e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Administrowanie sieciami Cisco. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu CCNA/ICND1 100-105
Cena: 48.428571428571 33.90 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Kategoria: wtosie
Seria: Inne


PHP. Czarna księga

Peter Moulding
cena: 85.00 zł
Data wydania: 2002-07-31
stron: 740, miękka oprawa, format: B5

więcej na stronie helion.pl

PHP. Czarna księga -- spis treści

Podziękowania (17)

O Autorze (18)

Wprowadzenie (19)

Rozdział 1. Wprowadzenie do PHP (21)

 • Szczegółowe omówienie (21)
  • Dzieje programowania (22)
   • Nieco historii (22)
   • Diagnostyka (24)
  • Zalety PHP (24)
   • Interpretacja a kompilacja (25)
   • Części a programowanie (25)
   • Kontrolowanie wyjścia (26)
  • PHP4 (26)
   • Nowe funkcje (26)
   • Nowa nazwa (27)
   • Szybkość (27)
   • Debugger PHP (28)
   • COM dla Windows (28)
   • Funkcje wyrażeń regularnych (28)
  • PHP i Apache (29)
   • Apache na dowolnej platformie (29)
   • Moduł lub CGI (30)
  • Podstawy PHP (30)
   • Składnia (31)
   • If, then, else (32)
   • Korzystanie z odpowiednich typów danych (33)
   • Ogranicz wejście, rozszerz wyjście (34)
 • Natychmiastowe rozwiązania (34)
  • Konfiguracja serwera Apache (34)
  • Specyficzne funkcje serwera Apache (35)
   • apache_lookup_uri() (35)
   • apache_note() (35)
   • ascii2ebcdic() oraz abcdic2ascii() (36)
   • getallheaders() (36)
  • Konfiguracja PHP (36)
   • dl() (37)
   • extension_loaded() (37)
  • Diagnostyka (37)
   • assert() (37)
   • assert_options() (38)
   • die() (38)
  • Błędy (39)
  • Dzienniki (39)
  • Sterowanie wyjściem (40)
  • Bezpieczeństwo (40)
  • Wyrażenia regularne (41)
   • ereg() (41)
   • ereg_replace() (41)
   • eregi() (42)
   • eregi_replace() (42)
   • split() (42)
   • spliti() (42)

Rozdział 2. Dane (43)

 • Szczegółowe omówienie (43)
  • Typy danych (43)
   • Zmienne (44)
   • Automatyczne tworzenie (44)
   • Stałe (45)
   • Zakres (45)
  • Praca z danymi (46)
   • Wyrażenia (46)
   • Operatory (47)
   • Sterowanie i struktura (55)
   • Funkcje (62)
   • Klasy i obiekty (62)
   • Dane dla baz danych (62)
   • Dane dla HTML (62)
  • Data i czas (62)
   • Data juliańska (63)
   • Czas (63)
   • Kalendarz (64)
  • Matematyka (66)
   • Matematyka liczb całkowitych (66)
   • Matematyka zmiennopozycyjna (67)
   • Matematyka o ustalonej precyzji (67)
 • Natychmiastowe rozwiązania (68)
  • Tworzenie danych (68)
   • Łańcuchy (68)
   • Dane całkowite i zmiennopozycyjne (69)
  • Sprawdzanie danych (70)
  • Konwertowanie danych (72)
  • Funkcje operujące na łańcuchach (73)
  • rand(), srand() oraz microtime() (79)
  • Obliczanie daty i czasu (80)
  • Święta wielkanocne (82)

Rozdział 3. Tablice (83)

