e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne


Po prostu Access 2000 PL

Deborah S. Ray, Eric S. Ray
cena: 18.99 z
Data wydania: 2000-05-23
stron: 272, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
Jeszcze nigdy tworzenie bazy danych nie by³o takie proste. Ksi±¿ka spó³ki autorskiej Ray&Ray wprowadzi cie w arkana jednego z najpopularnijeszych programów do tworzenia relacyjnych baz danych.

Ksi±¿ki z serii "Po prostu" s± przyjazne dla u¿ytkownika, zawieraj± bogato ilustrowane opisy oraz przystêpne wyja¶nienia nawet najtrudniejszych zagadnieñ. I tym razem siê nie zawiedziesz! Autorzy - wytrawni projektanci baz danych wyja¶ni± ci:

  • Co to jest relacja i relacyjna baza danych
  • Ró¿nice pomiêdzy arkuszem kalkulacyjnym a baz± danaych
  • Jak zaplanowaæ bazê danych
  • Tworzenie tabel, formularzy, kwerend
  • Korzystanie z zaawansowanych kwerend
  • Jak dostosowaæ obiekty bazy danych wykorzystuj±c makra
  • Jak zabezpieczyæ bazê danych has³em
Po przeczytaniu tej ksi±¿ki bêdziesz umia³ sprostaæ nawet najtrudniejszym zadaniom.

Cena: 18.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

100 sposobów na Access (39.90z)
Access 2016 PL. Æwiczenia praktyczne (16.45z)
Access 2013 PL. Biblia (81.95z)
Access 2002/XP PL dla ka¿dego (65.00z)
Access 2010 PL. Kurs (39.00z)
Access 2010: The Missing Manual (118.15z)
Access 2002/XP. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Access 2003 PL. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik (54.45z)
Access 2016 PL w biurze i nie tylko (42.35z)
Access 2007 PL. Biblia (80.85z)
Microsoft Identity and Access Administrator Exam Guide (139.00z)
Po prostu Access 2003 PL (29.90z)
Fixing Access Annoyances. How to Fix the Most Annoying Things About Your Favorite Database (67.92z)
Access 2016 PL. Kurs (25.93z)
Access. Praktyczne tworzenie aplikacji. Gabinet lekarski (39.90z)
Access 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (34.90z)
Access 2013. Kurs video. Kwerendy baz danych (29.00z)
Microsoft Office Access 2007: Egzamin 77-605 z p³yt± CD (47.20z)
Microsoft Access 2013 Krok po kroku (52.92z)

Pozostae z serii: Inne

Programowanie sterowników PLC w jêzyku drabinkowym (78.10z)
Serverless Architectures with Kubernetes (129.00z)
Nie interesuje mnie bycie zwyk³ym cz³owiekiem (twarda oprawa) (49.00z)
Wyra¿enia regularne. Receptury (79.00z)
ABC Visual Basica 6 (49.00z)
Po prostu Netscape (21.00z)
Flask. Kurs video. Stwórz swoj± pierwsz± aplikacjê webow± (79.00z)
Implementing Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (229.00z)
Wielkie problemy matematyczne (27.72z)
Systemy operacyjne. Wydanie III (99.00z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Czê¶æ 1 (37.42z)
AIR for Javascript Developers Pocket Guide. Getting Started with Adobe AIR (63.74z)
Responsive & Fast. Implementing High-Performance Responsive Design (55.24z)
CCNP 350-401 ENCOR. Zaawansowane administrowanie sieci± Cisco (109.45z)
Twoja pierwsza strona WWW. Stwórz profesjonaln± i funkcjonaln± stronê WWW bez znajomo¶ci programowania. eBook. Pdf (19.90z)
Wyra¿enia regularne. Receptury (43.45z)
Mistrz analizy danych. Od danych do wiedzy (43.45z)
CSS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV (29.00z)
Photoshop CS2 (54.90z)
The Artificial Intelligence Infrastructure Workshop (139.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa | tantra dla par