e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Macromedia Dreamweaver 8 z ASP, PHP i ColdFusion. Oficjalny podręcznik
Cena: 8.5714285714286 6.00 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik. eBook. ePub

Nancy Conner, Matthew MacDonald
cena: 79.00 zł
Data wydania: 2012-03-14
stron: 808, oprawa, format:

więcej na stronie helion.pl

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik eBook -- spis treści

Nieoficjalna czołówka (19)

Wprowadzenie (23)

Część I: Word

Rozdział 1. Podstawy edycji tekstów (33)

 • Uruchamianie Worda (33)
  • Główne okno programu Word 2010 (35)
  • Zastosowanie skrótów klawiszowych (39)
 • Tworzenie nowego dokumentu (39)
  • Tworzenie nowego pustego dokumentu (40)
  • Tworzenie nowego dokumentu na bazie szablonu (41)
  • Tworzenie nowego dokumentu na bazie istniejącego (42)
 • Wpisywanie tekstu (44)
 • Zapisywanie dokumentów (44)
  • Zapisywanie dokumentów przy użyciu myszy (44)
  • Zapisywanie dokumentów przy użyciu skrótów klawiszowych (45)
  • Zastosowanie okna dialogowego Zapisz jako (46)
 • Zamykanie dokumentu (47)
 • Otwieranie istniejących dokumentów (49)
 • Różne sposoby wyświetlania edytowanego dokumentu (51)
  • Przeglądanie dokumentu przy użyciu okienka Nawigacja (52)
  • Powiększanie i pomniejszanie widoku (54)
  • Praca z wieloma oknami jednocześnie (56)

Rozdział 2. Edycja i formatowanie (61)

 • Zaznaczanie i przenoszenie tekstu (61)
  • Cztery sposoby na przenoszenie tekstu (64)
 • Wyszukiwanie i zamiana tekstu (68)
  • Wyszukiwanie przy użyciu okienka nawigacji (68)
  • Ustawianie opcji wyszukiwania (70)
  • Wyszukiwanie przy użyciu tradycyjnego okna Znajdowanie i zamienianie (71)
  • Zamiana tekstu (73)
 • Formatowanie tekstu: czcionka, rozmiar i styl (75)
  • Centrum sterowania: karta Narzędzia główne (75)
  • Kopiowanie formatowania przy użyciu Malarza formatów (77)
  • Szybkie formatowanie przy użyciu minipaska narzędzi (78)
  • Formatowanie przy użyciu stylów (79)
 • Formatowanie akapitów: wyrównywanie, wcięcia i odstępy (83)
  • Wyrównywanie tekstu (83)
  • Wcięcia akapitów (84)
  • Ustawianie odstępów między wierszami (87)
  • Ustawianie odstępów między akapitami (88)
 • Praca z listami (88)
  • Tworzenie listy (89)
  • Formatowanie listy (91)
 • Formatowanie dokumentu (94)
  • Zastosowanie poleceń grupy Ustawienia strony (95)
  • Zastosowanie poleceń grupy Tło strony (97)
  • Wstawianie nagłówków, stopek i numeracji stron (103)

Rozdział 3. Tabele, grafika i wykresy (111)

 • Tworzenie tabel (111)
  • Tworzenie tabeli od podstaw (112)
  • Tworzenie tabeli na podstawie tekstu (115)
 • Wpisywanie danych do tabeli (116)
 • Edytowanie tabeli (117)
  • Zaznaczanie fragmentu lub całej tabeli (117)
  • Wstawianie wierszy i kolumn (119)
  • Przenoszenie kolumn i wierszy (120)
  • Scalanie i podział komórek (120)
  • Usuwanie całej tabeli lub jej części (121)
 • Formatowanie tabeli (122)
  • Zastosowanie wbudowanych stylów formatowania tabel (122)
  • Tworzenie cieniowania i obramowań (124)
  • Cieniowanie tabeli (124)
  • Tworzenie obramowań (125)
 • Wstawianie elementów graficznych (127)
  • Wstawianie obrazów (127)
  • Wstawianie obiektu clipart (128)
  • Wstawianie zrzutów ekranu (129)
 • Edytowanie obrazów (131)
  • Zmiana rozmiaru obrazu (131)
  • Kadrowanie obrazu (132)
  • Usuwanie tła obrazu (133)
  • Przenoszenie i obracanie obrazów (135)
  • Zmiana wyglądu obrazu (135)
  • Zastosowanie stylów obrazu (137)
  • Zawijanie tekstu dookoła obrazu (138)
  • Wyszukiwanie obrazów (140)
 • Zabawy z czcionkami i grafikami SmartArt (140)
  • Wstawianie obiektów typu WordArt (141)
  • Edytowanie obiektów WordArt (141)
  • Wstawianie grafiki SmartArt do dokumentu (143)
 • Dodawanie wykresów i diagramów (144)

