e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Macromedia Dreamweaver 8 z ASP, PHP i ColdFusion. Oficjalny podręcznik
Cena: 8.5714285714286 6.00 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Kategoria: php
Seria: Inne


PHP i MySQL. Księga przykładów

Ellie Quigley, Marko Gargenta
cena: 99.00 zł
Data wydania: 2007-10-25
stron: 936, miękka oprawa, format: B5

więcej na stronie helion.pl

PHP i MySQL. Księga przykładów -- spis treści

Wstęp (13)

Rozdział 1. Wprowadzenie (15)

 • 1.1. Od statycznych do dynamicznych witryn internetowych (15)
  • 1.1.1. Statyczne witryny internetowe (15)
  • 1.1.2. Dynamiczne witryny internetowe (16)
  • 1.1.3. Czym jest oprogramowanie typu open source? (17)
 • 1.2. PHP (18)
  • 1.2.1. Skąd pobrać PHP oraz dokumentację? (20)
 • 1.3. MySQL (21)
  • 1.3.1. Skąd pobrać bazę MySQL oraz dokumentację? (22)
  • 1.3.2. Funkcje bazy danych MySQL (23)
  • 1.3.3. W jaki sposób zainstalować MySQL i PHP? (24)
  • 1.3.4. Zalety wykorzystywania MySQL-a i PHP (24)
 • 1.4. Podsumowanie rozdziału (26)
  • 1.4.1. Co należy wiedzieć? (26)
  • 1.4.2. Co dalej? (26)

Rozdział 2. Rozpoczynamy pracę (27)

 • 2.1. Cykl życiowy strony internetowej (27)
  • 2.1.1. Analiza strony internetowej (28)
 • 2.2. Anatomia skryptu PHP (29)
  • 2.2.1. Etapy tworzenia skryptu PHP (29)
 • 2.3. Kilka kwestii do przemyślenia (35)
  • 2.3.1. PHP i HTML są odmiennymi językami (35)
  • 2.3.2. Polecenia, odstępy oraz znaki nowego wiersza (37)
  • 2.3.3. Komentarze (39)
  • 2.3.4. Używanie funkcji PHP (42)
 • 2.4. Przegląd (47)
  • 2.4.1. PHP z poziomu wiersza polecenia (47)
  • 2.4.2. Wyświetlanie wersji PHP (47)
  • 2.4.3. Wykonywanie skryptu z poziomu wiersza polecenia (48)
  • 2.4.4. Interaktywne uruchomienie PHP (49)
  • 2.4.5. Opcje PHP w wierszu polecenia (50)
  • 2.4.6. Plik php.ini (51)
 • 2.5. Podsumowanie rozdziału (52)
  • 2.5.1. Co należy wiedzieć? (52)
  • 2.5.2. Co dalej? (53)
 • Ćwiczenia (53)

Rozdział 3. Krótkie wprowadzenie do PHP (55)

 • 3.1. Szybki start, szybki przewodnik (55)
  • 3.1.1. Uwaga skierowana do programistów (55)
  • 3.1.2. Uwaga skierowana do pozostałych (55)
  • 3.1.3. Składnia PHP i konstrukcje (56)
 • 3.2. Podsumowanie rozdziału (68)
  • 3.2.1. Co dalej? (68)

Rozdział 4. Elementy składowe: rodzaje danych, ciągi tekstowe, zmienne i stałe (69)

 • 4.1. Rodzaje danych (69)
  • 4.1.1. Ciągi tekstowe liczb (70)
  • 4.1.2. Ciągi tekstowe znaków i ujmowanie w znaki cytowania (72)
  • 4.1.3. Stałe literowe Boolean (78)
  • 4.1.4. Specjalne rodzaje danych (79)
 • 4.2. Zmienne (81)
  • 4.2.1. Definicje i przypisywanie (81)
  • 4.2.2. Prawidłowe nazwy zmiennych (82)
  • 4.2.3. Deklarowanie i inicjalizowanie zmiennych (82)
  • 4.2.4. Wyświetlanie zmiennych (87)
  • 4.2.5. Zmienne oraz mieszane rodzaje danych (90)
  • 4.2.6. Łączenie a zmienne (91)
  • 4.2.7. Odniesienia (92)
  • 4.2.8. Zmienne zmiennych (zmienne dynamiczne) (94)
  • 4.2.9. Zasięg zmiennej (96)
  • 4.2.10. Zarządzanie zmiennymi (97)
  • 4.2.11. Wprowadzenie do zmiennych formularzy (103)
 • 4.3. Stałe (112)
  • 4.3.1. Co to jest stała? (112)
  • 4.3.2. Tworzenie stałych za pomocą funkcji define() (112)
  • 4.3.3. Funkcja constant() (114)
  • 4.3.4. Stałe predefiniowane i "magiczne" (115)
 • 4.4. Podsumowanie rozdziału (116)
  • 4.4.1. Co należy wiedzieć? (116)
  • 4.4.2. Co dalej? (117)
 • Ćwiczenia (118)