 • Szczegółowe omówienie (83)
  • Proste tablice (84)
   • Najprostsza tablica świata (84)
   • Elementy tablic są liczone od zera (84)
   • Elementy tablic mogą mieć dowolne nazwy (85)
   • Funkcje tworzące tablice (86)
  • Potencjalne problemy (86)
  • Więcej wymiarów (87)
  • Wskaźnik tablicy (88)
  • Sortowanie tablic (89)
  • Odkładanie, zdejmowanie, uzupełnianie i łączenie (91)
   • Odkładanie i zdejmowanie (91)
   • Uzupełnianie (92)
   • Łączenie (92)
 • Natychmiastowe rozwiązania (93)
  • Tworzenie tablic na podstawie list (za pomocą funkcji array()) (93)
  • Tworzenie tablic z łańcuchów (za pomocą funkcji explode()) (93)
  • Tworzenie łańcuchów z tablic (za pomocą funkcji implode()) (94)
   • Proste SQL (94)
   • select (95)
   • where (95)
   • order by (95)
   • group by (95)
   • Budowanie kwerendy SQL (95)
  • Określanie zakresu elementów (za pomocą funkcji range()) (98)
  • Określanie zakresu kluczy (za pomocą funkcji range() i array_flip()) (99)
  • Usuwanie powtarzających się wartości (za pomocą funkcji array_flip()) (99)
  • Losowa zmiana kolejności elementów tablicy (za pomocą funkcji shuffle()) (100)
  • Losowy wybór banerów reklamowych (za pomocą funkcji array_rand()) (101)
  • Wczytywanie zawartości pliku do tablicy (za pomocą funkcji file()) (103)
  • Sortowanie tablicy według wartości elementów (za pomocą funkcji sort()) (104)
  • Sortowanie tablicy asocjacyjnej według wartości (za pomocą funkcji asort()) (104)
  • Sortowanie tablicy według wartości, w kolejności odwrotnej (za pomocą funkcji rsort()) (105)
  • Sortowanie tablicy asocjacyjnej według wartości, w kolejności odwrotnej (za pomocą funkcji arsort()) (106)
  • Sortowanie tablicy asocjacyjnej według klucza (za pomocą funkcji ksort()) (106)
  • Sortowanie tablicy w sposób naturalny według wartości (za pomocą funkcji natsort()) (107)
  • Sortowanie tablicy w zadany sposób (za pomocą funkcji usort()) (109)
  • Przetwarzanie tablic w odwrotnej kolejności (113)
  • Przetwarzanie tablic wielowymiarowych (114)

Rozdział 4. Karty kredytowe (117)

 • Szczegółowe omówienie (117)
  • Konto sprzedawcy (118)
   • Dzieci (119)
   • Nazwa sprzedawcy (119)
  • Bezpieczeństwo (120)
  • Serwer (120)
  • Haszowanie (120)
  • Szyfrowanie (122)
   • Instalowanie pakietu mcrypt (122)
   • Funkcje pakietu mcrypt (123)
  • Oprogramowanie do transakcji finansowych (130)
   • CyberCash (130)
   • Payflow (132)
 • Natychmiastowe rozwiązania (134)
  • Haszowanie danych (134)
   • mhash() (134)
   • mhash_get_hash_name() (136)
   • mhash_get_block_size() (136)
   • mhash_count() (137)
   • mhash_keygen_s2k() (137)

Rozdział 5. Bazy danych: MySQL i PostgreSQL (139)

 • Szczegółowe omówienie (139)
  • Historia (140)
   • MySQL (140)
   • PostgreSQL (140)
  • Niektóre różnice (141)
   • Daty (142)
   • Uwzględnianie wielkości liter (142)
   • Transakcje (142)
   • Procedury przechowywane (143)
   • Przełączniki (143)
   • Widoki (144)
  • Typy danych (144)
   • Bity (144)
   • Liczby całkowite (145)
   • Liczby zmiennopozycyjne (146)
   • Łańcuchy (146)
   • Bloby (148)
   • Daty i czas (148)
   • Specjalne typy danych PostgreSQL (149)
   • Wstawianie identyfikatorów (150)
  • Niezależność od platformy (151)
  • Zamiana surowych danych w bazę danych (151)
  • Bazy danych a tablice (152)
  • Indeksować czy nie indeksować (152)
  • Relacje (152)
  • ODBC (152)
 • Natychmiastowe rozwiązania (153)
  • Łączenie się z bazą danych (153)
  • Wyświetlanie baz danych (155)
  • Wyświetlanie tabel bazy danych (157)
  • Wyświetlanie pól tabeli (159)
  • Wyświetlanie danych z tabeli (163)
  • Wstawianie wiersza danych (167)
  • Tworzenie baz danych (170)
  • Tworzenie tabel (170)
  • Użycie baz danych dla utrzymania sesji (171)
  • Porządkowanie kodu (179)

Rozdział 6. Bazy danych: komercyjne i niecodzienne (183)

