e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Kategoria: piamaj
Seria: Inne


Metody numeryczne w Turbo Pascalu

Bernard Baron
cena: 39.00 zł
Data wydania: 1994-11-03
stron: 554, miękka oprawa, format: B5

więcej na stronie helion.pl

Metody numeryczne w Turbo Pascalu -- spis treści

Przedmowa

1. Algebra macierzy i równania liniowe - moduły ALGELIN, ALGELIND

 • 1.1. Stałe i typy modułu ALGELIN
 • 1.2. Macierz transponowana - procedura TRANMAC
 • 1.3. Suma macierzy - procedura ADDMAC
 • 1.4. Różnica macierzy - procedura SUBMAC
 • 1.5. Mnożenie macierzy przez liczbę - procedura MULMACR
 • 1.6. Iloczyn dwóch macierzy - procedura MULMAC
 • 1.7. Macierz zerowa - procedura MACZERO
 • 1.8. Macierz jednostkowa - procedura MACJEDEN
 • 1.9. Norma macierzy - funkcja NORMAC
 • 1.10. Funkcja macierzowa eB - procedura EXPMAC
 • 1.11. Metoda bezpośredniego rozwiązywania układu równań liniowych m etodą eliminacji Gaussa - procedura RRAL
 • 1.12. Skalowanie układu równań liniowych - procedura SKALROW
 • 1.13. Skalowanie równania macierzowego - procedura SKALROWMAC
 • 1.14. Metoda eliminacji Gaussa rozwiązywania równania macierzowego - procedura RRMA
 • 1.15. Obliczanie macierzy odwrotnej - procedura ODWMAC - procedura ODWMAC1
 • 1.16. Obliczanie wyznacznika macierzy kwadratowej - funkcja DET
 • 1.17. Wskaźnik uwarunkowania macierzy - funkcja WUMAC
 • 1.18. Obliczanie wartości własnej macierzy kwadratowej A o największym module - funkcja MWWM
 • 1.19. Obliczanie wartości własnej macierzy o największym module - funkcja MWWMA
 • 1.20. Rozwiązywanie układu równań liniowych metodą iteracji Jacobiego oraz Richardsona - procedura RRALIJR
 • 1.21. Rozwiązywanie układu równań liniowych metodą Gaussa-Seidela oraz metodą nadrelaksacji - procedura RRALIGS
 • 1.22. Rozwiązywanie równania macierzowego metodą Gaussa-Seidela oraz metodą nadrelaksacji - procedura RRMAIGS
 • 1.23. Rozwiązywanie układu równań liniowych o macierzy trójprzekątniowej - procedura RRALWTP
 • 1.24. Pseudorozwiązanie układu nadokreślonego - procedura PSEROZ. Obliczanie macierzy odwrotnej metodą pseudorozwiązania - procedura ODWMAC2
 • 1.25. Metoda najmniejszych kwadratów - procedura PSEROZNK
 • 1.26. Stałe i typy zmiennych modułu ALGELIND
 • 1.27. Utworzenie macierzy dynamicznej na stosie - procedura NEWMACD
 • 1.28. Zwolnienie macierzy dynamicznej ze stosu - procedura DISMACD
 • 1.29. Rozwiązywanie równania macierzowego metodą eliminacji Gaussa z zastosowaniem macierzy dynamicznych - procedura RRMAD
 • 1.30. Przykłady zastosowań procedur z modułu ALGELIN i ALGELIND

