie transakcyjnych wywołań zwrotnych (373)

8. Zarządzanie współbieżnością (377)

 • Zarządzanie instancjami a współbieżność (377)
 • Tryby współbieżności usług (378)
  • ConcurrencyMode.Single (379)
  • ConcurrencyMode.Multiple (379)
  • ConcurrencyMode.Reentrant (382)
 • Instancje a dostęp współbieżny (385)
  • Usługi typu per-call (385)
  • Usługi sesyjne i usługi typu singleton (386)
 • Zasoby i usługi (386)
  • Dostęp a zakleszczenia (387)
  • Unikanie zakleszczeń (388)
 • Kontekst synchronizacji zasobów (389)
  • Konteksty synchronizacji .NET (390)
  • Kontekst synchronizacji interfejsu użytkownika (392)
 • Kontekst synchronizacji usług (397)
  • Hostowanie w wątku interfejsu użytkownika (398)
  • Formularz jako usługa (403)
  • Wątek interfejsu użytkownika a zarządzanie współbieżnością (406)
 • Własne konteksty synchronizacji usług (408)
  • Synchronizator puli wątków (408)
  • Powinowactwo wątków (413)
  • Przetwarzanie priorytetowe (415)
 • Wywołania zwrotne a bezpieczeństwo klientów (418)
  • Wywołania zwrotne w trybie ConcurrencyMode.Single (419)
  • Wywołania zwrotne w trybie ConcurrencyMode.Multiple (419)
  • Wywołania zwrotne w trybie ConcurrencyMode.Reentrant (420)
 • Wywołania zwrotne i konteksty synchronizacji (420)
  • Wywołania zwrotne a kontekst synchronizacji interfejsu użytkownika (421)
  • Własne konteksty synchronizacji a wywołania zwrotne (424)
 • Wywołania asynchroniczne (427)
  • Wymagania mechanizmów asynchronicznych (427)
  • Wywołania asynchroniczne przy użyciu pośrednika (proxy) (429)
  • Wywołania asynchroniczne (430)
  • Zapytania a oczekiwanie na zakończenie (432)
  • Wywołania zwrotne dopełniające (434)
  • Asynchroniczne operacje jednokierunkowe (439)
  • Asynchroniczna obsługa błędów (442)
  • Wywołania asynchroniczne a transakcje (443)
  • Wywołania synchroniczne kontra asynchroniczne (443)

9. Usługi kolejkowane (445)

 • Usługi i klienty odłączone (445)
 • Wywołania kolejkowane (446)
  • Architektura wywołań kolejkowanych (447)
  • Kontrakty kolejkowane (447)
  • Konfiguracja i ustawienia (448)
 • Transakcje (454)
  • Dostarczanie i odtwarzanie (455)
  • Transakcyjne ustawienia usługi (456)
  • Kolejki nietransakcyjne (459)
 • Zarządzanie instancjami (460)
  • Usługi kolejkowane typu per-call (460)
  • Kolejkowane usługi sesyjne (462)
  • Usługa singleton (465)
 • Zarządzanie współbieżnością (466)
  • Kontrola przepustowości (467)
 • Błędy dostarczania (467)
  • Kolejka utraconych komunikatów (469)
  • Czas życia (469)
  • Konfiguracja kolejki odrzuconych komunikatów (470)
  • Przetwarzanie kolejki odrzuconych komunikatów (471)
 • Błędy odtwarzania (475)
  • Komunikaty trujące (476)
  • Obsługa komunikatów trujących w MSMQ 4.0 (477)
  • Obsługa komunikatów trujących w MSMQ 3.0 (480)
 • Wywołania kolejkowane kontra połączone (481)
  • Wymaganie kolejkowania (483)
 • Usługa odpowiedzi (484)
  • Tworzenie kontraktu usługi odpowiedzi (485)
  • Programowanie po stronie klienta (488)
  • Programowanie kolejkowane po stronie usługi (491)
  • Programowanie odpowiedzi po stronie usługi (492)
  • Transakcje (493)
 • Mostek HTTP (496)
  • Projektowanie mostka (496)
  • Konfiguracja transakcji (497)
  • Konfiguracja po stronie usługi (498)
  • Konfiguracja po stronie klienta (499)

