e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -19%


Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 2. Programowanie obiektowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik programista

Piotr Siewniak
promocja -19%
cena: 59.16049382716 z 47.92 z
Data wydania: 2021-08-10
stron: 480, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl
[ERROR]


Cena: 47.92 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Szko³a ponadgimnazjalna

Kwalifikacja A.36. Czê¶æ 1. Prowadzenie rachunkowo¶ci. Podrêcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik rachunkowo¶ci (39.92z)
Matematyka Europejczyka. Program nauczania matematyki w szko³ach ponadgimnazjalnych (6.68z)
Matematyka z komputerem dla liceum i technikum (49.00z)
Matematyka dla kierunków ekonomicznych (57.17z)
Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Czê¶æ 2 (23.92z)
Informatyka Europejczyka. Informatyka. Program nauczania dla szkó³ ponadgimnazjalnych (8.18z)
Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie II. Tom II (34.00z)
Informatyka Europejczyka. Ko³o informatyczne dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych (19.90z)
Testy maturalne z fizyki (14.90z)
Matematyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3 (29.90z)
Fizyka z komputerem dla liceum i technikum (14.70z)
Matematyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1 (22.42z)
Matematyka Europejczyka. Zbiór zadañ dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3 (19.90z)
Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Czê¶æ 2 (Wydanie II) (39.90z)
Kwalifikacja A.36. Czê¶æ 1. Prowadzenie rachunkowo¶ci. Podrêcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik rachunkowo¶ci (37.42z)
Kwalifikacja A.35. Czê¶æ 1. Planowanie i prowadzenie dzia³alno¶ci w organizacji. Podrêcznik do nauki zawodu technik ekonomista (37.42z)
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szko³ach ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony (Wydanie II) (8.18z)
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szko³ach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Edycja: Windows, Mac (8.18z)
Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Czê¶æ 2 (Wydanie II) (31.92z)
Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 1. In¿ynieria programowania - projektowanie oprogramowania, testowanie i dokumentowanie aplikacji. Podrêcznik do nauki (33.67z)

Pozostae z serii: Inne

Tworzenie modeli biznesowych. Podrêcznik wizjonera (48.19z)
Zacznij programowanie w Go (63.20z)
AngularJS. Profesjonalne techniki (99.00z)
Programowanie Microsoft SQL Server 2008 Tom 1 i 2. Pakiet (150.26z)
Raspberry Pi Zero W. Kontrolery, czujniki, sterowniki i gad¿ety (44.90z)
Windows XP Power Hound. Teach Yourself New Tricks (84.92z)
Apache Superset Quick Start Guide (109.00z)
Unity. Przepisy na interfejs gry (35.69z)
Korzystanie z us³ug Microsoft Office 365 Prowadzenie ma³ej firmy w chmurze (62.37z)
Arduino for Kids (139.00z)
QlikView for Developers (249.00z)
HTML w 10 prostych krokach (49.90z)
CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron WWW. eBook. Pdf (47.00z)
UNIX u¿ytkowanie i administrowanie (34.50z)
101 UX Principles - Second Edition (119.00z)
Kompozycja zdjêæ. Kreatywna fotografia (49.00z)
Access 2016 PL. Kurs (21.95z)
Flash ActionScript. Æwiczenia praktyczne (9.00z)
AutoCAD 2023 PL (149.00z)
Python Interviews (119.00z)

zajdzyj Serwis laptopów pruszków naprawimy wszystko | pensjonat nad morzem Ostrowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem światłowód Stryszawa w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | autoszyby Czaplinek - www.autoszyby-walcz.pl | co to jest fumigacja