Rozdział 4. Sprawdzanie pisowni i opcje poszukiwania (147)

 • Sprawdzanie pisowni i gramatyki (147)
  • Wykrywanie błędów pisowni (148)
  • Sprawdzanie poprawności gramatycznej (151)
 • Automatyczna korekta błędów (153)
  • Wycofywanie zmian wprowadzonych przez funkcję Autokorekta (153)
  • Ustawianie opcji Autokorekty (154)
  • Autoformatowanie dokumentów (157)
 • Wbudowane narzędzia poszukiwania (161)
  • Wyszukiwanie wyrazów w słowniku (161)
  • Używanie tezaurusa (162)
  • Wyszukiwanie informacji w sieci (162)
  • Tłumaczenie tekstu (163)

Rozdział 5. Drukowanie dokumentów (167)

 • Pierwsze kroki z drukowaniem (167)
  • Przeglądanie dokumentów przed drukowaniem (168)
  • Drukowanie dokumentu (169)
 • Zmiana opcji i ustawień drukowania (169)
  • Wybieranie drukarki (170)
  • Konfiguracja ustawień (170)
 • Wysyłanie faksów (172)
  • Tworzenie strony tytułowej (172)
  • Wysyłanie faksu (173)
 • Drukowanie kopert (175)
  • Formatowanie adresów na kopercie (177)
  • Wybieranie metody podawania kopert (178)
 • Drukowanie etykiet (178)
 • Łączenie danych adresowych z dokumentami (180)
  • Krok 1.: Wybierz typ dokumentu (180)
  • Krok 2.: Wybierz dokument początkowy (181)
  • Krok 3.: Wybierz adresatów (182)
  • Krok 4.: Napisz list (183)
  • Krok 5.: Przejrzyj listy (185)
  • Krok 6.: Ukończ scalanie (185)
  • Samodzielne tworzenie korespondencji seryjnej za pomocą poleceń karty Korespondencja (186)

Rozdział 6. Raporty i tworzenie długich dokumentów (187)

 • Wstawianie podziałów stron (187)
 • Podział dokumentu na sekcje (189)
  • Rodzaje podziałów sekcji (189)
  • Wstawianie podziałów sekcji (189)
  • Zmiana orientacji nowej sekcji (190)
  • Zmiana numeracji w nowej sekcji (190)
 • Przypisy dolne i końcowe (191)
  • Wstawianie przypisów dolnych (191)
  • Wstawianie przypisów końcowych (192)
  • Edytowanie przypisów (193)
  • Wyszukiwanie przypisów (193)
  • Zmiana położenia przypisów dolnych lub końcowych (194)
  • Zamiana przypisów dolnych na końcowe (i odwrotnie) (194)
  • Zmiana znaczników przypisów dolnych i końcowych (195)
  • Usuwanie przypisów (195)
 • Wstawianie cytatów i tworzenie bibliografii (195)
  • Tworzenie i wstawianie cytatów (odwołań do źródeł) (196)
  • Wstawianie istniejącego cytatu (197)
  • Wstawianie źródła zastępczego (199)
  • Edycja cytatu lub jego źródła (200)
  • Usuwanie cytatu (201)
  • Usuwanie źródła (201)
  • Tworzenie bibliografii (202)
  • Aktualizacja bibliografii (202)
 • Jak ułatwić poruszanie się po dokumencie? (203)
  • Wstawianie zakładek i odsyłaczy (203)
  • Tworzenie spisu treści (207)
  • Tworzenie indeksów (208)

Rozdział 7. Dostosowywanie dokumentów przy użyciu motywów, szablonów i makr (215)

 • Motywy: prosty sposób na lepsze dokumenty (215)
  • Wybieranie motywu (216)
  • Dostosowywanie motywu (217)
  • Zapisywanie motywu (218)
  • Odszukiwanie zapisanego motywu (219)
 • Szablony: wzorcowe pliki wielorazowego użytku (219)
  • Wybieranie szablonów (219)
  • Tworzenie własnych szablonów (220)
  • Dostosowywanie szablonów do własnych potrzeb (222)
 • Oszczędzanie czasu przez zastosowanie makr (227)
  • Rejestrowanie makr (227)
  • Uruchamianie makra (230)
  • Kopiowanie makr pomiędzy szablonami (231)
  • Usuwanie makra (231)

Rozdział 8. Publikowanie dokumentów (233)