 • Szczegółowe omówienie (183)
  • SQL (183)
  • Indeksować czy nie indeksować (184)
  • Relacje (184)
  • Trwałe połączenia (184)
  • ODBC (185)
  • DB2 (187)
  • SAP DB (188)
  • Inne bazy danych (188)
   • Adabas (188)
   • Odczyt bazy danych filePro (189)
   • Dostęp do FrontBase (190)
   • Hyperwave (191)
   • Informix (192)
   • Ingres II (192)
   • InterBase (192)
   • Microsoft Access (193)
   • Microsoft SQL Server (194)
   • mSQL (194)
   • Oracle (195)
   • Ovirimos SQL Server (196)
   • SESAM/SQL-Server (196)
   • Solid (197)
   • Sybase (197)
  • Warstwy abstrakcji baz danych (197)
   • Funkcje DBA (198)
   • Funkcje DBM (199)
   • Funkcje DBX (200)
 • Natychmiastowe rozwiązania (201)
  • Dostęp do baz danych poprzez ODBC (201)
   • Wyniki (204)
   • Błędy (208)
   • Informacje o polach (208)
   • Inne funkcje (209)
   • Nowe funkcje (213)
  • Dostęp do baz danych za pomocą funkcji DBA (213)
  • Dostęp do baz danych za pomocą funkcji DBM (214)
  • Dostęp do baz danych za pomocą funkcji DBX (215)
  • Dostęp do bazy danych Ingres II (215)
  • Odczyt czasu: droga ku wydajności (217)

Rozdział 7. Środowisko działania skryptu (221)

 • Szczegółowe omówienie (221)
  • Apache (221)
  • Konfiguracja PHP (223)
   • Rozszerzenia (223)
   • Ustawienia w pliku php.ini (224)
   • Limit czasu (224)
   • Zmienne środowiskowe (225)
  • Bezpieczeństwo (225)
   • Autoryzacja HTTP (225)
   • CHMOD (226)
  • PHP w trybie wsadowym (226)
  • Harmonogram uruchamiania PHP (227)
  • COM (227)
  • Nazwy plików i katalogów (228)
   • Linux i Unix (229)
   • Windows NT (229)
   • Macintosh (229)
  • POSIX (229)
  • Pomoc we wzajemnym komunikowaniu się programów (231)
   • Wspólna pamięć (231)
   • Semafory (232)
  • Programy zewnętrzne (233)
  • Dodatkowe informacje (233)
  • Funkcje mnoGoSearch (234)
 • Natychmiastowe rozwiązania (235)
  • Porządkowanie starych plików (235)
  • Wykonywanie programu zewnętrznego (239)
  • Konwertowanie dokumentów Worda na RTF za pomocą COM (241)
  • Przykład autoryzacji HTTP (244)
  • Modyfikowanie kodu w celu dostosowania do środowiska (246)
   • Rejestrowanie błędów (246)
   • Przerwanie działania przez użytkownika (248)
   • Określanie czasu działania skryptu (248)
   • Wybór bazy danych (249)
   • Kod zależny od przeglądarki (250)
   • Sprawdzanie dostępności funkcji (251)
   • Sprawdzanie nagłówków HTTP przed wysłaniem (251)
   • Sprawdzanie PHP (251)
  • Sprawdzanie pamięci (252)
  • Wysyłanie niezwykłych formatów (252)
  • Zabezpieczanie obrazków (253)

Rozdział 8. Pliki (255)