2. Liczby zespolone i równania liniowe o współczynnikach zespolonych - moduły ALGEZES, ALGMZES, ALGMZESD

 • 2.1. Stałe i typy zmiennych dla modułu ALGEZES
 • 2.2. Dodawanie liczb zespolonych - procedura ADD
 • 2.3. Mnożenie liczb zespolonych - procedura MUL
 • 2.4. Odejmowanie liczb zespolonych - procedura SUB
 • 2.5. Dzielenie liczb zespolonych - procedura DIW
 • 2.6. Iloczyn liczby zespolonej i rzeczywistej - procedura MULRZ
 • 2.7. Iloraz liczby zespolonej przez rzeczywistą - procedura DIWZR
 • 2.8. Iloraz liczby rzeczywistej przez zespoloną - procedura DIWRZ
 • 2.9. Odwrotność liczby zespolonej - procedura ODW
 • 2.10. Liczby sprzężone - procedura SPRZ
 • 2.11. Moduł liczby zespolonej - funkcja MODUL
 • 2.12. Argument liczby zespolonej - funkcja ARG
 • 2.13. Kwadrat modułu liczby zespolonej - funkcja KWMODUL
 • 2.14. Typy zmiennych modułu ALGMZES
 • 2.15. Macierz zespolona transponowana - procedura TRANMACZ
 • 2.16. Suma macierzy zespolonych - procedura ADDMACZ
 • 2.17. Różnica macierzy zespolonych - procedura SUBMACZ
 • 2.18. Iloczyn dwóch macierzy zespolonych - procedura MULMACZ
 • 2.19. Iloczyn macierzy zespolonej przez liczbę zespoloną - procedura MULMACZZ
 • 2.20. Macierz zespolona zerowa - procedura MACZEROZ
 • 2.21. Macierz zespolona jednostkowa - procedura MACJEDENZ
 • 2.22. Skalowanie układu równań liniowych o współczynnikach zespolonych - procedura SKLROWZ 100
 • 2.23. Rozwiązywanie układu równań liniowych o współczynnikach zespolonych metodą eliminacji Gaussa - procedura RRALZ
 • 2.24. Skalowanie równania macierzowego zespolonego - procedura SKALROWMACZ
 • 2.25. Rozwiązywanie równania macierzowego zespolonego metodą eliminacji Gaussa - procedura RRMAZ
 • 2.26. Obliczanie macierzy odwrotnej dla macierzy zespolonej - procedura ODWMACZ, procedura ODWMACZ1
 • 2.27. Obliczanie wyznacznika macierzy zespolonej - procedura DETZA
 • 2.28. Norma macierzy zespolonej - funkcja NORMACZ
 • 2.29. Wskaźnik uwarunkowania macierzy zespolonej - funkcja WUMACZ
 • 2.30. Wartość własna macierzy zespolonej o największym module - funkcja MWWMZ
 • 2.31. Wartość własna macierzy zespolonej o największym module - funkcja MWWMZA
 • 2.32. Rozwiązywanie równania macierzowego zespolonego metodami Gaussa-Seidela oraz nadrelaksacji - procedura RRMAZIGS
 • 2.33. Stałe i typy zmiennych modułu ALGMZESD
 • 2.34. Utworzenie macierzy zespolonej dynamicznej na stosie - procedura NEWMACZD
 • 2.35. Zwolnienie macierzy zespolonej dynamicznej ze stosu - procedura DISMACZD
 • 2.36. Rozwiązywanie równania macierzowego zespolonego metodą eliminacji Gaussa z zastosowaniem macierzy dynamicznych - procedura RRMAZD
 • 2.37. Przykłady zastosowań procedur z modułu ALGEZES

3. Wybrane metody poszukiwania minimum funkcji wielu zmiennych - moduł MINFUNBO

 • 3.1. Wyznaczenie minimum funkcji wielu zmiennych bezgradientową metodą poszukiwań prostych Hooke'a-Jeevesa - procedura MINFUNHJ
 • 3.2. Bezgradientowa metoda "złotego podziału" poszukiwania minimum w kierunku - procedura MINKIERZP
 • 3.3. Bezgradientowa metoda Powella poszukiwania minimum funkcji wielu zmiennych - procedura MINFUNPO
 • 3.4. Wyznaczanie gradientu funkcji rzeczywistej wielu zmiennych - procedura GRADF
 • 3.5. Metoda ekspansji i kontrakcji geometrycznej z jednym testem badania współczynnika kroku przy poszukiwaniu minimum w kierunku - procedura MINKIER1
 • 3.6. Metoda aproksymacji parabolicznej z jednym testem badania współczynnika kroku przy poszukiwaniu minimum w kierunku - procedura MINKIER2
 • 3.7. Metoda największego spadku - procedura MINFUNNS1, procedura MINFUNNS2
 • 3.8. Hesjan funkcji rzeczywistej wielu zmiennych - procedura HESJANF
 • 3.9. Zmodyfikowana metoda Newtona - procedura MINFUNZN1, procedura MINFUNZN2
 • 3.10. Przykłady zastosowań procedur modułu MINFUNBO

