e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -19%


Podpis cyfrowy i identyfikacja u¿ytkowników w sieci Internet

Andrzej Grzywak, Jerzy Klamka, Pawe³ Buchwald, Piotr Pikiewicz, Maciej Rostañski, Marcin Sobota
promocja -19%
cena: 26.666666666667 z 21.60 z
Data wydania: 2015-12-14
stron: 145, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Publikacja dotyczy problemów zwi±zanych z kryptografi± i uwierzytelnianiem u¿ytkowników sieci Internet. Przedstawiono w niej mechanizmy podpisu elektronicznego z uwzglêdnieniem problemów dystrybucji klucza i przyk³ady rozwi±zañ uwi??erzytelniania oparte o analizê cech biometrycznych.

Cena: 21.60 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Bezpieczeñstwo sieci

Mastering Python for Networking and Security (129.00z)
Warsztat hakera. Testy penetracyjne i inne techniki wykrywania podatno¶ci (64.35z)
Increasing Autodesk Revit Productivity for BIM Projects (139.00z)
Ocena bezpieczeñstwa sieci wyd. 3 (71.82z)
Hands-On Penetration Testing with Python (129.00z)
Spring Security. Kurs video. Metody zabezpieczania aplikacji webowych (29.00z)
Learn Wireshark - Fundamentals of Wireshark (129.00z)
Podrêcznik pentestera. Bezpieczeñstwo systemów informatycznych (59.00z)
Bezpieczeñstwo informacji i us³ug w nowoczesnej instytucji i firmie (73.87z)
SSH, The Secure Shell: The Definitive Guide. The Definitive Guide. 2nd Edition (152.15z)
Kerberos: The Definitive Guide. The Definitive Guide (118.15z)
Bezpieczeñstwo informacyjne. Nowe wyzwania (57.82z)
Techniki twórców z³o¶liwego oprogramowania. Elementarz programisty (32.90z)
Learning CoreDNS. Configuring DNS for Cloud Native Environments (220.15z)
Electron Projects (109.00z)
Strategie Red Team. Ofensywne testowanie zabezpieczeñ w praktyce (54.45z)
MS-700 Managing Microsoft Teams Exam Guide - Second Edition (139.00z)
Cybersecurity Leadership Demystified (159.00z)
Intelligence-Driven Incident Response. Outwitting the Adversary (220.15z)
Firewall nie powstrzyma prawdziwego smoka, czyli jak zadbaæ o cyberbezpieczeñstwo. Przewodnik dla niefachowców. Wydanie III (14.90z)

Pozostae z serii: Inne

Propose, Prepare, Present. How to become a successful, effective, and popular speaker at industry conferences (50.92z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (19.20z)
Hack the Cybersecurity Interview (109.00z)
Unity dla dzieci. Zabawa w programowanie gier. Kurs video. Poziom pierwszy (29.00z)
The Economics of Data, Analytics, and Digital Transformation (109.00z)
Learning Android. Develop Mobile Apps Using Java and Eclipse. 2nd Edition (118.15z)
Analiza i projektowanie obiektowe. Rusz g³ow±! (43.45z)
Splunk 7.x Quick Start Guide (129.00z)
EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Wydanie II (99.00z)
Web Security, Privacy & Commerce. 2nd Edition (169.15z)
Tajniki jêzyka JavaScript. Asynchroniczno¶æ i wydajno¶æ (21.95z)
CorelDRAW X5 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (17.90z)
Vue.js 2 Web Development Projects (179.00z)
SolidWorks 2009 PL. Æwiczenia (29.00z)
Jupyter Cookbook (139.00z)
Anatomia dysków twardych t.1 (22.50z)
Java EE 7 Essentials. Enterprise Developer Handbook (186.15z)
Egzamin 70-462: Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server 2012. Training Kit (112.89z)
HTML & XHTML: The Definitive Guide. The Definitive Guide. 6th Edition (169.15z)
Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows (37.00z)