e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Kategoria: excel
Seria: Inne
Promocja: -60%


Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty. Vademecum Walkenbacha

John Walkenbach
promocja -60%
cena: 69 zł 27.60 zł
Data wydania: 2013-06-06
stron: 408, miękka oprawa, format: 172x245

więcej na stronie helion.pl

Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty. Vademecum Walkenbacha eBook -- spis treści

O autorze (9)

Wstęp (11)

Rozdział 1. Podstawy korzystania z programu Excel (17)

 • Wersje programu Excel (19)
 • Zwiększanie wydajności korzystania ze Wstążki (21)
 • Widok chroniony (24)
 • Wydajne zaznaczanie komórek (26)
 • "Specjalne" zaznaczanie zakresów (29)
 • Cofanie, ponowne wykonywanie i powtarzanie operacji (31)
 • Kilka przydatnych skrótów klawiaturowych (34)
 • Przemieszczanie się pomiędzy arkuszami w ramach skoroszytu (35)
 • Zerowanie znacznika używanego obszaru arkusza kalkulacyjnego (36)
 • Różnica między skoroszytami i oknami (37)
 • Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp (39)
 • Dostosowywanie Wstążki (43)
 • Uzyskiwanie dostępu do Wstążki z poziomu klawiatury (45)
 • Odzyskiwanie wyników pracy (46)
 • Dostosowywanie domyślnego skoroszytu (48)
 • Zastosowanie motywów dokumentów (50)
 • Ukrywanie elementów interfejsu użytkownika (54)
 • Ukrywanie kolumn lub wierszy (56)
 • Ukrywanie zawartości komórek (58)
 • Tworzenie obrazów zakresów (58)
 • Przeprowadzanie niedokładnych wyszukiwań (60)
 • Zmiana formatowania (62)
 • Modyfikowanie schematu kolorów programu Excel (65)
 • Ograniczanie użytecznej powierzchni arkusza kalkulacyjnego (66)
 • Używanie rozwiązań alternatywnych dla komentarzy do komórek (69)
 • System pomocy programu Excel (70)
 • Skuteczne ukrywanie arkusza kalkulacyjnego (72)
 • Praca z widokiem Backstage (74)

Rozdział 2. Wprowadzanie danych (75)

 • Wprowadzenie do typów danych (77)
 • Przemieszczanie wskaźnika aktywnej komórki po wprowadzeniu danych (81)
 • Zaznaczanie zakresu komórek wejściowych przed wprowadzaniem danych (82)
 • Korzystanie z opcji Autouzupełnianie do automatyzacji wprowadzania danych (83)
 • Usuwanie duplikatów wierszy (84)
 • Zapewnianie wyświetlania nagłówków (86)
 • Automatyczne wypełnianie zakresu komórek arkusza z wykorzystaniem serii (87)
 • Praca z ułamkami (90)
 • Zmiana wymiarów paska formuły (92)
 • Odczytywanie danych za pomocą narzędzia Czytaj komórki (93)
 • Kontrolowanie automatycznych hiperłączy (95)
 • Wprowadzanie numerów kart kredytowych (97)
 • Używanie formularza wprowadzania danych oferowanego przez program Excel (97)
 • Dostosowywanie i udostępnianie wpisów Autokorekty (100)
 • Ograniczanie możliwości przemieszczania kursora jedynie do komórek wprowadzania danych (101)
 • Kontrolowanie Schowka pakietu Office (102)
 • Tworzenie listy rozwijanej w komórce arkusza (104)

Rozdział 3. Formatowanie (107)

 • Zastosowanie minipaska narzędzi (109)
 • Zastosowanie wcięcia dla zawartości komórki (110)
 • Szybkie formatowanie liczb (111)
 • Tworzenie niestandardowych formatów liczbowych (112)
 • Używanie niestandardowych formatowań liczb do skalowania wartości (115)
 • Używanie niestandardowych formatowań wartości daty i czasu (118)
 • Kilka przydatnych niestandardowych formatowań liczbowych (119)
 • Aktualizowanie starych czcionek (121)
 • Wizualizacja formatowania warunkowego (123)
 • Wyświetlanie tekstów i wartości liczbowych w jednej komórce (124)
 • Scalanie komórek (126)
 • Formatowanie poszczególnych znaków w komórce arkusza (127)
 • Wyświetlanie wartości czasu większych niż 24 godziny (129)
 • Przywracanie liczbom wartości numerycznych (130)
 • Użycie ramki dla zakresu (131)
 • Posługiwanie się liniami siatki, obramowaniami oraz podkreśleniami (131)
 • Wstawianie znaku wodnego (133)
 • Używanie obrazu graficznego w charakterze tła arkusza kalkulacyjnego (135)
 • Zawijanie tekstu w komórce (136)
 • Przeglądanie wszystkich dostępnych znaków czcionki (137)
 • Wprowadzanie znaków specjalnych (139)
 • Używanie stylów nazwanych (141)