4. Równania nieliniowe - moduł RONIELIN

 • 4.1. Typy zmiennych dla modułu RONIELIN
 • 4.2. Macierz Jacobiego funkcji wektorowej F(X) - procedura MACJAK
 • 4.3. Rozwiązywanie układu równań nieliniowych metodą Newtona - procedura METNEW.
 • 4.4. Rozwiązywanie układu równań nieliniowych metodą gradientową - procedura METGRAD
 • 4.5. Rozwiązywanie układu równań nieliniowych zmodyfikowaną metodą Newtona - procedura ZMETNEW
 • 4.6. Rozwiązywanie układu równań nieliniowych metodą iteracyjną - procedura METITE
 • 4.7. Pseudorozwiązanie nieliniowego układu nadokreślonego zmodyfikowaną metodą Newtona - procedura PSEROZNLNEW
 • 4.8. Pseudorozwiązanie nieliniowego układu nadokreślonego metodą Hooke'a-Jeevsa - procedura PSEROZNLHJ
 • 4.9. Dzielenie wielomianu o współczynnikach rzeczywistych przez czynnik liniowy według algorytmu Hornera - procedura DIV1
 • 4.10. Dzielenie wielomianu przez czynnik kwadratowy - procedura DIV2
 • 4.11. Wyznaczanie dzielników wielomianu stopnia N>2 w postaci trójmianu kwadratowego metodą Bairstowa - procedura BAIRSTOW
 • 4.12. Wyznaczanie zer wielomianu o współczynnikach rzeczywistych metodą Bairstowa - procedura ZWBAIRSTOW
 • 4.13. Wyznaczanie zera wielomianu metodą Laguerre'a - procedura LAGUERRE
 • 4.14. Wyznaczanie wszystkich zer wielomianu o współczynnikach rzeczywistych metodą Laguerre'a - procedura ZWLAGUERRE
 • 4.15. Wyznaczanie współczynników wielomianu charakterystycznego macierzy kwadratowej metodą Kryłowa - procedura WSPWCHAR
 • 4.16. Wyznaczanie wartości własnych macierzy metodą Bairstowa - procedura WARWLMAC
 • 4.17. Wyznaczanie wartości własnych macierzy metodą Laguerre'a - procedura WARWLMAL
 • 4.18. Wyznaczanie zer funkcji ciągłej jednej zmiennej metodą połowienia przedziału - procedura ZERAFUN
 • 4.19. Przykłady zastosowań procedur z modułu RONIELIN

5. Układy zwyczajnych równań różniczkowych nieliniowych - moduły RORONLD, ROROLNP

 • 5.1. Definicje typów dla modułu RORONLD
 • 5.2. Procedury pomocnicze dla modulu RORONLD
 • 5.3. Metody Rungego-Kutty - procedura RUNGE_KUTTY
 • 5.4. Rozwiązywanie układu równań różniczkowych zwyczajnych metodą Rungego-Kutty z automatycznym doborem kroku całkowania - procedura MET_RUN_KUT
 • 5.5. Metody Fehlberga - procedura FEHLBERG
 • 5.6. Rozwiązanie układu równań różniczkowych nieliniowych zwyczajnych metodą Fehlberga - procedura MET_FEHLB
 • 5.7. Metoda wielokrokowa rozwiązywania układu równań różniczkowych nieliniowych z członem przewidywania Adamsa-Bashforta oraz członem korekcyjnym Adamsa-Multona z automatycznym doborem kroku i rzędu - procedura MET_ADAMS_MUL
  • 5.7.1. Algorytm Adamsa-Bashfortha
  • 5.7.2. Algorytm Adamsa-Multona
  • 5.7.3. Algorytm przewidywania i korekcji wyrażony przez macierz Nordsiecka
  • 5.7.4. Faza wstępna obliczeń
  • 5.7.5. Blok główny procedury MET_ADAMS_MUL
 • 5.8. Rozwiązywanie układu równań nielinowych metodą sztywno stabilnych algorytmów Geara - procedura MET_GEAR
 • 5.9. Procedury pomocnicze do zapisywania i odczytywania rozwiązania układu równań różniczkowych na dysk - moduł RORONLP
 • 5.10. Przykłady zastosowań procedur modułów RORONLD, RORONLP

6. Układy równań różniczkowych liniowych o stałych współczynnikach - moduły ROROLID i ROROLIP

 • 6.1. Równania różnicowe dla różnych aproksymacji funkcji wymuszajacych
  • 6.1.1. Wymuszenie aproksymowane funkcjami przedziałami stałymi
  • 6.1.2. Wymuszenie aproksymowane funkcjami przedziałami liniowymi
  • 6.1.3. Wymuszenie aproksymowane wielomianem stopnia drugiego
  • 6.1.4. Dobór kroku całkowania T ze względu na dobór górnej granicy błędu obliczania macierzyoraz ze względu na numeryczną stabliność rozwiązania
  • 6.1.5. Formowanie macierzy pomocniczych
  • 6.1.6. Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych liniowych o stałych współczynnikach - procedure RURRLIN
 • 6.2. Rozwiazywanie liniowego układu równań różniczkowych zwyczajnych metodą Fehlberga - procedura MET_FEHLB_LIN
 • 6.3. Rozwiązywanie liniowego układu równań różniczkowych zwyczajnych metodą Geara - procedura MET_GEAR_LIN
 • 6.4. Przykład zastosowań procedur z modułu ROROLID i ROROLIP

