e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Macromedia Dreamweaver 8 z ASP, PHP i ColdFusion. Oficjalny podręcznik
Cena: 8.5714285714286 6.00 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Seria: Inne


Architektura oprogramowania. Metody oceny oraz analiza przypadków

Paul Clements, Rick Kazman, Mark Klein
cena: 39.00 zł
Data wydania: 2003-02-11
stron: 332, twarda oprawa, format: B5

więcej na stronie helion.pl

Architektura oprogramowania. Metody oceny oraz analiza przypadków -- spis treści


Wskazówki dla Czytelnika (15)

Wstęp (19)

1 Istota architektury oprogramowania (23)

 • 1.1. Architektura jako medium komunikacyjne pomiędzy głównymi zainteresowanymi (25)
  • 1.1.1. Architektura i jej wpływ na głównych zainteresowanych (25)
  • 1.1.2. Perspektywy architektoniczne (26)
  • 1.1.3. Języki opisu architektury (31)
 • 1.2. Architektura jako forma ukazania najwcześniejszych decyzji projektowych (32)
  • 1.2.1. Style architektur (34)
 • 1.3. Architektura jako możliwa do wielokrotnego wykorzystania i przenoszenia abstrakcja systemu (35)
 • 1.4. Podsumowanie (36)
 • 1.5. Dalsza lektura (36)
 • 1.6. Pytania dyskusyjne (38)

2 Ocena architektury oprogramowania (39)

 • 2.1. Cele dokonywania oceny architektury (43)
 • 2.2. Moment dokonywania oceny architektury (44)
 • 2.3. Zainteresowane strony (46)
 • 2.4. Rezultaty procesu oceny architektury (47)
 • 2.5. Właściwości, pod względem których architektura może podlegać ocenie (50)
 • 2.6. Przyczyny dużej niejasności analiz atrybutów jakościowych (53)
 • 2.7. Wyniki ewaluacji architektury oprogramowania (54)
  • 2.7.1. Wyniki metod ATAM, SAAM oraz ARID (54)
  • 2.7.2. Wyniki związane tylko z metodą ATAM (56)
 • 2.8. Korzyści oraz koszta związane z przeprowadzaniem ewaluacji architektury (57)
 • 2.9. Dalsza lektura (62)
 • 2.10. Pytania dyskusyjne (63)

3 ATAM - metoda ewaluacji architektury (65)

 • 3.1. Ogólny opis etapów metody ATAM (66)
 • 3.2. Szczegółowy opis etapów metody ATAM (67)
  • 3.2.1. Etap 1.: prezentacja metody ATAM (67)
  • 3.2.2. Etap 2.: prezentacja biznesowych czynników motywujących (68)
  • 3.2.3. Etap 3.: prezentacja architektury (68)
  • 3.2.4. Etap 4.: identyfikacja stosowanych podejść architektonicznych (69)
  • 3.2.5. Etap 5.: utworzenie drzewa użyteczności atrybutów jakościowych (71)
  • 3.2.6. Etap 6.: analiza metod architektonicznych (78)
  • 3.2.7. Etap 7.: "burza mózgów" i nadanie scenariuszom priorytetów (81)
  • 3.2.8. Etap 8.: analiza metod architektonicznych (89)
  • 3.2.9. Etap 9.: prezentacja rezultatów (90)
 • 3.3. Fazy metody ATAM (93)
  • 3.3.1. Działania fazy 0. (93)
  • 3.3.2. Działania fazy 1. (97)
  • 3.3.3. Działania fazy 2. (98)
  • 3.3.4. Działania fazy 3. (101)
 • 3.4. Dalsza lektura (105)
 • 3.5. Pytania dyskusyjne (106)