Rozdział 5. Operatory (121)

 • 5.1. Operatory PHP oraz wyrażenia (121)
  • 5.1.1. Przypisanie (122)
  • 5.1.2. Pierwszeństwo i reguły łączności (122)
  • 5.1.3. Operatory arytmetyczne (126)
  • 5.1.4. Skrócona forma operatorów przypisania (128)
  • 5.1.5. Operatory automatycznego zwiększenia oraz zmniejszenia o jednostkę (130)
  • 5.1.6. Niektóre z użytecznych funkcji matematycznych (133)
  • 5.1.7. Operatory rzutowania (134)
  • 5.1.8. Operator konkatenacji (136)
  • 5.1.9. Operatory porównania (138)
  • 5.1.10. Porównywanie liczb (139)
  • 5.1.11. Porównywanie ciągów tekstowych (141)
  • 5.1.12. Operatory logiczne (143)
  • 5.1.13. Operator warunkowy (155)
  • 5.1.14. Operatory bitowe (158)
  • 5.1.15. Operatory uruchamiania (162)
  • 5.1.16. Operator kontroli błędów (162)
  • 5.1.17. Operatory rodzajów (164)
 • 5.2. Podsumowanie rozdziału (164)
  • 5.2.1. Co należy wiedzieć? (164)
  • 5.2.2. Co dalej? (165)
 • Ćwiczenia (165)

Rozdział 6. Ciągi tekstowe (167)

 • 6.1. Co to jest ciąg tekstowy? (167)
  • 6.1.1. Ujmowanie w cudzysłów (168)
  • 6.1.2. Operatory ciągów tekstowych (172)
 • 6.2. Funkcje operujące na ciągach tekstowych (175)
  • 6.2.1. Formatowanie i wyświetlanie ciągów tekstowych (175)
  • 6.2.2. Formatowanie liczb oraz wartości pieniężnych (181)
  • 6.2.3. Określanie długości ciągu tekstowego (183)
  • 6.2.4. Określanie liczby słów w ciągu tekstowym (184)
  • 6.2.5. Zmiana wielkości znaków ciągu tekstowego (185)
  • 6.2.6. Porównywanie ciągów tekstowych (188)
  • 6.2.7. Wyszukiwanie podobieństw w ciągach tekstowych (196)
  • 6.2.8. Dzielenie ciągu tekstowego (201)
  • 6.2.9. Powtarzanie ciągu tekstowego (204)
  • 6.2.10. Przycinanie i dopełnianie ciągów tekstowych (204)
  • 6.2.11. Wyszukiwanie i zastępowanie (208)
  • 6.2.12. Określanie położenia w ciągu tekstowym (213)
  • 6.2.13. Wyodrębnianie fragmentów ciągu tekstowego - podciągów (215)
  • 6.2.14. Specjalne ciągi tekstowe oraz znaki (224)
  • 6.2.15. Praca ze znakami specjalnymi HTML (236)
 • 6.3. Inne funkcje operujące na ciągach tekstowych (240)
 • 6.4. Podsumowanie rozdziału (244)
  • 6.4.1. Co należy wiedzieć? (244)
  • 6.4.2. Co dalej? (244)
 • Ćwiczenia (245)

Rozdział 7. Instrukcje warunkowe oraz pętle (247)

 • 7.1. Struktury sterujące, bloki oraz instrukcje złożone (247)
  • 7.1.1. Instrukcje warunkowe (248)
 • 7.2. Pętle (259)
  • 7.2.1. Pętla while (259)
  • 7.2.2. Pętla do-while (261)
  • 7.2.3. Pętla for (263)
  • 7.2.4. Pętla foreach (267)
  • 7.2.5. Sterowanie działaniem pętli za pomocą poleceń break oraz continue (268)
 • 7.3. Podsumowanie rozdziału (272)
  • 7.3.1. Co należy wiedzieć? (272)
  • 7.3.2. Co dalej? (273)
 • Ćwiczenia (273)

