e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Macromedia Dreamweaver 8 z ASP, PHP i ColdFusion. Oficjalny podręcznik
Cena: 8.5714285714286 6.00 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik. eBook. ePub

Nancy Conner, Matthew MacDonald
cena: 79.00 zł
Data wydania: 2012-03-14
stron: 808, oprawa, format:

więcej na stronie helion.pl

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik eBook -- spis treści

Nieoficjalna czołówka (19)

Wprowadzenie (23)

Część I: Word

Rozdział 1. Podstawy edycji tekstów (33)

 • Uruchamianie Worda (33)
  • Główne okno programu Word 2010 (35)
  • Zastosowanie skrótów klawiszowych (39)
 • Tworzenie nowego dokumentu (39)
  • Tworzenie nowego pustego dokumentu (40)
  • Tworzenie nowego dokumentu na bazie szablonu (41)
  • Tworzenie nowego dokumentu na bazie istniejącego (42)
 • Wpisywanie tekstu (44)
 • Zapisywanie dokumentów (44)
  • Zapisywanie dokumentów przy użyciu myszy (44)
  • Zapisywanie dokumentów przy użyciu skrótów klawiszowych (45)
  • Zastosowanie okna dialogowego Zapisz jako (46)
 • Zamykanie dokumentu (47)
 • Otwieranie istniejących dokumentów (49)
 • Różne sposoby wyświetlania edytowanego dokumentu (51)
  • Przeglądanie dokumentu przy użyciu okienka Nawigacja (52)
  • Powiększanie i pomniejszanie widoku (54)
  • Praca z wieloma oknami jednocześnie (56)

Rozdział 2. Edycja i formatowanie (61)

 • Zaznaczanie i przenoszenie tekstu (61)
  • Cztery sposoby na przenoszenie tekstu (64)
 • Wyszukiwanie i zamiana tekstu (68)
  • Wyszukiwanie przy użyciu okienka nawigacji (68)
  • Ustawianie opcji wyszukiwania (70)
  • Wyszukiwanie przy użyciu tradycyjnego okna Znajdowanie i zamienianie (71)
  • Zamiana tekstu (73)
 • Formatowanie tekstu: czcionka, rozmiar i styl (75)
  • Centrum sterowania: karta Narzędzia główne (75)
  • Kopiowanie formatowania przy użyciu Malarza formatów (77)
  • Szybkie formatowanie przy użyciu minipaska narzędzi (78)
  • Formatowanie przy użyciu stylów (79)
 • Formatowanie akapitów: wyrównywanie, wcięcia i odstępy (83)
  • Wyrównywanie tekstu (83)
  • Wcięcia akapitów (84)
  • Ustawianie odstępów między wierszami (87)
  • Ustawianie odstępów między akapitami (88)
 • Praca z listami (88)
  • Tworzenie listy (89)
  • Formatowanie listy (91)
 • Formatowanie dokumentu (94)
  • Zastosowanie poleceń grupy Ustawienia strony (95)
  • Zastosowanie poleceń grupy Tło strony (97)
  • Wstawianie nagłówków, stopek i numeracji stron (103)

Rozdział 3. Tabele, grafika i wykresy (111)

 • Tworzenie tabel (111)
  • Tworzenie tabeli od podstaw (112)
  • Tworzenie tabeli na podstawie tekstu (115)
 • Wpisywanie danych do tabeli (116)
 • Edytowanie tabeli (117)
  • Zaznaczanie fragmentu lub całej tabeli (117)
  • Wstawianie wierszy i kolumn (119)
  • Przenoszenie kolumn i wierszy (120)
  • Scalanie i podział komórek (120)
  • Usuwanie całej tabeli lub jej części (121)
 • Formatowanie tabeli (122)
  • Zastosowanie wbudowanych stylów formatowania tabel (122)
  • Tworzenie cieniowania i obramowań (124)
  • Cieniowanie tabeli (124)
  • Tworzenie obramowań (125)
 • Wstawianie elementów graficznych (127)
  • Wstawianie obrazów (127)
  • Wstawianie obiektu clipart (128)
  • Wstawianie zrzutów ekranu (129)
 • Edytowanie obrazów (131)
  • Zmiana rozmiaru obrazu (131)
  • Kadrowanie obrazu (132)
  • Usuwanie tła obrazu (133)
  • Przenoszenie i obracanie obrazów (135)
  • Zmiana wyglądu obrazu (135)
  • Zastosowanie stylów obrazu (137)
  • Zawijanie tekstu dookoła obrazu (138)
  • Wyszukiwanie obrazów (140)
 • Zabawy z czcionkami i grafikami SmartArt (140)
  • Wstawianie obiektów typu WordArt (141)
  • Edytowanie obiektów WordArt (141)
  • Wstawianie grafiki SmartArt do dokumentu (143)
 • Dodawanie wykresów i diagramów (144)

