e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Administrowanie sieciami Cisco. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu CCNA/ICND1 100-105
Cena: 57 39.90 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Kategoria: wtosie
Seria: Inne


AutoLISP. Praktyczny kurs

Marek Dudek
cena: 84.00 zł
Data wydania: 1997-03-03
stron: 864, miękka oprawa, format: B5

więcej na stronie helion.pl

AutoLISP. Praktyczny kurs -- spis treści

Od Autora

 • Dla kogo jest ta książka?
 • Dlaczego ta ksiażka jest taka gruba?
 • Co znajduje się w tej książce?
 • Co znajduje się na dyskietce?
 • Czego będziesz potrzebował?

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka języka AutoLISP

 • 1.1. Kompilatory a interpretery
 • 1.2. AutoLISP jako język
 • 1.3. Dlaczego LISP?
 • 1.4. Typy danych w AutoLISPie
 • 1.5. Symbole predefiniowane
 • 1.6. Konwencje leksykalne
 • 1.7. Zmienne w AutoLISPie
 • 1.8. Wyrażenia AutoLISPu
 • 1.9. Funkcje
 • 1.10. Programy
 • 1.11. Komentarze
 • 1.12. Sposób pracy interpretera AutoLISPu
 • 1.13. Obsługa błędów

Rozdział 2. Zanim zaczniemy programować

 • 2.1. Przystosowanie edytora tekstu do pracy z poziomu programu AutoCAD
  • 2.1.1. Nazwa polecenia
  • 2.1.2. Polecenie SO (systemu operacyjnego)
  • 2.1.3. Obszar zwalnianej pamięci
  • 2.1.4. Zgłoszenie
  • 2.1.5. Kod powrotu
 • 2.2. Kilka najważniejszych uwag na temat programowania w AutoLISPie
 • 2.3. Ładowanie i uruchamianie programów w AutoLISPie
  • 2.3.1. Interakcyjne ładowanie programów w AutoLISPie
  • 2.3.2. Ładowanie programów w AutoLISPie za pomocą pliku ACAD.LSP
  • 2.3.3. Ładowanie programów w AutoLISPie za pomocą okna dialogowego LOAD AUTOLISP AND ADS FILES
  • 2.3.4. Funkcja S::STARTUP
  • 2.3.5. Uruchamianie programów w AutoLISPie
 • Podsumowanie

Rozdział 3. Zrozumienie interpretera AutoLISPu

 • 3.1. Atomy
  • 3.1.1. Atom cyfrowy
  • 3.1.2. Atom literowy - identyfikator zmiennej
 • 3.2. Listy
 • Podsumowanie

Rozdział 4. Ogólny zarys programu w języku AutoLISP

 • 4.1. Pierwszy program
 • 4.2. Drugi program
  • 4.2.1. Komentarze
 • Podsumowanie

Rozdział 5. Instrukcje podstawiania

 • 5.1. Instrukcja podstawiania SETQ
  • 5.1.1. Przypisanie liczb całkowitych i rzeczywistych
  • 5.1.2. Przypisanie stałych znakowych
  • 5.1.3. Przypisanie stałych tekstowych (łańcuchów znaków)
  • 5.1.4. Przypisanie list
 • 5.2. Instrukcja podstawiania SET
  • 5.2.1. Zwrot wartości przez funkcję pod podanym identyfikatorem
  • 5.2.2. Dynamiczne tworzenie zmiennych
 • Podsumowanie

Rozdział 6. Operatory: arytmetyczne, porównania oraz logiczne

 • 6.1. Prawda i fałsz w języku AutoLISP
 • 6.2. Operatory arytmetyczne
  • 6.2.1. Standardowe operatory arytmetyczne
  • 6.2.2. Operator REM
  • 6.2.3. Operatory inkrementacji i dekrementacji
 • 6.3. Operatory porównania
  • 6.3.1. Standardowe operatory porównania (występujące również w innych językach programowania)
  • 6.3.2. Operatory porównania charakterystyczne dla języka AutoLISP
   • (atom item)
   • (boundp atom)
   • (eq expr1 expr2)
   • (equal expr1 expr2 [fuzz] )
   • (listp item)
   • (minusp item)
   • (null item)
   • (numberp item)
   • (zerop item)
 • 6.4. Operatory logiczne
  • 6.4.1. Operatory sumy logicznej OR i iloczynu logicznego AND
  • 6.4.2. Operator negacji NOT
 • Podsumowanie

