e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Macromedia Dreamweaver 8 z ASP, PHP i ColdFusion. Oficjalny podręcznik
Cena: 8.5714285714286 6.00 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Kategoria: php
Seria: Inne


PHP i MySQL. Księga przykładów

Ellie Quigley, Marko Gargenta
cena: 99.00 zł
Data wydania: 2007-10-25
stron: 936, miękka oprawa, format: B5

więcej na stronie helion.pl

PHP i MySQL. Księga przykładów -- spis treści

Wstęp (13)

Rozdział 1. Wprowadzenie (15)

 • 1.1. Od statycznych do dynamicznych witryn internetowych (15)
  • 1.1.1. Statyczne witryny internetowe (15)
  • 1.1.2. Dynamiczne witryny internetowe (16)
  • 1.1.3. Czym jest oprogramowanie typu open source? (17)
 • 1.2. PHP (18)
  • 1.2.1. Skąd pobrać PHP oraz dokumentację? (20)
 • 1.3. MySQL (21)
  • 1.3.1. Skąd pobrać bazę MySQL oraz dokumentację? (22)
  • 1.3.2. Funkcje bazy danych MySQL (23)
  • 1.3.3. W jaki sposób zainstalować MySQL i PHP? (24)
  • 1.3.4. Zalety wykorzystywania MySQL-a i PHP (24)
 • 1.4. Podsumowanie rozdziału (26)
  • 1.4.1. Co należy wiedzieć? (26)
  • 1.4.2. Co dalej? (26)

Rozdział 2. Rozpoczynamy pracę (27)

 • 2.1. Cykl życiowy strony internetowej (27)
  • 2.1.1. Analiza strony internetowej (28)
 • 2.2. Anatomia skryptu PHP (29)
  • 2.2.1. Etapy tworzenia skryptu PHP (29)
 • 2.3. Kilka kwestii do przemyślenia (35)
  • 2.3.1. PHP i HTML są odmiennymi językami (35)
  • 2.3.2. Polecenia, odstępy oraz znaki nowego wiersza (37)
  • 2.3.3. Komentarze (39)
  • 2.3.4. Używanie funkcji PHP (42)
 • 2.4. Przegląd (47)
  • 2.4.1. PHP z poziomu wiersza polecenia (47)
  • 2.4.2. Wyświetlanie wersji PHP (47)
  • 2.4.3. Wykonywanie skryptu z poziomu wiersza polecenia (48)
  • 2.4.4. Interaktywne uruchomienie PHP (49)
  • 2.4.5. Opcje PHP w wierszu polecenia (50)
  • 2.4.6. Plik php.ini (51)
 • 2.5. Podsumowanie rozdziału (52)
  • 2.5.1. Co należy wiedzieć? (52)
  • 2.5.2. Co dalej? (53)
 • Ćwiczenia (53)

Rozdział 3. Krótkie wprowadzenie do PHP (55)

 • 3.1. Szybki start, szybki przewodnik (55)
  • 3.1.1. Uwaga skierowana do programistów (55)
  • 3.1.2. Uwaga skierowana do pozostałych (55)
  • 3.1.3. Składnia PHP i konstrukcje (56)
 • 3.2. Podsumowanie rozdziału (68)
  • 3.2.1. Co dalej? (68)

Rozdział 4. Elementy składowe: rodzaje danych, ciągi tekstowe, zmienne i stałe (69)

 • 4.1. Rodzaje danych (69)
  • 4.1.1. Ciągi tekstowe liczb (70)
  • 4.1.2. Ciągi tekstowe znaków i ujmowanie w znaki cytowania (72)
  • 4.1.3. Stałe literowe Boolean (78)
  • 4.1.4. Specjalne rodzaje danych (79)
 • 4.2. Zmienne (81)
  • 4.2.1. Definicje i przypisywanie (81)
  • 4.2.2. Prawidłowe nazwy zmiennych (82)
  • 4.2.3. Deklarowanie i inicjalizowanie zmiennych (82)
  • 4.2.4. Wyświetlanie zmiennych (87)
  • 4.2.5. Zmienne oraz mieszane rodzaje danych (90)
  • 4.2.6. Łączenie a zmienne (91)
  • 4.2.7. Odniesienia (92)
  • 4.2.8. Zmienne zmiennych (zmienne dynamiczne) (94)
  • 4.2.9. Zasięg zmiennej (96)
  • 4.2.10. Zarządzanie zmiennymi (97)
  • 4.2.11. Wprowadzenie do zmiennych formularzy (103)
 • 4.3. Stałe (112)
  • 4.3.1. Co to jest stała? (112)
  • 4.3.2. Tworzenie stałych za pomocą funkcji define() (112)
  • 4.3.3. Funkcja constant() (114)
  • 4.3.4. Stałe predefiniowane i "magiczne" (115)
 • 4.4. Podsumowanie rozdziału (116)
  • 4.4.1. Co należy wiedzieć? (116)
  • 4.4.2. Co dalej? (117)
 • Ćwiczenia (118)