10. Bezpieczeństwo (501)

 • Uwierzytelnianie (501)
 • Autoryzacja (502)
 • Bezpieczeństwo transferu danych (503)
  • Tryby bezpieczeństwa transferu danych (503)
  • Konfiguracja trybu bezpieczeństwa transferu danych (505)
  • Tryb Transport a poświadczenia (507)
  • Tryb Komunikat a poświadczenia (508)
 • Zarządzanie tożsamością (509)
 • Polityka ogólna (509)
 • Analiza przypadków użycia (510)
 • Aplikacja intranetowa (510)
  • Zabezpieczanie wiązań intranetowych (511)
  • Ograniczanie ochrony komunikatów (517)
  • Uwierzytelnianie (518)
  • Tożsamości (520)
  • Kontekst bezpieczeństwa wywołań (521)
  • Personifikacja (523)
  • Autoryzacja (530)
  • Zarządzanie tożsamością (535)
  • Wywołania zwrotne (536)
 • Aplikacja internetowa (537)
  • Zabezpieczanie wiązań internetowych (537)
  • Ochrona komunikatów (539)
  • Uwierzytelnianie (543)
  • Stosowanie poświadczeń systemu Windows (545)
  • Stosowanie dostawców ASP.NET (546)
  • Zarządzanie tożsamością (554)
 • Aplikacja biznesowa (554)
  • Zabezpieczanie wiązań w scenariuszu B2B (554)
  • Uwierzytelnianie (555)
  • Autoryzacja (557)
  • Zarządzanie tożsamością (559)
  • Konfiguracja bezpieczeństwa hosta (559)
 • Aplikacja o dostępie anonimowym (559)
  • Zabezpieczanie anonimowych wiązań (560)
  • Uwierzytelnianie (561)
  • Autoryzacja (561)
  • Zarządzanie tożsamością (561)
  • Wywołania zwrotne (561)
 • Aplikacja bez zabezpieczeń (562)
  • Odbezpieczanie wiązań (562)
  • Uwierzytelnianie (562)
  • Autoryzacja (562)
  • Zarządzanie tożsamością (562)
  • Wywołania zwrotne (563)
 • Podsumowanie scenariuszy (563)
 • Deklaratywny framework bezpieczeństwa (563)
  • Atrybut SecurityBehavior (564)
  • Deklaratywne bezpieczeństwo po stronie hosta (571)
  • Deklaratywne bezpieczeństwo po stronie klienta (572)
 • Audyt bezpieczeństwa (578)
  • Konfigurowanie audytów bezpieczeństwa (579)
  • Deklaratywne bezpieczeństwo audytów (581)

11. Magistrala usług (583)

 • Czym jest usługa przekazywania? (584)
  • Magistrala Windows Azure AppFabric Service Bus (585)
 • Programowanie magistrali usług (586)
  • Adres usługi przekazywania (586)
  • Rejestr magistrali usług (589)
  • Eksplorator magistrali usług (590)
 • Powiązania magistrali usług (591)
  • Powiązanie przekazywania TCP (591)
  • Powiązanie przekazywania WS 2007 (595)
  • Jednokierunkowe powiązanie przekazywania (596)
  • Powiązanie przekazywania zdarzeń (597)
 • Chmura jako strona przechwytująca wywołania (599)
 • Bufory magistrali usług (600)
  • Bufory kontra kolejki (600)
  • Praca z buforami (601)
  • Wysyłanie i otrzymywanie komunikatów (607)
  • Usługi buforowane (608)
  • Usługa odpowiedzi (617)
 • Uwierzytelnianie w magistrali usług (621)
  • Konfiguracja uwierzytelniania (622)
  • Uwierzytelnianie z tajnym kluczem współdzielonym (623)
  • Brak uwierzytelniania (627)
  • Magistrala usług jako źródło metadanych (628)
 • Bezpieczeństwo transferu (630)
  • Bezpieczeństwo na poziomie transportu (631)
  • Bezpieczeństwo na poziomie komunikatów (632)
  • Powiązanie przekazywania TCP i bezpieczeństwo transferu (633)
  • Powiązanie przekazywania WS i bezpieczeństwo transferu (639)
  • Jednokierunkowe powiązanie przekazywania i bezpieczeństwo transferu (640)
  • Powiązania i tryby transferu (641)
  • Usprawnianie zabezpieczeń transferu (641)

