e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: excel
Seria: Inne
Promocja: -44%


Excel 2016 PL. Æwiczenia zaawansowane

Krzysztof Mas³owski
promocja -44%
cena: 36.339285714286 z 20.35 z
Data wydania: 2016-01-31
stron: 248, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl

Moc Excela w Twoich rêkach!

 • Ukryte pu³apki Excela 2016 PL
 • Przydatne narzêdzia, czyli o czym zwykle nie pisze siê w podrêcznikach
 • Formu³y i funkcje — tajna broñ Excela
Oto Twój niezast±piony pomocnik do biurowej czarnej roboty — Excel! Pewnie ju¿ dobrze go znasz. Je¶li jednak wci±¿ zdarzaj± Ci siê irytuj±ce wpadki, gdy na 5 minut przed wys³aniem szefowi raportu program w³a¶nie wy¶wietli³ jakie¶ bzdury w kolumnie G, po³±czonej z trzydziestoma innymi kolumnami, czas siê dokszta³ciæ. Je¶li na co dzieñ pracujesz z Excelem, a on nie zawsze rozumie, czego próbujesz dokonaæ, siêgnij po ten przewodnik!

W tej ksi±¿ce znajdziesz mnóstwo praktycznych æwiczeñ dla tych, którzy mniej wiêcej wiedz±, jak pos³ugiwaæ siê Excelem, ale czasem wpadaj± w jego pu³apki lub nie wykorzystuj± zaawansowanych funkcji programu. Dowiesz siê, jak formatowanie zmienia wyniki Twoich obliczeñ, jak wygl±da sprawdzanie poprawno¶ci danych i jak w³a¶ciwie stosowaæ tabele. Poznasz niuanse zwi±zane z wzglêdnym lub bezwzglêdnym adresowaniem komórek, nauczysz siê nadawaæ nazwy zakresom i tworzyæ przeró¿ne typy wykresów. Sprawdzisz tak¿e, jak w Excelu wygl±da analiza danych i do czego s³u¿± scenariusze. Zostañ specem od Excela 2016 PL!
 • Zarz±dzanie danymi w arkuszu
 • Style, motywy, szablony
 • Formatowanie warunkowe i niestandardowe
 • Ochrona pliku, skoroszytu, informacji osobistych, arkusza
 • Tabele
 • Przeliczanie rêczne i automatyczne
 • Formu³y trójwymiarowe i adresowanie po¶rednie
 • Nazwy zakresów z adresowaniem bezwzglêdnym i wzglêdnym
 • Wykres liniowy a wykres XY
 • Wykres radarowy, b±belkowy, powierzchniowy
 • Linia trendu i interpolacja wykresu
 • Analiza danych i scenariusze

Excel 2016 PL — nie daj siê zaskoczyæ!Cena: 20.35 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: excel

Excel. Wykresy, analiza danych, tabele przestawne. Niebieski podrêcznik (32.45z)
Sposoby na Excel (29.90z)
VBA dla Excela 2021 i 365 PL. 234 praktyczne przyk³ady (37.95z)
Excel 2016 PL. Æwiczenia praktyczne (27.00z)
Excel. Tabele przestawne w prostych krokach (25.54z)
Microsoft Excel 2013. Analiza i modelowanie danych biznesowych (88.83z)
ABC komputera. Wydanie XI (25.93z)
Zautomatyzowany formularz zamówieñ w Excelu (10.02z)
ABC Excel 2019 PL (26.95z)
Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc (8.20z)
Funkcje Excela - operacje na tek¶cie i wyszukiwanie danych (9.79z)
Excel 2007 PL. Formu³y (119.00z)
Excel 2013. Kurs video. Poziom drugi. Przetwarzanie i analiza danych (29.00z)
Microsoft Office Excel 2007: Egzamin 77-602 z p³yt± CD (47.20z)
Zrozumieæ Excela. VBA - makra i funkcje (29.90z)
Excel - tabele przestawne. Kurs video. Raporty i analiza danych (19.00z)
Excel. Funkcje w przyk³adach. Wydanie II (69.00z)
Microsoft Excel 2013 Budowanie modeli danych przy u¿yciu PowerPivot (71.60z)
Excel 2016 i programowanie VBA. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki tworzenia makr (39.00z)
Wykresy i grafika w Excelu krok po kroku (41.83z)

Pozostae z serii: Inne

3ds max 9. Animacja 3D od podstaw (59.00z)
Domowe studio audio i wideo (17.16z)
Game Physics Cookbook (189.00z)
Detektyw Rutkowski. Prawdziwa historia (39.90z)
Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych (69.00z)
Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki w gimnazjum. Klasa 2 (13.42z)
OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko (14.90z)
Adobe Photoshop CS2. Wystarczy jedno klikniêcie! (39.90z)
Krótka historia ekonomii (20.42z)
Chcê zostaæ informatykiem (29.90z)
Learning DCOM (109.65z)
Dynamic Reteaming. The Art and Wisdom of Changing Teams. 2nd Edition (169.15z)
Elektronika. Od praktyki do teorii. Wydanie III (51.35z)
Kotlin w praktyce. Kurs video. Tworzenie aplikacji webowych za pomoc± Spring Boota (29.00z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji. Wydanie II (61.38z)
Hands-On High Performance Programming with Qt 5 (139.00z)
Facebook. Daj siê poznaæ. eBook. Pdf (19.90z)
SAP w 24 godziny. Wydanie V (43.45z)
Microsoft Power BI Quick Start Guide (179.00z)
Ajax w akcji (89.00z)

radiowy oraz szybki bezprzewodowy internet krzeszów telefon voip | wolne miejsca na noclegi w Jantarze wolne pokoje Jantar last minut Mierzeja Wiślana nad morzem | zapraszamy na bezpłatną wycenę serwis laptopów ursus tylko u nas darmowa wycena | warsztaty tantry Poznań | certyfikowany test prędkości internetu w Polsce speed test internetu rekomendowany test rzeczywistej szybkości