Rozdział 5. Operatory (121)

 • 5.1. Operatory PHP oraz wyrażenia (121)
  • 5.1.1. Przypisanie (122)
  • 5.1.2. Pierwszeństwo i reguły łączności (122)
  • 5.1.3. Operatory arytmetyczne (126)
  • 5.1.4. Skrócona forma operatorów przypisania (128)
  • 5.1.5. Operatory automatycznego zwiększenia oraz zmniejszenia o jednostkę (130)
  • 5.1.6. Niektóre z użytecznych funkcji matematycznych (133)
  • 5.1.7. Operatory rzutowania (134)
  • 5.1.8. Operator konkatenacji (136)
  • 5.1.9. Operatory porównania (138)
  • 5.1.10. Porównywanie liczb (139)
  • 5.1.11. Porównywanie ciągów tekstowych (141)
  • 5.1.12. Operatory logiczne (143)
  • 5.1.13. Operator warunkowy (155)
  • 5.1.14. Operatory bitowe (158)
  • 5.1.15. Operatory uruchamiania (162)
  • 5.1.16. Operator kontroli błędów (162)
  • 5.1.17. Operatory rodzajów (164)
 • 5.2. Podsumowanie rozdziału (164)
  • 5.2.1. Co należy wiedzieć? (164)
  • 5.2.2. Co dalej? (165)
 • Ćwiczenia (165)

Rozdział 6. Ciągi tekstowe (167)

 • 6.1. Co to jest ciąg tekstowy? (167)
  • 6.1.1. Ujmowanie w cudzysłów (168)
  • 6.1.2. Operatory ciągów tekstowych (172)
 • 6.2. Funkcje operujące na ciągach tekstowych (175)
  • 6.2.1. Formatowanie i wyświetlanie ciągów tekstowych (175)
  • 6.2.2. Formatowanie liczb oraz wartości pieniężnych (181)
  • 6.2.3. Określanie długości ciągu tekstowego (183)
  • 6.2.4. Określanie liczby słów w ciągu tekstowym (184)
  • 6.2.5. Zmiana wielkości znaków ciągu tekstowego (185)
  • 6.2.6. Porównywanie ciągów tekstowych (188)
  • 6.2.7. Wyszukiwanie podobieństw w ciągach tekstowych (196)
  • 6.2.8. Dzielenie ciągu tekstowego (201)
  • 6.2.9. Powtarzanie ciągu tekstowego (204)
  • 6.2.10. Przycinanie i dopełnianie ciągów tekstowych (204)
  • 6.2.11. Wyszukiwanie i zastępowanie (208)
  • 6.2.12. Określanie położenia w ciągu tekstowym (213)
  • 6.2.13. Wyodrębnianie fragmentów ciągu tekstowego - podciągów (215)
  • 6.2.14. Specjalne ciągi tekstowe oraz znaki (224)
  • 6.2.15. Praca ze znakami specjalnymi HTML (236)
 • 6.3. Inne funkcje operujące na ciągach tekstowych (240)
 • 6.4. Podsumowanie rozdziału (244)
  • 6.4.1. Co należy wiedzieć? (244)
  • 6.4.2. Co dalej? (244)
 • Ćwiczenia (245)

Rozdział 7. Instrukcje warunkowe oraz pętle (247)

 • 7.1. Struktury sterujące, bloki oraz instrukcje złożone (247)
  • 7.1.1. Instrukcje warunkowe (248)
 • 7.2. Pętle (259)
  • 7.2.1. Pętla while (259)
  • 7.2.2. Pętla do-while (261)
  • 7.2.3. Pętla for (263)
  • 7.2.4. Pętla foreach (267)
  • 7.2.5. Sterowanie działaniem pętli za pomocą poleceń break oraz continue (268)
 • 7.3. Podsumowanie rozdziału (272)
  • 7.3.1. Co należy wiedzieć? (272)
  • 7.3.2. Co dalej? (273)
 • Ćwiczenia (273)

