e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Macromedia Dreamweaver 8 z ASP, PHP i ColdFusion. Oficjalny podręcznik
Cena: 8.5714285714286 6.00 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Kategoria: Grafika
Seria: Inne
Promocja: -88%


Adobe Flex 3. Oficjalny podręcznik

Jeff Tapper, Michael Labriola, Matthew Boles, James Talbot
promocja -88%
cena: 83.333333333333 zł 10.00 zł
Data wydania: 2009-10-28
stron: 648, miękka oprawa, format: B5

więcej na stronie helion.pl

Adobe Flex 3. Oficjalny podręcznik -- spis treści

O autorach (15)

Wstęp (17)

Wprowadzenie (19)

Lekcja 1. Wprowadzenie do bogatych aplikacji internetowych (29)

 • Rozwój aplikacji komputerowych (29)
 • Odejście od architektury opartej na stronie (31)
 • Zalety bogatych aplikacji internetowych (33)
  • Menedżerowie przedsiębiorstw (33)
  • Przedsiębiorstwa branży IT (33)
  • Użytkownicy końcowi (33)
 • Technologie bogatych aplikacji internetowych (33)
  • Asynchroniczny JavaScript i XML (AJAX) (34)
  • Flash (35)
  • Flex (35)
  • Windows Presentation Foundation, XAML, Silverlight i Expression (36)
 • Czego się nauczyłeś? (37)

Lekcja 2. Zaczynamy (39)

 • Wstęp do programowania aplikacji Fleksa (40)
 • Tworzenie projektu i aplikacji MXML (40)
 • Pulpit programu Flex Builder 3 (43)
 • Uruchamianie aplikacji (46)
 • Tworzenie drugiej strony aplikacji w trybie projektowania (52)
 • Przygotowania do następnej lekcji (57)
 • Czego się nauczyłeś? (58)

Lekcja 3. Projektowanie interfejsu użytkownika (61)

 • Kontenery (61)
 • Tworzenie układu aplikacji e-commerce w trybie projektowania (62)
 • Praca z układami opartymi na więzach (68)
  • Wiązanie do kontenera nadrzędnego (69)
  • Użycie zaawansowanych więzów (74)
 • Praca ze stanami widoku (76)
  • Sterowanie stanami widoku (78)
 • Projektowanie aplikacji w trybie edycji kodu źródłowego (80)
  • Dodawanie stanów widoku i sterowanie nimi za pomocą MXML (82)
 • Czego się nauczyłeś? (86)

Lekcja 4. Stosowanie prostych kontrolek (89)

 • Wprowadzenie do prostych kontrolek (90)
 • Wyświetlanie obrazów (91)
 • Tworzenie widoku szczegółów (94)
 • Korzystanie z wiązania danych do powiązania struktury danych z prostą kontrolką (97)
 • Wykorzystywanie kontenera układu formularzy do umieszczania prostych kontrolek w aplikacji (99)
 • Dodawanie przycisków radiowych i pól daty do aplikacji Dashboard (103)
 • Czego się nauczyłeś? (105)

Lekcja 5. Obsługa zdarzeń i struktury danych (107)

 • Zrozumienie obsługi zdarzeń (108)
  • Prosty przykład (108)
  • Obsługa zdarzenia przez funkcję języka ActionScript (109)
  • Przekazywanie danych podczas wywołania funkcji uchwytu zdarzenia (110)
 • Tworzenie struktury danych w zdarzeniu creationComplete (111)
 • Używanie danych z obiektu Event (114)
 • Tworzenie własnej klasy języka ActionScript (118)
  • Tworzenie obiektu wartości (118)
 • Tworzenie metody kreującej obiekt (123)
 • Tworzenie klas koszyka na zakupy (125)
 • Czego się nauczyłeś? (129)

Lekcja 6. Używanie zdalnych danych XML z kontrolkami (131)