Rozdział 8. Tablice (277)

 • 8.1. Co to jest tablica? (277)
  • 8.1.1. Tworzenie tablicy i nadawanie jej nazwy (280)
  • 8.1.2. Dostęp do elementów tablicy (wartości) (286)
  • 8.1.3. Wyświetlanie tablicy (292)
  • 8.1.4. Używanie pętli w celu uzyskania dostępu do elementów tablicy (296)
  • 8.1.5. Sprawdzenie, czy tablica istnieje (304)
  • 8.1.6. Tworzenie ciągów tekstowych z tablic oraz tablic z ciągów tekstowych (306)
  • 8.1.7. Określanie wielkości tablicy (309)
  • 8.1.8. Wyodrębnianie kluczy oraz wartości z tablic (312)
  • 8.1.9. Tworzenie zmiennych z elementów tablicy (317)
  • 8.1.10. Tablice wielowymiarowe (325)
  • 8.1.11. Sortowanie tablic (331)
  • 8.1.12. Losowe wybieranie elementów tablicy (340)
 • 8.2. Modyfikowanie tablic (usuwanie tablicy, usuwanie, dodawanie oraz zmiana elementów) (345)
  • 8.2.1. Usuwanie tablicy i jej elementów (345)
  • 8.2.2. Dodawanie elementów do tablicy (351)
  • 8.2.3. Kopiowanie elementów tablicy (356)
  • 8.2.4. Łączenie i złączanie tablic (358)
  • 8.2.5. Operatory tablicy (363)
  • 8.2.6. Więcej funkcji dotyczących tablic (367)
 • 8.3. Podsumowanie rozdziału (371)
  • 8.3.1. Co należy wiedzieć? (371)
  • 8.3.2. Co dalej? (372)
 • Ćwiczenia (372)

Rozdział 9. Funkcje zdefiniowane przez użytkownika (373)

 • 9.1. Co to jest funkcja? (373)
  • 9.1.1. Deklaracja, definicja i wywoływanie funkcji (374)
  • 9.1.2. Przekazywanie argumentów (378)
  • 9.1.3. Wartości zwrotne (390)
  • 9.1.4. Używanie funkcji wywołania zwrotnego (398)
  • 9.1.5. Zasięg (402)
  • 9.1.6. Funkcje zagnieżdżone (408)
  • 9.1.7. Funkcje rekurencyjne (411)
  • 9.1.8. Biblioteki funkcji - require oraz include (414)
 • 9.2. Podsumowanie rozdziału (418)
  • 9.2.1. Co należy wiedzieć? (418)
  • 9.2.2. Co dalej? (418)
 • Ćwiczenia (419)

Rozdział 10. Więcej o formularzach PHP (421)

 • 10.1. Wprowadzenie (421)
 • 10.2. Ogólny opis formularzy HTML (421)
  • 10.2.1. Rola przeglądarki internetowej (422)
  • 10.2.2. Rola serwera (427)
  • 10.2.3. Tworzenie formularzy HTML (427)
 • 10.3. PHP i formularze (433)
  • 10.3.1. Dyrektywa register_globals (434)
  • 10.3.2. Superglobalne tablice PHP służące do pobierania danych formularza (435)
  • 10.3.3. Request Method (436)
  • 10.3.4. Silne znaki w nazwach pól formularza oraz danych wejściowych użytkownika (436)
  • 10.3.5. Parametry formularza i tablica $_REQUEST (439)
  • 10.3.6. Parametry formularza i styl średni (443)
  • 10.3.7. Parametry formularza i styl długi (stary) (450)
  • 10.3.8. Przetwarzanie formularzy z możliwościami wielu wyborów (450)
  • 10.3.9. Formularze używające przycisków graficznych (454)
  • 10.3.10. Przetwarzanie formularzy w dokumencie HTML (457)
  • 10.3.11. Używanie ukrytych pól (459)
  • 10.3.12. Przekierowanie użytkownika (462)
  • 10.3.13. Przekazywanie plików (466)
  • 10.3.14. Trwałe formularze (473)
  • 10.3.15. Skąd pobrać informacje o tablicach superglobalnych? (477)
  • 10.3.16. W jaki sposób pobrać informacje o serwerze? (478)
  • 10.3.17. W jaki sposób pobrać informacje dotyczące środowiska? (481)
 • 10.4. Podsumowanie rozdziału (483)
  • 10.4.1. Co należy wiedzieć? (483)
  • 10.4.2. Co dalej? (484)

