e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Macromedia Dreamweaver 8 z ASP, PHP i ColdFusion. Oficjalny podręcznik
Cena: 8.5714285714286 6.00 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Seria: Inne


Architektura oprogramowania. Metody oceny oraz analiza przypadków

Paul Clements, Rick Kazman, Mark Klein
cena: 39.00 zł
Data wydania: 2003-02-11
stron: 332, twarda oprawa, format: B5

więcej na stronie helion.pl

Architektura oprogramowania. Metody oceny oraz analiza przypadków -- spis treści


Wskazówki dla Czytelnika (15)

Wstęp (19)

1 Istota architektury oprogramowania (23)

 • 1.1. Architektura jako medium komunikacyjne pomiędzy głównymi zainteresowanymi (25)
  • 1.1.1. Architektura i jej wpływ na głównych zainteresowanych (25)
  • 1.1.2. Perspektywy architektoniczne (26)
  • 1.1.3. Języki opisu architektury (31)
 • 1.2. Architektura jako forma ukazania najwcześniejszych decyzji projektowych (32)
  • 1.2.1. Style architektur (34)
 • 1.3. Architektura jako możliwa do wielokrotnego wykorzystania i przenoszenia abstrakcja systemu (35)
 • 1.4. Podsumowanie (36)
 • 1.5. Dalsza lektura (36)
 • 1.6. Pytania dyskusyjne (38)

2 Ocena architektury oprogramowania (39)

 • 2.1. Cele dokonywania oceny architektury (43)
 • 2.2. Moment dokonywania oceny architektury (44)
 • 2.3. Zainteresowane strony (46)
 • 2.4. Rezultaty procesu oceny architektury (47)
 • 2.5. Właściwości, pod względem których architektura może podlegać ocenie (50)
 • 2.6. Przyczyny dużej niejasności analiz atrybutów jakościowych (53)
 • 2.7. Wyniki ewaluacji architektury oprogramowania (54)
  • 2.7.1. Wyniki metod ATAM, SAAM oraz ARID (54)
  • 2.7.2. Wyniki związane tylko z metodą ATAM (56)
 • 2.8. Korzyści oraz koszta związane z przeprowadzaniem ewaluacji architektury (57)
 • 2.9. Dalsza lektura (62)
 • 2.10. Pytania dyskusyjne (63)

3 ATAM - metoda ewaluacji architektury (65)

 • 3.1. Ogólny opis etapów metody ATAM (66)
 • 3.2. Szczegółowy opis etapów metody ATAM (67)
  • 3.2.1. Etap 1.: prezentacja metody ATAM (67)
  • 3.2.2. Etap 2.: prezentacja biznesowych czynników motywujących (68)
  • 3.2.3. Etap 3.: prezentacja architektury (68)
  • 3.2.4. Etap 4.: identyfikacja stosowanych podejść architektonicznych (69)
  • 3.2.5. Etap 5.: utworzenie drzewa użyteczności atrybutów jakościowych (71)
  • 3.2.6. Etap 6.: analiza metod architektonicznych (78)
  • 3.2.7. Etap 7.: "burza mózgów" i nadanie scenariuszom priorytetów (81)
  • 3.2.8. Etap 8.: analiza metod architektonicznych (89)
  • 3.2.9. Etap 9.: prezentacja rezultatów (90)
 • 3.3. Fazy metody ATAM (93)
  • 3.3.1. Działania fazy 0. (93)
  • 3.3.2. Działania fazy 1. (97)
  • 3.3.3. Działania fazy 2. (98)
  • 3.3.4. Działania fazy 3. (101)
 • 3.4. Dalsza lektura (105)
 • 3.5. Pytania dyskusyjne (106)