 • Pobieranie danych XML za pośrednictwem HTTPService (132)
  • Tworzenie obiektu HTTPService (132)
  • Wywoływanie metody send() (133)
  • Używanie zwróconych danych (133)
  • Zagadnienia bezpieczeństwa (134)
 • Pobieranie danych XML za pośrednictwem HTTPService (135)
 • Wypełnianie ArrayCollection danymi z HTTPService (137)
  • Używanie obiektów ArrayCollection (137)
  • Używanie kolekcji w roli dostawców danych (138)
 • Wypełnianie kontrolki ComboBox i programowe dodawanie opcji (140)
 • Używanie danych XML z kontrolką Tree (143)
  • Pojęcie operatorów E4X (143)
  • Wypełnianie kontrolki Tree danymi XML (148)
 • Pobieranie danych XML i przekształcanie ich w kolekcję ArrayCollection obiektów użytkownika (154)
 • Stosowanie powiązania danych ze złożonymi strukturami danych (157)
 • Przekształcanie danych koszyka na zakupy (159)
  • Dodawanie elementów do koszyka (159)
  • Sortowanie elementów kolekcji ArrayCollection (160)
  • Dodawanie elementu lub aktualizowanie ilości (162)
  • Korzystanie z kursora do umieszczania elementu koszyka na zakupy (164)
 • Dodawanie przycisku Remove (usuń) (171)
 • Czego się nauczyłeś? (172)

Lekcja 7. Tworzenie komponentów w języku MXML (175)

 • Wprowadzenie do komponentów języka MXML (176)
  • Podstawy tworzenia niestandardowych komponentów (176)
  • Tworzenie własnego komponentu krok po kroku (177)
  • Wykorzystanie niestandardowych komponentów w architekturze aplikacji (179)
 • Tworzenie komponentu aktualizującego i usuwającego informacje o produkcie oraz jego egzemplarza (180)
 • Wyświetlanie informacji o produkcie po kliknięciu przycisków aktualizacji i usuwania (184)
 • Tworzenie kolejnego obiektu wartości (189)
 • Tworzenie komponentu zarządzającego danymi dla wszystkich trzech aplikacji (191)
 • Używanie nowego komponentu zarządzającego danymi (197)
 • Wprowadzanie funkcji dodawania produktu (200)
 • Tworzenie i używanie komponentów dla aplikacji Dashboard (201)
 • Czego się nauczyłeś? (203)

Lekcja 8. Używanie kontrolek i komponentów Repeater ze zbiorami danych (205)

 • Używanie zbiorów danych (206)
  • Komponenty HorizontalList i TileList (207)
  • Wprowadzenie labelFunction (208)
  • Wprowadzenie właściwości itemRenderer (209)
 • Wyświetlanie kategorii za pomocą elementów HorizontalList i itemRenderer (210)
 • Wyświetlanie informacji o produktach spożywczych należących do określonej kategorii (214)
  • Używanie komponentu Repeater do wykonania pętli przeszukującej zbiór danych (214)
  • Pobieranie danych z komponentów Repeater (215)
  • Adresowanie komponentów utworzonych przez Repeater (217)
  • Wyjaśnienie różnic w wydajności komponentów TileList i Repeater (218)
  • Wyświetlanie informacji o artykułach spożywczych należących do określonej kategorii (218)
 • Kodowanie stanów wyświetlających szczegółowe informacje o produkcie (224)
 • Umieszczanie produktów w koszyku na zakupy (227)
 • Czego się nauczyłeś? (229)

Lekcja 9. Używanie zdarzeń niestandardowych (232)

 • Korzyści ze stosowania luźno powiązanej architektury (232)
 • Wysyłanie zdarzeń (233)
 • Deklarowanie zdarzeń komponentu (235)
 • Kiedy używa się klas niestandardowych zdarzeń (236)
 • Tworzenie i używanie CategoryEvent (237)
 • Tworzenie i używanie klasy ProductEvent (240)
  • Używanie ProductEvent do usuwania produktu z koszyka (244)
  • Wykorzystanie ProductEvent do dodawania produktu do koszyka (246)
 • Zrozumienie przepływu i bąbelkowania zdarzeń (247)
 • Czego się nauczyłeś? (252)