Rozdział 11. Pliki i katalogi (485)

 • 11.1. Pliki (485)
  • 11.1.1. Prawa dostępu do plików oraz prawo własności (485)
  • 11.1.2. Prawa dostępu na platformie Unix/Linux (486)
  • 11.1.3. Prawa dostępu w systemie Windows (489)
 • 11.2. Serwer WWW, PHP oraz prawa dostępu (490)
  • 11.2.1. Wbudowane funkcje PHP (491)
  • 11.2.2. Uchwyt pliku (492)
  • 11.2.3. Otworzenie pliku (493)
  • 11.2.4. Otwieranie pliku w celu odczytu (495)
  • 11.2.5. Pozycja wewnętrznego wskaźnika pliku (504)
  • 11.2.6. Otwieranie adresu URL w celu odczytu (509)
  • 11.2.7. Odczytywanie plików bez korzystania z uchwytu pliku (510)
  • 11.2.8. Otwieranie pliku w celu zapisu oraz dołączania danych (517)
  • 11.2.9. Sprawdzanie plików (522)
  • 11.2.10. Tworzenie, kopiowanie, zmiana nazwy i usuwanie plików (527)
 • 11.3. Katalogi (530)
  • 11.3.1. Otwieranie oraz odczyt danych z katalogu (530)
  • 11.3.2. Pobieranie ścieżki dostępu (532)
  • 11.3.3. Zmiana i pobieranie bieżącego katalogu roboczego (533)
 • 11.4. Zarządzanie zawartością za pomocą plików nagłówkowych (534)
  • 11.4.1. Praktyczny przykład (535)
 • 11.5. Podsumowanie rozdziału (542)
  • 11.5.1. Co należy wiedzieć? (542)
  • 11.5.2. Co dalej? (543)
 • Ćwiczenia (543)

Rozdział 12. Wyrażenia regularne i dopasowanie do wzorca (545)

 • 12.1. Co to jest wyrażenie regularne? (545)
 • 12.2. Funkcje dopasowania do wzorca (547)
  • 12.2.1. Wyszukiwanie wzorca (548)
  • 12.2.2. Wyszukiwanie i zastępowanie (555)
  • 12.2.3. Przejmowanie kontroli - metaznaki regex (567)
  • 12.2.4. Wyszukiwanie wzorca w pliku tekstowym (601)
  • 12.2.5. Sprawdzanie poprawności formularzy za pomocą PHP (604)
  • 12.2.6. Pomoc w internecie (611)
 • 12.3. Podsumowanie rozdziału (612)
  • 12.3.1. Co należy wiedzieć? (613)
  • 12.3.2. Co dalej? (613)
 • Ćwiczenia (613)

Rozdział 13. Wprowadzenie do MySQL-a (615)

 • 13.1. Ogólny opis baz danych (615)
  • 13.1.1. Bazy danych typu klient-serwer (616)
  • 13.1.2. Przesyłanie komunikatów do bazy danych (617)
  • 13.1.3. Mocne i słabe strony MySQL-a (617)
 • 13.2. Anatomia relacyjnej bazy danych (619)
  • 13.2.1. Serwer bazy danych (619)
  • 13.2.2. Baza danych (620)
  • 13.2.3. Tabele (620)
  • 13.2.4. Rekordy oraz pola (621)
  • 13.2.5. Klucz podstawowy i indeksy (622)
  • 13.2.6. Schemat bazy danych (623)
 • 13.3. Nawiązywanie połączenia z bazą danych (623)
  • 13.3.1. Opcje klienta wiersza polecenia mysql (625)
  • 13.3.2. Narzędzia z graficznym interfejsem użytkownika (627)
 • 13.4. System praw dostępu bazy danych MySQL (630)
  • 13.4.1. Logowanie do serwera bazy danych (631)
  • 13.4.2. Określanie dostępnych baz danych (632)
  • 13.4.3. Tabela user (634)
  • 13.4.4. Tabela db (635)
  • 13.4.5. Tabela host (636)
  • 13.4.6. Rzeczywisty przykład (637)
  • 13.4.7. Nadawanie i odbieranie praw (638)
  • 13.4.8. Tworzenie i usuwanie bazy danych (639)
  • 13.4.9. Niektóre użyteczne funkcje MySQL-a (641)
 • 13.5. Podsumowanie rozdziału (642)
  • 13.5.1. Co należy wiedzieć? (642)
  • 13.5.2. Co dalej? (643)