Rozdział 4. Sprawdzanie pisowni i opcje poszukiwania (147)

 • Sprawdzanie pisowni i gramatyki (147)
  • Wykrywanie błędów pisowni (148)
  • Sprawdzanie poprawności gramatycznej (151)
 • Automatyczna korekta błędów (153)
  • Wycofywanie zmian wprowadzonych przez funkcję Autokorekta (153)
  • Ustawianie opcji Autokorekty (154)
  • Autoformatowanie dokumentów (157)
 • Wbudowane narzędzia poszukiwania (161)
  • Wyszukiwanie wyrazów w słowniku (161)
  • Używanie tezaurusa (162)
  • Wyszukiwanie informacji w sieci (162)
  • Tłumaczenie tekstu (163)

Rozdział 5. Drukowanie dokumentów (167)

 • Pierwsze kroki z drukowaniem (167)
  • Przeglądanie dokumentów przed drukowaniem (168)
  • Drukowanie dokumentu (169)
 • Zmiana opcji i ustawień drukowania (169)
  • Wybieranie drukarki (170)
  • Konfiguracja ustawień (170)
 • Wysyłanie faksów (172)
  • Tworzenie strony tytułowej (172)
  • Wysyłanie faksu (173)
 • Drukowanie kopert (175)
  • Formatowanie adresów na kopercie (177)
  • Wybieranie metody podawania kopert (178)
 • Drukowanie etykiet (178)
 • Łączenie danych adresowych z dokumentami (180)
  • Krok 1.: Wybierz typ dokumentu (180)
  • Krok 2.: Wybierz dokument początkowy (181)
  • Krok 3.: Wybierz adresatów (182)
  • Krok 4.: Napisz list (183)
  • Krok 5.: Przejrzyj listy (185)
  • Krok 6.: Ukończ scalanie (185)
  • Samodzielne tworzenie korespondencji seryjnej za pomocą poleceń karty Korespondencja (186)

Rozdział 6. Raporty i tworzenie długich dokumentów (187)

 • Wstawianie podziałów stron (187)
 • Podział dokumentu na sekcje (189)
  • Rodzaje podziałów sekcji (189)
  • Wstawianie podziałów sekcji (189)
  • Zmiana orientacji nowej sekcji (190)
  • Zmiana numeracji w nowej sekcji (190)
 • Przypisy dolne i końcowe (191)
  • Wstawianie przypisów dolnych (191)
  • Wstawianie przypisów końcowych (192)
  • Edytowanie przypisów (193)
  • Wyszukiwanie przypisów (193)
  • Zmiana położenia przypisów dolnych lub końcowych (194)
  • Zamiana przypisów dolnych na końcowe (i odwrotnie) (194)
  • Zmiana znaczników przypisów dolnych i końcowych (195)
  • Usuwanie przypisów (195)
 • Wstawianie cytatów i tworzenie bibliografii (195)
  • Tworzenie i wstawianie cytatów (odwołań do źródeł) (196)
  • Wstawianie istniejącego cytatu (197)
  • Wstawianie źródła zastępczego (199)
  • Edycja cytatu lub jego źródła (200)
  • Usuwanie cytatu (201)
  • Usuwanie źródła (201)
  • Tworzenie bibliografii (202)
  • Aktualizacja bibliografii (202)
 • Jak ułatwić poruszanie się po dokumencie? (203)
  • Wstawianie zakładek i odsyłaczy (203)
  • Tworzenie spisu treści (207)
  • Tworzenie indeksów (208)

Rozdział 7. Dostosowywanie dokumentów przy użyciu motywów, szablonów i makr (215)

 • Motywy: prosty sposób na lepsze dokumenty (215)
  • Wybieranie motywu (216)
  • Dostosowywanie motywu (217)
  • Zapisywanie motywu (218)
  • Odszukiwanie zapisanego motywu (219)
 • Szablony: wzorcowe pliki wielorazowego użytku (219)
  • Wybieranie szablonów (219)
  • Tworzenie własnych szablonów (220)
  • Dostosowywanie szablonów do własnych potrzeb (222)
 • Oszczędzanie czasu przez zastosowanie makr (227)
  • Rejestrowanie makr (227)
  • Uruchamianie makra (230)
  • Kopiowanie makr pomiędzy szablonami (231)
  • Usuwanie makra (231)

Rozdział 8. Publikowanie dokumentów (233)