 • Gazetki i broszury (233)
  • Układanie tekstu w kolumnach (234)
  • Formatowanie kolumn (235)
  • Wstawianie pola tekstowego (236)
  • Obrazy i zawijanie tekstu (238)
 • Projektowanie stron internetowych (240)
  • Zapisywanie dokumentu Worda jako strony sieci Web (240)
  • Tworzenie strony sieci Web od zera (241)
  • Tworzenie większej liczby stron dla witryny (248)

Rozdział 9. Udostępnianie dokumentów (251)

 • Udostępnianie dokumentów (251)
  • Wysyłanie dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (252)
  • Zapisywanie dokumentu na serwerze usługi SkyDrive (254)
  • Zapisywanie dokumentu na serwerze usługi SharePoint (255)
 • Dodawanie komentarzy (256)
  • Wstawianie komentarza (256)
  • Przeglądanie komentarzy (258)
  • Edytowanie komentarzy (259)
  • Usuwanie komentarzy (259)
 • Śledzenie zmian (259)
  • Wybieranie zmian do przeglądania (261)
  • Zatwierdzanie i odrzucanie zmian (263)
  • Ustawianie opcji śledzenia zmian (264)
 • Porównywanie dokumentów (265)
 • Scalanie dokumentów (267)
 • Ochrona dokumentów (268)
  • Usuwanie ukrytych danych i informacji osobistych (268)
  • Ograniczanie możliwości formatowania i edytowania dokumentów (271)
  • Ograniczanie uprawnień użytkowników (274)
 • Praca grupowa i edycja równoległa (277)

Część II: Outlook

Rozdział 10. Rozpoczynanie pracy z programem Outlook (281)

 • Konfigurowanie Outlooka (281)
 • Krótki przegląd (283)
  • Poczta (283)
  • Kalendarz (283)
  • Kontakty (284)
  • Zadania (284)
  • Notatki (284)
 • Komponowanie i wysyłanie poczty elektronicznej (284)
  • Wysyłanie wiadomości e-mail do wielu odbiorców (287)
  • Korekta wiadomości (287)
  • Dołączanie pliku do wiadomości e-mail (288)
  • Wstawianie obrazu do wiadomości e-mail (289)
  • Dodawanie podpisu (289)
  • Dodawanie motywu lub papeterii (292)
  • Określanie priorytetu i poufności wiadomości (294)
  • Upewnianie się, czy wiadomość dotarła (295)
  • Określanie czasu dostarczenia (296)
  • Kierowanie odpowiedzi na inny adres (296)
  • Dodawanie przycisków głosowania (297)
  • Praca w trybie offline (297)
 • Odbieranie poczty elektronicznej (298)
  • Odpowiadanie na e-mail lub przekazywanie go dalej (299)
  • Otwieranie załącznika (299)
  • Otrzymywanie powiadomień (300)
  • Usuwanie wiadomości (301)
  • Oznaczanie wiadomości jako nieprzeczytanej (302)
  • Oflagowywanie wiadomości (302)
  • Porządkowanie wiadomości (304)
  • Przekierowywanie przychodzących wiadomości (305)
  • Tłumaczenie wiadomości (306)
 • Drukowanie wiadomości (306)
 • Walka ze spamem (307)
  • A co, jeżeli to nie jest spam? (307)
  • Konfigurowanie listy Bezpieczni nadawcy (308)
  • Zarządzanie wiadomościami śmieciami (308)
 • Oszczędzanie czasu dzięki szybkim krokom (310)
  • Stosowanie szybkiego kroku (310)
  • Dostosowywanie szybkiego kroku (311)
  • Tworzenie niestandardowego szybkiego kroku (312)
  • Usuwanie szybkiego kroku (312)
 • Zarządzanie wieloma kontami e-mail (313)
  • Dodawanie innego konta e-mail (313)
  • Proste utrzymywanie kont (313)
  • Wybieranie, z którego konta wysłać wiadomość (313)

Rozdział 11. Książka adresowa programu Outlook (315)

 • Dodawanie i edycja kontaktów (315)
  • Dodawanie kontaktów (316)
  • Import adresów e-mail z innego programu (318)
  • Edycja informacji o kontakcie (320)
 • Szukanie kontaktu (323)
 • Wyświetlanie kontaktów (324)
  • Sortowanie i grupowanie kontaktów (326)
  • Dostosowywanie widoku (326)
  • Zapisywanie widoku (328)
  • Usuwanie widoku (329)
  • Okienko Osoby (329)
 • Komunikowanie się z kontaktem (330)
 • Grupowanie kontaktów (332)
  • Tworzenie grupy kontaktów (332)
  • Wysyłanie poczty elektronicznej do grupy kontaktów (333)
  • Zarządzanie grupą kontaktów (334)
 • Drukowanie kontaktów (336)

