e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Administrowanie sieciami Cisco. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu CCNA/ICND1 100-105
Cena: 57 39.90 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Kategoria: Biuro
Seria: Inne


Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwiązania w biznesie

Bill Jelen
cena: 79.00 zł
Data wydania: 2008-07-16
stron: 504, miękka oprawa, format: 170x230

więcej na stronie helion.pl

Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwiązania w biznesie -- spis treści

Wprowadzenie (17)

  • Wybór najlepszego typu wykresu (18)
 • Excel jako tablica do rysowania wykresów (19)
 • Cele książki (20)
  • Uwaga na temat błędów (21)
  • Specjalne elementy tej książki (21)
 • Następne kroki (22)

1. Wprowadzenie do wykresów w programie Excel 2007 (23)

 • Nowe elementy dotyczące wykresów w Excelu 2007 (23)
 • Nowe narzędzia tworzenia wykresów i menu (24)
  • Używanie zakładki Wstawianie w celu wybrania typu wykresu (25)
  • Używanie ikony rozwinięcia w celu uzyskania dostępu do galerii wszystkich typów wykresów (26)
  • Zrozumienie znaczenia ikon pokazujących miniatury wykresów (27)
  • Nawigacja w galeriach (30)
 • Tworzenie wykresu (31)
  • Zaznaczanie ciągłych danych do tworzonego wykresu (32)
  • Zaznaczanie nieciągłych danych do tworzonego wykresu (32)
  • Tworzenie wykresu za pomocą znajdującej się na wstążce zakładki Wstawianie (33)
  • Tworzenie wykresów za pomocą jednego naciśnięcia klawisza (34)
 • Praca z wykresami (35)
  • Przenoszenie wykresu w obrębie bieżącego arkusza (35)
  • Lokowanie wykresu w górnej części arkusza (37)
  • Zamienianie serii danych i kategorii na wykresie (38)
  • Zmienianie sekwencji danych za pomocą opcji Zaznacz dane (39)
  • Pozostawianie pustej komórki w lewym górnym rogu (41)
  • Przenoszenie wykresu do innego arkusza (42)
 • Dostosowywanie wykresu za pomocą zakładki Projektowanie (43)
  • Wybieranie układu wykresu (43)
  • Wybieranie schematu kolorów (44)
  • Zmienianie schematu kolorów poprzez zmianę motywu (45)
 • Tworzenie własnego motywu (47)
  • Wybieranie efektów do własnego motywu z motywu już istniejącego (47)
  • Zrozumienie kodowania kolorów w formacie RGB (48)
  • Konwertowanie z formatu szesnastkowego na format RGB (49)
  • Znajdowanie kolorów dopełniających (50)
  • Określanie kolorów motywu (51)
  • Określanie czcionek motywu (52)
  • Zapisywanie motywu użytkownika (52)
  • Korzystanie z motywu użytkownika w nowym dokumencie (53)
  • Udostępnianie motywu innym użytkownikom (53)
 • Następne kroki (54)

2. Dostosowywanie elementów wykresu (55)

 • Dostęp do narzędzi formatujących elementy wykresu (55)
 • Rozpoznawanie elementów wykresu (56)
  • Etykiety i osie wykresu (56)
  • Elementy specjalne w wykresie typu 3-W (58)
  • Elementy analizy (59)
 • Formatowanie elementów wykresu (60)
  • Formatowanie tytułu wykresu (60)
  • Formatowanie tytułu osi (63)
  • Formatowanie legendy (64)
  • Dodawanie etykiet danych do wykresu (67)
  • Dodawanie tabeli danych do wykresu (70)
  • Formatowanie osi (71)
  • Używanie osi daty w celu przedstawienia czasu (76)
  • Wyświetlanie i formatowanie linii siatki (79)
  • Formatowanie obszaru kreślenia (82)
  • Definiowanie własnego gradientu (84)
  • Formatowanie ścian i podłoża wykresu 3-W (87)
  • Sterowanie obrotami 3-W w wykresach typu 3-W (88)
  • Prognozowanie za pomocą linii trendu (90)
  • Dodawanie linii rzutu do wykresu liniowego lub warstwowego (93)
  • Dodawanie do wykresu słupków wzrost-spadek (93)
  • Pokazywanie dopuszczalnej tolerancji z wykorzystaniem słupków błędów (95)
 • Formatowanie serii danych (95)
  • Formatowanie pojedynczego punktu danych (96)
 • Korzystanie z umieszczonej na wstążce zakładki Formatowanie (97)
  • Konwertowanie tekstu na obiekt WordArt (97)
  • Korzystanie z galerii Style kształtów (97)
  • Korzystanie z opcji Wypełnienie kształtu i Efekty kształtów (98)
  • Korzystanie z Ustawień wstępnych w opcji Efekty kształtów (98)
 • Zastępowanie obrazów danych clipartami lub kształtami (100)
  • Używanie clipartu jako obrazu danych (100)
  • Używanie kształtu jako obrazu danych (102)
  • Tworzenie szablonu wykresu (103)
 • Kolejne kroki (103)

