e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -45%


Jêzyk C++. Pierwsze starcie

Zbigniew Koza
promocja -45%
cena: 39 z 21.45 z
Data wydania: 2012-01-18
stron: 288, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Poznaj tajniki programowania w C++

 • Jak skonstruowany jest program w jêzyku C++?
 • Na czym polega programowanie obiektowe?
 • Jak korzystaæ z bibliotek?
C++ to jeden z najpopularniejszych jêzyków programowania. Stosowany jest zarówno przez profesjonalistów, jak i hobbystów. Wszyscy jego u¿ytkownicy doceniaj± elastyczno¶æ, ogromne mo¿liwo¶ci i szybko¶æ dzia³ania napisanych w nim programów. Ogromn± zalet± C++ jest to, ¿e nie wymusza na programistach stosowania okre¶lonego stylu programowania. Z racji swoich mo¿liwo¶ci jest to jêzyk bardzo z³o¿ony, a efektywne programowanie w nim wymaga poznania wielu technik i pojêæ oraz umiejêtno¶ci wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
Ksi±¿ka "C++. Pierwsze starcie" to podrêcznik, dziêki któremu opanujesz zasady programowania w tym jêzyku i zdobêdziesz solidne podstawy do dalszego rozwijania swoich umiejêtno¶ci. Znajdziesz w niej opis aktualnego standardu C++ oraz omówienia narzêdzi programistycznych i bibliotek. Poznasz elementy jêzyka, zasady programowania obiektowego i tworzenia z³o¿onych aplikacji. Przeczytasz o szablonach, bibliotece STL i obs³udze b³êdów. Dowiesz siê, jak stosowaæ biblioteki przy tworzeniu aplikacji dla systemów Windows i Linux.
 • Struktura programu w C++
 • Elementy jêzyka
 • Korzystanie z funkcji
 • Programowanie obiektowe
 • Dynamiczne struktury danych
 • Stosowanie bibliotek
 • Szablony
 • Biblioteka STL
 • Obs³uga b³êdów

Zrób pierwszy krok na drodze do profesjonalnego tworzenia oprogramowania.Cena: 21.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Hands-On C++ Game Animation Programming (109.00z)
C++ High Performance (139.00z)
Concurrency with Modern C++ (119.00z)
C++20. Laboratorium (36.85z)
Learn WebAssembly (159.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie II (16.45z)
The C++ Standard Library - Second Edition (79.90z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (36.58z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (37.95z)
C++ w 24 godziny. Wydanie VI (43.45z)
Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo (31.35z)
Hands-On GUI Programming with C++ and Qt5 (139.00z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (36.58z)
C++ Optymalizacja kodu. Sprawdzone techniki zwiêkszania wydajno¶ci (60.80z)
Tablice informatyczne. Podstawy C++ (19.90z)
Effective Modern C++. 42 Specific Ways to Improve Your Use of C++11 and C++14 (220.15z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (25.14z)
C++. Podró¿ po jêzyku dla zaawansowanych. Wydanie II (35.34z)
C++ Game Development By Example (109.00z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (119.20z)

Pozostae z serii: Inne

PHP: The Good Parts. Delivering the Best of PHP (101.15z)
VMware vSphere 6.7 od podstaw (81.95z)
Learning SPARQL. Querying and Updating with SPARQL 1.1. 2nd Edition (126.65z)
Bezpieczeñstwo informacyjne. Nowe wyzwania (57.82z)
Excel 2019 PL. Kurs (39.90z)
Hands-On Mathematics for Deep Learning (129.00z)
Hands-On Chatbots and Conversational UI Development (129.00z)
Hands-On Web Scraping with Python (109.00z)
Testy maturalne z informatyki (11.90z)
Maven: The Definitive Guide. The Definitive Guide (118.15z)
OpenCL. Akceleracja GPU w praktyce (47.20z)
Zwinnie do przodu. Poradnik kierownika projektów informatycznych (26.90z)
Linux. Komendy i polecenia. Wydanie V (22.57z)
Distributed Computing with Go (139.00z)
The Python Apprentice (159.00z)
Wydajne programowanie w R. Praktyczny przewodnik po lepszym programowaniu (52.80z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ mechanizmy gier w dzia³aniach marketingowych (13.90z)
Linux Kernel. Przewodnik programisty (49.90z)
Po prostu Excel 2002/XP PL (18.99z)
iMovie '11 & iDVD: The Missing Manual (135.15z)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | wywrotka Piła | Ciechocinek hotele spa | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów ursus darmowa diagnoza naprawy laptopa