Rozdział 14. Wprowadzenie do języka SQL (645)

 • 14.1. Co to jest SQL? (645)
  • 14.1.1. Standaryzacja SQL (646)
  • 14.1.2. Wykonywanie poleceń SQL (646)
  • 14.1.3. Informacje o poleceniach i zapytaniach SQL-a (648)
  • 14.1.4. SQL i baza danych (651)
  • 14.1.5. Tabele bazy danych SQL (652)
 • 14.2. SQL Data Manipulation Language (DML) (653)
  • 14.2.1. Polecenie SELECT (654)
  • 14.2.2. Polecenie INSERT (667)
  • 14.2.3. Polecenie UPDATE (668)
  • 14.2.4. Polecenie DELETE (669)
 • 14.3. SQL Data Definition Language (670)
  • 14.3.1. Utworzenie bazy danych (670)
  • 14.3.2. Rodzaje danych SQL (671)
  • 14.3.3. Tworzenie tabeli (671)
  • 14.3.4. Tworzenie klucza (675)
  • 14.3.5. Związki (677)
  • 14.3.6. Modyfikacja tabeli (681)
  • 14.3.7. Usuwanie tabeli (682)
  • 14.3.8. Usuwanie bazy danych (682)
 • 14.4. Funkcje SQL (682)
  • 14.4.1. Funkcje liczbowe (683)
  • 14.4.2. Funkcje operujące na ciągach tekstowych (686)
  • 14.4.3. Funkcje daty i godziny (687)
 • 14.5. Podsumowanie rozdziału (690)
  • 14.5.1. Co należy wiedzieć? (690)
  • 14.5.2. Co dalej? (691)
 • Ćwiczenia (691)

Rozdział 15. Integracja PHP oraz MySQL-a (695)

 • 15.1. Wprowadzenie (695)
  • 15.1.1. Nawiązanie połączenia z serwerem bazy danych (695)
  • 15.1.2. Wybór bazy danych (698)
  • 15.1.3. Wykonywanie poleceń SQL (INSERT, UPDATE, DELETE) (699)
  • 15.1.4. Pobieranie wyników zapytania (SELECT) (702)
  • 15.1.5. Inne użyteczne funkcje MySQL-a (706)
 • 15.2. Przykład w postaci księgi gości (711)
  • 15.2.1. Krok 1. - projekt bazy danych (712)
  • 15.2.2. Krok 2. - strona pozwalająca umieścić komentarz (713)
  • 15.2.3. Krok 3. - wyświetlenie wszystkich komentarzy (717)
  • 15.2.4. Podsumowanie przykładu (718)
 • 15.3. Podsumowanie rozdziału (719)
  • 15.3.1. Co należy wiedzieć? (719)
  • 15.3.2. Co dalej? (719)
 • Ćwiczenia (719)

Rozdział 16. Mechanizm cookies oraz sesje (721)

 • 16.1. Co oznacza termin bezstanowy? (721)
 • 16.2. Czym są pliki cookie? (722)
  • 16.2.1. Składniki pliku cookie (723)
  • 16.2.2. Atrybuty cookie (724)
 • 16.3. PHP i mechanizm cookies (725)
  • 16.3.1. Tworzenie cookie za pomocą funkcji setcookie() (725)
  • 16.3.2. Śledzenie użytkowników witryny za pomocą mechanizmu cookies (732)
  • 16.3.3. Wydłużenie okresu ważności cookie (737)
  • 16.3.4. Buforowanie a nagłówki HTTP (738)
  • 16.3.5. Usuwanie pliku cookie (742)
 • 16.4. Co to jest sesja? (742)
  • 16.4.1. Gdzie przechowywać sesje? (745)
  • 16.4.2. Uruchomienie sesji bazującej na plikach cookie (746)
  • 16.4.3. Rejestrowanie sesji (748)
  • 16.4.4. Zapisywanie tablic w sesji (752)
  • 16.4.5. Funkcje cookie sesji oraz opcje konfiguracyjne (756)
  • 16.4.6. Dokonywanie ustawień za pomocą sesji (757)
  • 16.4.7. Nazywanie sesji (765)
  • 16.4.8. Sesje bez plików cookie (766)
  • 16.4.9. Przekazywanie identyfikatora sesji za pomocą łącza (771)
  • 16.4.10. Zmiana identyfikatora sesji (776)
  • 16.4.11. Zakończenie sesji (778)
  • 16.4.12. Konfiguracja sesji w trakcie działania programu (780)
  • 16.4.13. Implementacja systemu logowania z użyciem sesji (782)
 • 16.5. Podsumowanie rozdziału (787)
  • 16.5.1. Co należy wiedzieć? (788)
  • 16.5.2. Co dalej? (788)
 • Ćwiczenia (789)