3. Tworzenie wykresów pokazujących trendy (105)

 • Wybieranie typu wykresu (105)
 • Zrozumienie różnicy pomiędzy osią czasu a osią typu tekstowego (108)
  • Odpowiednia prezentacja danych z wykorzystaniem osi czasu (109)
  • Przekształcanie dat tekstowych w daty (111)
  • Porównanie systemów dat (113)
  • Data nie rozpoznawana jako data: rok zapisany numerycznie (118)
  • Data nie rozpoznawana jako data: dzień sprzed 1900 roku (119)
  • Jak wyświetlić oś czasu? (124)
  • Przekształcanie dat w tekst w celu dodania elementu dekoracyjnego (126)
  • Kyle Fletcher: Stosowanie w wykresie elementu ozdobnego (127)
 • Wykres jako narzędzie efektywnej komunikacji (130)
  • Stosowanie długiego, sensownego tytułu w celu wyjaśnienia Twojego punktu widzenia (131)
  • Wyróżnianie pojedynczej kolumny (135)
  • Zastępowanie kolumn strzałkami (137)
  • Wyróżnianie fragmentu wykresu poprzez dodanie drugiej serii danych (138)
  • Zmienianie typu wybranego fragmentu linii danych (139)
 • Dodawanie do wykresu automatycznej linii trendu (141)
 • Pokazywanie trendu sprzedaży miesięcznej i sprzedaży narastająco od początku roku (143)
 • Zrozumienie mankamentów wykresu kolumnowego skumulowanego (145)
  • Stosowanie wykresu kolumnowego skumulowanego w celu porównania bieżącej sprzedaży ze sprzedażą zeszłoroczną (146)
 • Mankamenty pokazywania wielu trendów na jednym wykresie (147)
 • Stosowanie wykresu punktowego w celu pokazywania trendu (148)
 • Następne kroki (150)

4. Tworzenie wykresów pokazujących różnice (151)

 • Porównywanie pozycji (151)
 • Stosowanie wykresów słupkowych w celu ilustrowania różnic (152)
  • Dodawanie drugiej serii danych w celu pokazania zmiany różnic w czasie (154)
  • Dzielenie słupka w celu podkreślenia pierwszego składnika (155)
 • Porównywanie składników (156)
  • Stosowanie wykresów kołowych (158)
  • Zmienianie typu wykresu na 100% skumulowany kolumnowy (166)
  • Wykorzystywanie wykresu pierścieniowego do porównywania dwóch kół (167)
  • Rozwiązywanie problemów związanych z prezentacją danych na wykresie kołowym (169)
  • Tworzenie wykresu typu kołowy z kołowego (175)
 • Stosowanie wykresów kaskadowych - czyli jak całość dzieli się na części składowe (176)
  • Tworzenie wykresu kaskadowego (177)
 • Następne kroki (178)