Rozdział 8. Tablice (277)

 • 8.1. Co to jest tablica? (277)
  • 8.1.1. Tworzenie tablicy i nadawanie jej nazwy (280)
  • 8.1.2. Dostęp do elementów tablicy (wartości) (286)
  • 8.1.3. Wyświetlanie tablicy (292)
  • 8.1.4. Używanie pętli w celu uzyskania dostępu do elementów tablicy (296)
  • 8.1.5. Sprawdzenie, czy tablica istnieje (304)
  • 8.1.6. Tworzenie ciągów tekstowych z tablic oraz tablic z ciągów tekstowych (306)
  • 8.1.7. Określanie wielkości tablicy (309)
  • 8.1.8. Wyodrębnianie kluczy oraz wartości z tablic (312)
  • 8.1.9. Tworzenie zmiennych z elementów tablicy (317)
  • 8.1.10. Tablice wielowymiarowe (325)
  • 8.1.11. Sortowanie tablic (331)
  • 8.1.12. Losowe wybieranie elementów tablicy (340)
 • 8.2. Modyfikowanie tablic (usuwanie tablicy, usuwanie, dodawanie oraz zmiana elementów) (345)
  • 8.2.1. Usuwanie tablicy i jej elementów (345)
  • 8.2.2. Dodawanie elementów do tablicy (351)
  • 8.2.3. Kopiowanie elementów tablicy (356)
  • 8.2.4. Łączenie i złączanie tablic (358)
  • 8.2.5. Operatory tablicy (363)
  • 8.2.6. Więcej funkcji dotyczących tablic (367)
 • 8.3. Podsumowanie rozdziału (371)
  • 8.3.1. Co należy wiedzieć? (371)
  • 8.3.2. Co dalej? (372)
 • Ćwiczenia (372)

Rozdział 9. Funkcje zdefiniowane przez użytkownika (373)

 • 9.1. Co to jest funkcja? (373)
  • 9.1.1. Deklaracja, definicja i wywoływanie funkcji (374)
  • 9.1.2. Przekazywanie argumentów (378)
  • 9.1.3. Wartości zwrotne (390)
  • 9.1.4. Używanie funkcji wywołania zwrotnego (398)
  • 9.1.5. Zasięg (402)
  • 9.1.6. Funkcje zagnieżdżone (408)
  • 9.1.7. Funkcje rekurencyjne (411)
  • 9.1.8. Biblioteki funkcji - require oraz include (414)
 • 9.2. Podsumowanie rozdziału (418)
  • 9.2.1. Co należy wiedzieć? (418)
  • 9.2.2. Co dalej? (418)
 • Ćwiczenia (419)

Rozdział 10. Więcej o formularzach PHP (421)

 • 10.1. Wprowadzenie (421)
 • 10.2. Ogólny opis formularzy HTML (421)
  • 10.2.1. Rola przeglądarki internetowej (422)
  • 10.2.2. Rola serwera (427)
  • 10.2.3. Tworzenie formularzy HTML (427)
 • 10.3. PHP i formularze (433)
  • 10.3.1. Dyrektywa register_globals (434)
  • 10.3.2. Superglobalne tablice PHP służące do pobierania danych formularza (435)
  • 10.3.3. Request Method (436)
  • 10.3.4. Silne znaki w nazwach pól formularza oraz danych wejściowych użytkownika (436)
  • 10.3.5. Parametry formularza i tablica $_REQUEST (439)
  • 10.3.6. Parametry formularza i styl średni (443)
  • 10.3.7. Parametry formularza i styl długi (stary) (450)
  • 10.3.8. Przetwarzanie formularzy z możliwościami wielu wyborów (450)
  • 10.3.9. Formularze używające przycisków graficznych (454)
  • 10.3.10. Przetwarzanie formularzy w dokumencie HTML (457)
  • 10.3.11. Używanie ukrytych pól (459)
  • 10.3.12. Przekierowanie użytkownika (462)
  • 10.3.13. Przekazywanie plików (466)
  • 10.3.14. Trwałe formularze (473)
  • 10.3.15. Skąd pobrać informacje o tablicach superglobalnych? (477)
  • 10.3.16. W jaki sposób pobrać informacje o serwerze? (478)
  • 10.3.17. W jaki sposób pobrać informacje dotyczące środowiska? (481)
 • 10.4. Podsumowanie rozdziału (483)
  • 10.4.1. Co należy wiedzieć? (483)
  • 10.4.2. Co dalej? (484)