 • Gazetki i broszury (233)
  • Układanie tekstu w kolumnach (234)
  • Formatowanie kolumn (235)
  • Wstawianie pola tekstowego (236)
  • Obrazy i zawijanie tekstu (238)
 • Projektowanie stron internetowych (240)
  • Zapisywanie dokumentu Worda jako strony sieci Web (240)
  • Tworzenie strony sieci Web od zera (241)
  • Tworzenie większej liczby stron dla witryny (248)

Rozdział 9. Udostępnianie dokumentów (251)

 • Udostępnianie dokumentów (251)
  • Wysyłanie dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (252)
  • Zapisywanie dokumentu na serwerze usługi SkyDrive (254)
  • Zapisywanie dokumentu na serwerze usługi SharePoint (255)
 • Dodawanie komentarzy (256)
  • Wstawianie komentarza (256)
  • Przeglądanie komentarzy (258)
  • Edytowanie komentarzy (259)
  • Usuwanie komentarzy (259)
 • Śledzenie zmian (259)
  • Wybieranie zmian do przeglądania (261)
  • Zatwierdzanie i odrzucanie zmian (263)
  • Ustawianie opcji śledzenia zmian (264)
 • Porównywanie dokumentów (265)
 • Scalanie dokumentów (267)
 • Ochrona dokumentów (268)
  • Usuwanie ukrytych danych i informacji osobistych (268)
  • Ograniczanie możliwości formatowania i edytowania dokumentów (271)
  • Ograniczanie uprawnień użytkowników (274)
 • Praca grupowa i edycja równoległa (277)

Część II: Outlook

Rozdział 10. Rozpoczynanie pracy z programem Outlook (281)

 • Konfigurowanie Outlooka (281)
 • Krótki przegląd (283)
  • Poczta (283)
  • Kalendarz (283)
  • Kontakty (284)
  • Zadania (284)
  • Notatki (284)
 • Komponowanie i wysyłanie poczty elektronicznej (284)
  • Wysyłanie wiadomości e-mail do wielu odbiorców (287)
  • Korekta wiadomości (287)
  • Dołączanie pliku do wiadomości e-mail (288)
  • Wstawianie obrazu do wiadomości e-mail (289)
  • Dodawanie podpisu (289)
  • Dodawanie motywu lub papeterii (292)
  • Określanie priorytetu i poufności wiadomości (294)
  • Upewnianie się, czy wiadomość dotarła (295)
  • Określanie czasu dostarczenia (296)
  • Kierowanie odpowiedzi na inny adres (296)
  • Dodawanie przycisków głosowania (297)
  • Praca w trybie offline (297)
 • Odbieranie poczty elektronicznej (298)
  • Odpowiadanie na e-mail lub przekazywanie go dalej (299)
  • Otwieranie załącznika (299)
  • Otrzymywanie powiadomień (300)
  • Usuwanie wiadomości (301)
  • Oznaczanie wiadomości jako nieprzeczytanej (302)
  • Oflagowywanie wiadomości (302)
  • Porządkowanie wiadomości (304)
  • Przekierowywanie przychodzących wiadomości (305)
  • Tłumaczenie wiadomości (306)
 • Drukowanie wiadomości (306)
 • Walka ze spamem (307)
  • A co, jeżeli to nie jest spam? (307)
  • Konfigurowanie listy Bezpieczni nadawcy (308)
  • Zarządzanie wiadomościami śmieciami (308)
 • Oszczędzanie czasu dzięki szybkim krokom (310)
  • Stosowanie szybkiego kroku (310)
  • Dostosowywanie szybkiego kroku (311)
  • Tworzenie niestandardowego szybkiego kroku (312)
  • Usuwanie szybkiego kroku (312)
 • Zarządzanie wieloma kontami e-mail (313)
  • Dodawanie innego konta e-mail (313)
  • Proste utrzymywanie kont (313)
  • Wybieranie, z którego konta wysłać wiadomość (313)

Rozdział 11. Książka adresowa programu Outlook (315)

 • Dodawanie i edycja kontaktów (315)
  • Dodawanie kontaktów (316)
  • Import adresów e-mail z innego programu (318)
  • Edycja informacji o kontakcie (320)
 • Szukanie kontaktu (323)
 • Wyświetlanie kontaktów (324)
  • Sortowanie i grupowanie kontaktów (326)
  • Dostosowywanie widoku (326)
  • Zapisywanie widoku (328)
  • Usuwanie widoku (329)
  • Okienko Osoby (329)
 • Komunikowanie się z kontaktem (330)
 • Grupowanie kontaktów (332)
  • Tworzenie grupy kontaktów (332)
  • Wysyłanie poczty elektronicznej do grupy kontaktów (333)
  • Zarządzanie grupą kontaktów (334)
 • Drukowanie kontaktów (336)