 • Szczegółowe omówienie (255)
  • Katalogi (255)
   • Punkt widzenia serwera Apache (255)
   • Punkt widzenia PHP (256)
   • Zmiana katalogu (256)
  • Typy plików (256)
   • Wyświetlanie plików (257)
   • Tworzenie i modyfikowanie plików (257)
   • Kopiowanie plików (257)
   • Pliki tymczasowe (257)
  • Wysyłanie plików do serwera (258)
  • Bufor listy plików (258)
  • Uprawnienia (258)
 • Natychmiastowe rozwiązania (259)
  • Wyświetlanie zawartości katalogów (259)
   • Wspólny kod (259)
   • Zastosowanie funkcji sprawdzających typ pliku (259)
   • Zastosowanie funkcji filetype() (260)
   • Zastosowanie funkcji get_directory_file() (261)
   • Sformatowana lista plików (262)
   • Inne funkcje katalogów (263)
  • Tworzenie i usuwanie kartotek (265)
  • Wypisywanie atrybutów plików (266)
   • Wspólny kod (266)
   • Rozszerzona funkcja get_directory_file() (266)
   • Sformatowana lista plików (267)
   • Dodatkowe atrybuty (269)
  • Sprawdzanie ilości miejsca na dysku (269)
   • Wspólny kod (270)
   • Rozszerzenie funkcji get_directory_file() (270)
   • Wyszukiwanie wolnego miejsca na dysku (270)
   • Formatowanie listy plików z podaniem ilości zajętego miejsca (272)
   • Wypisywanie ilości miejsca zajętego przez katalogi (274)
   • Wypisywanie ilości miejsca zajętego przez najbardziej obszerne katalogi (275)
   • Wypisywanie miejsca zajmowanego przez największe pliki (276)
  • Wypisywanie atrybutów obrazków (277)
   • Gromadzenie informacji o obrazie (278)
   • Wyświetlanie informacji o obrazku (279)
  • Wyświetlanie dowolnych danych (280)
   • Wspólny kod (280)
   • Wyświetlanie pliku tekstowego (280)
   • Wyświetlanie pliku HTML (282)
   • Wyświetlanie dowolnego pliku (283)
  • Tworzenie pustych plików (284)
  • Wysyłanie plików do serwera (285)
  • Obliczanie kodów CRC dla plików (288)

Rozdział 9. Formularze (291)

 • Szczegółowe omówienie (291)
  • Alternatywna nawigacja (291)
  • HTML czy czyste PHP? (292)
  • Minimalny kod HTML (293)
  • Dzwonki i gwizdki (294)
   • Pytania formularza (296)
  • Kilka akcji (299)
  • JavaScript (300)
   • Usuwanie wymyślnych rozwijanych menu (300)
   • Sprawdzanie poprawności pól na serwerze (300)
  • Długie formularze (301)
   • Podział długich formularzy (301)
   • Przenoszenie informacji ze strony do strony (302)
   • Projektowanie dobrych długich formularzy (304)
  • Wysyłanie plików do serwera (306)
 • Natychmiastowe rozwiązania (308)
  • Tworzenie formularza (308)
  • Tworzenie formularza za pomocą funkcji (308)
  • Tworzenie długiej listy w formularzu (309)
  • Wyrównywanie kolumn (311)
  • Wybór jednej z kilku możliwości (314)
  • Wybór jednej z kilku możliwości za pomocą przycisków radiowych (317)
  • Wybór kilku z wielu możliwości (318)
  • Zachowywanie odpowiedzi i podświetlanie błędów (323)

Rozdział 10. Funkcje (325)

 • Szczegółowe omówienie (325)
  • Najkrótsza funkcja świata (326)
  • Zwracanie wartości (327)
  • Przekazywanie wartości do funkcji (329)
  • Parametry opcjonalne (330)
  • Zmienna ilość parametrów funkcji (332)
  • Zakres (333)
  • Zmienne statyczne (336)
  • Rekurencja (338)
  • Nazwy funkcji przechowywane w zmiennych (338)
  • Kolejność funkcji (339)
 • Natychmiastowe rozwiązania (340)
  • Tworzenie funkcji (340)
  • Deklarowanie zmiennej globalnej (341)
  • Deklarowanie zmiennej statycznej (342)
  • Przechowywanie nazwy funkcji w zmiennej (343)
  • Użycie domyślnych parametrów funkcji (344)
  • Sprawdzanie, czy funkcja istnieje (345)
  • Korzystanie z funkcji call_user_func() (346)
  • Korzystanie z funkcji create_function() (347)
  • Korzystanie z funkcji func_get_arg() oraz func_num_args() (348)
  • Korzystanie z funkcji func_get_args() (349)
  • Rejestrowanie funkcji końcowej (349)

Rozdział 11. Obrazki (351)