Lekcja 10. Tworzenie niestandardowych komponentów w języku ActionScript 3.0 (255)

 • Wprowadzenie do tworzenia komponentów w języku ActionScript 3.0 (256)
 • Tworzenie struktury klasy (257)
 • Nadpisywanie metody createChildren() (259)
  • Tworzenie przycisku w języku ActionScript (260)
  • Używanie metody addChild() do dodawania przycisku do komponentu (260)
  • Co to jest chrom i rawChildren (261)
  • Używanie metod addChild() i rawChildren do dodawania elementów do chromu (262)
 • Ustalanie rozmiarów i pozycji komponentów we Fleksie (265)
 • Zrozumienie metody measure() (267)
 • Nadpisywanie metody updateDisplayList() (267)
 • Czego się nauczyłeś? (273)

Lekcja 11. Stosowanie siatek danych i rendererów elementów (276)

 • Wprowadzenie do siatek danych i rendererów elementów (277)
 • Dodawanie standardowej siatki danych do komponentu ChartPod (277)
 • Dodawanie wywołań HTTPService do aplikacji Dashboard (278)
 • Wyświetlanie koszyka na zakupy w siatce danych (282)
  • Dodawanie kontrolek edycji w siatce do DataGridColumn (284)
  • Tworzenie renderera elementów służącego do wyświetlania informacji o produkcie (285)
  • Tworzenie lokalnego renderera elementów w celu wyświetlenia przycisku Remove (287)
  • Aktualizowanie ShoppingCartItem funkcjami Set i Get (292)
 • Używanie zaawansowanej siatki danych (293)
  • Sortowanie AdvancedDataGrid (294)
  • Sortowanie w trybie zaawansowanym (295)
  • Nadawanie stylów zaawansowanej siatce danych (296)
  • Grupowanie danych (300)
  • Wyświetlanie danych podsumowujących (305)
 • Czego się nauczyłeś? (313)

Lekcja 12. Używanie techniki "przeciągnij i upuść" (315)

 • Wprowadzenie do menedżera przeciągania i upuszczania (316)
 • Przeciąganie i upuszczanie pomiędzy dwiema siatkami danych (317)
 • Przeciąganie i upuszczanie między siatką danych i listą (320)
 • Używanie komponentu z wyłączonym przeciąganiem w operacji przeciągania i upuszczania (324)
 • Przeciąganie produktu do koszyka na zakupy (329)
 • Czego się nauczyłeś? (334)

Lekcja 13. Wprowadzanie nawigacji (337)

 • Wprowadzenie do nawigacji (337)
 • Używanie komponentu TabNavigator w aplikacji DataEntry (340)
 • Dodawanie strony głównej i strony płatności w aplikacji e-commerce (343)
 • Przygotowywanie pierwszego etapu procesu płatności wyświetlanego w ViewStack (346)
 • Wykorzystanie komponentu ViewStack do finalizacji płatności (353)
 • Czego się nauczyłeś? (358)

Lekcja 14. Formatowanie i walidacja danych (361)

 • Podstawowe informacje o klasach formatujących i walidujących (361)
 • Wykorzystanie klasy Formatter do wyświetlania informacji o walucie (362)
 • Korzystanie z klas walidatorów (366)
 • Sprawdzanie poprawności danych za pomocą wyrażeń regularnych (część 1.) (368)
 • Sprawdzanie poprawności danych za pomocą wyrażeń regularnych (część 2.) (370)
 • Tworzenie własnej klasy walidatora (373)
 • Czego się nauczyłeś? (377)

Lekcja 15. Zarządzanie historią i głębokie linkowanie (379)

 • Wprowadzenie do zarządzania historią (380)
 • Implementowanie zarządzania historią w kontenerze nawigacyjnym (382)
 • Tworzenie własnego mechanizmu zarządzania historią (383)
 • Wprowadzenie do głębokiego linkowania (388)
  • Głębokie linkowanie we Fleksie 3 (388)
  • Wykorzystanie techniki głębokiego linkowania w aplikacji (388)
 • Czego się nauczyłeś? (393)