Rozdział 12. Organizacja folderów (339)

 • Znajdowanie folderów w okienku nawigacji (339)
 • Tworzenie nowego folderu (340)
 • Wypełnianie folderów i zarządzanie nimi (341)
  • Kopiowanie folderu (342)
  • Przenoszenie folderu (342)
  • Zmienianie nazwy folderu (342)
  • Usuwanie folderu (343)
 • Kategoryzowanie elementów (343)
  • Przypisywanie kategorii (343)
  • Tworzenie nowej kategorii (344)
  • Wyświetlanie elementów według kategorii (345)
  • Czyszczenie kategorii (345)
  • Zmienianie nazwy kategorii (346)
 • Dostosowywanie widoków (346)
  • Dostosowywanie okienka nawigacji (346)
  • Dostosowywanie okienka odczytu (347)
  • Dostosowywanie paska zadań do wykonania (348)
 • Przeszukiwanie folderów (349)
  • Przeszukiwanie bieżącego folderu (349)
  • Powtarzanie wyszukiwania (349)
  • Rozszerzanie wyszukiwania (350)
  • Uściślanie wyszukiwania (351)
  • Dokonywanie zaawansowanego wyszukiwania (351)
  • Zmienianie ustawień wyszukiwania (352)
 • Czyszczenie folderów (354)
  • Archiwizowanie starych danych (354)
  • Oczyszczanie skrzynki pocztowej (357)

Rozdział 13. Organizacja kalendarza, zadań i notatek (361)

 • Twój harmonogram, Twój kalendarz (362)
 • Tworzenie terminu lub spotkania (362)
  • Planowanie terminu (363)
  • Planowanie spotkania (364)
  • Akceptowanie zaproszenia na spotkanie (366)
  • Dodawanie lub usuwanie uczestników (366)
  • Śledzenie uczestnictwa (367)
  • Anulowanie spotkania (367)
 • Edycja wydarzeń (368)
  • Zmiana terminu w spotkanie (368)
  • Tworzenie wydarzeń cyklicznych (368)
  • Otrzymywanie przypomnień (369)
  • Usuwanie terminu (371)
 • Wyświetlanie harmonogramu (371)
 • Zadania (372)
 • Dodawanie zadania (372)
  • Tworzenie zadania (373)
  • Akceptowanie zadania (375)
 • Zarządzanie zadaniami (376)
  • Edycja zadania (376)
  • Oznaczanie zadań (377)
  • Oznaczanie zadania jako ukończonego (378)
 • Wyświetlanie zadań (379)
 • Notowanie w Outlooku (379)
  • Dodawanie notatki (379)
  • Praca z notatkami (380)
  • Wyświetlanie notatek (381)

Część III: Excel

Rozdział 14. Tworzenie pierwszego arkusza kalkulacyjnego (387)

 • Tworzenie podstawowego arkusza (387)
  • Tworzenie nowego arkusza (389)
  • Wstawianie tytułów w kolumnach (390)
  • Wpisywanie danych (392)
  • Edytowanie danych (393)
 • Poruszanie się po siatce (394)
  • Klawisze skrótu (394)
  • Funkcja Przejdź do (395)
 • Okno Excela (396)
  • Karty Wstążki (396)
  • Pasek formuły (398)
  • Pasek stanu (399)
  • Widok Backstage (403)
  • Opcje programu Excel (404)
 • Zapisywanie plików (405)
  • Format pliku Excela (406)
  • Przygotowanie skoroszytu dla wersji Excel 2007 (408)
  • Zapisywanie skoroszytu dla wersji Excel 2003 (410)
  • Zapisywanie arkuszy w innych formatach (411)
  • Zapisywanie skoroszytu w formacie PDF (411)
  • Zapisywanie skoroszytu przy użyciu hasła (414)
  • Odzyskiwanie danych po katastrofie (416)
 • Otwieranie plików (418)
  • Otwieranie ostatnio używanych dokumentów (419)
  • Widok chroniony (420)
  • Różne metody otwierania plików (421)
  • Otwieranie kilku skoroszytów jednocześnie (423)
 • Wprowadzanie różnych typów danych (424)
  • Jak Excel decyduje o tym, że dane mają format tekstowy (426)
  • Jak Excel decyduje o tym, że dane mają format liczbowy (427)
  • Jak Excel decyduje o tym, że dane mają format daty lub czasu (428)
  • Regionalne ustawienia dat (430)
 • Drukowanie (431)
  • Jak wydrukować plik Excela? (433)
  • Widok Układ strony - lepszy podgląd wydruku (438)
  • Tworzenie nagłówków i stopek (441)
 • Kontrola stronicowania (444)
  • Znaki podziału strony (444)
  • Skalowanie (445)
  • Podgląd podziału stron - widok "z lotu ptaka" (446)