Rozdział 12. Organizacja folderów (339)

 • Znajdowanie folderów w okienku nawigacji (339)
 • Tworzenie nowego folderu (340)
 • Wypełnianie folderów i zarządzanie nimi (341)
  • Kopiowanie folderu (342)
  • Przenoszenie folderu (342)
  • Zmienianie nazwy folderu (342)
  • Usuwanie folderu (343)
 • Kategoryzowanie elementów (343)
  • Przypisywanie kategorii (343)
  • Tworzenie nowej kategorii (344)
  • Wyświetlanie elementów według kategorii (345)
  • Czyszczenie kategorii (345)
  • Zmienianie nazwy kategorii (346)
 • Dostosowywanie widoków (346)
  • Dostosowywanie okienka nawigacji (346)
  • Dostosowywanie okienka odczytu (347)
  • Dostosowywanie paska zadań do wykonania (348)
 • Przeszukiwanie folderów (349)
  • Przeszukiwanie bieżącego folderu (349)
  • Powtarzanie wyszukiwania (349)
  • Rozszerzanie wyszukiwania (350)
  • Uściślanie wyszukiwania (351)
  • Dokonywanie zaawansowanego wyszukiwania (351)
  • Zmienianie ustawień wyszukiwania (352)
 • Czyszczenie folderów (354)
  • Archiwizowanie starych danych (354)
  • Oczyszczanie skrzynki pocztowej (357)

Rozdział 13. Organizacja kalendarza, zadań i notatek (361)

 • Twój harmonogram, Twój kalendarz (362)
 • Tworzenie terminu lub spotkania (362)
  • Planowanie terminu (363)
  • Planowanie spotkania (364)
  • Akceptowanie zaproszenia na spotkanie (366)
  • Dodawanie lub usuwanie uczestników (366)
  • Śledzenie uczestnictwa (367)
  • Anulowanie spotkania (367)
 • Edycja wydarzeń (368)
  • Zmiana terminu w spotkanie (368)
  • Tworzenie wydarzeń cyklicznych (368)
  • Otrzymywanie przypomnień (369)
  • Usuwanie terminu (371)
 • Wyświetlanie harmonogramu (371)
 • Zadania (372)
 • Dodawanie zadania (372)
  • Tworzenie zadania (373)
  • Akceptowanie zadania (375)
 • Zarządzanie zadaniami (376)
  • Edycja zadania (376)
  • Oznaczanie zadań (377)
  • Oznaczanie zadania jako ukończonego (378)
 • Wyświetlanie zadań (379)
 • Notowanie w Outlooku (379)
  • Dodawanie notatki (379)
  • Praca z notatkami (380)
  • Wyświetlanie notatek (381)

Część III: Excel

Rozdział 14. Tworzenie pierwszego arkusza kalkulacyjnego (387)

 • Tworzenie podstawowego arkusza (387)
  • Tworzenie nowego arkusza (389)
  • Wstawianie tytułów w kolumnach (390)
  • Wpisywanie danych (392)
  • Edytowanie danych (393)
 • Poruszanie się po siatce (394)
  • Klawisze skrótu (394)
  • Funkcja Przejdź do (395)
 • Okno Excela (396)
  • Karty Wstążki (396)
  • Pasek formuły (398)
  • Pasek stanu (399)
  • Widok Backstage (403)
  • Opcje programu Excel (404)
 • Zapisywanie plików (405)
  • Format pliku Excela (406)
  • Przygotowanie skoroszytu dla wersji Excel 2007 (408)
  • Zapisywanie skoroszytu dla wersji Excel 2003 (410)
  • Zapisywanie arkuszy w innych formatach (411)
  • Zapisywanie skoroszytu w formacie PDF (411)
  • Zapisywanie skoroszytu przy użyciu hasła (414)
  • Odzyskiwanie danych po katastrofie (416)
 • Otwieranie plików (418)
  • Otwieranie ostatnio używanych dokumentów (419)
  • Widok chroniony (420)
  • Różne metody otwierania plików (421)
  • Otwieranie kilku skoroszytów jednocześnie (423)
 • Wprowadzanie różnych typów danych (424)
  • Jak Excel decyduje o tym, że dane mają format tekstowy (426)
  • Jak Excel decyduje o tym, że dane mają format liczbowy (427)
  • Jak Excel decyduje o tym, że dane mają format daty lub czasu (428)
  • Regionalne ustawienia dat (430)
 • Drukowanie (431)
  • Jak wydrukować plik Excela? (433)
  • Widok Układ strony - lepszy podgląd wydruku (438)
  • Tworzenie nagłówków i stopek (441)
 • Kontrola stronicowania (444)
  • Znaki podziału strony (444)
  • Skalowanie (445)
  • Podgląd podziału stron - widok "z lotu ptaka" (446)