Rozdział 7. Operatory konwersji

   • (angtof string [mode])
   • (angtos angle [mode [precision]])
   • (ascii string)
   • (atof string)
   • (atoi string)
   • (chr number)
   • (cvunit value from to)
   • (distof string [mode])
   • (fix number)
   • (float number)
   • (itoa int)
   • (rtos number [mode [precision]])
 • Podsumowanie

Rozdział 8. Pętle i konstrukcje sterujące

 • 8.1. Instrukcja warunkowa IF
  • 8.1.1. Instrukcje proste i złożone
  • 8.1.2. Zagnieżdżone instrukcje IF
 • 8.2. Pętla WHILE
  • 8.2.1. Zagnieżdżone instrukcje WHILE
 • 8.3. Instrukcja COND - wybór wielowariantowy
 • 8.4. Pętla REPEAT
  • 8.4.1. Zagnieżdżone instrukcje REPEAT
 • 8.5. Realizacja pętli FOR w AutoLISPie
  • 8.5.1. Zagnieżdżone instrukcje FOR
 • 8.6. Realizacja pętli DO_WHILE w AutoLISPie
 • 8.7. Nawiasy w instrukcjach sterujących
 • Podsumowanie

Rozdział 9. Funkcja COMMAND

 • 9.1. Oczekiwanie na akcję użytkownika
 • 9.2. Przesyłanie wskazań punktów do poleceń AutoCADa
 • Podsumowanie

Rozdział 10. Działania na listach

 • 10.1. Tworzenie listy
  • 10.1.1. Tworzenie listy za pomocą funkcji LIST
  • 10.1.2. Tworzenie listy za pomocą funkcji CONS
  • 10.1.3. Funkcja APPEND - umieszczanie elementów na liście już utworzonej
 • 10.2. Wyszukiwanie i zamiana elementów na liście
  • 10.2.1. Określanie długości listy
  • 10.2.2. Wyszukiwanie elementu listy o zadanym kluczu
  • 10.2.3. Wyszukiwanie n-tego elementu listy
  • 10.2.4. Dane ostatniego elementu listy
  • 10.2.5. Funkcje CAR i CDR oraz ich kombinacje
  • 10.2.6. Zamiana elementów na liście
  • 10.2.7. Odwracanie kolejności elementów na liście
  • 10.2.8. Zwrot podlisty od danego elementu
  • 10.2.9. Wyszukiwanie minimum i maksimum w podanej liście
  • 10.2.10. Ustalenie pozycji elementu na liście
  • 10.2.11. Wyświetlenie wybranych elementów z listy
 • 10.3. Kasowanie elementów na liście
  • 10.3.1. Usuwanie wybranego elementu na podanej liście
  • 10.3.2. Usuwanie wybranej grupy elementów na podanej liście
  • 10.3.3. Usuwanie elementów listy o podanych numerach (indeksach)
 • 10.4. Sortowanie listy
 • 10.5. Lista DXF opisu elementów
  • 10.5.1. Dostęp do listy DXF
  • 10.5.2. Modyfikacja elementu
   • 10.5.2.1. Modyfikacja elementu w wykorzystaniem funkcji entmod
   • 10.5.2.2. Modyfikacja elementu z wykorzystaniem funkcji entmod i entupd
 • Podsumowanie

Rozdział 11. Działania na łańcuchach

 • 11.1. Standardowe funkcje AutoLISPu do obsługi łańcuchów
   • (strcase string [which])
   • (strcat string1 [string2] ...)
   • (strlen [string] ...)
   • (substr string start [length])
   • (wcmatch string pattern)
 • 11.2. Funkcje klasyfikujące poszczególne znaki
 • 11.3. Funkcje wyznaczające porządek leksykograficzny znaków
 • 11.4. Pozostałe funkcje do obróbki łańcuchów
 • Podsumowanie