Lekcja 16. Zmiana wyglądu aplikacji (396)

 • Projekty oparte na stylach i skórkach (396)
 • Stosowanie stylów (397)
  • Nadawanie stylów przez atrybuty znaczników (398)
  • Dziedziczenie stylów (400)
  • Nadawanie stylów za pomocą znacznika <mx:Style> (400)
  • Korzystanie z narzędzi wspomagających pracę ze stylami (403)
  • Nadawanie stylów za pomocą plików CSS (404)
 • Zmiana stylów w trakcie działania aplikacji (414)
  • Korzyści płynące z wczytywania stylów (414)
  • Tworzenie pliku SWF z arkusza CSS (414)
  • Wczytywanie arkusza stylów za pomocą klasy StyleManager (414)
  • Przesłanianie stylów we wczytanych plikach CSS (415)
 • Tworzenie skórek dla komponentów (415)
  • Skórki graficzne (416)
  • Importowanie skórek utworzonych w narzędziach z pakietu CS3 (416)
  • Skórki programistyczne (419)
 • Czego się nauczyłeś? (423)

Lekcja 17. Korzystanie z usług sieciowych (426)

 • Komunikacja z serwerem (427)
 • Stosowanie wywołań zdalnego modelu zdarzeń (428)
 • Konfigurowanie aplikacji do lokalnej pracy (428)
 • Wykorzystanie usług sieciowych w aplikacji Dashboard (429)
  • Obsługa wyników dostarczanych przez usługi sieciowe (432)
  • Wywoływanie metod usług sieciowych (434)
 • Wykorzystanie usług sieciowych w aplikacji DataEntry (436)
 • Korzystanie z kreatora Web Service Introspection (441)
 • Korzystanie z wygenerowanego kodu w aplikacjach (443)
 • Refaktoryzacja we Flex Builderze (445)
 • Finalizowanie łączenia wygenerowanego kodu z aplikacją (446)
 • Uaktualnianie i usuwanie produktów (447)
 • Czego się nauczyłeś? (449)

Lekcja 18. Dostęp do obiektów po stronie serwera (451)

 • Przesyłanie plików na serwer (452)
  • Integrowanie komponentu FileUpload z aplikacją DataEntry (455)
 • Korzystanie z klasy RemoteObject do zapisywania zamówienia (457)
  • Aktualizowanie argumentów kompilatora Flex (459)
  • Rozgłaszanie zdarzenia potwierdzającego proces zamawiania (460)
  • Tworzenie i wywoływanie obiektów RemoteObject (460)
  • Przekazywanie obiektu ShoppingCart do komponentu Checkout (464)
  • Przywracanie aplikacji do stanu początkowego (464)
 • Mapowanie obiektów ActionScript na obiekty serwera (464)
 • Kreatory dostępu do danych (467)
  • Tworzenie projektu serwera (468)
 • Czego się nauczyłeś? (471)

Lekcja 19. Wizualizowanie danych (473)

 • Komponenty wykresów we Fleksie (474)
  • Typy wykresów (474)
  • Pakiety z komponentami wykresów (474)
  • Elementy wykresu (475)
 • Przygotowanie wykresów (476)
 • Wypełnianie wykresów danymi (477)
  • Określanie serii danych dla wykresu (478)
  • Dodawanie poziomych i pionowych osi do wykresów liniowych i kolumnowych (483)
 • Dodawanie legendy do wykresu (489)
 • Ograniczanie liczby etykiet wyświetlanych na osi (490)
 • Interaktywność wykresów (491)
  • Zdarzenia związane ze wskaźnikiem myszy (492)
  • Zdarzenia związane z klikaniem (492)
  • Zdarzenia związane z zaznaczaniem (492)
 • Dodawanie zdarzeń do wykresów (492)
 • Dodawanie animacji do wykresów (496)
 • Personalizowanie wyglądu wykresu za pomocą stylów (498)
 • Czego się nauczyłeś? (500)

Lekcja 20. Tworzenie aplikacji modułowych (503)