 • Szczegółowe omówienie (351)
  • GIF (351)
  • PNG (352)
  • JPEG (352)
  • PDF (353)
   • ClibPDF (354)
   • FDF (359)
   • PDFlib (361)
  • Flash i Shockwave (362)
   • Plik (362)
   • Klatka (363)
   • Kolor (363)
   • Obiekty (364)
   • Tekst (366)
   • Bitmapy i symbole (367)
   • Akcje (367)
   • Przyciski (368)
  • Bazy danych obrazków (370)
   • MySQL (370)
   • Inne bazy danych SQL (370)
   • Hyperwave (370)
  • Instalowanie modułu obrazków (371)
  • Wyświetlanie obrazków (371)
   • Zawsze używaj tekstu alternatywnego dla obrazka (372)
   • W znaczniku obrazka wykorzystuj informacje o jego rozmiarach (372)
   • Twórz miniatury obrazków (372)
  • Tworzenie obrazków (372)
  • Modyfikowanie obrazków (377)
   • Zmiana kolorów (377)
   • Zmiana rozmiaru i rozdzielczości (378)
  • Programy zewnętrzne (379)
  • Wybór odpowiedniego formatu (379)
 • Natychmiastowe rozwiązania (380)
  • Wyświetlanie obrazków (380)
   • Zbieranie informacji o obrazie (380)
   • Wyświetlanie informacji o obrazku (381)
  • Tworzenie tekstu w dokumencie PDF za pomocą biblioteki ClibPDF (386)
  • Tworzenie tekstu w dokumencie PDF za pomocą biblioteki PDFlib (388)
  • Tworzenie tekstu w obrazku GIF, JPEG lub PNG (388)
  • Tworzenie rysunków w obrazkach GIF, JPEG lub PNG (390)

Rozdział 12. Tworzenie witryn międzynarodowych (393)

 • Szczegółowe omówienie (393)
  • Wykrywanie języka i kraju (394)
   • Wykrywanie ustawień międzynarodowych (394)
   • Wykrywanie języka i kraju przez serwer Apache (395)
   • Obowiązkowy wybór za pomocą PHP (396)
  • Wymagania języka (397)
  • Specyfika aplikacji i specyfika witryny (398)
  • GNU recode (398)
  • GNU gettext (399)
  • Pisownia (400)
   • Dopasowywanie słów (401)
   • Aspell (402)
   • Pspell (403)
  • Znaki wielobajtowe (405)
 • Natychmiastowe rozwiązania (406)
  • Tworzenie informacji o kraju (406)
  • Przechowywanie informacji o kraju (409)
  • Pobieranie informacji o kraju (411)
  • Wykorzystanie rekordów sesji dla informacji o kraju (414)
  • Tłumaczenie komunikatu z innego języka za pomocą GNU gettext (415)
  • Tłumaczenie tekstu z innego języka za pomocą SQL (417)
  • Sprawdzanie typów znaków (420)
  • Dopasowywanie fraz i nazw miejsc za pomocą funkcji levenshtein() (422)

Rozdział 13. Internet (425)

 • Szczegółowe omówienie (425)
  • URL (426)
   • Schemat, czyli protokół (426)
   • Host (426)
   • Ścieżka (427)
   • Strona (427)
   • Fragment (427)
   • Kwerenda (428)
   • Znaki specjalne (428)
   • Łańcuchy tekstu kodowane jako base64 (428)
  • Przeglądanie innych serwerów (429)
  • Funkcje gniazd (430)
  • SNMP (433)
  • Curl (436)
  • FTP (436)
 • Natychmiastowe rozwiązania (437)
  • Kodowanie base64 (437)
  • Przeglądanie Internetu za pomocą PHP (438)
  • Sprawdzanie łączy (441)
  • Korzystanie z funkcji FTP (442)
  • Korzystanie z Curl (449)
   • Opcje biblioteki Curl (450)

Rozdział 14. LDAP (457)

 • Szczegółowe omówienie (457)
  • Instalacja (458)
  • Terminologia (458)
   • DN (459)
   • RDN (460)
   • Poziomy (460)
   • Pozycje (460)
   • Atrybuty (460)
   • Obiekty (461)
   • DIT (461)
   • Schemat (461)
   • LDIF (462)
  • Właściwości serwera (462)
   • Powoływanie się (462)
   • Replikacja (463)
   • Bezpieczeństwo (463)
  • Funkcje LDAP (463)
 • Natychmiastowe rozwiązania (467)
  • Instalowanie LDAP w Windows NT (467)
   • Rozszerzenie PHP (467)
   • Serwer OpenLDAP (467)
   • Testowanie serwera (468)
  • Łączenie się z LDAP (469)
  • Dodawanie kodów krajów (473)
   • Połączenie (473)
   • Pobieranie kodów krajów (473)
   • Formatowanie kodów krajów (474)
   • Dodawanie pierwszego kodu kraju (475)
   • Dodawanie kolejnych kodów krajów (476)
  • Dodawanie użytkownika (477)
   • Dodawanie poziomów pośrednich (477)
   • Dodawanie końcowego poziomu (478)
  • Obsługa błędów (478)
  • Wypisywanie wszystkich pozycji (481)
   • Wypisywanie wszystkich pozycji na pojedynczym poziomie (481)
   • Wypisywanie wszystkich pozycji na wszystkich poziomach (484)
   • Interpretowanie pozycji w listingu (486)