5. Tworzenie wykresów pokazujących związki (179)

 • Porównywanie na wykresie dwóch zmiennych (179)
 • Stosowanie wykresów punktowych w celu kreślenia par punktów danych (180)
  • Dodawanie do wykresu punktowego linii trendu (181)
  • Dodawanie do wykresu punktowego etykiet (183)
  • Łączenie punktów wykresu XY za pomocą linii (184)
  • Dodawanie do wykresu punktowego drugiej serii (186)
  • Rysowanie za pomocą wykresu punktowego (188)
 • Stosowanie wykresów w celu pokazania zależności (189)
  • Sprawdzanie korelacji za pomocą wykresu punktowego (190)
  • Stosowanie sparowanych słupków w celu pokazania zależności (192)
  • Określanie zależności między rabatem a wielkością sprzedaży (195)
  • Kathy Villella: Porównywanie na wykresie ze sparowanymi słupkami trzech zmiennych (198)
  • Stosowanie pary dopasowanych wykresów (200)
  • MAD Magazine: tworzenie pary wykresów porównawczych (201)
  • Dodawanie do wykresu bąbelkowego trzeciego wymiaru (203)
  • Stosowanie rozkładu częstości w celu sklasyfikowania tysięcy punktów (205)
  • Stosowanie wykresów radarowych w celu obserwacji rozwoju (209)
  • Manoj Sharma: Wykresy radarowe (211)
  • Wykres Gene'a Zelazny'ego (213)
  • Gene Zelazny: Wykres Zelazny'ego (214)
 • Stosowanie wykresów powierzchniowych w celu pokazania kontrastów (217)
  • Stosowanie osi głębokości (218)
  • Sterowanie wykresem powierzchniowym za pomocą obrotu 3-W (219)
 • Następne kroki (219)

6. Tworzenie wykresów giełdowych (221)

 • Przegląd wykresów giełdowych (221)
  • Wykresy liniowe (222)
  • Wykresy OMMZ (222)
  • Wykresy świecowe (223)
 • Pobieranie danych giełdowych do wykresu (224)
  • Zmienianie kolejności kolumn w pobranych danych (225)
  • Zapisywanie wymiany akcji za pomocą kolumny Cena odniesienia (226)
 • Tworzenie wykresu liniowego, który pokazuje ceny zamknięcia (227)
  • Dodawanie do wykresu liniowego wolumenu jako wykresu kolumnowego (229)
 • Tworzenie wykresów OMMZ (232)
  • Tworzenie wykresu maks.-min.-zamknięcie (232)
  • Tworzenie wykresu OMMZ (237)
  • Dodawanie wolumenu do wykresu maks.-min.-zamknięcie (239)
 • Tworzenie wykresów świecowych (245)
  • Zmienianie kolorów w wykresie świecowym (246)
  • Dodawanie do wykresu świecowego wolumenu (246)
  • Ręczne tworzenie wykresu świecowego z danymi o wolumenie (248)
  • Tworzenie wykresu giełdowego świecowego, który pokazuje wolumen i ceny akcji konkurencji (249)
 • Tworzenie wykresów z automatyczną aktualizacją (252)
 • Zmniejszanie wykresów - dostosowywanie do użytku roboczego (255)
 • Następne kroki (258)

7. Zaawansowane techniki tworzenia wykresów (259)

 • Skrzynka z narzędziami do zaawansowanego tworzenia wykresów (259)
  • Łączenie dwóch typów wykresów na pojedynczym wykresie (259)
  • Przenoszenie wykresów z jednego arkusza do drugiego (260)
  • Korzystanie z kształtów w celu opisania wykresu (261)
  • Tworzenie "pływających" kolumn i słupków (264)
  • Wykorzystywanie serii punktowej XY w celu opisania osi pionowej (267)
  • Przekształcanie serii w linie siatki (268)
  • Przedstawianie wielu wykresów na jednym dzięki wykorzystaniu serii wykresu XY (punktowego) (273)
  • Używanie wielu serii typu XY w celu tworzenia wykresu drabinkowego (278)
 • Tworzenie wykresów dynamicznych (282)
  • Używanie funkcji PRZESUNIĘCIE w celu wskazania zakresu (283)
  • Używanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO lub PODAJ.POZYCJĘ w celu znalezienia wartości w tabeli (284)
  • Łączenie funkcji INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ (287)
  • Wykorzystywanie wyboru z listy rozwijanej w celu utworzenia wykresu dynamicznego (287)
  • Korzystanie z zakresów dynamicznych podczas tworzenia wykresu (291)
  • Tworzenie wykresu z przewijaniem danych (294)
  • Modyfikowanie przykładu z paskiem przewijania, by wykres pokazywał ostatnie 12 miesięcy (297)
 • Tworzenie wykresów zaawansowanych (298)
  • Wykres termometr (298)
  • Wykres z punktem odniesienia (300)
  • Wykres delta (301)
 • Zadziwiające rzeczy, jakie ludzie robią z wykresami Excela (302)
 • Następne kroki (304)