Rozdział 17. Obiekty (791)

 • 17.1. Co to są obiekty? (791)
  • 17.1.1. Obiekty i klasy (792)
 • 17.2. Praca z klasami (793)
  • 17.2.1. Definicja klasy (793)
  • 17.2.2. Ustanawianie egzemplarza klasy (794)
  • 17.2.3. Tworzenie kompletnej klasy (797)
  • 17.2.4. Wyświetlanie obiektu (800)
  • 17.2.5. Funkcje pobierające informacje o klasie (801)
  • 17.2.6. Hermetyzacja oraz ukrywanie informacji (801)
  • 17.2.7. Elementy klasy oraz zasięg (802)
  • 17.2.8. Metody magiczne (805)
  • 17.2.9. Dziedziczenie (815)
  • 17.2.10. Nadpisywanie metod (819)
  • 17.2.11. Dostęp chroniony (821)
 • 17.3. Niektóre funkcje obiektowe w PHP 5 (825)
  • 17.3.1. Klasy i metody final (825)
  • 17.3.2. Elementy statyczne (826)
  • 17.3.3. Stałe w klasie (828)
  • 17.3.4. Ponowne użycie klasy (829)
 • 17.4. Podsumowanie rozdziału (834)
  • 17.4.1. Co należy wiedzieć? (834)
 • Ćwiczenia (835)

Dodatek A Tworzenie galerii sztuki (837)

 • A.1. Ogólny opis projektu (837)
 • A.2. Strony publiczne i prywatne (837)
 • A.3. Tworzenie witryny internetowej (838)
  • A.3.1. Tworzenie bazy danych (839)
  • A.3.2. Strony administracyjne (840)
  • A.3.3. Strony publiczne (850)
  • A.3.4. Ochrona stron za pomocą logowania (856)
 • A.4. Instalacja aplikacji galerii sztuki (858)
  • A.4.1. Gdzie znajdują się pliki witryny Canvas Gallery? (858)
  • A.4.2. Instalacja bazy danych MySQL (859)
  • A.4.3. Edycja stron PHP (861)
 • A.5. Podsumowanie (861)

Dodatek B PHP i wiadomości e-mail (863)

 • B.1. Serwer poczty (863)
 • B.2. MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) (864)
 • B.3. Opcje środowiska uruchomieniowego (864)
 • B.4. Funkcja mail() (865)
 • B.5. Wysyłanie prostej wiadomości e-mail (866)
 • B.6. Przykład - wysyłanie wiadomości HTML (867)
  • B.6.1. Wysyłanie wiadomości e-mail z załącznikiem (869)

Dodatek C PHP oraz funkcje daty i godziny (873)

 • C.1. Formatowanie daty i godziny (873)
  • C.1.1. Funkcja date() (873)
  • C.1.2. Funkcja strftime() (876)
 • C.2. Pobieranie znacznika czasu (878)
  • C.2.1. Funkcja time() (878)
  • C.2.2. Funkcja mktime() (879)
  • C.2.3. Tworzenie znacznika czasu systemu Unix z ciągu tekstowego (881)
 • C.3. Pobieranie daty i godziny (882)
  • C.3.1. Sprawdzanie poprawności daty (884)

Dodatek D Bezpieczeństwo oraz usuwanie błędów (885)