Rozdział 12. Definiowanie własnych funkcji

 • 12.1. Metoda projektowania "od ogółu do szczegółu" oraz "od szczegółu do ogółu" - pojęcie funkcji
 • 12.2. Funkcja DEFUN
 • 12.3. Argumenty funkcji - sposób ich pobierania i przekazywania, konwersacyjne (interakcyjne) i argumentowe wywoływanie funkcji
   • Metoda 1.
   • Metoda 2
  • 12.3.1. Konwersacyjne (interakcyjne) wywołanie funkcji
  • 12.3.2. Argumentowe wywołanie funkcji
  • 12.3.3. Połączenie konwersacyjnego i argumentowego wywołania funkcji
 • 12.4. Sposoby zwrotu rezultatu (rezultatów) działania funkcji
  • 12.4.1. Zwrot pojedynczej wartości działania funkcji
  • 12.4.2. Zwrot dwóch lub więcej wartości działania funkcji
 • 12.5. Zmienne globalne i lokalne - zasięg zmiennej w programie
 • 12.6. Funkcje typu C:XXX - definiowanie nowych poleceń AutoCADa
 • 12.7. Funkcje rekurencyjne
 • 12.8. Definiowanie funkcji wewnątrz innych funkcji
 • 12.9. Funkcje LAMBDA, APPLY, FOREACH i MAPCAR
 • 12.10. Budowa, zasada działania i wykorzystanie listy-funkcji
  • 12.10.1. Realizacja pętli FOR
  • 12.10.2. Realizacja pętli DO_WHILE
  • 12.10.3. Wielolinia przebiegająca przez zadane punkty
  • 12.10.4. Dynamiczna konstrukcja argumentów funkcji INITGET
 • 12.11. Wywoływanie funkcji użytkownika z menu AutoCADa
 • Podsumowanie

Rozdział 13. Pobieranie informacji od użytkownika

 • 13.1. Funkcje typu GETXXX
 • 13.2. Funkcja INITGET
  • 13.2.1. Opcje odpowiedzi dla funkcji pobierających dane od użytkownika
  • 13.2.2. Opcje słów kluczowych
 • 13.3. Wartości domyślne w funkcjach typu GETXXX
 • 13.4. Dowolne odpowiedzi z klawiatury
 • 13.5. Wywołanie HELPu z funkcji typu GETXXX
 • Podsumowanie

Rozdział 14. Tworzenie i operacje na zbiorach wyboru

 • 14.1. Tworzenie zbiorów wyboru za pomocą funkcji SSGET
  • 14.1.1. Listy filtrów dla zbiorów wskazań
  • 14.1.2. Znaki uniwersalne w listach filtrujących
  • 14.1.3. Testowanie relacji
  • 14.1.4. Logiczne grupowanie testów filtrujących
   • RYSUNEK_PROTOTYPOWY
   • UTWORZ_ZBIORY_WYBORU
   • WYPISZ_LISTY_DXF
   • ZWOLNIJ_ZBIORY_WYBORU
 • 14.2. Operacje na zbiorach wyboru
   • RYSUNEK_PROTOTYPOWY
   • OPERACJE_NA_ZBIORACH_WSKAZAN
 • Podsumowanie