Rozdział 4. Podstawowe formuły i funkcje (145)

 • Zastosowanie funkcji autouzupełniania formuł (147)
 • Kiedy używać odwołań bezwzględnych (148)
 • Kiedy używać odwołań mieszanych (149)
 • Zmiana typu odwołań do komórek (150)
 • Konwersja pionowego zakresu na tabelę (151)
 • Sztuczki z poleceniem Autosumowanie (152)
 • Używanie statystycznych możliwości paska stanu (154)
 • Konwertowanie formuł na wartości (156)
 • Przetwarzanie danych bez korzystania z formuł (156)
 • Przetwarzanie danych za pomocą tymczasowych formuł (157)
 • Usuwanie wartości przy zachowaniu formuł (159)
 • Sumowanie w obrębie wielu arkuszy (160)
 • Używanie argumentów funkcji (161)
 • Opisywanie formuł bez konieczności używania komentarzy (162)
 • Tworzenie dokładnej kopii zakresu komórek przechowujących formuły (163)
 • Kontrolowanie komórek z formułami z dowolnego miejsca arkusza kalkulacyjnego (164)
 • Wyświetlanie i drukowanie formuł (165)
 • Unikanie wyświetlania błędów w formułach (167)
 • Używanie narzędzia Szukaj wyniku (169)
 • Sekret związany z nazwami (170)
 • Używanie nazwanych stałych (172)
 • Używanie funkcji w nazwach (173)
 • Tworzenie listy nazw (174)
 • Używanie dynamicznych nazw (175)
 • Tworzenie nazw na poziomie arkusza (177)
 • Obsługa dat sprzed roku 1900 (179)
 • Przetwarzanie ujemnych wartości czasu (180)

Rozdział 5. Przykłady przydatnych formuł (183)

 • Wyznaczanie dat dni świątecznych (185)
 • Obliczanie średniej ważonej (187)
 • Obliczanie wieku osób (188)
 • Szeregowanie wartości (189)
 • Konwersja cali na stopy i cale (191)
 • Zastosowanie funkcji DATA.RÓŻNICA (192)
 • Zliczanie znaków w komórce (193)
 • Numerowanie tygodni (194)
 • Użycie tabeli przestawnej zamiast formuł (195)
 • Wyrażanie liczb w postaci liczebników porządkowych w języku angielskim (198)
 • Wyodrębnianie słów z tekstów (200)
 • Rozdzielanie nazwisk (201)
 • Usuwanie tytułów z nazwisk (202)
 • Generowanie serii dat (203)
 • Określanie specyficznych dat (204)
 • Wyświetlanie kalendarza w zakresie komórek arkusza (207)
 • Różne metody zaokrąglania liczb (208)
 • Zaokrąglanie wartości czasu (211)
 • Korzystanie z nowej funkcji AGREGUJ (212)
 • Pobieranie zawartości ostatniej niepustej komórki w kolumnie lub wierszu (214)
 • Używanie funkcji LICZ.JEŻELI (216)
 • Zliczanie komórek spełniających wiele kryteriów jednocześnie (217)
 • Obliczanie liczby unikatowych wpisów w zakresie (220)
 • Obliczanie sum warunkowych wykorzystujących pojedynczy warunek (221)
 • Obliczanie sum warunkowych wykorzystujących wiele warunków (223)
 • Wyszukiwanie wartości dokładnej (225)
 • Przeprowadzanie wyszukiwań dwuwymiarowych (226)
 • Przeprowadzanie wyszukiwania w dwóch kolumnach (228)
 • Przeprowadzanie wyszukiwania przy użyciu tablicy (230)
 • Używanie funkcji ADR.POŚR (231)
 • Tworzenie megaformuł (233)

Rozdział 6. Konwersje i obliczenia matematyczne (237)

 • Przeliczanie wartości między różnymi systemami jednostek (239)
 • Konwersja temperatur (240)
 • Rozwiązywanie liniowych układów równań (240)
 • Rozwiązywanie równań rekursywnych (242)
 • Generowanie liczb losowych (244)
 • Obliczanie pierwiastków (246)
 • Obliczanie reszty z dzielenia (246)