Rozdział 15. Poczta (489)

 • Szczegółowe omówienie (489)
  • IMAP (490)
   • Funkcje skrzynki pocztowej (490)
   • Funkcje wiadomości (492)
   • Funkcje subskrypcji (493)
   • Funkcje konwertujące łańcuchy (494)
   • Inne funkcje (499)
  • Nagłówki wiadomości (502)
   • Minimalne nagłówki (502)
   • Dodatkowe nagłówki (502)
  • MIME (503)
   • MIME-Version (503)
   • Content-Type (503)
   • Content-Transfer-Encoding (504)
   • Content-ID (504)
   • Content-Description (504)
   • Content-Disposition (504)
  • Tryby działania (505)
   • Tryb offline (505)
   • Tryb online (506)
   • Praca bez połączenia (506)
   • Poczta tymczasowa (506)
 • Natychmiastowe rozwiązania (507)
  • Instalowanie funkcji poczty PHP (507)
   • Windows NT (507)
   • Unix (507)
  • Wysyłanie wiadomości (508)
   • Wysyłanie pojedynczej wiadomości (508)
   • Wysyłanie nagłówka From (510)
   • Wysyłanie wielu nagłówków (511)
   • Wysyłanie pojedynczej wiadomości do wielu odbiorców (512)
  • Wysyłanie wiadomości z załącznikami (514)
   • Wybór danych testowych (515)
   • Gromadzenie informacji o pliku (515)
   • Budowanie nagłówków MIME (517)
   • Budowanie części wiadomości MIME (518)
   • Budowanie zwykłych nagłówków (519)
   • Wysyłanie wiadomości (520)
  • Weryfikowanie adresów email (520)

Rozdział 16. Sieci (525)

 • Szczegółowe omówienie (525)
  • Debugger (525)
  • DNS i rekordy MX (526)
  • Nazwy hosta (526)
  • Adresy IP (526)
   • ip2long() (527)
   • long2ip() (528)
  • Numery i nazwy protokołów (528)
   • Nazwy usług i numery portów (528)
   • getservbyname() (528)
   • getservbyport() (529)
  • Gniazda (529)
   • pfsockopen() (529)
   • socket_get_status() (529)
   • socket_set_blocking() (530)
   • socket_set_timeout() (531)
  • Dziennik systemowy (531)
   • define_syslog_variables() (531)
   • openlog() (531)
   • syslog() (532)
   • closelog() (532)
  • NFS (532)
  • NIS (533)
   • Mapa (533)
   • yp_get_default_domain() (533)
   • yp_master() (534)
   • yp_order() (534)
   • yp_match() (534)
   • yp_first() (534)
   • yp_next() (535)
  • WDDX (535)
   • Pakiet WDDX (536)
  • CORBA (536)
   • orbitobject() (537)
   • orbitenum() (537)
   • orbitstruct() (538)
   • satellite_caught_exception() (538)
   • satellite_exception_id() (538)
   • satellite_exception_value() (538)
  • Kompresja (538)
   • bzip2 (539)
   • gzip (541)
 • Natychmiastowe rozwiązania (541)
  • Sprawdzanie rekordów DNS (541)
  • Odczytywanie rekordów MX (543)
  • Uzyskiwanie nazwy hosta (544)
   • Uzyskiwanie nazwy hosta na podstawie adresu (544)
   • Uzyskiwanie adresu hosta na podstawie nazwy (545)
   • Uzyskiwanie listy adresów hosta na podstawie nazwy (546)
  • Wypisywanie numerów protokołów (547)
  • Serializowanie danych za pomocą WDDX (548)
   • wddx_serialize_value() (548)
   • wddx_deserialize() (549)
   • serialize() (549)
   • wddx_serialize_vars() (550)
   • wddx_deserialize() ze zmiennymi (550)
   • wddx_packet_start() (551)
   • wddx_add_vars() (551)
   • wddx_packet_end() (551)
  • Kompresowanie danych za pomocą biblioteki zlib (552)
  • Tworzenie prywatnego dziennika (554)