Rozdział 15. Obsługa plików tekstowych w AutoLISPie

 • 15.1. Plik jako nośnik informacji
 • 15.2. Pobieranie nazwy pliku
  • 15.2.1. Pobieranie nazwy pliku za pomocą funkcji GETSTRING
  • 15.2.2. Pobieranie nazwy pliku za pomocą funkcji GETFILED
  • 15.2.3. Sprawdzanie istnienia pliku za pomocą funkcji FINDFILE
  • 15.2.4. Funkcja RETURN_PATH - rozszerzenie scieżki poszukiwania plików
 • 15.3. Otwieranie i zamykanie pliku - tryby otwarcia pliku, funkcje wprowadzania i wyprowadzania
 • 15.4. Zapis danych do pliku
  • 15.4.1. Zapis danych pojedynczo znak po znaku
  • 15.4.2. Zapis danych łańcuchami
   • CZEKAJ
   • FORMAT_VALUE
   • UTWORZ_LISTY_DANYCH
   • ZAPISZ_MODUL_CONTROL
   • ZAPISZ_WEZLY
   • ZAPISZ_ELEMENTY
   • ZAPISZ_ZBIOR_DANYCH
  • 15.4.3. Zapis danych w postaci listy
  • 15.4.4. Formatowany zapis danych
   • Znaki typu
   • Specyfikator precyzji
   • Specyfikator szerokości
   • Flagi
  • 15.4.5. Porównanie zapisu do pliku przykładowych linii z wykorzystaniem funkcji PRINC, PRIN1, WRITE-LINE oraz PRINTF
   • PRINC
   • PRIN1
   • WRITE-LINE
   • FPRINTF
  • 15.4.6. Zapis danych w postaci rekordów
 • 15.5. Odczyt danych z pliku
  • 15.5.1. Odczyt danych pojedynczo znak po znaku
  • 15.5.2. Odczyt danych łańcuchami
   • FOR
   • RYSUNEK_PROTOTYPOWY
   • ZMIENNE_GLOBALNE
   • ODBIERZ_ZBIOR_DANYCH
   • CZYTAJ_ZBIOR_DANYCH
   • CZYTAJ_MODUL_NODES
   • CZYTAJ_MODUL_ELEMENTS
   • OBSZAR_MODELU
   • MIN_MAX_NODES
   • GRANICE
   • ODBIERZ_WEZLY
   • ODBIERZ_ELEMENTY
   • USTAW_MODEMACRO
   • ODBIERZ_ELEMENT_2W
   • ODBIERZ_ELEMENT_3W
   • ODBIERZ_ELEMENT_4W
   • DOPISZ_NUMER_ELEMENTU
   • C:TEST
   • RYSUNEK_PROTOTYPOWY
   • ZMIENNE_GLOBALNE
   • ODBIERZ_ZBIOR_DANYCH
   • CZYTAJ_ZBIOR_DANYCH
   • CZYTAJ_MODUL_NODES
   • CZYTAJ_MODUL_ELEMENTS
   • OBSZAR_MODELU
   • MIN_MAX_NODES
   • GRANICE
   • ODBIERZ_WEZLY
   • ODBIERZ_ELEMENTY
   • USTAW_MODEMACRO
   • ODBIERZ_ELEMENT_2W
   • ODBIERZ_ELEMENT_3W
   • ODBIERZ_ELEMENT_4W
   • DOPISZ_NUMER_ELEMENTU
   • C:TEST
  • 15.5.3. Odczyt danych w postaci listy
  • 15.5.4. Formatowany odczyt danych
   • PAUSE_1
   • ERROR_SSCANF
   • CHECK_ARGUMENT_TYPE
   • READ_LISP_DATA
   • CHECK_ARGUMENT_FORMAT
  • 15.5.5. Odczyt danych w postaci rekordów
 • 15.6. Dodawanie danych do pliku
 • 15.7. Wydruk pliku na drukarkę lub ekran (monitor)
   • WYSWIETL_PLIK
   • DRUKUJ_PLIK
 • Podsumowanie

Dodatek A. Spis funkcji AutoLISPu

 • Funkcje AutoLISPu posiadające odpowiedniki w ADS
  • Obsługa funkcji
  • Obsługa błędów
  • Zapytania i polecenia AutoCADa
  • Narzędzia geometryczne
  • Wprowadzanie danych przez użytkownika
  • Konwersje
  • Transformacje układu współrzędnych
  • Kalibrowanie pulpitu graficznego
  • Sterowanie wyświetlaczem
  • Funkcje graficzne niskiego poziomu
  • Badanie zgodności łańcuchów ze znakami uniwersalnymi
  • Zbiory wskazań
  • Obsługa elementów
  • Dodatkowe dane elementu
  • Tablice symboli
  • Funkcje ogólnego przeznaczenia
   • Algebraiczne
   • Obsługa symboli
   • Łańcuchy tekstowe
   • Konwersje
   • Relacje
  • Operacje na listach
  • Obsługa plików
  • Obsługa aplikacji ADS
  • Wyświetlacz
  • Obsługa funkcji
  • Obsługa pamięci
  • Różne
  • Funkcje AutoLISPu zdefiniowane w ADS
  • Polecenia zdefiniowane w ADS
  • Funkcje programowalnych okien dialogowych
  • Otwieranie i zamykanie plików DCL
  • Otwieranie i zamykanie okien dialogowych
  • Inicjowanie wyrażeń akcji lub funkcji zwrotnych
  • Obsługa wycinka atrybutów
  • Ustalanie okien kartotekowych i kartotek rozwijalnych
  • Tworzenie obrazów
  • Dane specyficzne dla aplikacji