Rozdział 7. Wykresy i elementy grafiki (247)

 • Tworzenie wykresu tekstowego bezpośrednio w zakresie komórek (249)
 • Zaznaczanie elementów wykresu (251)
 • Tworzenie samopowiększającego się wykresu (254)
 • Tworzenie kombinacji wykresów (255)
 • Tworzenie wykresów Gantta (257)
 • Tworzenie wykresu wskaźnika (258)
 • Zastosowanie obrazów na wykresach (260)
 • Wykreślanie funkcji matematycznych (261)
 • Użycie na wykresie linii maksimum-minimum (264)
 • Łączenie tekstu wykresu z komórkami (265)
 • Tworzenie szablonu wykresów (265)
 • Zapisywanie wykresu w postaci pliku graficznego (266)
 • Zapisywanie zakresu w postaci pliku graficznego (268)
 • Ustalanie identycznych rozmiarów wykresów (269)
 • Resetowanie całego formatowania wykresu (270)
 • "Zamrażanie" wykresu (272)
 • Tworzenie efektów obrazu za pomocą wykresu (274)
 • Tworzenie wykresu przebiegu w czasie (275)
 • Zaznaczanie obiektów w obrębie arkusza (277)
 • Tworzenie kartki z życzeniami (278)
 • Rozszerzanie formatowania tekstu w kształtach (280)
 • Zastosowanie obrazów w roli znaczników wykresu liniowego (281)
 • Zmiana kształtu pola komentarza do komórki (283)
 • Wstawianie grafiki w pole komentarza do komórki (284)
 • Rozszerzanie obrazów (285)

Rozdział 8. Analiza danych i listy (287)

 • Używanie tabeli (289)
 • Praca z tabelami (291)
 • Użycie formuł w przypadku tabeli (293)
 • Numerowanie wierszy tabeli (297)
 • Używanie widoków niestandardowych wraz z możliwościami filtrowania (299)
 • Umieszczanie wyników działania zaawansowanego filtra w różnych arkuszach kalkulacyjnych (301)
 • Porównywanie dwóch zakresów za pomocą formatowania warunkowego (302)
 • Układanie rekordów listy w przypadkowej kolejności (304)
 • Wypełnianie pustych miejsc w raporcie (305)
 • Tworzenie listy z tabeli podsumowującej (307)
 • Odnajdowanie powtórzeń przy użyciu formatowania warunkowego (310)
 • Szybkie tworzenie tabeli liczby wystąpień (311)
 • Kontrolowanie odwołań do komórek w tabeli przestawnej (313)
 • Grupowanie elementów w tabeli przestawnej według dat (314)
 • Odłączanie tabeli przestawnej od jej źródła (316)
 • Korzystanie z fragmentatorów tabeli przestawnej (318)

Rozdział 9. Praca z plikami (321)

 • Nowe formaty plików Excela (323)
 • Importowanie pliku tekstowego do zakresu komórek arkusza (324)
 • Pobieranie danych ze strony WWW (326)
 • Wyświetlanie pełnej ścieżki dostępu do skoroszytu (329)
 • Korzystanie z właściwości dokumentu (331)
 • Inspekcja skoroszytu (332)
 • Odszukiwanie brakującego przycisku "Nie wszystko" podczas zamykania plików (333)
 • Pobieranie listy nazw plików (334)
 • Używanie plików obszaru roboczego (336)

Rozdział 10. Drukowanie (337)

 • Wybieranie elementów do wydrukowania (339)
 • Umieszczanie powtarzających się wierszy lub kolumn na wydruku (341)
 • Drukowanie nieciągłych zakresów komórek na jednej stronie (341)
 • Uniemożliwianie drukowania obiektów (343)
 • Sztuczki związane z numerowaniem stron (345)
 • Dodawanie i usuwanie znaków podziału stron (346)
 • Zapisywanie danych w pliku PDF (347)
 • Drukowanie arkusza na jednej stronie (348)
 • Drukowanie zawartości komórki w obrębie nagłówka lub stopki (350)
 • Kopiowanie ustawień strony pomiędzy arkuszami (352)
 • Drukowanie komentarzy komórek (352)
 • Drukowanie ogromnego baneru (353)

Rozdział 11. Znajdowanie, naprawianie i unikanie błędów (355)