Rozdział 15. Przemieszczanie danych i zarządzanie arkuszami roboczymi (449)

 • Zaznaczanie komórek (449)
  • Zaznaczanie ciągłych zakresów (450)
  • Zaznaczanie nieciągłych zakresów (452)
  • Automatyczne zaznaczanie danych (453)
  • Zaznaczanie komórek przy użyciu klawiatury (454)
 • Przemieszczanie komórek (456)
  • Proste operacje wytnij-i-wklej oraz kopiuj-i-wklej (456)
  • Metoda przeciągnij-i-upuść (459)
  • Udogodnienia podczas wklejania (459)
  • Wklejanie specjalne (463)
 • Dodawanie i przesuwanie kolumn i wierszy (464)
  • Wstawianie kolumn (464)
  • Wstawianie wierszy (464)
  • Wstawianie skopiowanych lub wyciętych komórek (465)
  • Usuwanie kolumn i wierszy (465)
 • Arkusze i skoroszyty (466)
  • Dodawanie i usuwanie arkuszy (468)
  • Ukrywanie arkuszy (470)
  • Nadawanie arkuszom nazw i zmiana ich układu w skoroszycie (470)
  • Przenoszenie arkuszy między skoroszytami (472)

Rozdział 16. Formatowanie komórek (475)

 • Formatowanie wartości komórek (476)
  • Zmienianie formatu wartości komórki (476)
  • Formatowanie liczb (478)
  • Formatowanie dat i godzin (483)
  • Specjalne formatowanie specjalnych liczb (485)
 • Formatowanie wyglądu komórek (486)
  • Wyrównanie i orientacja (487)
  • Czcionki i kolory (490)
  • Obramowanie i wypełnienia (495)

Rozdział 17. Konstruowanie prostych formuł (499)

 • Tworzenie prostej formuły (499)
  • Kolejność działań w Excelu (501)
  • Odwołania do komórek (503)
  • Jak Excel formatuje komórki, które zawierają odwołania? (504)
 • Funkcje (505)
  • Użycie funkcji wewnątrz formuły (506)
  • Używanie w funkcji odwołań do komórek (507)
  • Używanie w funkcji zakresów komórek (507)
  • Funkcje kompatybilności Excela (509)
 • Błędy w formułach (510)
 • Operatory logiczne (512)
 • Szybkie konstruowanie formuł (514)
  • Tworzenie formuł z wykorzystaniem myszy (515)
  • Edytowanie formuł z wykorzystaniem myszy (515)
  • Karta Formuły (516)
  • Używanie przycisku Wstaw funkcję (518)
 • Kopiowanie formuł (521)
  • Odwołania bezwzględne (523)
  • Odwołania mieszane (524)
  • Odwołania do innych arkuszy (525)

Rozdział 18. Przykłady funkcji i rozwiązywanie problemów z formułami (527)

 • Zaokrąglanie liczb (527)
  • ZAOKR(), ZAOKR.DÓŁ() i ZAOKR.GÓRA() - zaokrąglanie liczb (528)
 • Manipulowanie tekstem (529)
  • ZŁĄCZ.TEKSTY() - łączenie ciągów tekstu (529)
  • LEWY(), FRAGMENT.TEKSTU() i PRAWY() - kopiowanie części tekstu (530)
  • USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY() i OCZYŚĆ() - usuwanie niepożądanych spacji i znaków niedrukowalnych (530)
  • PODSTAW() - zastępowanie sekwencji znaków (531)
 • Poprawianie błędów w formułach (532)
  • Krokowe obliczanie formuł (532)
  • Śledzenie poprzedników i zależności (534)
  • Sprawdzanie błędów (536)

Rozdział 19. Tworzenie wykresów (539)