 • Wprowadzenie do tworzenia modułowych aplikacji we Fleksie (503)
 • Korzystanie z modułów Fleksa (505)
  • Korzystanie z klasy modułu (505)
  • Wprowadzenie znacznika ModuleLoader (507)
 • Mechanizm RSL (508)
  • Zadania konsolidatora (510)
 • Przechowywanie bibliotek RSL (511)
  • Cel przechowywania bibliotek (511)
  • Podpisane i niepodpisane biblioteki RSL (512)
  • Kontrolowanie bieżącego rozmiaru aplikacji (512)
  • Dostosowanie aplikacji do korzystania z bibliotek RSL (513)
  • Skontrolowanie zmian dokonanych przez zastosowanie bibliotek RSL (514)
 • Tworzenie projektu biblioteki (515)
  • Dodawanie do biblioteki klas i danych (515)
  • Wykorzystanie biblioteki w aplikacji FlexGrocer (516)
 • Czego się nauczyłeś? (517)

Lekcja 21. Wdrażanie aplikacji Fleksa (519)

 • Kompilowanie wdrożeniowej wersji aplikacji (520)
 • Porzucenie okna przeglądarki i przejście do AIR (520)
  • Rozpoczęcie pracy ze środowiskiem AIR (521)
  • Instalowanie środowiska uruchomieniowego AIR (521)
  • Instalowanie pierwszej aplikacji (522)
 • Tworzenie aplikacji AIR (523)
  • Tworzenie nowego projektu AIR (523)
  • Przenoszenie aplikacji Dashboard do projektu AIR (525)
  • Dostosowanie aplikacji za pomocą pliku XML (526)
  • Eksportowanie pliku AIR (529)
 • Czego się nauczyłeś? (533)

Lekcja 22. Tworzenie przejść i zachowań (535)

 • Wprowadzenie do zachowań i przejść (535)
  • Wykorzystanie zachowań w komponentach (536)
  • Wykorzystanie przejść w stanach aplikacji (538)
 • Implementowanie efektów w komponencie (539)
 • Dodawanie efektów do stanów aplikacji (541)
 • Czego się nauczyłeś? (542)

Lekcja 23. Drukowanie we Fleksie (546)

 • Wprowadzenie do drukowania we Fleksie (547)
 • Pierwszy wydruk z Fleksa (547)
 • Korzystanie z klasy PrintDataGrid w niewidocznych kontenerach (549)
 • Tworzenie widoku drukowania w osobnym komponencie (553)
 • Skalowanie drukowanego dokumentu (555)
 • Drukowanie potwierdzenia procesu zamawiania (559)
 • Czego się nauczyłeś? (562)

Lekcja 24. Stosowanie obiektów współdzielonych (565)

 • Wprowadzenie do obiektów współdzielonych (565)
  • Tworzenie obiektów współdzielonych (566)
  • Odczytywanie obiektów współdzielonych (568)
 • Tworzenie obiektu współdzielonego przechowującego zawartość koszyka (569)
 • Odczytywanie danych z istniejącego obiektu współdzielonego (571)
 • Czego się nauczyłeś? (574)

Lekcja 25. Debugowanie aplikacji we Fleksie (577)

 • Wprowadzenie do technik debugowania (577)
 • Śledzenie wymiany danych między klientem a serwerem (578)
 • Zaawansowane korzystanie z debugera (579)
  • Więcej na temat ustawiania pułapek (579)
  • Inspekcja zmiennych i powiązanych wartości (580)
 • Obsługa błędów za pomocą instrukcji try-catch (586)
  • Korzystanie z instrukcji try-catch (587)
  • Występujące typy błędów (588)
  • Korzystanie z wielu bloków catch (588)
  • Przykład wykonywania tylko jednego bloku catch (589)
  • Przykład niewłaściwego zastosowania klasy Error w pierwszym bloku catch (590)
  • Korzystanie z instrukcji finally (590)
  • Korzystanie z instrukcji throw (591)
  • Tworzenie własnych klas błędów (592)
 • Czego się nauczyłeś? (594)

