e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Macromedia Dreamweaver 8 z ASP, PHP i ColdFusion. Oficjalny podręcznik
Cena: 8.5714285714286 6.00 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Kategoria: excel
Seria: Inne


Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty. Vademecum Walkenbacha

John Walkenbach
cena: 69.00 zł
Data wydania: 2013-06-06
stron: 408, miękka oprawa, format: 172x245

więcej na stronie helion.pl

Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty. Vademecum Walkenbacha eBook -- spis treści

O autorze (9)

Wstęp (11)

Rozdział 1. Podstawy korzystania z programu Excel (17)

 • Wersje programu Excel (19)
 • Zwiększanie wydajności korzystania ze Wstążki (21)
 • Widok chroniony (24)
 • Wydajne zaznaczanie komórek (26)
 • "Specjalne" zaznaczanie zakresów (29)
 • Cofanie, ponowne wykonywanie i powtarzanie operacji (31)
 • Kilka przydatnych skrótów klawiaturowych (34)
 • Przemieszczanie się pomiędzy arkuszami w ramach skoroszytu (35)
 • Zerowanie znacznika używanego obszaru arkusza kalkulacyjnego (36)
 • Różnica między skoroszytami i oknami (37)
 • Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp (39)
 • Dostosowywanie Wstążki (43)
 • Uzyskiwanie dostępu do Wstążki z poziomu klawiatury (45)
 • Odzyskiwanie wyników pracy (46)
 • Dostosowywanie domyślnego skoroszytu (48)
 • Zastosowanie motywów dokumentów (50)
 • Ukrywanie elementów interfejsu użytkownika (54)
 • Ukrywanie kolumn lub wierszy (56)
 • Ukrywanie zawartości komórek (58)
 • Tworzenie obrazów zakresów (58)
 • Przeprowadzanie niedokładnych wyszukiwań (60)
 • Zmiana formatowania (62)
 • Modyfikowanie schematu kolorów programu Excel (65)
 • Ograniczanie użytecznej powierzchni arkusza kalkulacyjnego (66)
 • Używanie rozwiązań alternatywnych dla komentarzy do komórek (69)
 • System pomocy programu Excel (70)
 • Skuteczne ukrywanie arkusza kalkulacyjnego (72)
 • Praca z widokiem Backstage (74)

Rozdział 2. Wprowadzanie danych (75)

 • Wprowadzenie do typów danych (77)
 • Przemieszczanie wskaźnika aktywnej komórki po wprowadzeniu danych (81)
 • Zaznaczanie zakresu komórek wejściowych przed wprowadzaniem danych (82)
 • Korzystanie z opcji Autouzupełnianie do automatyzacji wprowadzania danych (83)
 • Usuwanie duplikatów wierszy (84)
 • Zapewnianie wyświetlania nagłówków (86)
 • Automatyczne wypełnianie zakresu komórek arkusza z wykorzystaniem serii (87)
 • Praca z ułamkami (90)
 • Zmiana wymiarów paska formuły (92)
 • Odczytywanie danych za pomocą narzędzia Czytaj komórki (93)
 • Kontrolowanie automatycznych hiperłączy (95)
 • Wprowadzanie numerów kart kredytowych (97)
 • Używanie formularza wprowadzania danych oferowanego przez program Excel (97)
 • Dostosowywanie i udostępnianie wpisów Autokorekty (100)
 • Ograniczanie możliwości przemieszczania kursora jedynie do komórek wprowadzania danych (101)
 • Kontrolowanie Schowka pakietu Office (102)
 • Tworzenie listy rozwijanej w komórce arkusza (104)

Rozdział 3. Formatowanie (107)

 • Zastosowanie minipaska narzędzi (109)
 • Zastosowanie wcięcia dla zawartości komórki (110)
 • Szybkie formatowanie liczb (111)
 • Tworzenie niestandardowych formatów liczbowych (112)
 • Używanie niestandardowych formatowań liczb do skalowania wartości (115)
 • Używanie niestandardowych formatowań wartości daty i czasu (118)
 • Kilka przydatnych niestandardowych formatowań liczbowych (119)
 • Aktualizowanie starych czcionek (121)
 • Wizualizacja formatowania warunkowego (123)
 • Wyświetlanie tekstów i wartości liczbowych w jednej komórce (124)
 • Scalanie komórek (126)
 • Formatowanie poszczególnych znaków w komórce arkusza (127)
 • Wyświetlanie wartości czasu większych niż 24 godziny (129)
 • Przywracanie liczbom wartości numerycznych (130)
 • Użycie ramki dla zakresu (131)
 • Posługiwanie się liniami siatki, obramowaniami oraz podkreśleniami (131)
 • Wstawianie znaku wodnego (133)
 • Używanie obrazu graficznego w charakterze tła arkusza kalkulacyjnego (135)
 • Zawijanie tekstu w komórce (136)
 • Przeglądanie wszystkich dostępnych znaków czcionki (137)
 • Wprowadzanie znaków specjalnych (139)
 • Używanie stylów nazwanych (141)