4 System kierowania polem walki - pierwsza analiza przypadku dla metody ATAM (107)

 • 4.1. Czynności przygotowawcze (107)
 • 4.2. Faza 1. (108)
  • 4.2.1. Etap 1.: przedstawienie metody ATAM (108)
  • 4.2.2. Etap 2.: przedstawienie wyznaczników działania (109)
  • 4..2.3. Etap 3.: prezentacja architektury systemu (109)
  • 4.2.4. Etap 4.: identyfikacja rozwiązań strukturalnych (109)
  • 4.2.5. Etap 5.: utworzenie drzewa atrybutów użyteczności (110)
  • 4.2.6. Etap 6.: analiza rozwiązań architektury systemu (112)
 • 4.3. Faza 2. (120)
  • 4.3.1. Etap 7.: "burza mózgów" i określenie priorytetów scenariuszy (120)
  • 4.3.2. Etap 8.: analiza podejść architektonicznych (122)
  • 4.3.3. Etap 9.: prezentacja rezultatów (122)
 • 4.4. Rezultaty procesu ewaluacji systemu BCS (123)
  • 4.4.1. Dokumentacja (123)
  • 4.4.2. Wymagania (126)
  • 4.4.3. Punkty wrażliwości i kompromisowe (126)
  • 4.4.4. Zagrożenia dla architektury (126)
 • 4.5. Podsumowanie (127)
 • 4.6. Pytania dyskusyjne (127)

5 Istota atrybutów jakościowych (129)

 • 5.1. Charakterystyki atrybutów jakościowych (130)
  • 5.1.1. Wydajność (131)
  • 5.1.2. Dostępność (135)
  • 5.1.3. Modyfikowalność (137)
  • 5.1.4. Pytania sugerowane przez charakterystyki (140)
 • 5.2. Wykorzystanie charakterystyk atrybutów jakościowych w metodzie ATAM (141)
 • 5.3. Style architektoniczne oparte na atrybutach (143)
 • 5.4. Podsumowanie (144)
 • 5.5. Dalsza lektura (145)
 • 5.6. Pytania dyskusyjne (145)

6 Analiza przypadku wykorzystania metody ATAM (147)

 • 6.1. Tło ewaluacji (148)
 • 6.2. Faza 0.: kwestie umowy i sprawy przygotowawcze (149)
  • 6.2.1. Faza 0., etap 1.: prezentacja metody ATAM (150)
  • 6.2.2. Faza 0., etap 2.: opis systemu kandydującego (152)
  • 6.2.3. Faza 0., etap 3.: podjęcie decyzji o kontynuowaniu lub zaprzestaniu dalszych prac (154)
  • 6.2.4. Faza 0., etap 4.: wynegocjowanie harmonogramu prac (156)
  • 6.2.5. Faza 0., etap 5.: utworzenie zespołu ewaluacyjnego (158)
  • 6.2.6. Faza 0., etap 6.: przeprowadzenie wstępnego spotkania zespołu ewaluacyjnego (161)
  • 6.2.7. Faza 0., etap 7.: przygotowanie do fazy 1. (164)
  • 6.2.8. Faza 0., etap 8.: dokonanie przeglądu architektury (167)
 • 6.3. Faza 1.: Ewaluacja wstępna (169)
  • 6.3.1. Faza 1., etap 1.: prezentacja metody ATAM (170)
  • 6.3.2. Faza 1., etap 2.: prezentacja wyznaczników działania (173)
  • 6.3.3. Faza 1., etap 3.: prezentacja architektury (178)
  • 6.3.4. Faza 1., etap 4.: identyfikacja podejść architektonicznych (183)
  • 6.3.5. Faza 1., etap 5.: utworzenie drzewa użyteczności atrybutów jakościowych (186)
  • 6.3.6. Faza 1., etap 6.: analiza podejść architektonicznych (193)
 • 6.4. Przerwa między fazą 1. a fazą 2. (204)
 • 6.5. Faza 2.: ewaluacja szczegółowa (204)
  • 6.5.1. Faza 2., etap 0.: przygotowanie do fazy 2. (205)
  • 6.5.2. Faza 2., etapy od 1. do 6. (207)
  • 6.5.3. Faza 2., etap 7.: "burza mózgów" i nadanie scenariuszom priorytetów (208)
  • 6.5.4. Faza 2., etap 8.: analiza podejść architektonicznych (216)
  • 6.5.5. Faza 2., etap 9.: prezentacja rezultatów (220)
 • 6.6. Faza 3.: Działania uzupełniające (223)
  • 6.6.1. Faza 3., etap 1.: utworzenie raportu końcowego (223)
  • 6.6.2. Faza 3., etap 2.: przeprowadzenie spotkania końcowego (224)
  • 6.6.3. Faza 3., etap 3.: utworzenie teczki i aktualizacja repozytoriów danych (227)
 • 6.7. Dalsza lektura (229)
 • 6.8. Pytania dyskusyjne (230)

