e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Elektronika
Seria: Inne
Promocja: -44%


Elektronika bez oporu. Praktyczne uk³ady elektroniczne

Witold Wrotek
promocja -44%
cena: 49.017857142857 z 27.45 z
Data wydania: 2022-05-01
stron: 232, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Zabaw siê w elektronika!

 • Poznaj kolejne etapy powstawania uk³adów
 • Zaprojektuj uk³ady analogowe i cyfrowe
 • Zbuduj przydatne urz±dzenia elektroniczne
Czy kto¶, kto pisze o bramkach (logicznych), opowiada o sporcie? Czy miejsce multiwibratora jest na pó³ce w sklepie z gad¿etami erotycznymi? Czy s³owo "negator" oznacza osobê bêd±c± zawsze na "nie"? Odpowiedzi na te (tendencyjne!) pytania znajdziesz w najnowszej, ksi±¿ce z serii Elektronika bez oporu.
W okraszonych du¿± doz± humoru jedenastu rozdzia³ach autor szczegó³owo opisuje etapy powstawania przyk³adowych uk³adów elektronicznych - od projektowania, poprzez monta¿, po testowanie i okre¶lanie charakterystycznych warto¶ci napiêæ. Ten przystêpnie napisany podrêcznik dla elektroników amatorów podzielono na dwie czê¶ci: pierwsza jest po¶wiêcona uk³adom cyfrowym, a druga analogowym.
 • Podstawy funkcjonowania bramek logicznych
 • Rejestrator zdarzenia w alarmie chroni±cym pomieszczenie
 • Zastosowanie zatrzasków i przerzutników
 • Sterowanie ¶wiat³ami i sygna³em d¼wiêkowym w samochodzie
 • Przydatno¶æ wzmacniaczy operacyjnych
 • Podstawy budowy miksera elektroakustycznego
 • Praktyczne zastosowanie uk³adów ró¿niczkuj±cych i ca³kuj±cych
 • Wykrywacz metali z... multimetru

Poznaj praktyczny wymiar elektroniki!Cena: 27.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Elektronika

Podstawy telekomunikacji optofalowej (68.25z)
Wy¶wietlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych (66.67z)
Smart Home Hacks. Tips & Tools for Automating Your House (101.15z)
Przygoda z elektronik± (34.50z)
Elektronika dla ka¿dego. Przewodnik (32.45z)
Pó³przewodniki. Nowoczesne rozwi±zania w uk³adach scalonych (48.95z)
iPhone Hacks. Pushing the iPhone and iPod touch Beyond Their Limits (118.15z)
Lutowanie bezo³owiowe (72.06z)
Uk³ady wykorzystuj±ce sterowniki PLC (20.86z)
Elektronika dla bystrzaków. Wydanie III (43.45z)
DSP. Cyfrowe przetwarzanie sygna³ów. Praktyczny poradnik (119.05z)
Przetworniki A/C i C/A. Teoria i praktyka (132.38z)
Budowa robotów dla pocz±tkuj±cych. Wydanie III (41.40z)
20 prostych projektów Raspberry Pi (55.20z)
Budowa robotów dla pocz±tkuj±cych (37.95z)
Spraw, by rzeczy przemówi³y. Programowanie urz±dzeñ elektronicznych z wykorzystaniem Arduino (43.45z)
Elektronika bez oporu. Praktyczne uk³ady elektroniczne (32.44z)
Wyprawy w ¶wiat elektroniki. Wy¿szy stopieñ wtajemniczenia (33.94z)
Laboratorium sygna³ów, modulacji i systemów (25.50z)
Best iPad Apps. The Guide for Discriminating Downloaders (72.24z)

Pozostae z serii: Inne

Google Analytics. Integracja i analiza danych (44.90z)
HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie IV (99.00z)
Projektowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe. Wydanie II (44.90z)
Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie (19.95z)
Adobe Acrobat 6.0 Standard. Oficjalny podrêcznik (44.90z)
Windows 7 Resource Kit PL Tom 1 i 2. Pakiet (188.06z)
Ajax on Rails (44.00z)
ASP.NET 2.0. Tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem C# i Visual Basica (79.00z)
Najlepsze praktyki w Kubernetes. Jak budowaæ udane aplikacje (37.17z)
C++. Kanony wiedzy programistycznej (34.90z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem (19.50z)
Machine Learning and Security. Protecting Systems with Data and Algorithms (220.15z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza (26.00z)
Cel przez egoizm. Udane ¿ycie w mi³o¶ci do samego siebie (29.00z)
Як не стати овочем. Інструкці&#x (17.17z)
Excel 2002 PL. Ksiêga eksperta (79.00z)
AutoCAD 2002 i 2002 PL (59.00z)
Wzorce Cloud Native (71.20z)
Java 8. Leksykon kieszonkowy (18.10z)
Podstawy matematyki ubezpieczeñ na ¿ycie (47.20z)

zajdzyj Serwis laptopów pruszków naprawimy wszystko | pensjonat nad morzem Ostrowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem światłowód Stryszawa w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | co to jest fumigacja | NAJLEPSZE - strony internetowe Piła