e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -36%


JavaScript dla dzieci dla bystrzaków

Chris Minnick, Eva Holland
promocja -36%
cena: 39.28125 z 25.14 z
Data wydania: 2020-01-21
stron: 302, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl

15 zabawnych projektów programistycznych!

  • Zbuduj animowanego robota
  • Stwórz fajne gry
  • Zrób stronê internetow±
  • Naucz siê programowaæ
Naucz siê programowaæ i buduj fajne rzeczy!
JavaScript sprawia, ¿e strony i aplikacje internetowe dzia³aj± efektywnie. Ta ksi±¿ka poka¿e Ci, jak pisaæ kod w tym jêzyku, poprzez tworzenie strony internetowej, gier s³ownych i przygodowych, aplikacji kalkulatora czy stoiska lemoniady - i du¿o wiêcej. Naucz siê JavaScriptu i zaskocz swoich przyjació³!
  • Zacznij od razu - u¿ywaj konsoli JavaScript ju¿ przy pracy z pierwszym rozdzia³em
  • Stwórz u¿yteczne rzeczy - buduj u¿yteczne aplikacje i gry, w które mo¿esz graæ z przyjació³mi
  • Id¼ dalej - stañ siê kreatywnym programist± i za pomoc± JavaScriptu o¿ywiaj strony internetowe

Chris Minnick i Eva Holland to do¶wiadczeni programi¶ci rozwi±zañ internetowych, prowadz±cy szkolenia z zakresu technologii, a tak¿e autorzy ksi±¿ki Podstawy programowania dla m³odych bystrzaków. Wspólnie stworzyli WatzThis?, firmê skupion± na szkoleniach i kursach programowania.


Cena: 25.14 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: JavaScript - Programowanie

Vue.js. Kurs video. Tworzenie zaawansowanych aplikacji webowych (39.00z)
Programowanie funkcyjne z JavaScriptem. Sposoby na lepszy kod (26.95z)
DOM Enlightenment. Exploring JavaScript and the Modern DOM (42.42z)
Nowoczesny JavaScript. Poznaj ES6 i praktyczne zastosowania nowych rozwi±zañ (26.95z)
JavaScript dla dzieci dla bystrzaków (21.95z)
Learning D3.js 4 Mapping - Second Edition (159.00z)
Full Stack JavaScript. Poznaj technologie Backbone.js, Node.js i MongoDB. Wydanie II (26.95z)
React Native. Kurs video. Zostañ programist± aplikacji mobilnych (89.00z)
Front-End Development Projects with Vue.js (129.00z)
Full Stack Serverless (220.15z)
ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie jêzyka JavaScript (20.90z)
Expert Data Visualization (189.00z)
The Little Book on CoffeeScript. The JavaScript Developer's Guide to Building Better Web Apps (33.92z)
Wydajny JavaScript. Budowanie szybkich interfejsów aplikacji (52.92z)
Roboty JavaScript od podstaw. Projekty NodeBots dla platformy Johnny-Five z wykorzystaniem p³ytek Raspberry Pi, Arduino oraz BeagleBone (59.00z)
Server Side development with Node.js and Koa.js Quick Start Guide (109.00z)
JavaScript funkcyjnie. Zrównowa¿one, pragmatyczne programowanie funkcyjne w JavaScript (63.20z)
Ionic Cookbook (159.00z)
Vue.js. Kurs video. Sprawne i szybkie pisanie aplikacji webowych (39.00z)
BDD w dzia³aniu. Sterowanie zachowaniem w rozwoju aplikacji (77.00z)

Pozostae z serii: Inne

Uk³ady elektroniczne w praktyce (13.70z)
Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy. eBook. Pdf (21.99z)
Monta¿ komputera PC. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II (12.60z)
Fascynuj±cy ¶wiat robotów. Przewodnik dla konstruktorów (67.00z)
ABC komputera i Internetu (31.00z)
Testowanie oprogramowania w .NET Core 2.0. Kurs video. Poziom pierwszy. Jak pisaæ dobry, niezawodny i ³atwy w utrzymaniu kod (39.00z)
Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania (37.95z)
Flash i Wallaby. Projektowanie animacji zgodnych z HTML5. eBook. Mobi (19.90z)
AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki (21.45z)
Adobe Photoshop CS4/CS4 PL. Techniki studyjne. Oficjalny podrêcznik (99.00z)
GPT-3 (220.15z)
20 Recipes for Programming MVC 3. Faster, Smarter Web Development (72.24z)
Tablice informatyczne. AJAX (7.10z)
Fotografia daleko od domu (54.90z)
Szczera prawda o nieuczciwo¶ci. Jak ok³amujemy wszystkich, a zw³aszcza samych siebie (28.99z)
Building Evolutionary Architectures. Support Constant Change (220.15z)
The Ruby Programming Language (135.15z)
Wielka czwórka. Ukryte DNA: Amazon, Apple, Facebook i Google (26.44z)
Prawo dla startupu (44.90z)
ABC MS Office 2013 PL (21.45z)