7 Wykorzystanie metody SAAM w ewaluacji przykładowej architektury (231)

 • 7.1. Przegląd metody SAAM (232)
  • 7.1.1. Dane wejściowe ewaluacji opartej na metodzie SAAM (232)
  • 7.1.2. Dane wyjściowe ewaluacji opartej na metodzie SAAM (233)
 • 7.2. Etapy ewaluacji opartej na metodzie SAAM (234)
  • 7.2.1. Etap 1.: opracowanie scenariuszy (234)
  • 7.2.2. Etap 2.: opisanie architektur(y) (236)
  • 7.2.3. Etap 3.: sklasyfikowanie i nadanie priorytetów scenariuszom (237)
  • 7.2.4. Etap 4.: indywidualna ocena scenariuszy pośrednich (238)
  • 7.2.5. Etap 5.: określenie interakcji scenariuszy (238)
  • 7.2.6. Etap 6.: utworzenie ewaluacji ogólnej (239)
 • 7.3. Przykładowy program dzienny procesu ewaluacji metodą SAAM (240)
 • 7.4. Analiza przypadku zastosowania metody SAAM (241)
  • 7.4.1. Przegląd systemu ATAT (242)
  • 7.4.2. Etap 1.: opracowanie scenariuszy, pierwsze przejście (243)
  • 7.4.3. Etap 2.: opis architektur(y), pierwsze przejście (243)
  • 7.4.4. Etap 1.: opracowanie scenariuszy, drugie przejście (245)
  • 7.4.5. Etap 2.: opis architektur(y), drugie przejście (246)
  • 7.4.6. Etap 3.: sklasyfikowanie i nadanie priorytetów scenariuszom (248)
  • 7.4.7. Etap 4.: indywidualna ewaluacja scenariuszy pośrednich (249)
  • 7.4.8. Etap 5.: określenie interakcji scenariuszy (249)
  • 7.4.9. Etap 6.: utworzenie ewaluacji ogólnej - rezultaty i zalecenia (253)
 • 7.5. Podsumowanie (256)
 • 7.6. Dalsza lektura (256)
 • 7.7. Pytania dyskusyjne (256)

8 ARID - metoda ewaluacji architektur częściowych (259)

 • 8.1. Czynne przeglądy projektów (260)
 • 8.2. ARID: Hybryda metod ADR i ATAM (262)
 • 8.3. Etapy metody ARID (263)
  • 8.3.1. Faza 1.: próba (263)
  • 8.3.2. Faza 2.: przegląd (264)
 • 8.4. Analiza przypadku zastosowania metody ARID (266)
  • 8.4.1. Przeprowadzenie działań poszczególnych etapów (267)
  • 8.4.2. Rezultaty działań (269)
 • 8.5. Podsumowanie (270)
 • 8.6. Dalsza lektura (270)
 • 8.7. Pytania dyskusyjne (271)

9 Porównanie metod ewaluacji architektur oprogramowania (273)

 • 9.1. Techniki pytające (274)
  • 9.1.1. Kwestionariusze i listy kontrolne (275)
  • 9.1.2. Scenariusze i metody oparte na scenariuszach (278)
 • 9.2. Techniki pomiarowe (280)
  • 9.2.1. Miary (281)
  • 9.2.2. Symulacje, prototypy i eksperymenty (282)
  • 9.2.3. Analiza o stałym tempie (283)
  • 9.2.4. Zautomatyzowane narzędzia i języki opisu architektur (283)
 • 9.3. Techniki hybrydowe (284)
  • 9.3.1. Inżynieria wydajności oprogramowania (284)
  • 9.3.2. Metoda ATAM (285)
 • 9.4. Podsumowanie (285)
 • 9.5. Dalsza lektura (290)
 • 9.6. Pytania dyskusyjne (290)