7. Praktyka przekształceń FOURIERA - moduł FOURIER

 • 7.1. Dyskretna transformacja Fouriera według algorytmu Hornera - procedura FTHORNER
 • 7.2. Wyznaczenie współczynników zespolonego szeregu Fouriera dla funkcji okresowej zadanej analitycznie według algorytmu Hornera - procedura FTHORNER_FUN
 • 7.3. Szybkie przekształcenie Fouriera według algorytmu Cooleya-Tukeya - procedura COOLEY-TUKEY - procedura FFTCT
 • 7.4. Szybkie przekształcenie Fouriera według algorytmu Sande'a-Tukeya - procedura SANDE_TUKEY, procedura FFTST
 • 7.5. Zastosowanie algorytmu Cooleya-Tukeya do obliczania współczynników zespolonego szeregu Fouriera dla dowolnej funkcji okresowej - procedura OWSFMCT
 • 7.6. Zastosowanie algorytmu Sande'a-Tukeya do obliczania współczynników zespolonego szeregu Fouriera dla dowolnej funkcji okresowej - procedura OWSFMST
 • 7.7. Obliczanie odwrotnej transformacji Fouriera dla dowolnej transformaty - procedura ODW_TRAN_FOU
 • 7.8. Przykłady zastosowań procedur z modułu FOURIER

8. Praktyka przekształceń Laplace'a - moduł LAPLACE

 • 8.1. Numeryczne obliczanie transformacji odwrotnej Laplace'a w wybranej chwili czasu z zastosowaniem szeregów Fouriera -procedura OBORMSFT
 • 8.2. Numeryczne obliczanie oryginału w zadanym przedziale czasowym z zastosowaniem szeregu Fouriera - procedura OBORMSF
 • 8.3. Numeryczne obliczanie transformacji odwrotnej Laplace'a w wybranej chwili czasowej z zastosowaniem szeregów Laguerre'a -procedura OBORMSLT
 • 8.4. Numeryczne obliczanie oryginału w zadanym przedziale czasowym z zastosowaniem szeregu wielomianów Laguerre'a -procedura OBORMSL
 • 8.5. Obliczanie transformacji odwrotnej Laplace'a funkcji wymiernej w oparciu o jej pozostałości w biegunach - procedury OBLPOMRES i TRANODWLAPFW
 • 8.6. Przykłady zastosowań procedur z modułu LAPLACE

Dodatek A. Wykaz błędów wykonania procedur bibliotecznych

Dodatek B. Wykaz części jawnych modułów bibliotecznych

Dodatek C. Wykaz części jawnych modułów pomocniczych

LiteraturaCena: 39.00 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: piamaj

Anatomia dysków twardych. Tom I i II (59.30zł)
3D Studio 4.0 (63.00zł)
Delphi 3 (40.50zł)
3D Studio 4.0 dla zaawansowanych (37.50zł)
Turbo Pascal i Borland C++. Przykłady (29.00zł)
C++ Builder (84.00zł)
Access 97 (69.50zł)
Procedury graficzne dla kart EGA, VGA i SVGA (12.00zł)
3D Studio 4.0. Animacja (37.50zł)

Pozostałe z serii: Inne

Bez ograniczeń. Jak rządzi nami mózg (30.40zł)
ASP.NET 2.0 i Ajax. Wprowadzenie. eBook. Mobi (54.99zł)
Algorytmy uczenia maszynowego. Zaawansowane techniki implementacji (89.00zł)
Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2010 PL (79.00zł)
Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna odsłona. eBook. Mobi (27.90zł)
Programming with Qt. Writing Portable GUI applications on Unix and Win32. 2nd Edition (126.65zł)
Continuous Integration, Delivery, and Deployment (169.00zł)
Photoshop 5.5. Zastosowania w Internecie (49.00zł)
MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania (79.00zł)
Kulisy Kulinarnej Akademii. eBook. ePub (31.99zł)
Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Część 1. Inżynieria programowania - projektowanie oprogramowania, testowanie i dokumentowanie aplikacji. Podręcznik do nauki (33.91zł)
Prawda i rzeczywistość w fotografii (69.00zł)
JavaScript. Wprowadzenie (44.00zł)
Getting Started with Google Wave (12.67zł)
OpenCV 3 Computer Vision with Python Cookbook (149.00zł)
AWS System Administration. Best Practices for Sysadmins in the Amazon Cloud (118.15zł)
Excel. 101 makr gotowych do użycia (49.00zł)
Mastering Docker - Second Edition (179.00zł)
Apache Hive Essentials (99.90zł)
Mastering ServiceNow Scripting (129.00zł)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | wywrotka Piła | podopedi | lsport | wąż do kuchenki gazowej wrocław