Rozdział 11. Pliki i katalogi (485)

 • 11.1. Pliki (485)
  • 11.1.1. Prawa dostępu do plików oraz prawo własności (485)
  • 11.1.2. Prawa dostępu na platformie Unix/Linux (486)
  • 11.1.3. Prawa dostępu w systemie Windows (489)
 • 11.2. Serwer WWW, PHP oraz prawa dostępu (490)
  • 11.2.1. Wbudowane funkcje PHP (491)
  • 11.2.2. Uchwyt pliku (492)
  • 11.2.3. Otworzenie pliku (493)
  • 11.2.4. Otwieranie pliku w celu odczytu (495)
  • 11.2.5. Pozycja wewnętrznego wskaźnika pliku (504)
  • 11.2.6. Otwieranie adresu URL w celu odczytu (509)
  • 11.2.7. Odczytywanie plików bez korzystania z uchwytu pliku (510)
  • 11.2.8. Otwieranie pliku w celu zapisu oraz dołączania danych (517)
  • 11.2.9. Sprawdzanie plików (522)
  • 11.2.10. Tworzenie, kopiowanie, zmiana nazwy i usuwanie plików (527)
 • 11.3. Katalogi (530)
  • 11.3.1. Otwieranie oraz odczyt danych z katalogu (530)
  • 11.3.2. Pobieranie ścieżki dostępu (532)
  • 11.3.3. Zmiana i pobieranie bieżącego katalogu roboczego (533)
 • 11.4. Zarządzanie zawartością za pomocą plików nagłówkowych (534)
  • 11.4.1. Praktyczny przykład (535)
 • 11.5. Podsumowanie rozdziału (542)
  • 11.5.1. Co należy wiedzieć? (542)
  • 11.5.2. Co dalej? (543)
 • Ćwiczenia (543)

Rozdział 12. Wyrażenia regularne i dopasowanie do wzorca (545)

 • 12.1. Co to jest wyrażenie regularne? (545)
 • 12.2. Funkcje dopasowania do wzorca (547)
  • 12.2.1. Wyszukiwanie wzorca (548)
  • 12.2.2. Wyszukiwanie i zastępowanie (555)
  • 12.2.3. Przejmowanie kontroli - metaznaki regex (567)
  • 12.2.4. Wyszukiwanie wzorca w pliku tekstowym (601)
  • 12.2.5. Sprawdzanie poprawności formularzy za pomocą PHP (604)
  • 12.2.6. Pomoc w internecie (611)
 • 12.3. Podsumowanie rozdziału (612)
  • 12.3.1. Co należy wiedzieć? (613)
  • 12.3.2. Co dalej? (613)
 • Ćwiczenia (613)

Rozdział 13. Wprowadzenie do MySQL-a (615)

 • 13.1. Ogólny opis baz danych (615)
  • 13.1.1. Bazy danych typu klient-serwer (616)
  • 13.1.2. Przesyłanie komunikatów do bazy danych (617)
  • 13.1.3. Mocne i słabe strony MySQL-a (617)
 • 13.2. Anatomia relacyjnej bazy danych (619)
  • 13.2.1. Serwer bazy danych (619)
  • 13.2.2. Baza danych (620)
  • 13.2.3. Tabele (620)
  • 13.2.4. Rekordy oraz pola (621)
  • 13.2.5. Klucz podstawowy i indeksy (622)
  • 13.2.6. Schemat bazy danych (623)
 • 13.3. Nawiązywanie połączenia z bazą danych (623)
  • 13.3.1. Opcje klienta wiersza polecenia mysql (625)
  • 13.3.2. Narzędzia z graficznym interfejsem użytkownika (627)
 • 13.4. System praw dostępu bazy danych MySQL (630)
  • 13.4.1. Logowanie do serwera bazy danych (631)
  • 13.4.2. Określanie dostępnych baz danych (632)
  • 13.4.3. Tabela user (634)
  • 13.4.4. Tabela db (635)
  • 13.4.5. Tabela host (636)
  • 13.4.6. Rzeczywisty przykład (637)
  • 13.4.7. Nadawanie i odbieranie praw (638)
  • 13.4.8. Tworzenie i usuwanie bazy danych (639)
  • 13.4.9. Niektóre użyteczne funkcje MySQL-a (641)
 • 13.5. Podsumowanie rozdziału (642)
  • 13.5.1. Co należy wiedzieć? (642)
  • 13.5.2. Co dalej? (643)