8. Tworzenie i korzystanie z wykresów przestawnych (305)

 • Twój pierwszy wykres przestawny (305)
 • Co nowego w tabelach przestawnych w Excelu 2007? (305)
 • Podejmowanie decyzji: zacząć od tabeli, a może od wykresu? (306)
 • Zasady przygotowywania źródłowych tabel przestawnych (306)
 • Twój pierwszy wykres przestawny (307)
  • Zmienianie typu wykresu i jego formatowanie (310)
  • Dodawanie do wykresu przestawnego kolejnych serii danych (310)
 • Dokonywanie zaawansowanych operacji na tabelach przestawnych (311)
 • Filtrowanie danych w tabelach przestawnych (313)
  • Filtrowanie z użyciem obszaru Filtr raportu (313)
  • Stosowanie filtrów w Excelu 2007 do pól osi i legendy (315)
 • Tworzenie wykresów dla poszczególnych klientów (317)
  • Przedziały wartości faktur (318)
 • Następne kroki (320)

9. Wizualne prezentowanie danych bez użycia wykresów (321)

 • Tworzenie wykresów w komórkach arkusza (321)
 • Używanie pasków danych w celu tworzenia wykresów słupkowych w komórkach (322)
  • Dostosowywanie pasków danych (323)
  • Kontrolowanie rozmiaru najmniejszego i największego paska (324)
  • Pokazywanie pasków danych dla podzbioru komórek (326)
 • Używanie skal kolorów w celu wyróżniania ekstremów (329)
  • Konwertowanie na monochromatyczne paski danych (329)
  • Rozwiązywanie problemów ze skalami kolorów (331)
 • Używanie zestawów ikon w celu segregowania danych (331)
  • Konfigurowanie zestawu ikon (332)
  • Przysuwanie liczb bliżej ikon (333)
  • Odwracanie kolejności ikon (335)
 • Tworzenie wykresu za pomocą formatowania warunkowego komórek arkusza (335)
 • Tworzenie wykresu za pomocą funkcji POWT (338)
 • Tworzenie wykresu za pomocą formantów paska przewijania (340)
 • Tworzenie szeregu rozdzielczego (343)
  • Tworzenie szeregu rozdzielczego z literami X jako liśćmi (344)
  • Tworzenie szeregu rozdzielczego z cyframi jako liśćmi za pomocą długiej formuły (346)
  • Tworzenie szeregu rozdzielczego z cyframi jako liśćmi przy użyciu sortowania i formuł (347)
 • Następne kroki (349)

10. Używanie grafiki SmartArt oraz kształtów (351)

 • Zrozumieć grafikę SmartArt oraz kształty (351)
 • Używanie grafiki SmartArt (352)
  • Elementy wspólne dla większości grafik SmartArt (353)
  • Przegląd kategorii grafiki SmartArt (354)
  • Wstawianie grafiki SmartArt (354)
  • Precyzyjne konfigurowanie elementów grafiki SmartArt (358)
  • Kontrolowanie kształtu grafiki SmartArt z poziomu okienka tekstowego (361)
  • Dodawanie obrazów do grafiki SmartArt (363)
  • Co należy brać pod uwagę przy tworzeniu schematów organizacyjnych? (365)
  • Używanie grafiki SmartArt z ograniczeniami (367)
 • Wybieranie właściwego układu dla przekazywanych informacji (368)
 • Przegląd wykresów biznesowych, w których można użyć grafiki SmartArt (369)
  • Przedstawianie argumentów "za" i "przeciw" za pomocą układu Bilans (370)
  • Przedstawianie wzrostu za pomocą układu Strzałka w górę (370)
  • Przedstawianie procesu iteracyjnego za pomocą układu Cykl podstawowy (371)
  • Przedstawianie powiązań firmy z podmiotami zewnętrznymi za pomocą układu Promieniowy rozchodzący się (371)
  • Przedstawianie wydziałów firmy za pomocą układu Lista tabelowa (372)
  • Dostosowywanie diagramów Venna, aby pokazywały zależności (372)
  • Zrozumieć wykresy hierarchii oznaczone etykietą (373)
  • Zastosowanie pozostałych układów grafiki SmartArt (374)
 • Używanie kształtów w celu wyświetlania zawartości komórek (375)
  • Praca z kształtami (377)
  • Używanie narzędzia Dowolny kształt w celu tworzenia kształtów niestandardowych (377)
 • Tworzenie interesujących tytułów i nagłówków za pomocą tekstu WordArt (378)
  • Konwersja tekstu SmartArt na kształty w celu umożliwienia stosowania wykresów dynamicznych (380)
 • Następne kroki (382)