4 System kierowania polem walki - pierwsza analiza przypadku dla metody ATAM (107)

 • 4.1. Czynności przygotowawcze (107)
 • 4.2. Faza 1. (108)
  • 4.2.1. Etap 1.: przedstawienie metody ATAM (108)
  • 4.2.2. Etap 2.: przedstawienie wyznaczników działania (109)
  • 4..2.3. Etap 3.: prezentacja architektury systemu (109)
  • 4.2.4. Etap 4.: identyfikacja rozwiązań strukturalnych (109)
  • 4.2.5. Etap 5.: utworzenie drzewa atrybutów użyteczności (110)
  • 4.2.6. Etap 6.: analiza rozwiązań architektury systemu (112)
 • 4.3. Faza 2. (120)
  • 4.3.1. Etap 7.: "burza mózgów" i określenie priorytetów scenariuszy (120)
  • 4.3.2. Etap 8.: analiza podejść architektonicznych (122)
  • 4.3.3. Etap 9.: prezentacja rezultatów (122)
 • 4.4. Rezultaty procesu ewaluacji systemu BCS (123)
  • 4.4.1. Dokumentacja (123)
  • 4.4.2. Wymagania (126)
  • 4.4.3. Punkty wrażliwości i kompromisowe (126)
  • 4.4.4. Zagrożenia dla architektury (126)
 • 4.5. Podsumowanie (127)
 • 4.6. Pytania dyskusyjne (127)

5 Istota atrybutów jakościowych (129)

 • 5.1. Charakterystyki atrybutów jakościowych (130)
  • 5.1.1. Wydajność (131)
  • 5.1.2. Dostępność (135)
  • 5.1.3. Modyfikowalność (137)
  • 5.1.4. Pytania sugerowane przez charakterystyki (140)
 • 5.2. Wykorzystanie charakterystyk atrybutów jakościowych w metodzie ATAM (141)
 • 5.3. Style architektoniczne oparte na atrybutach (143)
 • 5.4. Podsumowanie (144)
 • 5.5. Dalsza lektura (145)
 • 5.6. Pytania dyskusyjne (145)

6 Analiza przypadku wykorzystania metody ATAM (147)

 • 6.1. Tło ewaluacji (148)
 • 6.2. Faza 0.: kwestie umowy i sprawy przygotowawcze (149)
  • 6.2.1. Faza 0., etap 1.: prezentacja metody ATAM (150)
  • 6.2.2. Faza 0., etap 2.: opis systemu kandydującego (152)
  • 6.2.3. Faza 0., etap 3.: podjęcie decyzji o kontynuowaniu lub zaprzestaniu dalszych prac (154)
  • 6.2.4. Faza 0., etap 4.: wynegocjowanie harmonogramu prac (156)
  • 6.2.5. Faza 0., etap 5.: utworzenie zespołu ewaluacyjnego (158)
  • 6.2.6. Faza 0., etap 6.: przeprowadzenie wstępnego spotkania zespołu ewaluacyjnego (161)
  • 6.2.7. Faza 0., etap 7.: przygotowanie do fazy 1. (164)
  • 6.2.8. Faza 0., etap 8.: dokonanie przeglądu architektury (167)
 • 6.3. Faza 1.: Ewaluacja wstępna (169)
  • 6.3.1. Faza 1., etap 1.: prezentacja metody ATAM (170)
  • 6.3.2. Faza 1., etap 2.: prezentacja wyznaczników działania (173)
  • 6.3.3. Faza 1., etap 3.: prezentacja architektury (178)
  • 6.3.4. Faza 1., etap 4.: identyfikacja podejść architektonicznych (183)
  • 6.3.5. Faza 1., etap 5.: utworzenie drzewa użyteczności atrybutów jakościowych (186)
  • 6.3.6. Faza 1., etap 6.: analiza podejść architektonicznych (193)
 • 6.4. Przerwa między fazą 1. a fazą 2. (204)
 • 6.5. Faza 2.: ewaluacja szczegółowa (204)
  • 6.5.1. Faza 2., etap 0.: przygotowanie do fazy 2. (205)
  • 6.5.2. Faza 2., etapy od 1. do 6. (207)
  • 6.5.3. Faza 2., etap 7.: "burza mózgów" i nadanie scenariuszom priorytetów (208)
  • 6.5.4. Faza 2., etap 8.: analiza podejść architektonicznych (216)
  • 6.5.5. Faza 2., etap 9.: prezentacja rezultatów (220)
 • 6.6. Faza 3.: Działania uzupełniające (223)
  • 6.6.1. Faza 3., etap 1.: utworzenie raportu końcowego (223)
  • 6.6.2. Faza 3., etap 2.: przeprowadzenie spotkania końcowego (224)
  • 6.6.3. Faza 3., etap 3.: utworzenie teczki i aktualizacja repozytoriów danych (227)
 • 6.7. Dalsza lektura (229)
 • 6.8. Pytania dyskusyjne (230)