Rozdział 14. Wprowadzenie do języka SQL (645)

 • 14.1. Co to jest SQL? (645)
  • 14.1.1. Standaryzacja SQL (646)
  • 14.1.2. Wykonywanie poleceń SQL (646)
  • 14.1.3. Informacje o poleceniach i zapytaniach SQL-a (648)
  • 14.1.4. SQL i baza danych (651)
  • 14.1.5. Tabele bazy danych SQL (652)
 • 14.2. SQL Data Manipulation Language (DML) (653)
  • 14.2.1. Polecenie SELECT (654)
  • 14.2.2. Polecenie INSERT (667)
  • 14.2.3. Polecenie UPDATE (668)
  • 14.2.4. Polecenie DELETE (669)
 • 14.3. SQL Data Definition Language (670)
  • 14.3.1. Utworzenie bazy danych (670)
  • 14.3.2. Rodzaje danych SQL (671)
  • 14.3.3. Tworzenie tabeli (671)
  • 14.3.4. Tworzenie klucza (675)
  • 14.3.5. Związki (677)
  • 14.3.6. Modyfikacja tabeli (681)
  • 14.3.7. Usuwanie tabeli (682)
  • 14.3.8. Usuwanie bazy danych (682)
 • 14.4. Funkcje SQL (682)
  • 14.4.1. Funkcje liczbowe (683)
  • 14.4.2. Funkcje operujące na ciągach tekstowych (686)
  • 14.4.3. Funkcje daty i godziny (687)
 • 14.5. Podsumowanie rozdziału (690)
  • 14.5.1. Co należy wiedzieć? (690)
  • 14.5.2. Co dalej? (691)
 • Ćwiczenia (691)

Rozdział 15. Integracja PHP oraz MySQL-a (695)

 • 15.1. Wprowadzenie (695)
  • 15.1.1. Nawiązanie połączenia z serwerem bazy danych (695)
  • 15.1.2. Wybór bazy danych (698)
  • 15.1.3. Wykonywanie poleceń SQL (INSERT, UPDATE, DELETE) (699)
  • 15.1.4. Pobieranie wyników zapytania (SELECT) (702)
  • 15.1.5. Inne użyteczne funkcje MySQL-a (706)
 • 15.2. Przykład w postaci księgi gości (711)
  • 15.2.1. Krok 1. - projekt bazy danych (712)
  • 15.2.2. Krok 2. - strona pozwalająca umieścić komentarz (713)
  • 15.2.3. Krok 3. - wyświetlenie wszystkich komentarzy (717)
  • 15.2.4. Podsumowanie przykładu (718)
 • 15.3. Podsumowanie rozdziału (719)
  • 15.3.1. Co należy wiedzieć? (719)
  • 15.3.2. Co dalej? (719)
 • Ćwiczenia (719)

Rozdział 16. Mechanizm cookies oraz sesje (721)

 • 16.1. Co oznacza termin bezstanowy? (721)
 • 16.2. Czym są pliki cookie? (722)
  • 16.2.1. Składniki pliku cookie (723)
  • 16.2.2. Atrybuty cookie (724)
 • 16.3. PHP i mechanizm cookies (725)
  • 16.3.1. Tworzenie cookie za pomocą funkcji setcookie() (725)
  • 16.3.2. Śledzenie użytkowników witryny za pomocą mechanizmu cookies (732)
  • 16.3.3. Wydłużenie okresu ważności cookie (737)
  • 16.3.4. Buforowanie a nagłówki HTTP (738)
  • 16.3.5. Usuwanie pliku cookie (742)
 • 16.4. Co to jest sesja? (742)
  • 16.4.1. Gdzie przechowywać sesje? (745)
  • 16.4.2. Uruchomienie sesji bazującej na plikach cookie (746)
  • 16.4.3. Rejestrowanie sesji (748)
  • 16.4.4. Zapisywanie tablic w sesji (752)
  • 16.4.5. Funkcje cookie sesji oraz opcje konfiguracyjne (756)
  • 16.4.6. Dokonywanie ustawień za pomocą sesji (757)
  • 16.4.7. Nazywanie sesji (765)
  • 16.4.8. Sesje bez plików cookie (766)
  • 16.4.9. Przekazywanie identyfikatora sesji za pomocą łącza (771)
  • 16.4.10. Zmiana identyfikatora sesji (776)
  • 16.4.11. Zakończenie sesji (778)
  • 16.4.12. Konfiguracja sesji w trakcie działania programu (780)
  • 16.4.13. Implementacja systemu logowania z użyciem sesji (782)
 • 16.5. Podsumowanie rozdziału (787)
  • 16.5.1. Co należy wiedzieć? (788)
  • 16.5.2. Co dalej? (788)
 • Ćwiczenia (789)