10 Rozwijanie możliwości dokonywania ewaluacji architektur we własnym przedsiębiorstwie (291)

 • 10.1. Budowanie organizacyjnego zaangażowania (291)
 • 10.2. Zwiększanie grona oceniających (292)
 • 10.3. Tworzenie zasobów zbiorczych (293)
  • 10.3.1. Dane o kosztach i korzyściach (294)
  • 10.3.2. Wskazówki dotyczące metod (295)
  • 10.3.3. Elementy możliwe do wielokrotnego wykorzystania (299)
 • 10.4. Podsumowanie (300)
 • 10.5. Pytania dyskusyjne (301)

11 Wnioski (303)

 • 11.1. Można zaczynać! (303)
 • 11.2. Poznane metody (304)
 • 11.3. Zasadność dokonywania ewaluacji architektur (305)
 • 11.4. Przyczyny skuteczności metody ATAM (306)
 • 11.5. Uwagi końcowe (312)

A Przykład stylu architektonicznego opartego na atrybutach (313)

 • A.1. Opis problemu (313)
 • A.2. Bodziec-odpowiedź (314)
 • A.3. Styl architektoniczny (314)
 • A.4. Analiza (314)
  • A.4.1. Rozumowanie (315)
  • A.4.2. Przypisanie priorytetów (316)
  • A.4.3. Inwersja priorytetów (316)
  • A.4.4. Czas blokowania (317)
 • A.5. Dalsza lektura (318)

Bibliografia (319)

Skorowidz (323)Cena: 39.00 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: teoriaitechnikiprogramowania

Profesjonalne programowanie. Część 1. Zrozumieć komputer (49.00zł)
Wzorce projektowe. Analiza kodu sposobem na ich poznanie (49.90zł)
Algorytmy. Ćwiczenia. eBook. Pdf (27.90zł)
Sztuka pisania oprogramowania. Wybór i redakcja Joel Spolsky (39.00zł)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie III (29.90zł)
Sztuka kodowania. Sekrety wielkich programistów (69.00zł)
Inżynieria oprogramowania (22.50zł)
Projektowanie obiektowe. Role, odpowiedzialność i współpraca (39.90zł)
Wzorce projektowe. Rusz głową! (79.00zł)
Programowanie zorientowane obiektowo (149.00zł)
Algorytmy i struktury danych (65.00zł)
Programowanie. Od podstaw (49.00zł)
Znajdź błąd. Sztuka analizowania kodu (37.89zł)
Geometria obliczeniowa. Wprowadzenie (45.00zł)
Wykłady z informatyki z przykładami w języku C (89.00zł)
Symulacje komputerowe w fizyce (45.00zł)
Projektowanie i analiza algorytmów (49.00zł)
Analiza i projektowanie obiektowe. Rusz głową! (79.00zł)
Head First Object-Oriented Analysis and Design. Edycja polska (Rusz głową!) (79.00zł)
Analiza i projektowanie strukturalne. Wydanie II (35.00zł)

Pozostałe z serii: Inne

Turbo Pascal i Borland C++. Przykłady. Wydanie II (47.00zł)
Linux. Niezbędnik programisty (149.00zł)
Po prostu CorelDraw Graphics Suite X4 (39.00zł)
Dziecko w kadrze. Warsztaty fotograficzne (59.00zł)
Rewizor GT. Ewidencja księgowa bez tajemnic. eBook. Pdf (31.99zł)
Egipt. Zielony przewodnik (wydanie I) (39.90zł)
Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji (47.20zł)
E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image'u w biznesie. eBook. ePub (35.90zł)
Hibernate Search. Skuteczne wyszukiwanie (27.92zł)
Monitoring i bezpieczeństwo sieci. eBook. ePub (31.99zł)
ABC komputera. Wydanie VII (37.00zł)
Windows 8 PL. Zaawansowana administracja systemem. eBook. Mobi (47.00zł)
MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarządzanie projektami (77.00zł)
Schema 8. Pierwsze kroki (18.00zł)
C#. Programowanie. Wydanie VI. eBook. Mobi (99.00zł)
Tworzenie gier na platformę Android 4 (49.00zł)
AutoCAD 2002 PL (125.00zł)
Excel. Praktyczne zastosowania w biznesie (69.00zł)
sendmail. Receptury (49.90zł)
AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki (29.00zł)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet zawoja telefon | 6gr.pl | sprawdz sie | budynek | miejsca