 • Podstawowe informacje o wykresach (539)
  • Wykresy osadzone i samodzielne (541)
  • Tworzenie wykresów przy użyciu Wstążki (541)
  • Karty kontekstowe Narzędzia wykresów Wstążki (543)
 • Podstawowe działania na wykresach (544)
  • Przesuwanie i zmiana rozmiaru wykresu (544)
  • Tworzenie samodzielnego wykresu (545)
  • Edytowanie danych i dodawanie ich do wykresu (547)
  • Zmiana typu wykresu (548)
  • Drukowanie wykresów (548)
 • Tworzenie wykresów w praktyce (550)
  • Wykresy z wieloma seriami liczb (550)
  • Określanie danych występujących na osi X (550)
  • Dane używające skali dat lub czasu (553)
  • Nieciągłe zakresy danych używanych przez wykresy (555)
  • Zmiana kolejności serii danych (557)
  • Zmiana sposobu prezentacji pustych wartości (558)
 • Typy wykresów (559)
  • Kolumnowy (559)
  • Słupkowy (561)
  • Liniowy (562)
  • Kołowy (563)
  • Warstwowy (564)
 • Style i układy wykresów (565)
  • Style wykresów (566)
  • Układy wykresów (567)
 • Dodawanie elementów wykresu (567)
  • Dodawanie tytułów (569)
  • Dodawanie legendy (570)
  • Dodawanie etykiet do serii danych (571)
  • Dodawanie indywidualnych etykiet danych (574)

Część IV: PowerPoint

Rozdział 20. Tworzenie prezentacji (579)

 • Tworzenie nowej prezentacji (579)
  • Tworzenie nowej prezentacji na bazie szablonu (580)
  • Wybieranie motywu prezentacji (582)
  • Dodawanie tekstu do slajdów (582)
  • Tworzenie nowego slajdu (584)
  • Dodawanie zawartości slajdu (585)
  • Usuwanie zawartości slajdu (587)
 • Zapisywanie prezentacji (587)
 • Otwieranie istniejącej prezentacji (590)
  • Otwieranie ostatnio używanej prezentacji z menu Start (590)
  • Otwieranie ostatnio używanej prezentacji w programie PowerPoint (590)
  • Otwieranie dowolnej prezentacji w programie PowerPoint (591)
 • Dodawanie notatek (591)
 • Przeglądanie prezentacji (592)
  • Widok Normalny (592)
  • Widok Sortowanie slajdów (593)
  • Widok do czytania (594)
  • Widok Strona notatek (595)
  • Widok Pokaz slajdów (596)
  • Zmiana współczynnika powiększenia wyświetlania prezentacji (597)
 • Drukowanie prezentacji (598)

Rozdział 21. Edytowanie slajdów (601)

 • Edytowanie tekstu (601)
  • Formatowanie tekstu (602)
  • Dostosowywanie odstępów międzyznakowych (602)
  • Rozmieszczanie tekstu na slajdzie (603)
  • Formatowanie pola tekstowego (605)
  • Tworzenie list (607)
  • Tworzenie łączy do stron internetowych (608)
  • Sprawdzanie poprawności pisowni (609)
  • Zamiana tekstu na obiekt WordArt (609)
 • Osadzanie innych plików w slajdach (610)
  • Osadzanie na slajdach istniejących plików (611)
  • Aktualizacja łączy (612)
  • Tworzenie nowego pliku osadzonego (612)
 • Wstawianie tabel do slajdów (613)
  • Wstawianie tabeli (614)
  • Wpisywanie informacji do tabeli (616)
  • Edytowanie tabeli (616)
 • Wstawianie obrazów do slajdów (619)
  • Tworzenie albumów fotograficznych (619)
  • Praca z kształtami (623)
  • Praca z grafikami SmartArt (627)
  • Praca z wykresami i diagramami (632)
 • Rozmieszczanie obiektów na slajdach (633)
  • Wyrównywanie położenia obiektów na slajdzie (633)
  • Zmiana kolejności obiektów (634)
  • Grupowanie obiektów (635)

Rozdział 22. Edytowanie prezentacji (637)

 • Kopiowanie, zmienianie kolejności i usuwanie slajdów (637)
  • Kopiowanie slajdu (637)
  • Duplikowanie slajdu (638)
  • Wstawianie slajdu z innej prezentacji (638)
  • Zmiana kolejności slajdów w prezentacji (640)
  • Usuwanie slajdu (640)
  • Ukrywanie slajdów (641)
 • Nagłówki i stopki (642)
  • Stemple czasowe slajdów (642)
  • Dodawanie stopki do slajdów (643)
  • Numerowanie slajdów (643)
  • Dodawanie nagłówka i stopki do notatek i materiałów informacyjnych (644)
 • Organizowanie prezentacji za pomocą sekcji (644)
  • Tworzenie sekcji (645)
  • Nazywanie sekcji (645)
  • Zwijanie i rozwijanie sekcji (646)
  • Przenoszenie sekcji wewnątrz prezentacji (647)
  • Ukrywanie wszystkich slajdów wewnątrz sekcji (647)
  • Usuwanie sekcji z prezentacji (647)
 • Nawigowanie za pomocą łączy i przycisków akcji (647)
  • Wstawianie hiperłącza do innego slajdu (648)
  • Tworzenie spisu treści prezentacji (649)
  • Łączenie z ukrytym slajdem (649)
  • Wstawianie przycisku akcji (650)
  • Otwieranie wstawionego pliku (652)
 • Wzorce slajdów: potęga szablonów (653)
  • Zmienianie wyglądu wszystkich slajdów w prezentacji (654)
  • Zmienianie układu dla konkretnego typu slajdów (656)
  • Tworzenie nowego układu (656)
  • Praca ze wzorcami materiałów informacyjnych i notatek (657)
 • Współpraca (660)
  • Dodawanie i czytanie komentarzy (660)
  • Porównywanie wersji prezentacji (662)