Dodatek B. Katalog funkcji AutoLISPu

   • (+ number number …)
   • (- number [number] …)
   • (* number [number] …)
   • (/ number [number] …)
   • (= atom atom …)
   • (/= atom atom …)
   • (< atom atom …)
   • (<= atom atom …)
   • (> atom atom …)
   • (>= atom atom …)
   • (~ number)
   • (1+ number)
   • (1- number)
   • (abs number)
   • (ads)
   • (alert string)
   • (alloc number)
   • (and expr … )
   • (angle pt1 pt2)
   • (angtof string [mode] )
   • (angtos angle [mode [precision]])
   • (append expr …)
   • (apply function list)
   • (ascii string)
   • (assoc item alist)
   • (atan num1 [num2])
   • (atof string)
   • (atoi string)
   • (atom item)
   • (atoms-family format [symlist])
   • (boole func int1 int2 …)
   • (boundp atom)
   • (car list)
   • (cdr list)
   • (caar list), (cadr list), (cddr list), (cadar list), itd.
   • (chr number)
   • (close file-desc)
   • (command [arguments] …)
   • (cond (test1 result1 …) … )
   • (cons new-first-element list )
   • (cos angle)
   • (cvunit value from to)
   • (defun sym argument-list expr …)
   • (distance pt1 pt2)
   • (distof string [tryb])
   • (entdel ename)
   • (entget ename [applist] )
   • (entlast)
   • (entmake [elist])
   • (entmod elist)
   • (entnext [ename])
   • (entsel [prompt])
   • (entupd ename)
   • (eq expr1 expr2)
   • (equal expr1 expr2 [fuzz])
   • (*error* string)
   • (eval expr)
   • (exit)
   • (exp number)
   • (expand number)
   • (expt base power )
   • (findfile filename)
   • (fix number)
   • (float number)
   • (foreach name list expr…)
   • (gc)
   • (gcd num1 num2)
   • (getangle [pt] [prompt])
   • (getcorner pt [prompt])
   • (getdist [pt] [prompt])
   • (getenv variable-name)
   • (getfiled title default ext falgs)
   • (getint [prompt])
   • (getkword [prompt])
   • (getorient [pt] [prompt])
   • (getpoint [pt] [prompt])
   • (getreal [prompt])
   • (getstring [cr] [prompt])
   • (getvar varname)
   • (graphscr)
   • (grclear)
   • (grdraw from to color [highlight])
   • (grread [track] [allkeys [curtype]])
   • (grtext [box text [highlight]])
   • (grvecs vlist [trans])
   • (handent handle)
   • (if testexpr thenexpr [elseexpr])
   • (initget [bits] [string])
   • Definiowanie słów kluczowych
   • (inters pt1 pt2 pt3 pt4 [onseg])
   • (itoa int)
   • (lambda arguments expr …)
   • (last list)
   • (length list)
   • (list expr …)
   • (listp item)
   • (load filename [onfailure])
   • (log number)
   • (logand number number ...)
   • (logior integer ...)
   • (lsh num1 numbits)
   • (mapcar function list1 … listn)
   • (max number number ...)
   • (mem)
   • (member expr list)
   • (menucmd string)
   • (min number number …)
   • (minusp item)
   • (nentsel [prompt])
   • (nentselp [prompt] [pt])
   • (not item)
   • (nth n list)
   • (null item)
   • (numberp item)
   • (open filename mode)
   • (or expr …)
   • (osnap pt mode-string)
   • pi
   • (polar pt angle distance)
   • (prin1 [expr [file-desc]])
   • (princ [expr [file-desc]])
   • (print [expr [file-desc]])
   • (progn expr …)
   • (prompt msg)
   • (quit)
   • (quote expr)
   • (read string)
   • (read-char [file-desc])
   • (read-line [file-desc])
   • (redraw [ename [mode]])
   • (regapp application)
   • (rem num1 num2 …)
   • (repeat number expr …)
   • (reverse list)
   • (rtos number [mode [precision]])
   • (set sym expr)
   • (setq sym1 expr1 [sym2 expr2] …)
   • (setvar varname value)
   • (sin angle)
   • (sqrt number)
   • (ssadd [ename [ss]])
   • (ssdel ename ss)
   • (ssget [mode] [pt1 [pt2]] [pt-list] [filter-list])
   • (sslength ss)
   • (ssmemb ename ss)
   • (ssname ss index)
   • (strcase string [which])
   • (strcat string1 [string2] …)
   • (strlen [string] …)
   • (subst newitem olditem list)
   • (substr string start [length])
   • (tablet code [row1 row2 row3 direction])
   • (tblnext table-name [rewind])
   • (tblsearch table-name symbol [setnext])
   • (terpri)
   • (textbox elist)
   • (textpage)
   • (textscr)
   • (trace function …)
   • (trans pt from to [disp])
   • (type item)
   • (untrace function …)
   • (ver)
   • (vmon)
   • (vports)
   • (wcmatch string pattern)
   • (while testexpr expr …)
   • (write-char code [file-desc])
   • (write-line string [file-desc])
   • (xdroom ename)
   • (xdsize list)
   • (xload application [onfailure])
   • (xunload application [onfailure])
   • (zerop item)
 • Funkcje AutoLISPu zdefiniowane w systemie ADS
   • (acad_colordlg colornum [flag])
   • (acad_helpdlg helpfile [topic])
   • (acad_strlsort list)
 • Polecenia zdefiniowane w systemie ADS
   • (c:gkreskuj pt [ss] [vector]) (c:bhatch pt [ss] [vector])
   • (c:gplinia pt [ss] [vector]) (c:bpoly pt [ss] [vector])
   • (bherrs)
   • (c:psdynam mode) (c:psdrag mode)
   • (c:pswyp ent pattern [arg1 [arg2]] …) (c:psfill ent pattern [arg1 [arg2]] …)
   • (c:psin filename position scale) (c:pswe filename position scale)