Rozdział 15. Przemieszczanie danych i zarządzanie arkuszami roboczymi (449)

 • Zaznaczanie komórek (449)
  • Zaznaczanie ciągłych zakresów (450)
  • Zaznaczanie nieciągłych zakresów (452)
  • Automatyczne zaznaczanie danych (453)
  • Zaznaczanie komórek przy użyciu klawiatury (454)
 • Przemieszczanie komórek (456)
  • Proste operacje wytnij-i-wklej oraz kopiuj-i-wklej (456)
  • Metoda przeciągnij-i-upuść (459)
  • Udogodnienia podczas wklejania (459)
  • Wklejanie specjalne (463)
 • Dodawanie i przesuwanie kolumn i wierszy (464)
  • Wstawianie kolumn (464)
  • Wstawianie wierszy (464)
  • Wstawianie skopiowanych lub wyciętych komórek (465)
  • Usuwanie kolumn i wierszy (465)
 • Arkusze i skoroszyty (466)
  • Dodawanie i usuwanie arkuszy (468)
  • Ukrywanie arkuszy (470)
  • Nadawanie arkuszom nazw i zmiana ich układu w skoroszycie (470)
  • Przenoszenie arkuszy między skoroszytami (472)

Rozdział 16. Formatowanie komórek (475)

 • Formatowanie wartości komórek (476)
  • Zmienianie formatu wartości komórki (476)
  • Formatowanie liczb (478)
  • Formatowanie dat i godzin (483)
  • Specjalne formatowanie specjalnych liczb (485)
 • Formatowanie wyglądu komórek (486)
  • Wyrównanie i orientacja (487)
  • Czcionki i kolory (490)
  • Obramowanie i wypełnienia (495)

Rozdział 17. Konstruowanie prostych formuł (499)

 • Tworzenie prostej formuły (499)
  • Kolejność działań w Excelu (501)
  • Odwołania do komórek (503)
  • Jak Excel formatuje komórki, które zawierają odwołania? (504)
 • Funkcje (505)
  • Użycie funkcji wewnątrz formuły (506)
  • Używanie w funkcji odwołań do komórek (507)
  • Używanie w funkcji zakresów komórek (507)
  • Funkcje kompatybilności Excela (509)
 • Błędy w formułach (510)
 • Operatory logiczne (512)
 • Szybkie konstruowanie formuł (514)
  • Tworzenie formuł z wykorzystaniem myszy (515)
  • Edytowanie formuł z wykorzystaniem myszy (515)
  • Karta Formuły (516)
  • Używanie przycisku Wstaw funkcję (518)
 • Kopiowanie formuł (521)
  • Odwołania bezwzględne (523)
  • Odwołania mieszane (524)
  • Odwołania do innych arkuszy (525)

Rozdział 18. Przykłady funkcji i rozwiązywanie problemów z formułami (527)

 • Zaokrąglanie liczb (527)
  • ZAOKR(), ZAOKR.DÓŁ() i ZAOKR.GÓRA() - zaokrąglanie liczb (528)
 • Manipulowanie tekstem (529)
  • ZŁĄCZ.TEKSTY() - łączenie ciągów tekstu (529)
  • LEWY(), FRAGMENT.TEKSTU() i PRAWY() - kopiowanie części tekstu (530)
  • USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY() i OCZYŚĆ() - usuwanie niepożądanych spacji i znaków niedrukowalnych (530)
  • PODSTAW() - zastępowanie sekwencji znaków (531)
 • Poprawianie błędów w formułach (532)
  • Krokowe obliczanie formuł (532)
  • Śledzenie poprzedników i zależności (534)
  • Sprawdzanie błędów (536)

Rozdział 19. Tworzenie wykresów (539)