Rozdział 23. Dodawanie multimediów i animacji (665)

 • Umieszczanie klipów multimedialnych w prezentacji (665)
  • Dodawanie wideo z dysku twardego (666)
  • Dodawanie wideo z witryny internetowej (666)
  • Dodawanie animowanego obiektu clipart (668)
  • Dodawanie dźwięku z dysku twardego (669)
  • Dodawanie dźwiękowego obiektu clipart (670)
  • Nagrywanie audio (670)
  • Formatowanie klipów wideo (671)
  • Formatowanie klipów audio (672)
  • Edytowanie klipów multimedialnych (673)
 • Animowanie obiektów (678)
  • Animowanie obiektu (679)
  • Zmienianie animacji (681)
  • Regulowanie opcji efektu (681)
  • Dodawanie większej liczby animacji (684)
  • Tworzenie ścieżki ruchu (684)
  • Wyzwalanie animacji (686)
  • Określanie czasu animacji (687)
  • Zmienianie kolejności animacji (688)
  • Usuwanie animacji (688)
  • Korzystanie z okienka animacji (688)
  • Animowane listy (690)
  • Składanie obiektów na stosie (691)
  • Animowanie grafik SmartArt (692)
 • Tworzenie przejść pomiędzy slajdami (693)
  • Dodawanie przejścia (693)
  • Strojenie efektów przejść (694)
  • Dodawanie dźwięku do przejścia (694)
  • Określanie czasu przejść (694)

Rozdział 24. Czas na pokaz! Wyświetlanie prezentacji (695)

 • Start, nawigacja, koniec: wskazówki i skróty (695)
  • Uruchamianie pokazu slajdów (696)
  • Zmienianie slajdów (696)
  • Kończenie pokazu slajdów (698)
 • Przed pokazem: przygotowania (699)
  • Dodawanie narracji do pokazu slajdów (701)
  • Tworzenie niestandardowego pokazu (703)
  • Tworzenie materiałów informacyjnych (705)
  • Przygotowywanie pokazu (706)
 • Na pokazie (708)
  • Parametry do sprawdzenia (708)
  • Uruchamianie pokazu slajdów (708)
  • Podczas pokazu (709)
  • Kończenie pokazu (713)
 • Inne opcje prezentacji (713)
  • Emisja pokazu slajdów (713)
  • Tworzenie samodzielnego pokazu (716)
  • Tworzenie interaktywnego pokazu slajdów (718)
  • Przekształcanie prezentacji w wideo (719)
 • Udostępnianie prezentacji (720)
  • Pakowanie prezentacji na płytę CD lub DVD (720)

Część V: Inne narzędzia pakietu Office

Rozdział 25. OneNote (725)

 • Co to jest OneNote? (725)
  • Zapoznanie się z przestrzenią roboczą programu OneNote (727)
 • Tworzenie i wypełnianie notesu (727)
  • Dodawanie notatek do strony (729)
 • Porządkowanie notesu (734)
  • Praca z sekcjami i stronami (734)
  • Usuwanie notesów, sekcji i stron (736)
 • Zarządzanie poszczególnymi notesami (737)
  • Pisanie notatek bocznych (737)
  • Łączenie notatki z jej źródłem (738)
  • Oznaczanie notatki (739)
  • Znajdowanie notatki (742)
 • Wyświetlanie notesów (742)
 • Udostępnianie notatek (743)
  • Znajdowanie zmian wprowadzonych przez innych (744)
  • Wysyłanie strony pocztą elektroniczną (744)
 • Korzystanie z OneNote z innymi programami Office (745)
  • Używanie połączonych notatek (745)
  • Wprowadzenie plików pakietu Office do OneNote (747)

Rozdział 26. Office Web Apps (749)