Rozdział 4. Podstawowe formuły i funkcje (145)

 • Zastosowanie funkcji autouzupełniania formuł (147)
 • Kiedy używać odwołań bezwzględnych (148)
 • Kiedy używać odwołań mieszanych (149)
 • Zmiana typu odwołań do komórek (150)
 • Konwersja pionowego zakresu na tabelę (151)
 • Sztuczki z poleceniem Autosumowanie (152)
 • Używanie statystycznych możliwości paska stanu (154)
 • Konwertowanie formuł na wartości (156)
 • Przetwarzanie danych bez korzystania z formuł (156)
 • Przetwarzanie danych za pomocą tymczasowych formuł (157)
 • Usuwanie wartości przy zachowaniu formuł (159)
 • Sumowanie w obrębie wielu arkuszy (160)
 • Używanie argumentów funkcji (161)
 • Opisywanie formuł bez konieczności używania komentarzy (162)
 • Tworzenie dokładnej kopii zakresu komórek przechowujących formuły (163)
 • Kontrolowanie komórek z formułami z dowolnego miejsca arkusza kalkulacyjnego (164)
 • Wyświetlanie i drukowanie formuł (165)
 • Unikanie wyświetlania błędów w formułach (167)
 • Używanie narzędzia Szukaj wyniku (169)
 • Sekret związany z nazwami (170)
 • Używanie nazwanych stałych (172)
 • Używanie funkcji w nazwach (173)
 • Tworzenie listy nazw (174)
 • Używanie dynamicznych nazw (175)
 • Tworzenie nazw na poziomie arkusza (177)
 • Obsługa dat sprzed roku 1900 (179)
 • Przetwarzanie ujemnych wartości czasu (180)

Rozdział 5. Przykłady przydatnych formuł (183)

 • Wyznaczanie dat dni świątecznych (185)
 • Obliczanie średniej ważonej (187)
 • Obliczanie wieku osób (188)
 • Szeregowanie wartości (189)
 • Konwersja cali na stopy i cale (191)
 • Zastosowanie funkcji DATA.RÓŻNICA (192)
 • Zliczanie znaków w komórce (193)
 • Numerowanie tygodni (194)
 • Użycie tabeli przestawnej zamiast formuł (195)
 • Wyrażanie liczb w postaci liczebników porządkowych w języku angielskim (198)
 • Wyodrębnianie słów z tekstów (200)
 • Rozdzielanie nazwisk (201)
 • Usuwanie tytułów z nazwisk (202)
 • Generowanie serii dat (203)
 • Określanie specyficznych dat (204)
 • Wyświetlanie kalendarza w zakresie komórek arkusza (207)
 • Różne metody zaokrąglania liczb (208)
 • Zaokrąglanie wartości czasu (211)
 • Korzystanie z nowej funkcji AGREGUJ (212)
 • Pobieranie zawartości ostatniej niepustej komórki w kolumnie lub wierszu (214)
 • Używanie funkcji LICZ.JEŻELI (216)
 • Zliczanie komórek spełniających wiele kryteriów jednocześnie (217)
 • Obliczanie liczby unikatowych wpisów w zakresie (220)
 • Obliczanie sum warunkowych wykorzystujących pojedynczy warunek (221)
 • Obliczanie sum warunkowych wykorzystujących wiele warunków (223)
 • Wyszukiwanie wartości dokładnej (225)
 • Przeprowadzanie wyszukiwań dwuwymiarowych (226)
 • Przeprowadzanie wyszukiwania w dwóch kolumnach (228)
 • Przeprowadzanie wyszukiwania przy użyciu tablicy (230)
 • Używanie funkcji ADR.POŚR (231)
 • Tworzenie megaformuł (233)