11. Eksportowanie wykresów i używanie ich poza Excelem (383)

 • Prezentowanie wykresów Excela w PowerPoincie lub Wordzie (383)
  • Kopiowanie wykresu w aktywnej postaci połączonej ze skoroszytem źródłowym (385)
  • Kopiowanie wykresu w aktywnej postaci połączonej z kopią skoroszytu źródłowego (386)
  • Kopiowanie wykresu pod postacią obrazu (388)
  • Wklejanie wykresu jako obiektu połączonego (389)
  • Tworzenie wykresu w PowerPoincie i kopiowanie danych z Excela (390)
 • Prezentowanie wykresów w sieci Web (391)
 • Zamienianie wykresów na grafikę (392)
  • Używanie języka VBA w celu dokonywania konwersji wykresu na obraz (392)
  • Używanie programu Snag-It albo OneNote do przechwytywania wykresów (393)
  • Konwersja formatu XPS na PDF (393)
 • Następne kroki (394)

12. Stosowanie języka VBA do tworzenia wykresów (395)

 • Wprowadzenie do języka VBA (395)
  • Włączanie języka VBA w Excelu (396)
  • Wyświetlanie wstążki Deweloper (396)
  • Edytor języka Visual Basic (396)
  • Narzędzia języka Visual Basic (398)
  • Rejestrator makr (398)
  • Zrozumieć kod zorientowany obiektowo (399)
 • Nauka sztuczek języka VBA (399)
  • Pisanie kodu obsługującego zakres danych o dowolnych rozmiarach (399)
  • Używanie "superzmiennych": zmienne obiektowe (401)
  • Używanie słów kluczowych With oraz End With podczas odwoływania się do obiektu (402)
  • Kontynuowanie wiersza (403)
  • Dodawanie komentarzy do kodu (403)
 • Pisanie kodu dla nowych funkcji wykresów w Excelu 2007 (404)
 • Odwoływanie się w kodzie VBA do wykresów i ich obiektów (404)
 • Tworzenie wykresu (405)
  • Określanie rozmiaru i położenia wykresu (405)
  • Późniejsze odwoływanie się do określonego wykresu (407)
 • Rejestrowanie poleceń z poziomu wstążek Układ i Projektowanie (409)
  • Określanie wbudowanego rodzaju wykresu (409)
  • Określanie typu szablonu wykresu (411)
  • Zmienianie układu lub stylu wykresu (412)
 • Używanie polecenia SetElement w celu emulowania zmian wprowadzanych z poziomu wstążki Układ (414)
 • Zmiana tytułu wykresu za pomocą kodu VBA (420)
 • Emulowanie zmian wprowadzanych z poziomu wstążki Formatowanie (420)
  • Używanie metody Format w celu uzyskania dostępu do nowych opcji formatowania (420)
 • Automatyzowanie zmian wprowadzanych w oknie dialogowym Formatowanie serii danych (438)
  • Kontrolowanie szerokości przerwy oraz nakładania serii w wykresach kolumnowych i słupkowych (439)
  • Przenoszenie serii danych do osi pomocniczej (442)
  • Obracanie i rozsuwanie wykresów kołowych i pierścieniowych (443)
  • Kontrolowanie parametrów wykresów typu słupkowy kołowego i kołowy kołowego (446)
  • Określanie rozmiaru bąbelków (451)
  • Kontrolowanie wykresów powierzchniowych i radarowych (452)
 • Używanie okna Watches w celu poznawania ustawień obiektu (453)
  • Korzystanie z okna Watches w celu poznania ustawień obrotów 3-W (456)
 • Eksportowanie wykresu pod postacią grafiki (457)
  • Tworzenie dynamicznego wykresu za pomocą formularza użytkownika (457)
 • Tworzenie wykresów przestawnych (459)
  • Drukowanie wykresu dla każdego klienta (462)
 • Następne kroki (464)