Dodatek C. Kody ASCII

Dodatek D. Kody i komunikaty błędów zwracane przez AutoLISP

 • Kody błędów
  • Komunikaty błędów
 • Błędy programów użytkowych
 • Błędy wewnętrzne

Dodatek E. Kody grup DXF

 • Kody grup w kolejności wartości liczbowych
 • Kody grup uporządkowane według rodzaju elementu rysunkowego
 • Kody grup elementów rysunkowych
 • Kody grup dla Bloków i tablic

Dodatek F. Zmienne systemowe AutoCADa

Dodatek G. Opis i instalacja programów znajdujących się na dyskietce

 • Instalacja programów

Literatura

SkorowidzCena: 84.00 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: wtosie

Java w szkole (39.00zł)
AutoCAD 13 PL dla Windows (65.30zł)
Po prostu FreeHand 8 (28.00zł)
ABC Delphi 6 (15.00zł)
Po prostu Director 7 (39.00zł)
Java. Sztuka programowania (34.90zł)
Po prostu Windows NT 4.0 PL (13.50zł)
Po prostu After Effects 4.1 (65.00zł)
Java Servlet i Java Server Pages (60.00zł)
Delphi 3. Księga eksperta (112.50zł)
Anatomia PC. Wydanie V (99.00zł)
SQL. Księga eksperta (99.00zł)
AutoCAD 14. Ćwiczenia praktyczne (13.90zł)
Windows NT 4 PL w praktyce (30.00zł)
Po prostu Photoshop 5 PL/5.5 (30.00zł)
Photoshop 5. Korekcja i separacja. Vademecum profesjonalisty (84.00zł)
Oracle - łatwiejszy niż przypuszczasz. Wydanie II (24.00zł)
Windows 3.1 PL (8.70zł)
Firewalle i bezpieczeństwo w sieci. Vademecum profesjonalisty (55.00zł)
Pajączek 2000 PRO. Ćwiczenia praktyczne (10.00zł)

Pozostałe z serii: Inne

Drupal 7. Od podstaw (19.90zł)
Ambient Findability. What We Find Changes Who We Become (80.74zł)
Sztuka wojny dla kobiet. Genialne strategie Sun Tzu w służbie płci pięknej (29.00zł)
VuePress Quick Start Guide (94.99zł)
Photoshop Elements 4: The Missing Manual. The Missing Manual (109.65zł)
Google Website Optimizer. Przewodnik (59.00zł)
Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) (8.42zł)
Macromedia Flash MX 2004. Oficjalny podręcznik (49.90zł)
Drupal 7. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane moduły, skórki i patche (19.90zł)
Embedded Systems Architecture (139.00zł)
Ethereum Projects for Beginners (74.99zł)
Beautiful Visualization. Looking at Data through the Eyes of Experts (169.15zł)
Pięciodniowy sprint. Rozwiązywanie trudnych problemów i testowanie pomysłów (31.20zł)
Vagrant: Up and Running (101.15zł)
PHP i jQuery. Receptury. eBook. Mobi (44.90zł)
AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki (29.00zł)
Visual FoxPro 9 programowanie (39.43zł)
Mastering Ethereum. Building Smart Contracts and DApps (177.65zł)
Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej (78.10zł)
SAP w 24 godziny. Wydanie V (63.20zł)

hosting online hosting online | Dobry stomatolog Szczecin | Katalog4u to moderowany Katalog SEO stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kuków telefon | Prochem produkuje, obrabia i wytwarza gotowe płyty do termoformowania stosowane w rolnictwie, motoryzacji i przemyśle. Z materiałów takich jak LDPE, HIPS, ABS, HDPE i PP.