7 Wykorzystanie metody SAAM w ewaluacji przykładowej architektury (231)

 • 7.1. Przegląd metody SAAM (232)
  • 7.1.1. Dane wejściowe ewaluacji opartej na metodzie SAAM (232)
  • 7.1.2. Dane wyjściowe ewaluacji opartej na metodzie SAAM (233)
 • 7.2. Etapy ewaluacji opartej na metodzie SAAM (234)
  • 7.2.1. Etap 1.: opracowanie scenariuszy (234)
  • 7.2.2. Etap 2.: opisanie architektur(y) (236)
  • 7.2.3. Etap 3.: sklasyfikowanie i nadanie priorytetów scenariuszom (237)
  • 7.2.4. Etap 4.: indywidualna ocena scenariuszy pośrednich (238)
  • 7.2.5. Etap 5.: określenie interakcji scenariuszy (238)
  • 7.2.6. Etap 6.: utworzenie ewaluacji ogólnej (239)
 • 7.3. Przykładowy program dzienny procesu ewaluacji metodą SAAM (240)
 • 7.4. Analiza przypadku zastosowania metody SAAM (241)
  • 7.4.1. Przegląd systemu ATAT (242)
  • 7.4.2. Etap 1.: opracowanie scenariuszy, pierwsze przejście (243)
  • 7.4.3. Etap 2.: opis architektur(y), pierwsze przejście (243)
  • 7.4.4. Etap 1.: opracowanie scenariuszy, drugie przejście (245)
  • 7.4.5. Etap 2.: opis architektur(y), drugie przejście (246)
  • 7.4.6. Etap 3.: sklasyfikowanie i nadanie priorytetów scenariuszom (248)
  • 7.4.7. Etap 4.: indywidualna ewaluacja scenariuszy pośrednich (249)
  • 7.4.8. Etap 5.: określenie interakcji scenariuszy (249)
  • 7.4.9. Etap 6.: utworzenie ewaluacji ogólnej - rezultaty i zalecenia (253)
 • 7.5. Podsumowanie (256)
 • 7.6. Dalsza lektura (256)
 • 7.7. Pytania dyskusyjne (256)

8 ARID - metoda ewaluacji architektur częściowych (259)

 • 8.1. Czynne przeglądy projektów (260)
 • 8.2. ARID: Hybryda metod ADR i ATAM (262)
 • 8.3. Etapy metody ARID (263)
  • 8.3.1. Faza 1.: próba (263)
  • 8.3.2. Faza 2.: przegląd (264)
 • 8.4. Analiza przypadku zastosowania metody ARID (266)
  • 8.4.1. Przeprowadzenie działań poszczególnych etapów (267)
  • 8.4.2. Rezultaty działań (269)
 • 8.5. Podsumowanie (270)
 • 8.6. Dalsza lektura (270)
 • 8.7. Pytania dyskusyjne (271)

9 Porównanie metod ewaluacji architektur oprogramowania (273)

 • 9.1. Techniki pytające (274)
  • 9.1.1. Kwestionariusze i listy kontrolne (275)
  • 9.1.2. Scenariusze i metody oparte na scenariuszach (278)
 • 9.2. Techniki pomiarowe (280)
  • 9.2.1. Miary (281)
  • 9.2.2. Symulacje, prototypy i eksperymenty (282)
  • 9.2.3. Analiza o stałym tempie (283)
  • 9.2.4. Zautomatyzowane narzędzia i języki opisu architektur (283)
 • 9.3. Techniki hybrydowe (284)
  • 9.3.1. Inżynieria wydajności oprogramowania (284)
  • 9.3.2. Metoda ATAM (285)
 • 9.4. Podsumowanie (285)
 • 9.5. Dalsza lektura (290)
 • 9.6. Pytania dyskusyjne (290)