 • D.1. Bezpieczeństwo (885)
  • D.1.1. Bezpieczeństwo sieci oraz protokół SSL (885)
  • D.1.2. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego, serwera WWW oraz systemu plików (886)
 • D.2. Zabezpieczanie PHP oraz MySQL (887)
  • D.2.1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w PHP (887)
 • D.3. Usuwanie błędów (893)
  • D.3.1. Włączenie komunikatów błędów (893)
  • D.3.2. Usuwanie błędów składni w pierwszej kolejności (894)
  • D.3.3. Polecenia diagnostyczne print (895)
  • D.3.4. Usuwanie błędów SQL (898)
  • D.3.5. Więcej informacji dotyczących usuwania błędów (899)

Dodatek E Procedury instalacyjne (901)

 • E.1. Informacje o serwerach WWW (901)
 • E.2. Instalacja serwera Apache w systemie Windows (902)
 • E.3. Instalacja PHP w systemie Windows (903)
 • E.4. Instalacja PHP w systemach Linux/Unix (903)
 • E.5. Instalacja PHP w systemie Mac OS X (904)
 • E.6. Konfiguracja serwera Apache do pracy z modułem PHP (wszystkie platformy) (904)
  • E.6.1. Sprawdzanie instalacji PHP oraz Apache (904)
 • E.7. Konfiguracja pliku php.ini (wszystkie platformy) (905)
 • E.8. Instalacja MySQL-a w systemie Windows (907)
 • E.9. Instalacja MySQL-a w systemach Linux/Unix (907)
 • E.10. Instalacja MySQL-a w systemie Mac OS X (907)
 • E.11. Przeczytaj podręcznik (907)

Skorowidz (909)Cena: 99.00 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: php

PHP, MySQL i Apache dla każdego. Wydanie II (69.00zł)
PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III . eBook. Pdf (19.90zł)
PHP. Tworzenie stron WWW. Szybki start (49.90zł)
PHP5 i MySQL. Biblia (99.00zł)
PHP 5. Narzędzia dla ekspertów (79.00zł)
PHP5. Tajniki programowania (79.00zł)
PHP4. Leksykon kieszonkowy (9.90zł)
Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy (17.90zł)
Symfony w przykładach (59.00zł)
PHP4 od podstaw (75.00zł)
PHP4. Podręcznik programisty (49.00zł)
PHP. 101 praktycznych skryptów (29.60zł)
PHP4. Zaawansowane programowanie (99.00zł)
PHP. Programowanie w systemie Windows. Vademecum profesjonalisty (39.00zł)
PHP. Receptury. Wydanie II (99.00zł)
PHP5. Zaawansowane programowanie (79.00zł)
PHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWW (37.00zł)
Smarty. Szablony w aplikacjach PHP (37.00zł)
PHP w mgnieniu oka (24.90zł)
PHP i MySQL. Aplikacje bazodanowe (79.00zł)

Pozostałe z serii: Inne

Sieci komputerowe (89.00zł)
Arduino dla początkujących. Podstawy i szkice (23.92zł)
Krakowskie Stare Miasto (wydanie I) (28.00zł)
Praktyczny kurs SQL. Wydanie III (49.00zł)
Access 2010 PL. Biblia (149.00zł)
J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II (39.90zł)
Aplikacje w Delphi. Przykłady. Wydanie III (59.00zł)
Zend Framework od podstaw. Wykorzystaj gotowe rozwiązania PHP do tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych. eBook. ePub (69.90zł)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie III (59.00zł)
Od C do Assemblera czyli jak skutecznie... (6.80zł)
Facebook. Daj się poznać (24.90zł)
Programowanie obiektowe w PHP 5 (37.00zł)
Zwinny samuraj. Jak programują mistrzowie zwinności (49.00zł)
Excel 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne (23.20zł)
Tablice informatyczne. PHP 5 (10.32zł)
Po prostu Netscape 4 (37.50zł)
Java. Przygotowanie do programowania na platformę Android (89.00zł)
Teoria sygnałów. Wstęp (27.00zł)
Enterprise JavaBeans (89.00zł)
Podręcznik CSS. Eric Meyer o tworzeniu nowoczesnych układów stron WWW. Smashing Magazine. eBook. Mobi (39.90zł)

hosting online hosting online | Dobry stomatolog Szczecin | Katalog4u to moderowany Katalog SEO stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kuków telefon | Prochem produkuje, obrabia i wytwarza gotowe płyty do termoformowania stosowane w rolnictwie, motoryzacji i przemyśle. Z materiałów takich jak LDPE, HIPS, ABS, HDPE i PP.