 • Korzystanie z możliwości sprawdzania błędów w Excelu (357)
 • Znajdowanie komórek formuł (359)
 • Metody radzenia sobie z problemami związanymi z liczbami zmiennoprzecinkowymi (361)
 • Usuwanie nadmiarowych spacji (363)
 • Graficzne przeglądanie nazw (364)
 • Odszukiwanie "ślepych" łączy (365)
 • Różnica między wartościami wyświetlanymi a rzeczywistymi (366)
 • Śledzenie powiązań występujących pomiędzy komórkami (367)

Rozdział 12. Podstawy języka VBA i korzystanie z makr (371)

 • Podstawowe informacje o makrach i języku VBA (373)
 • Rejestrowanie makra (374)
 • Uruchamianie makr (376)
 • Różnice między funkcjami a procedurami (379)
 • Tworzenie prostych funkcji arkusza kalkulacyjnego (380)
 • Opisywanie argumentów funkcji (382)
 • Sprawianie, by Excel przemówił (384)
 • Ograniczenia funkcji niestandardowych (384)
 • Wywoływanie poleceń Wstążki za pomocą makra (385)
 • Zagadnienia bezpieczeństwa związane z makrami (387)
 • Korzystanie ze skoroszytu makr osobistych (388)

Skorowidz (391)Cena: 27.60 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: excel

Tablice informatyczne. VBA dla Excela (12.90zł)
Programowanie w Excelu 2007 PL. Niebieski podręcznik (19.60zł)
Excel 2003. Programowanie. Zapiski programisty (29.90zł)
Excel 2003 PL. Funkcje. Leksykon kieszonkowy (19.90zł)
Excel 2016 PL. Ćwiczenia zaawansowane (39.90zł)
Zrozumieć Excela. Funkcje i wyrażenia (99.00zł)
Excel - tabele przestawne. Kurs video. Raporty i analiza danych (39.90zł)
Excel 2013 PL. Formuły (39.60zł)
ABC komputera. Wydanie XI (39.90zł)
Szybkie scalanie, rozdzielanie i obramowywanie komórek (14.15zł)
ABC Excel 2010 PL (29.00zł)
Excel w praktyce, wydanie lipiec 2015 r (52.60zł)
Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA (69.00zł)
Excel 2007 PL. 100 najlepszych sztuczek i trików (15.96zł)
ABC MS Office 2016 PL (49.00zł)
Excel 2003 PL. Kurs (34.90zł)
Excel w praktyce, wydanie maj 2015 r (52.60zł)
Head First Excel. A learner's guide to spreadsheets (92.65zł)
Excel 2013 PL. Ćwiczenia zaawansowane (11.96zł)
ABC Excel 2013 PL (34.90zł)

Pozostałe z serii: Inne

Kariera programisty. Jak budować doświadczenie, przejść rekrutację i zdobyć pracę marzeń (99.00zł)
Inżynieria wymagań w praktyce (49.45zł)
Bezpieczeństwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadzić biznes w internecie (44.90zł)
Flash, Fireworks i FreeHand f/x (55.00zł)
SQL. Rusz głową! (79.20zł)
AWS Certified Developer - Associate Guide (169.00zł)
MySQL. Mechanizmy wewnętrzne bazy danych (37.00zł)
Lean. Droga do minimalizmu (27.92zł)
Popraw Twoje zdjęcia z użyciem bezpłatnego programu (14.43zł)
Docker. Kurs video. Poziom drugi. Sieci, wolumeny i ustawienia daemona (19.60zł)
Zrozumieć Excela. Obliczenia i wykresy (99.00zł)
Go Standard Library Cookbook (149.00zł)
Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami Workflow (57.82zł)
Rysujemy na PC-cie, czyli CorelDRAW w przykładach (9.80zł)
Grecja. Ateny i Peloponez. Błękit morza, biel marmuru. Wydanie 1 (19.92zł)
R Programming Fundamentals (109.00zł)
Outlook 2007 PL. Zarządzanie czasem i informacjami (27.00zł)
Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w edukacji wczesnoszkolnej. Poziom 3 (Wydanie II) (9.90zł)
Windows 2000 Server (egzamin 70-215) (55.00zł)
ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio (47.20zł)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | domki letniskowe sobieszewo | psychoterapia Piła | przedszkole Piła | Najlepsze ceny na grzejniki płytowe Kermi grzejniki kermi wrocław Kermi K22 V22 stalowe płytowe zamiast żeliwnych