 • Podstawowe informacje o wykresach (539)
  • Wykresy osadzone i samodzielne (541)
  • Tworzenie wykresów przy użyciu Wstążki (541)
  • Karty kontekstowe Narzędzia wykresów Wstążki (543)
 • Podstawowe działania na wykresach (544)
  • Przesuwanie i zmiana rozmiaru wykresu (544)
  • Tworzenie samodzielnego wykresu (545)
  • Edytowanie danych i dodawanie ich do wykresu (547)
  • Zmiana typu wykresu (548)
  • Drukowanie wykresów (548)
 • Tworzenie wykresów w praktyce (550)
  • Wykresy z wieloma seriami liczb (550)
  • Określanie danych występujących na osi X (550)
  • Dane używające skali dat lub czasu (553)
  • Nieciągłe zakresy danych używanych przez wykresy (555)
  • Zmiana kolejności serii danych (557)
  • Zmiana sposobu prezentacji pustych wartości (558)
 • Typy wykresów (559)
  • Kolumnowy (559)
  • Słupkowy (561)
  • Liniowy (562)
  • Kołowy (563)
  • Warstwowy (564)
 • Style i układy wykresów (565)
  • Style wykresów (566)
  • Układy wykresów (567)
 • Dodawanie elementów wykresu (567)
  • Dodawanie tytułów (569)
  • Dodawanie legendy (570)
  • Dodawanie etykiet do serii danych (571)
  • Dodawanie indywidualnych etykiet danych (574)

Część IV: PowerPoint

Rozdział 20. Tworzenie prezentacji (579)

 • Tworzenie nowej prezentacji (579)
  • Tworzenie nowej prezentacji na bazie szablonu (580)
  • Wybieranie motywu prezentacji (582)
  • Dodawanie tekstu do slajdów (582)
  • Tworzenie nowego slajdu (584)
  • Dodawanie zawartości slajdu (585)
  • Usuwanie zawartości slajdu (587)
 • Zapisywanie prezentacji (587)
 • Otwieranie istniejącej prezentacji (590)
  • Otwieranie ostatnio używanej prezentacji z menu Start (590)
  • Otwieranie ostatnio używanej prezentacji w programie PowerPoint (590)
  • Otwieranie dowolnej prezentacji w programie PowerPoint (591)
 • Dodawanie notatek (591)
 • Przeglądanie prezentacji (592)
  • Widok Normalny (592)
  • Widok Sortowanie slajdów (593)
  • Widok do czytania (594)
  • Widok Strona notatek (595)
  • Widok Pokaz slajdów (596)
  • Zmiana współczynnika powiększenia wyświetlania prezentacji (597)
 • Drukowanie prezentacji (598)

Rozdział 21. Edytowanie slajdów (601)

 • Edytowanie tekstu (601)
  • Formatowanie tekstu (602)
  • Dostosowywanie odstępów międzyznakowych (602)
  • Rozmieszczanie tekstu na slajdzie (603)
  • Formatowanie pola tekstowego (605)
  • Tworzenie list (607)
  • Tworzenie łączy do stron internetowych (608)
  • Sprawdzanie poprawności pisowni (609)
  • Zamiana tekstu na obiekt WordArt (609)
 • Osadzanie innych plików w slajdach (610)
  • Osadzanie na slajdach istniejących plików (611)
  • Aktualizacja łączy (612)
  • Tworzenie nowego pliku osadzonego (612)
 • Wstawianie tabel do slajdów (613)
  • Wstawianie tabeli (614)
  • Wpisywanie informacji do tabeli (616)
  • Edytowanie tabeli (616)
 • Wstawianie obrazów do slajdów (619)
  • Tworzenie albumów fotograficznych (619)
  • Praca z kształtami (623)
  • Praca z grafikami SmartArt (627)
  • Praca z wykresami i diagramami (632)
 • Rozmieszczanie obiektów na slajdach (633)
  • Wyrównywanie położenia obiektów na slajdzie (633)
  • Zmiana kolejności obiektów (634)
  • Grupowanie obiektów (635)

Rozdział 22. Edytowanie prezentacji (637)

 • Kopiowanie, zmienianie kolejności i usuwanie slajdów (637)
  • Kopiowanie slajdu (637)
  • Duplikowanie slajdu (638)
  • Wstawianie slajdu z innej prezentacji (638)
  • Zmiana kolejności slajdów w prezentacji (640)
  • Usuwanie slajdu (640)
  • Ukrywanie slajdów (641)
 • Nagłówki i stopki (642)
  • Stemple czasowe slajdów (642)
  • Dodawanie stopki do slajdów (643)
  • Numerowanie slajdów (643)
  • Dodawanie nagłówka i stopki do notatek i materiałów informacyjnych (644)
 • Organizowanie prezentacji za pomocą sekcji (644)
  • Tworzenie sekcji (645)
  • Nazywanie sekcji (645)
  • Zwijanie i rozwijanie sekcji (646)
  • Przenoszenie sekcji wewnątrz prezentacji (647)
  • Ukrywanie wszystkich slajdów wewnątrz sekcji (647)
  • Usuwanie sekcji z prezentacji (647)
 • Nawigowanie za pomocą łączy i przycisków akcji (647)
  • Wstawianie hiperłącza do innego slajdu (648)
  • Tworzenie spisu treści prezentacji (649)
  • Łączenie z ukrytym slajdem (649)
  • Wstawianie przycisku akcji (650)
  • Otwieranie wstawionego pliku (652)
 • Wzorce slajdów: potęga szablonów (653)
  • Zmienianie wyglądu wszystkich slajdów w prezentacji (654)
  • Zmienianie układu dla konkretnego typu slajdów (656)
  • Tworzenie nowego układu (656)
  • Praca ze wzorcami materiałów informacyjnych i notatek (657)
 • Współpraca (660)
  • Dodawanie i czytanie komentarzy (660)
  • Porównywanie wersji prezentacji (662)