Rozdział 6. Konwersje i obliczenia matematyczne (237)

 • Przeliczanie wartości między różnymi systemami jednostek (239)
 • Konwersja temperatur (240)
 • Rozwiązywanie liniowych układów równań (240)
 • Rozwiązywanie równań rekursywnych (242)
 • Generowanie liczb losowych (244)
 • Obliczanie pierwiastków (246)
 • Obliczanie reszty z dzielenia (246)

Rozdział 7. Wykresy i elementy grafiki (247)

 • Tworzenie wykresu tekstowego bezpośrednio w zakresie komórek (249)
 • Zaznaczanie elementów wykresu (251)
 • Tworzenie samopowiększającego się wykresu (254)
 • Tworzenie kombinacji wykresów (255)
 • Tworzenie wykresów Gantta (257)
 • Tworzenie wykresu wskaźnika (258)
 • Zastosowanie obrazów na wykresach (260)
 • Wykreślanie funkcji matematycznych (261)
 • Użycie na wykresie linii maksimum-minimum (264)
 • Łączenie tekstu wykresu z komórkami (265)
 • Tworzenie szablonu wykresów (265)
 • Zapisywanie wykresu w postaci pliku graficznego (266)
 • Zapisywanie zakresu w postaci pliku graficznego (268)
 • Ustalanie identycznych rozmiarów wykresów (269)
 • Resetowanie całego formatowania wykresu (270)
 • "Zamrażanie" wykresu (272)
 • Tworzenie efektów obrazu za pomocą wykresu (274)
 • Tworzenie wykresu przebiegu w czasie (275)
 • Zaznaczanie obiektów w obrębie arkusza (277)
 • Tworzenie kartki z życzeniami (278)
 • Rozszerzanie formatowania tekstu w kształtach (280)
 • Zastosowanie obrazów w roli znaczników wykresu liniowego (281)
 • Zmiana kształtu pola komentarza do komórki (283)
 • Wstawianie grafiki w pole komentarza do komórki (284)
 • Rozszerzanie obrazów (285)

Rozdział 8. Analiza danych i listy (287)

 • Używanie tabeli (289)
 • Praca z tabelami (291)
 • Użycie formuł w przypadku tabeli (293)
 • Numerowanie wierszy tabeli (297)
 • Używanie widoków niestandardowych wraz z możliwościami filtrowania (299)
 • Umieszczanie wyników działania zaawansowanego filtra w różnych arkuszach kalkulacyjnych (301)
 • Porównywanie dwóch zakresów za pomocą formatowania warunkowego (302)
 • Układanie rekordów listy w przypadkowej kolejności (304)
 • Wypełnianie pustych miejsc w raporcie (305)
 • Tworzenie listy z tabeli podsumowującej (307)
 • Odnajdowanie powtórzeń przy użyciu formatowania warunkowego (310)
 • Szybkie tworzenie tabeli liczby wystąpień (311)
 • Kontrolowanie odwołań do komórek w tabeli przestawnej (313)
 • Grupowanie elementów w tabeli przestawnej według dat (314)
 • Odłączanie tabeli przestawnej od jej źródła (316)
 • Korzystanie z fragmentatorów tabeli przestawnej (318)

Rozdział 9. Praca z plikami (321)

 • Nowe formaty plików Excela (323)
 • Importowanie pliku tekstowego do zakresu komórek arkusza (324)
 • Pobieranie danych ze strony WWW (326)
 • Wyświetlanie pełnej ścieżki dostępu do skoroszytu (329)
 • Korzystanie z właściwości dokumentu (331)
 • Inspekcja skoroszytu (332)
 • Odszukiwanie brakującego przycisku "Nie wszystko" podczas zamykania plików (333)
 • Pobieranie listy nazw plików (334)
 • Używanie plików obszaru roboczego (336)

Rozdział 10. Drukowanie (337)

 • Wybieranie elementów do wydrukowania (339)
 • Umieszczanie powtarzających się wierszy lub kolumn na wydruku (341)
 • Drukowanie nieciągłych zakresów komórek na jednej stronie (341)
 • Uniemożliwianie drukowania obiektów (343)
 • Sztuczki związane z numerowaniem stron (345)
 • Dodawanie i usuwanie znaków podziału stron (346)
 • Zapisywanie danych w pliku PDF (347)
 • Drukowanie arkusza na jednej stronie (348)
 • Drukowanie zawartości komórki w obrębie nagłówka lub stopki (350)
 • Kopiowanie ustawień strony pomiędzy arkuszami (352)
 • Drukowanie komentarzy komórek (352)
 • Drukowanie ogromnego baneru (353)