Rozdział 17. Obiekty (791)

 • 17.1. Co to są obiekty? (791)
  • 17.1.1. Obiekty i klasy (792)
 • 17.2. Praca z klasami (793)
  • 17.2.1. Definicja klasy (793)
  • 17.2.2. Ustanawianie egzemplarza klasy (794)
  • 17.2.3. Tworzenie kompletnej klasy (797)
  • 17.2.4. Wyświetlanie obiektu (800)
  • 17.2.5. Funkcje pobierające informacje o klasie (801)
  • 17.2.6. Hermetyzacja oraz ukrywanie informacji (801)
  • 17.2.7. Elementy klasy oraz zasięg (802)
  • 17.2.8. Metody magiczne (805)
  • 17.2.9. Dziedziczenie (815)
  • 17.2.10. Nadpisywanie metod (819)
  • 17.2.11. Dostęp chroniony (821)
 • 17.3. Niektóre funkcje obiektowe w PHP 5 (825)
  • 17.3.1. Klasy i metody final (825)
  • 17.3.2. Elementy statyczne (826)
  • 17.3.3. Stałe w klasie (828)
  • 17.3.4. Ponowne użycie klasy (829)
 • 17.4. Podsumowanie rozdziału (834)
  • 17.4.1. Co należy wiedzieć? (834)
 • Ćwiczenia (835)

Dodatek A Tworzenie galerii sztuki (837)

 • A.1. Ogólny opis projektu (837)
 • A.2. Strony publiczne i prywatne (837)
 • A.3. Tworzenie witryny internetowej (838)
  • A.3.1. Tworzenie bazy danych (839)
  • A.3.2. Strony administracyjne (840)
  • A.3.3. Strony publiczne (850)
  • A.3.4. Ochrona stron za pomocą logowania (856)
 • A.4. Instalacja aplikacji galerii sztuki (858)
  • A.4.1. Gdzie znajdują się pliki witryny Canvas Gallery? (858)
  • A.4.2. Instalacja bazy danych MySQL (859)
  • A.4.3. Edycja stron PHP (861)
 • A.5. Podsumowanie (861)

Dodatek B PHP i wiadomości e-mail (863)

 • B.1. Serwer poczty (863)
 • B.2. MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) (864)
 • B.3. Opcje środowiska uruchomieniowego (864)
 • B.4. Funkcja mail() (865)
 • B.5. Wysyłanie prostej wiadomości e-mail (866)
 • B.6. Przykład - wysyłanie wiadomości HTML (867)
  • B.6.1. Wysyłanie wiadomości e-mail z załącznikiem (869)

Dodatek C PHP oraz funkcje daty i godziny (873)

 • C.1. Formatowanie daty i godziny (873)
  • C.1.1. Funkcja date() (873)
  • C.1.2. Funkcja strftime() (876)
 • C.2. Pobieranie znacznika czasu (878)
  • C.2.1. Funkcja time() (878)
  • C.2.2. Funkcja mktime() (879)
  • C.2.3. Tworzenie znacznika czasu systemu Unix z ciągu tekstowego (881)
 • C.3. Pobieranie daty i godziny (882)
  • C.3.1. Sprawdzanie poprawności daty (884)

Dodatek D Bezpieczeństwo oraz usuwanie błędów (885)