A: Wprowadzenie modelu usług (647)

B: Nagłówki i konteksty (663)

C: Odkrywanie (685)

D: Usługa publikacji-subskrypcji (733)

E: Uniwersalny mechanizm przechwytywania (765)

F: Standard kodowania usług WCF (779)

G: Katalog elementów biblioteki ServiceModelEx (791)

Skorowidz (813)Cena: 99.00 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: Inne

C++11. Nowy standard. Ćwiczenia. eBook. ePub (17.90zł)
iOS 5. Programowanie. Receptury. eBook. Mobi (94.00zł)
Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW. eBook. Pdf (29.90zł)
Profesjonalne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych. eBook. Pdf (43.90zł)
JavaScript. Programowanie obiektowe. eBook. ePub (39.00zł)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Lekcje ze Scottem Kelbym. eBook. Mobi (31.99zł)
Statystyka matematyczna w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (10.90zł)
Tablice informatyczne. SQL. Wydanie II. eBook. Pdf (9.90zł)
Head First Software Development. Edycja polska. eBook. Pdf (54.99zł)
Wyrażenia regularne. Receptury. eBook. Pdf (62.90zł)
Podrecznik HTML5. Smashing Magazine. eBook. Pdf (47.00zł)
Windows 8 PL. eBook. ePub (31.99zł)
Dane testowe. Teoria i Praktyka. eBook. Pdf (27.90zł)
C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. Gotowe projekty. eBook. Pdf (39.00zł)
AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla każdego. eBook. Mobi (59.90zł)
HTML5. Tworzenie gier. eBook. Pdf (52.90zł)
Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach. eBook. Mobi (44.90zł)
Haker umysłów (23.90zł)
Projektowanie gier w środowisku Unity 3.x. eBook. Pdf (62.90zł)
Flash CS5 PL Professional. Ćwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (23.90zł)

Pozostałe z serii: Inne

Microsoft SharePoint 2010 dla programistów (43.20zł)
Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs. eBook. ePub (39.00zł)
PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III (29.90zł)
Rozbudowa i naprawa sieci (49.00zł)
Delphi 5. Vademecum profesjonalisty (suplement) (30.00zł)
ASP.NET AJAX Server Controls. Zaawansowane programowanie w nurcie .NET Framework 3.5. Microsoft .NET Development Series (10.00zł)
Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie III) (19.90zł)
3D Studio MAX (30.00zł)
Trener intelektu (19.90zł)
Joomla! Zabezpieczanie witryn (39.00zł)
Myślę, więc jestem. 50 łamigłówek wspomagających twórcze myślenie (15.19zł)
CorelDRAW X7 PL. Ćwiczenia praktyczne (27.00zł)
101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej (89.00zł)
Anatomia PC. Kompendium. Wydanie III (57.00zł)
Serwis Web 2.0. Od pomysłu do realizacji (67.00zł)
Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską (24.86zł)
Excel. Funkcje w przykładach (49.00zł)
UNIX - Internet. Księga eksperta (132.00zł)
Linux. Niezbędnik programisty (149.00zł)
Illustrator 9. Ćwiczenia praktyczne (14.00zł)

konferencje | ręcznik z haftem Prezenty na każdą okazję. Zobacz naszą ofertę ręczników, prezentów na każda okazję. Ręczniki haftowane. | wzory CV | dual-sim.pl | busy Nurenberg