Rozdział 11. Znajdowanie, naprawianie i unikanie błędów (355)

 • Korzystanie z możliwości sprawdzania błędów w Excelu (357)
 • Znajdowanie komórek formuł (359)
 • Metody radzenia sobie z problemami związanymi z liczbami zmiennoprzecinkowymi (361)
 • Usuwanie nadmiarowych spacji (363)
 • Graficzne przeglądanie nazw (364)
 • Odszukiwanie "ślepych" łączy (365)
 • Różnica między wartościami wyświetlanymi a rzeczywistymi (366)
 • Śledzenie powiązań występujących pomiędzy komórkami (367)

Rozdział 12. Podstawy języka VBA i korzystanie z makr (371)

 • Podstawowe informacje o makrach i języku VBA (373)
 • Rejestrowanie makra (374)
 • Uruchamianie makr (376)
 • Różnice między funkcjami a procedurami (379)
 • Tworzenie prostych funkcji arkusza kalkulacyjnego (380)
 • Opisywanie argumentów funkcji (382)
 • Sprawianie, by Excel przemówił (384)
 • Ograniczenia funkcji niestandardowych (384)
 • Wywoływanie poleceń Wstążki za pomocą makra (385)
 • Zagadnienia bezpieczeństwa związane z makrami (387)
 • Korzystanie ze skoroszytu makr osobistych (388)

Skorowidz (391)Cena: 69.00 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: excel

100 sposobów na Excel (29.90zł)
Excel 2010 PL. Rozwiązywanie problemów dla każdego (34.90zł)
W 80 zadań dookoła Excela. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego w ćwiczeniach (69.00zł)
Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podręcznik (44.90zł)
W 80 zadań dookoła Excela. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego w ćwiczeniach (69.00zł)
Microsoft Office Excel 2007: Egzamin 77-602 z płytą CD (47.20zł)
Funkcje w Excelu (25.06zł)
Excel 2010 PL. Kurs (27.92zł)
Excel 2010 krok po kroku (34.20zł)
Po prostu Excel 2003 PL (29.90zł)
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Wydanie II (55.20zł)
Excel 2010 PL. Ilustrowany przewodnik (22.90zł)
Word i Excel. Dla seniorów (34.90zł)
Excel. Rusz głową! (69.00zł)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie II (57.00zł)
Excel 2013 PL. Kurs (39.90zł)
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha (69.00zł)
Excel 2013 PL. Ćwiczenia praktyczne (24.90zł)
Excel 2013 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha (99.00zł)
Excel. Indywidualne szkolenie (49.00zł)

Pozostałe z serii: Inne

Joomla! Budowa i modyfikacja szablonów . eBook. ePub (39.00zł)
Matematyka Europejczyka. Zbiór zadań dla szkoły podstawowej. Klasa 5 (14.90zł)
MCSE Core 4 zestaw (199.00zł)
C#. Praktyczny kurs. Wydanie II (59.00zł)
Po prostu Red Hat Linux 8 (49.00zł)
Windows Vista. Leksykon kieszonkowy. eBook. ePub (17.90zł)
Macromedia Fireworks 8. Oficjalny podręcznik (49.00zł)
Cubase SX. Ćwiczenia (18.99zł)
Photoshop CS3 PL (97.00zł)
100 sposobów na sieci bezprzewodowe (29.00zł)
Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inżynierskiej (78.10zł)
Bezpieczeństwo Microsoft Windows. Podstawy praktyczne (41.07zł)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przykłady (54.90zł)
Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny (14.00zł)
Gadżety szpiegowskie. Szalony Geniusz (59.00zł)
Smarty. Szablony w aplikacjach PHP. eBook. ePub (29.90zł)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie. Wydanie kieszonkowe (19.90zł)
Joomla! System zarządzania treścią. eBook. ePub (34.90zł)
Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Część 2 (37.95zł)
3ds max 2010. Ćwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (21.99zł)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | domki letniskowe sobieszewo | Klej do luster klej lakma Lakma | psychoterapia Piła | przedszkole Piła