Rozdział 17. Obiekty (555)

 • Szczegółowe omówienie (555)
  • Klasy (555)
   • new (556)
   • Jak zmienna (556)
   • stdClass (557)
   • __ (557)
  • Właściwości (559)
   • var (559)
   • Konstruktor (560)
   • $this (560)
  • Metody (561)
   • Destruktor (562)
  • Rozszerzanie klas (563)
   • Dodawanie funkcji (564)
   • Konstruktory w klasach rozszerzonych (564)
   • Zastępowanie funkcji (565)
   • Usuwanie funkcji (566)
   • Wielokrotne rozszerzanie (566)
   • :: (567)
   • parent (567)
  • Dystrybucja i dokumentacja oprogramowania (567)
   • Złożone zależności pomiędzy danymi (568)
   • Wiele wyników (568)
 • Natychmiastowe rozwiązania (569)
  • Zapisywanie obiektów w sesji i użycie funkcji __sleep() (569)
  • Korzystanie z funkcji obiektów (573)
   • call_user_method() (574)
   • call_user_method_array() (574)
   • class_exists() (575)
   • get_class() (575)
   • get_class_methods() (575)
   • get_class_vars() (576)
   • get_declared_classes() (576)
   • get_object_vars() (577)
   • get_parent_class() (577)
   • is_subclass_of() (578)
   • method_exists() (578)
  • Dostosowywanie strony WWW za pomocą obiektu (578)
  • Odczytywanie wiadomości grup dyskusyjnych (582)

Rozdział 18. Wyszukiwanie (589)

 • Szczegółowe omówienie (589)
  • Przeszukiwanie witryn wyszukiwania (589)
   • LDAP (590)
  • Z39.50 (590)
  • YAZ (591)
   • Instalowanie YAZ (591)
   • Źródła danych (591)
   • Testowanie (592)
   • RPN (593)
  • Wyszukiwanie za pomocą YAZ (593)
   • Nieobsługiwane wyszukiwanie (593)
   • Funkcje YAZ (593)
  • Wyszukiwanie oparte na bazie danych (598)
   • Przechowuj oryginalne dane (599)
   • Utrzymuj elastyczność danych (599)
   • Pozwól na elastyczne wyszukiwanie (600)
   • Klasyfikuj dane (600)
   • Redukuj, ale nie usuwaj (601)
   • Używaj tekstowych opisów (601)
   • Stwórz obszerny indeks (601)
 • Natychmiastowe rozwiązania (602)
  • Przeszukiwanie jednego serwera (602)
   • search() (602)
   • array_display() (605)
   • Biblioteka Stanowa Południowej Australii (605)
   • Bell Labs (606)
  • Przeszukiwanie kilku serwerów (608)
   • Źródło danych (608)
   • Parametry wyszukiwania (608)
   • Funkcja search() (608)
   • Funkcja array_display() (612)
   • Testowanie wyszukiwania (612)
   • Wyniki (612)
  • Przeszukiwanie google.com (613)
   • Formularz (613)
   • Surowe wyniki (615)
   • Wyniki po edycji (615)
   • Wyświetlanie wyników (616)
  • Indeksowanie danych (617)

Rozdział 19. Sesje (621)

 • Szczegółowe omówienie (621)
  • Korzyści dla właściciela (622)
  • Korzyści dla użytkownika (622)
  • Identyfikator sesji (622)
  • Cookie (623)
   • HTTPS (624)
   • Cookie kontra URL (624)
  • Pliki kontra bazy danych (624)
  • Mechanizmy sesji w PHP (625)
   • php.ini (625)
   • Funkcje sesji w PHP (627)
  • Obsługa klientów (635)
 • Natychmiastowe rozwiązania (635)
  • Rozpoczynanie sesji z wykorzystaniem cookie i plików (635)
  • Rozpoczynanie sesji z wykorzystaniem MySQL (640)
  • Wyświetlanie listy bieżących użytkowników (649)
  • Użycie funkcji session_end() (651)
   • Pliki (651)
   • Bazy danych (651)

Rozdział 20. XML (655)