 • D.1. Bezpieczeństwo (885)
  • D.1.1. Bezpieczeństwo sieci oraz protokół SSL (885)
  • D.1.2. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego, serwera WWW oraz systemu plików (886)
 • D.2. Zabezpieczanie PHP oraz MySQL (887)
  • D.2.1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w PHP (887)
 • D.3. Usuwanie błędów (893)
  • D.3.1. Włączenie komunikatów błędów (893)
  • D.3.2. Usuwanie błędów składni w pierwszej kolejności (894)
  • D.3.3. Polecenia diagnostyczne print (895)
  • D.3.4. Usuwanie błędów SQL (898)
  • D.3.5. Więcej informacji dotyczących usuwania błędów (899)

Dodatek E Procedury instalacyjne (901)

 • E.1. Informacje o serwerach WWW (901)
 • E.2. Instalacja serwera Apache w systemie Windows (902)
 • E.3. Instalacja PHP w systemie Windows (903)
 • E.4. Instalacja PHP w systemach Linux/Unix (903)
 • E.5. Instalacja PHP w systemie Mac OS X (904)
 • E.6. Konfiguracja serwera Apache do pracy z modułem PHP (wszystkie platformy) (904)
  • E.6.1. Sprawdzanie instalacji PHP oraz Apache (904)
 • E.7. Konfiguracja pliku php.ini (wszystkie platformy) (905)
 • E.8. Instalacja MySQL-a w systemie Windows (907)
 • E.9. Instalacja MySQL-a w systemach Linux/Unix (907)
 • E.10. Instalacja MySQL-a w systemie Mac OS X (907)
 • E.11. Przeczytaj podręcznik (907)

Skorowidz (909)Cena: 99.00 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: php

PHP4. Podręcznik programisty (49.00zł)
PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw (89.00zł)
PHP. Programowanie w systemie Windows. Vademecum profesjonalisty (39.00zł)
PHP5. Księga eksperta (89.00zł)
PHP4 od podstaw (75.00zł)
PEAR. Programowanie w PHP (44.00zł)
PHP5 i MySQL. Biblia (99.00zł)
PHP 5. Narzędzia dla ekspertów (79.00zł)
PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II (79.00zł)
Symfony w przykładach (59.00zł)
PHP i MySQL. Aplikacje bazodanowe (79.00zł)
PHP5. Radocha z programowania (29.90zł)
PHP w mgnieniu oka (24.90zł)
PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV (59.00zł)
Po prostu PHP. Techniki zaawansowane (59.00zł)
PHP. Receptury. Wydanie II (99.00zł)
PHP. Programowanie (79.00zł)
PHP. Rozmówki (29.00zł)
PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III . eBook. Pdf (19.90zł)
PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW (42.00zł)

Pozostałe z serii: Inne

3ds Max 2012. Ćwiczenia praktyczne (29.90zł)
Chorwacja dla żeglarzy. Ciche zatoki i gwarne przystanie (24.90zł)
Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy (17.90zł)
Google Picasa. Ćwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (14.90zł)
Obudź swoją kreatywność. Jak aktywować twórczy potencjał umysłu (27.90zł)
LINQ to Objects w C# 4.0 (49.00zł)
Fotografia cyfrowa. Photoshop Elements 4 (69.00zł)
Budowa robotów dla początkujących. eBook. ePub (54.99zł)
Ajax. Wzorce projektowe. eBook. Pdf (54.99zł)
Sezon burz. Wiedźmin (31.46zł)
Microsoft SQL Server. Modelowanie i eksploracja danych. eBook. ePub (54.99zł)
Joomla! 1.6. Prosty przepis na własną stronę WWW (39.90zł)
Macromedia Flash MX 2004. Sztuka projektowania (74.00zł)
Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Koncepcje i metody bezpiecznej komunikacji (79.00zł)
Design dla hakerów. Sekrety genialnych projektów. eBook. Mobi (47.00zł)
Więcej niż architektura oprogramowania (39.00zł)
Wenecja. Przewodnik - Celownik (29.90zł)
Microsoft SQL Server 2005. Nowe możliwości (34.70zł)
Platforma Android. Nowe wyzwania (67.00zł)
jQuery. Kod doskonały (23.92zł)

hosting online hosting online | Dobry stomatolog Szczecin | Katalog4u to moderowany Katalog SEO stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kuków telefon | Prochem produkuje, obrabia i wytwarza gotowe płyty do termoformowania stosowane w rolnictwie, motoryzacji i przemyśle. Z materiałów takich jak LDPE, HIPS, ABS, HDPE i PP.