e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Praktyczny kurs asemblera. Wydanie II

Eugeniusz Wróbel
promocja -44%
cena: 67.767857142857 z 37.95 z
Data wydania: 2011-10-21
stron: 424, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Wejd¼ w ¶wiat programowania w jêzyku asemblera

 • Dowiedz siê, kiedy u¿ycie asemblera jest niezbêdne
 • Poznaj zasady programowania w asemblerze
 • Napisz szybkie i wydajne programy dla DOS-a i Windows
 • Zdob±d¼ wiedzê o zasadach dzia³ania procesora i pamiêci
Uwa¿asz, ¿e mo¿liwo¶ci jêzyków programowania wysokiego poziomu nie pozwalaj± na napisanie programu, którego potrzebujesz? Chcesz stworzyæ sterownik, program rezydentny, demo lub... wirusa? Interesuje Ciê, co dzieje siê w komputerze podczas wykonywania programu?

Wykorzystaj potencja³ asemblera!

Programowanie w jêzyku niskiego poziomu daje niemal nieograniczon± kontrolê nad sprzêtem i dzia³aniem aplikacji. Programy napisane w jêzyku asemblera dzia³aj± szybko, s± niewielkie i zajmuj± ma³o pamiêci. S± bardzo wydajne i otwieraj± dostêp do takich obszarów komputera, do których dostêp z poziomu C++ czy Visual Basica jest niemo¿liwy.
Ksi±¿ka "Praktyczny kurs asemblera" wprowadzi Ciê w ¶wiat programowania w tym jêzyku. Dowiesz siê, jak dzia³a procesor, w jaki sposób komunikuje siê z pamiêci± i pozosta³ymi elementami komputera. Poznasz typy rozkazów procesora, tryby adresowania i zasady tworzenia programów w asemblerze. Lepiej poznasz swój komputer i dowiesz siê, w jaki sposób zapamiêtuje i przetwarza dane. Komputer przestanie byæ dla Ciebie "czarn± skrzynk±" wykonuj±c± w czarodziejski sposób Twoje polecenia.
 • Podstawowe wiadomo¶ci o architekturze procesorów Intel
 • Organizacja pamiêci i tryby adresowania
 • Omówienie listy rozkazów procesora
 • Narzêdzia do tworzenia programów w jêzyku asemblera
 • Struktura programu w asemblerze
 • Definiowanie zmiennych
 • Tworzenie podprogramów i makrorozkazów
 • Wykorzystanie funkcji BIOS-a oraz MS-DOS
 • Programy w asemblerze uruchamiane w systemie Windows
 • Optymalizacja kodu
 • Tworzenie modu³ów dla innych jêzyków programowania
Po przeczytaniu tej ksi±¿ki przestaniesz postrzegaæ asemblera jako zbiór magicznych zaklêæ, zrozumia³ych jedynie dla brodatych guru pamiêtaj±cych jeszcze czasy komputerów zajmuj±cych powierzchniê sali gimnastycznej. Napiszesz programy, których uruchomienie nie bêdzie wymaga³o od u¿ytkownika posiadania superkomputera. Poznasz wszystkie, nawet najg³êbiej ukryte, mo¿liwo¶ci komputera.


Cena: 37.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Asembler - Programowanie

Asembler. Programowanie (59.00z)
Asembler dla procesorów ARM. Podrêcznik programisty (59.00z)
Asembler (21.49z)
Asembler. Leksykon kieszonkowy (15.95z)
Asembler. Programowanie (24.70z)
Mastering Assembly Programming (179.00z)
Aplikacje graficzne na mikrokontroler 89c52, 89s52, 89c55wd, 89c51rb2, 89c51rc2, 89c51rd2, 89c51ed2. Oprogramowanie narzêdziowe i aplikacje dla bootloaderów i systemów ISP (15.00z)
Asembler. Wyk³ady i æwiczenia (15.92z)
Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce (84.76z)
Sztuka programowania mikrokontrolerów AVR. Przyk³ady (65.71z)
Asembler dla procesorów ARM. Podrêcznik programisty (32.45z)

Pozostae z serii: Inne

Haker umys³ów (29.00z)
Informatyka kwantowa (55.20z)
Rozwój oprogramowania w praktyce. Projektowy przewodnik po podstawach w jêzyku Java (55.20z)
SQL. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Czujniki dla pocz±tkuj±cych. Poznaj otaczaj±cy Ciê ¶wiat za pomoc± elektroniki, Arduino i Raspberry Pi (19.20z)
Kroje i kolory pisma. Przewodnik dla grafików (67.81z)
FISZKI audio j. angielski Matura ustna (15.19z)
Analiza danych w zarz±dzaniu projektami (32.45z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu (39.90z)
PostgreSQL (36.00z)
Hello Scratch! Napisz swoj± pierwsz± grê i ucz siê programowania (26.95z)
Pracownia komputerowa. Poradnik dla nauczyciela (14.90z)
Badania operacyjne (52.54z)
Uk³ady elektroniczne w praktyce (13.70z)
Praktyczny kurs Java. Wydanie III (59.00z)
Kylix. Tworzenie aplikacji (99.00z)
Joomla! Zabezpieczanie witryn. eBook. Pdf (31.99z)
Funkcje w Excelu (31.20z)
HTML & XHTML: The Definitive Guide. The Definitive Guide. 5th Edition (135.15z)
NGINX Unit Cookbook (72.24z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | koparko ładowarka Piła | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą