e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -50%


Pasja testowania. Wydanie II rozszerzone

Krzysztof Jadczyk
promocja -50%
cena: 49 z 24.50 z
Data wydania: 2021-01-19
stron: 216, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Przetestuj siê w roli testera

Pasja testowania to podrêcznik przeznaczony dla osób, które stawiaj± pierwsze kroki w ¶wiecie IT i rozwa¿aj±, czy praca testera, wa¿na i nie¼le p³atna, jest dla nich. Tester oprogramowania - to brzmi dobrze! Tylko na czym polegaj± jego zadania? Jakich umiejêtno¶ci siê od niego wymaga? Znajomo¶æ których narzêdzi bêdzie oczekiwana? Sk±d czerpaæ o nich wiedzê? I przede wszystkim: jak siê przekonaæ, czy bêdzie siê dobrym testerem?
Na te i inne pytanie odpowiada Pasja testowania. Dziêki tej ksi±¿ce poznasz teoretyczne podstawy pracy testera, zrozumiesz, na czym polega jego warsztat i z jakich elementów siê sk³ada, dowiesz siê te¿, jak zabraæ siê do pracy testerskiej. Autor, praktyk z kilkunastoletnim sta¿em, wprowadzi Ciê w te zagadnienia krok po kroku. Co wiêcej, obali najpowszechniejsze mity kr±¿±ce w ¶wiatku testerów i zwróci uwagê na klienta, czyli prawdziwego odbiorcê efektów Twojej pracy. Na deser za¶ pozwoli Ci samemu siê przetestowaæ - proponuje bowiem szereg æwiczeñ, dziêki którym zostaniesz prawdziwym mistrzem testowania.
Czego zreszt± szczerze Ci ¿yczy!


Cena: 24.50 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Wzorce projektowe. Rusz g³ow±! Tworzenie rozszerzalnego i ³atwego w utrzymaniu oprogramowania obiektowego. Wydanie II (69.76z)
11 zasad projektowania architektury oprogramowania (39.20z)
Microsoft Dynamics NAV 2016 Financial Management - Second Edition (159.00z)
Platforma Windows Azure (43.45z)
R for Data Science. Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data (203.15z)
Designing for XOOPS. A Designer's Quickstart Guide to Content Management (55.24z)
Understanding Context. Environment, Language, and Information Architecture (186.15z)
Practical JIRA Plugins. Using JIRA Effectively: Custom Development (76.42z)
Nauka algorytmów. Poradnik pisania lepszego kodu (38.35z)
Programista na rozmowie kwalifikacyjnej (32.45z)
Learn Helm (129.00z)
Kubernetes - rozwi±zania chmurowe w ¶wiecie DevOps. Tworzenie, wdra¿anie i skalowanie nowoczesnych aplikacji chmurowych (37.95z)
Asterisk: The Definitive Guide. Open Source Telephony for the Enterprise. 5th Edition (237.15z)
Programowanie dla najm³odszych. W ruchu, z tabletem, przez zabawê (10.90z)
Sztuczna inteligencja dla bystrzaków (37.76z)
¦rodowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo. Ksi±¿a z p³yt± CD (57.82z)
F#. Zadania z funkcyjnego i imperatywnego programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (39.20z)
Distributed Network Data. From Hardware to Data to Visualization (67.92z)
Programming F# 3.0. A Comprehensive Guide for Writing Simple Code to Solve Complex Problems. 2nd Edition (152.15z)
Learn Robotics Programming - Second Edition (129.00z)

Pozostae z serii: Inne

Access 2007 PL. Biblia (80.85z)
Learning Flex 4. Getting Up to Speed with Rich Internet Application Design and Development (160.65z)
Fast text. Jak pisaæ krótkie teksty, które b³yskawicznie przyci±gn± uwagê (12.90z)
C# 3.0 i .NET 3.5. Technologia LINQ (17.00z)
Docker Cookbook (159.00z)
Monta¿ komputera PC. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II. eBook. PDF (17.90z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci. Wydanie II (19.95z)
Bezpieczeñstwo w sieci Jak skutecznie chroniæ siê przed atakami (31.20z)
Archiwizatory dla ka¿dego. Wydanie III (15.00z)
Office 2003. Programowanie (69.00z)
Office 2007: The Missing Manual. The Missing Manual (118.15z)
SVG Colors, Patterns & Gradients. Painting Vector Graphics (109.65z)
Microssoft Office 2016 Krok po kroku (55.44z)
Mind Hacks. Tips & Tricks for Using Your Brain (84.92z)
Etat czy B2B dla IT - programista (19.90z)
Hands-On Agile Software Development with JIRA (94.99z)
AdWords i Analytics. Zostañ certyfikowanym specjalist± (47.20z)
Zend Framework od podstaw. Wykorzystaj gotowe rozwi±zania PHP do tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych. eBook. Mobi (69.90z)
Doug Box o fotografii portretowej. Przewodnik (39.90z)
Macromedia Flash MX 2004 ActionScript. Oficjalny podrêcznik (99.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa | tantra dla par