Rozdział 23. Dodawanie multimediów i animacji (665)

 • Umieszczanie klipów multimedialnych w prezentacji (665)
  • Dodawanie wideo z dysku twardego (666)
  • Dodawanie wideo z witryny internetowej (666)
  • Dodawanie animowanego obiektu clipart (668)
  • Dodawanie dźwięku z dysku twardego (669)
  • Dodawanie dźwiękowego obiektu clipart (670)
  • Nagrywanie audio (670)
  • Formatowanie klipów wideo (671)
  • Formatowanie klipów audio (672)
  • Edytowanie klipów multimedialnych (673)
 • Animowanie obiektów (678)
  • Animowanie obiektu (679)
  • Zmienianie animacji (681)
  • Regulowanie opcji efektu (681)
  • Dodawanie większej liczby animacji (684)
  • Tworzenie ścieżki ruchu (684)
  • Wyzwalanie animacji (686)
  • Określanie czasu animacji (687)
  • Zmienianie kolejności animacji (688)
  • Usuwanie animacji (688)
  • Korzystanie z okienka animacji (688)
  • Animowane listy (690)
  • Składanie obiektów na stosie (691)
  • Animowanie grafik SmartArt (692)
 • Tworzenie przejść pomiędzy slajdami (693)
  • Dodawanie przejścia (693)
  • Strojenie efektów przejść (694)
  • Dodawanie dźwięku do przejścia (694)
  • Określanie czasu przejść (694)

Rozdział 24. Czas na pokaz! Wyświetlanie prezentacji (695)

 • Start, nawigacja, koniec: wskazówki i skróty (695)
  • Uruchamianie pokazu slajdów (696)
  • Zmienianie slajdów (696)
  • Kończenie pokazu slajdów (698)
 • Przed pokazem: przygotowania (699)
  • Dodawanie narracji do pokazu slajdów (701)
  • Tworzenie niestandardowego pokazu (703)
  • Tworzenie materiałów informacyjnych (705)
  • Przygotowywanie pokazu (706)
 • Na pokazie (708)
  • Parametry do sprawdzenia (708)
  • Uruchamianie pokazu slajdów (708)
  • Podczas pokazu (709)
  • Kończenie pokazu (713)
 • Inne opcje prezentacji (713)
  • Emisja pokazu slajdów (713)
  • Tworzenie samodzielnego pokazu (716)
  • Tworzenie interaktywnego pokazu slajdów (718)
  • Przekształcanie prezentacji w wideo (719)
 • Udostępnianie prezentacji (720)
  • Pakowanie prezentacji na płytę CD lub DVD (720)

Część V: Inne narzędzia pakietu Office

Rozdział 25. OneNote (725)

 • Co to jest OneNote? (725)
  • Zapoznanie się z przestrzenią roboczą programu OneNote (727)
 • Tworzenie i wypełnianie notesu (727)
  • Dodawanie notatek do strony (729)
 • Porządkowanie notesu (734)
  • Praca z sekcjami i stronami (734)
  • Usuwanie notesów, sekcji i stron (736)
 • Zarządzanie poszczególnymi notesami (737)
  • Pisanie notatek bocznych (737)
  • Łączenie notatki z jej źródłem (738)
  • Oznaczanie notatki (739)
  • Znajdowanie notatki (742)
 • Wyświetlanie notesów (742)
 • Udostępnianie notatek (743)
  • Znajdowanie zmian wprowadzonych przez innych (744)
  • Wysyłanie strony pocztą elektroniczną (744)
 • Korzystanie z OneNote z innymi programami Office (745)
  • Używanie połączonych notatek (745)
  • Wprowadzenie plików pakietu Office do OneNote (747)

Rozdział 26. Office Web Apps (749)