13. Skąd wiadomo, że ktoś oszukuje w wykresach? (465)

 • Oszukiwanie za pomocą perspektywy (465)
 • Oszukiwanie za pomocą wykresów stożkowych i ostrosłupowych (466)
 • Oszustwa ze skalą (468)
 • Oszustwa spowodowane brakiem współpracy ze strony Excela (468)
 • Oszukiwanie za pomocą przesłaniania danych (470)
 • Rozmyślne oszukiwanie za pomocą wykresów (471)
 • Następne kroki (473)

A: Dodatek A (475)

 • Inne materiały o wykresach (475)
 • Gene Zelazny: guru wykresów biznesowych (475)
 • PowerFrameworks.com (476)
 • Książki Edwarda Tufte'a (477)
 • Strony sieci Web z kursami (478)
 • Szkolenia interaktywne (479)
 • Szkolenia na żywo (479)
 • Blogi o wykresach (480)
 • Sklepy (480)
 • Zawodowi projektanci wykresów (481)
 • Pomoce i produkty służące do tworzenia wykresów (481)

Skorowidz (483)Cena: 79.00 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: Biuro

Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty. Vademecum Walkenbacha (69.00zł)
Darmowe oprogramowanie w codziennym życiu (29.00zł)
Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II (149.00zł)
ABC MS Office 2010 PL (34.90zł)
Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji (69.00zł)
Excel 2007 PL. Analiza danych, wykresy, tabele przestawne. Niebieski podręcznik (49.00zł)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik (99.00zł)
Odzyskiwanie danych w praktyce (29.00zł)
Word 2007 PL. Pierwsza pomoc (14.90zł)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów (99.00zł)
Microsoft Excel 2007 PL. Formuły i funkcje. Rozwiązania w biznesie (89.00zł)
OpenOffice.ux.pl 3.1. Ćwiczenia praktyczne (24.90zł)
Płatnik. Przewodnik (39.00zł)
ABC Excel 2003 PL. Wydanie II (24.90zł)
ABC PowerPoint 2007 PL (27.00zł)
Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podejście (39.00zł)
Visual Basic 2008. Warsztat programisty (149.00zł)
Word 2007 PL. Ilustrowany przewodnik (19.90zł)
Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwiązania w biznesie. Wydanie III (89.00zł)
Podstawy obsługi komputera. Pierwsza pomoc (14.90zł)

Pozostałe z serii: Inne

CorelDRAW X6 PL. Ćwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (19.90zł)
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4 - 6. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS 10.5, Linux Ubuntu (15.90zł)
Czarno - biały kadr. Kreatywna fotografia (59.00zł)
MATLAB. Ćwiczenia (14.90zł)
Java. Podstawy. Wydanie XI (99.00zł)
Deep Learning with Theano (159.00zł)
Dotknij, przesuń, potrząśnij. Od pomysłu do gry na iPhone'a i iPada. eBook. Pdf (31.99zł)
Building Polyfills. Web Platform APIs for the Present and Future (33.92zł)
XMPP: The Definitive Guide. Building Real-Time Applications with Jabber Technologies (109.65zł)
Windows Server 2012 Hyper-V. Podręcznik instalacji i konfiguracji (92.34zł)
Lean Enterprise. How High Performance Organizations Innovate at Scale (67.92zł)
Kurs księgowości komputerowej. Sage Symfonia? 2015 (23.40zł)
Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II (67.00zł)
Parallel R (67.92zł)
Elementy teorii mnogości (34.20zł)
Minikomputer Onion Omega 2. Internet rzeczy i inne zastosowania (19.92zł)
Kubernetes. Wzorce projektowe. Komponenty wielokrotnego użycia do projektowania natywnych aplikacji chmurowych (49.00zł)
Aplikacje Google. Wykorzystaj potencjał darmowych narzędzi. eBook. ePub (23.90zł)
OpenGL. Księga eksperta. Wydanie III (119.00zł)
NOOK HD: The Missing Manual. 2nd Edition (59.42zł)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | Grzejniki płytowe Kermi we Wrocławiu Tanie Grzanie grzejniki purmo we wrocławiu Sklep z grzejnikami Wrocław - Tanie Grzanie | mycie okien Piła