 • Wprowadzenie do pakietu Office w internecie (749)
 • Konfigurowanie aplikacji Office Web Apps (751)
  • Logowanie się do SkyDrive (751)
 • Tworzenie i edycja plików (753)
  • Zapisywanie pliku Office Web Apps (755)
 • Praca z folderami w SkyDrive (755)
  • Tworzenie folderu (755)
  • Wyświetlanie plików w folderze (756)
  • Zmienianie nazwy folderu (756)
  • Usuwanie folderu (756)
 • Zarządzanie plikami w SkyDrive (757)
  • Otwieranie pliku (757)
  • Ładowanie plików do SkyDrive ze swojego komputera (757)
  • Pobieranie plików ze SkyDrive do swojego komputera (759)
  • Przenoszenie, zmienianie nazwy, usuwanie: wskazówki dotyczące zarządzania plikami (760)
 • Współdzielenie plików (760)
  • Określanie uprawnień (761)
  • Komentowanie (763)
  • Równoczesna edycja w Excelu (763)
 • Docs.com: Office Web Apps dla Facebooka (764)
  • Dodawanie plików Docs (765)
  • Wyświetlanie dokumentów (767)
  • Edycja dokumentu (767)
  • Udostępnianie dokumentu (768)
  • Wyświetlanie dokumentów przyjaciół (768)

Dodatki

Dodatek A: Dostosowywanie aplikacji Office 2010 (771)

 • Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp (771)
 • Dostosowywanie Wstążki (773)
 • Dostosowywanie paska stanu (775)

Skorowidz (777)Cena: 79.00 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: Inne

Head First Web Design. Edycja polska. eBook. Pdf (79.00zł)
Perl. Mistrzostwo w programowaniu. eBook. Pdf (34.90zł)
Zasady GRY. Mistrzostwo uwodzenia w 30 dni. Zasady GRY. Kodeks uwodziciela (69.00zł)
Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy. eBook. Pdf (21.99zł)
Drupal. Poznaj go z każdej strony. eBook. Pdf (54.99zł)
Mikrokontrolery PIC w praktycznych zastosowaniach. eBook. Mobi (54.99zł)
Elektronika dla każdego. Przewodnik. eBook. ePub (47.00zł)
ABC CorelDRAW X5 PL. eBook.Epub (29.90zł)
Kalejdoskop fotografii. Między techniką a sztuką. eBook. Pdf (62.90zł)
Android Flash. Zaawansowane programowanie aplikacji mobilnych. eBook. Pdf (54.99zł)
Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener. eBook. Mobi (62.90zł)
Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwiązania. eBook. Pdf (31.99zł)
C++. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami. eBook. Pdf (15.90zł)
Ajax. Implementacje. eBook. Pdf (39.00zł)
Teoria wszystkiego, czyli krótka historia wszechświata (27.00zł)
Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania. eBook. PDF (54.99zł)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. eBook. Pdf (79.00zł)
JavaScript. Nieoficjalny podręcznik. eBook. Pdf (62.90zł)
Tablice informatyczne. MS Excel 2007 PL. Funkcje. eBook. Pdf (9.90zł)
Drupal 7. Ćwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (23.90zł)

Pozostałe z serii: Inne

Prawda i rzeczywistość w fotografii (69.00zł)
Zostań cyfrowym DJ-em! Tworzenie, miksowanie i nagrywanie muzyki (49.00zł)
Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień (34.90zł)
Wybrzeże Bułgarii i Rumunii. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90zł)
Microsoft Office 2013. Praktyczne programowanie makr i dodatków (54.90zł)
Komputer PC dla wapniaków (13.70zł)
SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II. eBook. Mobi (22.90zł)
Matematyka Europejczyka. Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa 1 (19.90zł)
Asembler. Leksykon kieszonkowy (29.00zł)
Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę (49.00zł)
ABC sieci komputerowych (39.00zł)
Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji. eBook. Mobi (79.00zł)
OpenOffice.ux.pl 3.1. Ćwiczenia praktyczne (24.90zł)
Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP (71.43zł)
PHP i MySQL. Dla każdego (67.00zł)
Gadżety szpiegowskie. Szalony Geniusz (59.00zł)
Raspberry Pi. Receptury (67.00zł)
SQL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. ePub (23.90zł)
AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki (29.00zł)
Po prostu JavaScript i Ajax. Wydanie VI (67.00zł)

hosting zdjęć jpg hosting zdjęć jpg | Konsultant Komputer Sp. z o.o. oferuje wdrożenia ERP . Firma zajmuje się dystrybucją i wdrażaniem produktów: Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL. | tematyfinansowe.pl | zajdzyj Serwis laptopów pruszków naprawimy wszystko | rolnicy