e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Fotografowanie par. 500 kreatywnych ujêæ

Michelle Perkins
cena: 39.90 z
Data wydania: 2013-04-22
stron: 128, miêkka oprawa, format: 215x280

wicej na stronie helion.pl

Natchnienie na wyci±gniêcie rêki!

Czy s± dni, kiedy cierpisz na brak weny? Nie masz pomys³u na zdjêcie, nie wiesz, od czego zacz±æ, a fotografowanie nie sprawia Ci przyjemno¶ci? Nie martw siê. Zdarza siê to ka¿demu! Trudno byæ pomys³owym i kreatywnym dzieñ po dniu, rok po roku, lecz czasem wystarczy drobna sugestia - jedna iskra, która pomo¿e prze³amaæ brak weny. W tej ksi±¿ce znajdziesz mnóstwo przyk³adów, które pomog± Ci j± wykrzesaæ!
Ten album to jedyna w swoim rodzaju pozycja na polskim rynku wydawniczym. Znajdziesz w nim 500 niezwyk³ych zdjêæ, które porw± Ciê swoim urokiem. Fotografie studyjne, klasyczne portrety, pozy stoj±ce, siedz±ce i le¿±ce - temu wszystkiemu bêdziesz móg³ siê przyjrzeæ w trakcie studiowania tej ksi±¿ki. Obejrzyj zdjêcia utytu³owanych fotografów: Ricka Ferro, Douga Boxa, Tracy Dorr oraz wielu innych. Motywem przewodnim albumu s± zdjêcia par. Zachêcamy Ciê równie¿ do siêgniêcia po albumy po¶wiêcone fotografii kobiet ("Fotografowanie kobiet. 500 kreatywnych ujêæ"), mê¿czyzn ("Fotografowanie mê¿czyzn. 500 kreatywnych ujêæ") oraz panien m³odych ("Fotografowanie panien m³odych. 500 kreatywnych ujêæ").
Fotografujesz pary? Siêgnij po idealne pomys³y na niebanalne:
  • zdjêcia studyjne
  • portrety
  • zdjêcia w pozach stoj±cych, le¿±cych i siedz±cych

Wyj±tkowy zbiór fotografii par!
Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki fotografowania

Fotografowanie dzieciñstwa (44.90z)
Sztuka pozowania w fotografii portretowej (39.90z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe ujêcia Scotta Kelby'ego. Wydanie II (39.90z)
¦wiat w obiektywie. W poszukiwaniu wizji. Wydanie X - rocznicowe (37.17z)
Ujêcia z bliska. Kreatywna fotografia (26.95z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Profesjonalne zdjêcia krok po kroku (26.95z)
The Canon EOS Digital Rebel XS/1000D Companion. Practical Photography Advice You Can Take Anywhere (80.74z)
Fotografowanie modelek. Techniki o¶wietleniowe (39.90z)
Profesjonalna fotografia ¶lubna. Od perfekcyjnego warsztatu do dochodowego biznesu (43.45z)
Sztuka fotografowania. 60 pomys³ów na lepsze zdjêcia (59.00z)
Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II (22.90z)
Sekrety fotografii okiem Ricka Sammona (32.45z)
Fotografia górska i wspinaczkowa. Od inspiracji do obrazu (24.70z)
O fotografii. Susan Sontag (41.66z)
Zdjêcia z dusz±. Jak zostaæ fotografem z wizj± (32.45z)
Kalejdoskop fotografii. Miêdzy technik± a sztuk± (43.45z)
¦lub w obiektywie. Zatrzymaj w kadrze ten wyj±tkowy dzieñ (43.45z)
Doug Box o fotografii portretowej. Przewodnik (39.90z)
Fotografia w modzie (68.00z)
Poradnik fotograficzny. Wydanie uaktualnione (22.78z)

Pozostae z serii: Inne

Wiersz poleceñ Linuksa. Rozwijanie umiejêtno¶ci efektywnej pracy (59.00z)
Rootkity i Bootkity (95.20z)
Responsywne strony WWW dla ka¿dego (32.45z)
Hands-On Serverless Computing with Google Cloud (159.00z)
CompTIA Project+ Certification Guide (109.00z)
Komputer PC. Poradnik kupuj±cego (27.00z)
Learn Microsoft PowerApps (129.00z)
Nie ka¿ mi my¶leæ! O ¿yciowym podej¶ciu do funkcjonalno¶ci stron internetowych. Wydanie II. eBook. ePub (23.90z)
PHP i jQuery. Receptury (31.35z)
Dziennikarstwo danych i data storytelling (49.90z)
Java EE 6. Leksykon kieszonkowy (19.43z)
Tajniki ASP.NET Core 2.0 (88.83z)
Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice (48.95z)
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem? eBook. Pdf (29.90z)
Tworzenie aplikacji na platformê iOS 5 z wykorzystaniem Xcode, Interface Builder, Instruments, GDB oraz innych kluczowych narzêdzi (37.95z)
C++11. Nowy standard. Æwiczenia. eBook. Pdf (17.90z)
Adaptywny kod. Zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady. Wydanie II (69.00z)
ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio (32.45z)
SQL w mgnieniu oka. Opanuj jêzyk zapytañ w 10 minut dziennie. Wydanie V (31.85z)
Practical Development Environments (152.15z)