 • Szczegółowe omówienie (655)
  • Co to jest XML? (655)
   • Na czym polega magia XML? (655)
   • Co potrafi XML? (656)
   • Czego XML nie potrafi? (656)
   • XML nie zastępuje HTML (657)
  • Dane (657)
   • Jednostki zewnętrzne (659)
   • Jednostki nieprzetwarzane (659)
   • Pisanie złożonych definicji DTD (660)
  • Struktura (660)
   • Nazwy (660)
   • Atrybuty (660)
   • CDATA (661)
   • DTD (661)
   • Przestrzeń nazw (663)
   • XLink oraz XPointer (663)
  • Funkcje XML (663)
   • Instalowanie XML (663)
   • Funkcje (664)
  • XSLT (671)
   • HTML, DHTML czy XSLT? (671)
   • Instalowanie XSLT (672)
   • Funkcje XSLT (672)
  • WDDX (675)
  • DOM (676)
   • Instalowanie DOM XML (676)
   • Funkcje DOM XML (677)
 • Natychmiastowe rozwiązania (682)
  • Wyświetlanie plików XML (682)
  • Wyświetlanie danych XML (683)
  • Przetwarzanie danych XML (686)
  • Dopasowanie znaczników początkowych i końcowych (690)

Dodatek A Zawartość płyty CD-ROM (695)

Skorowidz (697)Cena: 85.00 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: wtosie

Illustrator 9. Ćwiczenia praktyczne (14.00zł)
AutoCAD 14 dla Windows (twarda oprawa) (109.00zł)
JavaScript. Biblia (149.00zł)
Jak rozgryźć Turbo Pascala (11.70zł)
Access 97. Ćwiczenia praktyczne (14.00zł)
sed i awk. Leksykon kieszonkowy (9.90zł)
Flash 4. Ćwiczenia praktyczne (9.00zł)
AutoCAD wersja 11 (15.00zł)
AutoCAD. Biblioteka symboli (28.50zł)
W sercu BIOS-u (22.50zł)
Java Servlet. Programowanie. Wydanie II (79.00zł)
Po prostu Netscape (21.00zł)
Komputer PC dla każdego (18.99zł)
Wprowadzenie do baz danych (29.00zł)
Flash ActionScript. Ćwiczenia praktyczne (9.00zł)
Po prostu FreeHand 9 (28.00zł)
Poczta elektroniczna (15.00zł)
Duke Nukem 3D (29.49zł)
Active Server Pages 2.0 dla każdego (66.00zł)
ASP.NET. Vademecum profesjonalisty (59.00zł)

Pozostałe z serii: Inne

Learning Perl. 3rd Edition (101.15zł)
Designing Interfaces. Patterns for Effective Interaction Design. 2nd Edition (135.15zł)
Inżynieria oprogramowania. Jak zapewnić jakość tworzonym aplikacjom. eBook. Pdf (21.99zł)
Java. Kurs video. Poziom drugi. Programowanie funkcyjne i współbieżne (33.90zł)
BDD w działaniu. Sterowanie zachowaniem w rozwoju aplikacji (46.20zł)
Creating Web Animations. Bringing Your UIs to Life (118.15zł)
Programming C# 5.0. Building Windows 8, Web, and Desktop Applications for the .NET 4.5 Framework (143.65zł)
Piętrzenie nawyków. 97 małych zmian, które odmienią Twoje życie (12.90zł)
NoSQL, NewSQL i BigData. Bazy danych następnej generacji (32.94zł)
Matematyka dla programistów JavaScript (47.40zł)
Inkscape. Podstawowa obsługa programu (29.40zł)
Biblia e-biznesu 2. Nowy Testament (77.40zł)
Schudnij z Kaizen (34.90zł)
Piękny kod. Tajemnice mistrzów programowania (44.50zł)
Systemy baz danych. Kompletny podręcznik. Wydanie II (99.00zł)
E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image'u w biznesie (22.45zł)
XML Publishing with Adobe InDesign (33.92zł)
Excel 2003 for Starters: The Missing Manual. The Missing Manual (55.24zł)
Kreta, Rodos i Santorini. Wyspy pełne słońca. Wydanie 1 (24.90zł)
Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji (34.50zł)

przewóz osób wielkopolska | Wykonywanie wycinanki laserowe rękodzieło | Prochem produkuje, obrabia i wytwarza gotowe płyty dla motoryzacji , rolnictwa i przemysłu. Głównie z materiałów takich jak ABS, HDPE, LDPE, HIPS i PP. | feniks24 | wiwiwiwi