10 Rozwijanie możliwości dokonywania ewaluacji architektur we własnym przedsiębiorstwie (291)

 • 10.1. Budowanie organizacyjnego zaangażowania (291)
 • 10.2. Zwiększanie grona oceniających (292)
 • 10.3. Tworzenie zasobów zbiorczych (293)
  • 10.3.1. Dane o kosztach i korzyściach (294)
  • 10.3.2. Wskazówki dotyczące metod (295)
  • 10.3.3. Elementy możliwe do wielokrotnego wykorzystania (299)
 • 10.4. Podsumowanie (300)
 • 10.5. Pytania dyskusyjne (301)

11 Wnioski (303)

 • 11.1. Można zaczynać! (303)
 • 11.2. Poznane metody (304)
 • 11.3. Zasadność dokonywania ewaluacji architektur (305)
 • 11.4. Przyczyny skuteczności metody ATAM (306)
 • 11.5. Uwagi końcowe (312)

A Przykład stylu architektonicznego opartego na atrybutach (313)

 • A.1. Opis problemu (313)
 • A.2. Bodziec-odpowiedź (314)
 • A.3. Styl architektoniczny (314)
 • A.4. Analiza (314)
  • A.4.1. Rozumowanie (315)
  • A.4.2. Przypisanie priorytetów (316)
  • A.4.3. Inwersja priorytetów (316)
  • A.4.4. Czas blokowania (317)
 • A.5. Dalsza lektura (318)

Bibliografia (319)

Skorowidz (323)Cena: 39.00 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: teoriaitechnikiprogramowania

Sztuka kodowania. Sekrety wielkich programistów (69.00zł)
Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (24.90zł)
Sztuczna Inteligencja (39.00zł)
Debugowanie. Jak wyszukiwać i naprawiać błędy w kodzie oraz im zapobiegać (39.00zł)
Head First Object-Oriented Analysis and Design. Edycja polska (Rusz głową!) (79.00zł)
Projektowanie i analiza algorytmów (49.00zł)
Wykłady z informatyki z przykładami w języku C (89.00zł)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie III (29.90zł)
Uczta programistów (39.00zł)
Programowanie. Koncepcje, techniki i modele (89.00zł)
Inżynieria oprogramowania (22.50zł)
Analiza i projektowanie strukturalne. Wydanie II (35.00zł)
Projektowanie oprogramowania. Wstęp do programowania i techniki komputerowej (69.00zł)
Niezawodność oprogramowania (30.00zł)
Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II (129.00zł)
Inżynieria oprogramowania w ujęciu obiektowym. UML, wzorce projektowe i Java (129.00zł)
Analiza i projektowanie obiektowe. Rusz głową! (79.00zł)
Profesjonalne programowanie. Część 1. Zrozumieć komputer (49.00zł)
Algorytmy. Ćwiczenia. eBook. Pdf (27.90zł)
Hibernate w akcji (57.00zł)

Pozostałe z serii: Inne

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum (8.90zł)
ABC języka HTML i XHTML (29.00zł)
Cel przez egoizm. Udane życie w miłości do samego siebie (29.00zł)
Sport i ruch w fotografii (68.00zł)
Zakup i rozbudowa PC. Wydanie II (14.30zł)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (55.20zł)
StarOffice 5.2 PL dla każdego (55.00zł)
Jak działa szczęście. Klucz do radości w pracy i w życiu (29.90zł)
Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener. eBook. ePub (62.90zł)
Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV (97.00zł)
Wałkowanie Ameryki. eBook. ePub (27.90zł)
Księga odkrywców LEGO Mindstorms NXT 2.0. Podstawy budowy i programowania robotów (49.00zł)
Bazy danych i MySQL. Od podstaw (59.00zł)
Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia (49.00zł)
Flash 5 ActionScript. Podstawy (60.00zł)
Dynamiczny HTML. 101 praktycznych skryptów (39.00zł)
PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW. eBook. Mobi (31.99zł)
CSS według Erica Meyera. Sztuka projektowania stron WWW (69.00zł)
Profesjonalne testy penetracyjne. Zbuduj własne środowisko do testów (55.20zł)
Portugalia. Od Lizbony po wybrzeże Algarve. Wydanie 1 (24.90zł)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet zawoja telefon | 6gr.pl | sprawdz sie | budynek | miejsca