Lekcja 26. Profilowanie aplikacji Fleksa (597)

 • Wykorzystanie pamięci przez Flash Player (598)
  • Alokowanie pamięci we Flash Playerze (598)
  • Przekazywanie przez referencję lub przez wartość (598)
  • Mechanizm oczyszczający pamięć we Flash Playerze (599)
  • Oczyszczanie pamięci (602)
 • Profilowanie pamięci w aplikacjach Fleksa (604)
  • Omówienie aplikacji ProfilerTest (605)
  • Profilowanie aplikacji ProfilerTest (607)
  • Poprawianie klasy ImageDisplay (611)
 • Profilowanie wydajności aplikacji Fleksa (612)
  • Profilowanie aplikacji ProfilerTest (613)
  • Poprawianie klasy ProfilerTest (615)
 • Czego się nauczyłeś? (615)

Dodatek A: Instalowanie oprogramowania (618)

Skorowidz (621)Cena: 10.00 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: Grafika

IrfanView (29.90zł)
Adobe InDesign CS2/CS2 PL. Oficjalny podręcznik (19.00zł)
Adobe Illustrator CS4/CS4 PL. Oficjalny podręcznik (79.00zł)
Photoshop CS3 PL. Seria praktyk (39.00zł)
Adobe Flash CS4/CS4 PL Professional. Biblia (129.00zł)
Photoshop LAB. Rozwiązanie zagadki kanionu (129.00zł)
Adobe Photoshop CS2/CS2 PL. Oficjalny podręcznik (77.00zł)
3ds max 2010. Ćwiczenia praktyczne (39.00zł)
GIMP Biblia (99.00zł)
Blender. Mistrzowskie animacje 3D (79.00zł)
Adobe Flash CS4/CS4 PL. Oficjalny podręcznik (59.00zł)
GIMP. Praktyczne projekty (69.00zł)
Macromedia Flash 8 Professional. Oficjalny podręcznik (59.00zł)
Podstawy fotomontażu i tworzenia kolaży (49.90zł)
ACDSee. Ćwiczenia (19.90zł)
Flex 3.0. Tworzenie efektownych aplikacji (59.00zł)
Maya 2011. Wprowadzenie (119.00zł)
Język Cg. Programowanie grafiki w czasie rzeczywistym (89.00zł)
Adobe Photoshop CS4/CS4 PL. Oficjalny podręcznik (77.00zł)
Mac OS X Snow Leopard. Ilustrowany przewodnik (29.00zł)

Pozostałe z serii: Inne

IntelliCAD 2000. Pierwsze kroki (29.00zł)
Systemy plików w Linuksie (79.00zł)
Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych (69.00zł)
Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwiązania w biznesie (79.00zł)
Windows 3.1. Ilustrowany podręcznik (11.30zł)
Oświetlenie. Kreatywna fotografia (29.50zł)
Polski e-konsument - typologia, zachowania (15.71zł)
Microsoft Excel 2010 PL. Formuły i funkcje. Akademia Excela (99.00zł)
Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej (78.10zł)
126 dni na kanapie. Motocyklem dookoła świata. Wydanie 1 (39.90zł)
Zarządzanie projektem szkoleniowym (49.00zł)
Word 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne (18.99zł)
Fotografowanie kobiet. 500 kreatywnych ujęć (39.90zł)
Marketing mobilny. eBook. Mobi (29.90zł)
Word 2010 PL. Pierwsza pomoc (17.90zł)
Macromedia Flash 8 Professional. Księga eksperta (97.00zł)
Sekrety cyfrowej ciemni Scotta Kelby'ego. Edycja i obróbka zdjęć w programie Adobe Photoshop Lightroom 3 (89.00zł)
Testy jednostkowe. Świat niezawodnych aplikacji. Wydanie II (57.00zł)
Adobe Premiere 6. Biblia (69.00zł)
CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron WWW (59.00zł)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet zawoja telefon | 6gr.pl | sprawdz sie | budynek | miejsca