 • Wprowadzenie do pakietu Office w internecie (749)
 • Konfigurowanie aplikacji Office Web Apps (751)
  • Logowanie się do SkyDrive (751)
 • Tworzenie i edycja plików (753)
  • Zapisywanie pliku Office Web Apps (755)
 • Praca z folderami w SkyDrive (755)
  • Tworzenie folderu (755)
  • Wyświetlanie plików w folderze (756)
  • Zmienianie nazwy folderu (756)
  • Usuwanie folderu (756)
 • Zarządzanie plikami w SkyDrive (757)
  • Otwieranie pliku (757)
  • Ładowanie plików do SkyDrive ze swojego komputera (757)
  • Pobieranie plików ze SkyDrive do swojego komputera (759)
  • Przenoszenie, zmienianie nazwy, usuwanie: wskazówki dotyczące zarządzania plikami (760)
 • Współdzielenie plików (760)
  • Określanie uprawnień (761)
  • Komentowanie (763)
  • Równoczesna edycja w Excelu (763)
 • Docs.com: Office Web Apps dla Facebooka (764)
  • Dodawanie plików Docs (765)
  • Wyświetlanie dokumentów (767)
  • Edycja dokumentu (767)
  • Udostępnianie dokumentu (768)
  • Wyświetlanie dokumentów przyjaciół (768)

Dodatki

Dodatek A: Dostosowywanie aplikacji Office 2010 (771)

 • Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp (771)
 • Dostosowywanie Wstążki (773)
 • Dostosowywanie paska stanu (775)

Skorowidz (777)



Cena: 79.00 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: Inne

C#. Programowanie. Wydanie VI. eBook. Pdf (99.00zł)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. eBook. ePub (31.99zł)
UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane. eBook. Mobi (23.90zł)
Wrota do nieświadomości. Odkryj tajemnice autohipnozy (39.00zł)
C#. Programowanie. Wydanie VI. eBook. Mobi (99.00zł)
Marketing wirusowy w internecie. eBook. Pdf (27.90zł)
Algorytmy. Ćwiczenia. eBook. Mobi (27.90zł)
W dialogu III (27.00zł)
Wtyczki do WordPress. Programowanie dla profesjonalistów. eBook. ePub (69.90zł)
Agile Development. Filozofia programowania zwinnego. eBook. ePub (54.99zł)
Symfony 2 od podstaw. eBook. Mobi (62.90zł)
Kulisy Kulinarnej Akademii. eBook. ePub (31.99zł)
Windows 8 PL. eBook. Pdf (31.99zł)
PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II. eBook. Pdf (47.00zł)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik. eBook. Pdf (79.00zł)
Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji . eBook. ePub (44.90zł)
Real World Adobe Illustrator CS3. Edycja polska (89.00zł)
Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik. eBook. Pdf (79.00zł)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. eBook. Pdf (79.00zł)
Bajkał . Morze Syberii (wydanie III) (39.90zł)

Pozostałe z serii: Inne

jQuery. Niezbędnik programisty gier (39.90zł)
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Edycja: Windows, Mac (10.90zł)
Edytory vi i Vim. Leksykon kieszonkowy (19.90zł)
Algorytmy. Ćwiczenia (34.90zł)
Akademia sieci Cisco CCNA. Exploration Semestr 4 (92.11zł)
Head Rush Ajax (Rusz głową!) (57.00zł)
Design dla hakerów. Sekrety genialnych projektów. eBook. Mobi (47.00zł)
Photoshop CS4 PL. Retusz i restauracja fotografii. Biblia (99.00zł)
Vademecum Administratora Windows Server 2012 (69.62zł)
Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II (79.00zł)
ECDL Advanced na skróty z płytą CD Edycja 2012 (66.21zł)
Informatyka Europejczyka. iPodręcznik dla gimnazjum (31.90zł)
Windows Phone 7. Tworzenie efektownych aplikacji. eBook Pdf (54.99zł)
Włochy. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 2 (49.90zł)
C# i ASP.NET. Szybki start (49.90zł)
MIDI. Cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych (39.00zł)
ArchiCAD. Wprowadzenie do projektowania BIM (79.00zł)
Po prostu Excel 97 (27.00zł)
Pascal. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III. eBook. ePub (22.90zł)
Projektowanie baz danych XML. Vademecum profesjonalisty (65.00zł)

hosting zdjęć jpg hosting zdjęć jpg | Konsultant Komputer Sp. z o.o. oferuje wdrożenia ERP . Firma zajmuje się dystrybucją i wdrażaniem produktów: Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL. | kuchyne plzen | zabiegi odchudzające poznań | tematyfinansowe.pl