e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieĂąstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Seria: Inne


C++ Game Development By Example

Siddharth Shekar
Data wydania: 2019-05-03
stron: 406, miĂŞkka oprawa, format:

więcej na stronie helion.pl
Explore modern game programming and rendering techniques to build games using C++ programming language and its popular libraries

Key Features

  • Learn how you can build basic 2D and complex 3D games with C++
  • Understand shadows, texturing, lighting, and rendering in 3D game development using OpenGL
  • Uncover modern graphics programming techniques and GPU compute methods using the Vulkan API

Book Description

Although numerous languages are currently being used to develop games, C++ remains the standard for fabricating expert libraries and tool chains for game development. This book introduces you to the world of game development with C++.
C++ Game Development By Example starts by touching upon the basic concepts of math, programming, and computer graphics and creating a simple side-scrolling action 2D game. You'll build a solid foundation by studying basic game concepts such as creating game loops, rendering 2D game scenes using SFML, 2D sprite creation and animation, and collision detection. The book will help you advance to creating a 3D physics puzzle game using modern OpenGL and the Bullet physics engine. You'll understand the graphics pipeline, which entails creating 3D objects using vertex and index buffers and rendering them to the scene using vertex and fragment shaders. Finally, you'll create a basic project using the Vulkan library that'll help you get to grips with creating swap chains, image views, render passes, and frame buffers for building high-performance graphics in your games.
By the end of this book, you'll be ready with 3 compelling projects created with SFML, the Vulkan API, and OpenGL, and you'll be able take your game and graphics programming skills to the next level.

What you will learn

  • Understand shaders and how to write a basic vertex and fragment shader
  • Build a Visual Studio project and add SFML to it
  • Discover how to create sprite animations and a game character class
  • Add sound effects and background music to your game
  • Grasp how to integrate Vulkan into Visual Studio
  • Create shaders and convert them to the SPIR-V binary format

Who this book is for

If you're a developer keen to learn game development with C++ or get up to date with game development, this book is for you. Some knowledge of C++ programming is assumed.


Cena: 109.00 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: C++ - Programowanie

C++ w 24 godziny. Wydanie VI (79.00zł)
C++ Optymalizacja kodu. Sprawdzone techniki zwiĂŞkszania wydajnoÂści (60.80zł)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorcĂłw projektowych. Wydanie II (48.95zł)
C++. Dla kaÂżdego. Wydanie VII (54.45zł)
C++. Zadania z programowania z przykÂładowymi rozwiÂązaniami (10.95zł)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (32.45zł)
C++20 Biblioteka techniczna. Problemy i rozwiÂązania (88.83zł)
Hands-On Functional Programming in Rust (159.00zł)
Nowoczesny C++. ZbiĂłr praktycznych zadaĂą dla przyszÂłych ekspertĂłw (31.35zł)
The C++ Workshop (129.00zł)
JĂŞzyk C++. SzkoÂła programowania. Wydanie VI (99.00zł)
C++. Kurs video. Poziom pierwszy. SkÂładnia, podstawowe elementy jĂŞzyka, programowanie proceduralne (49.00zł)
C++ Fundamentals (94.99zł)
Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeĂą C++14/17. Tom 4 (26.95zł)
OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy uÂżyciu biblioteki OpenCV (149.00zł)
JĂŞzyk C++. SzkoÂła programowania. Wydanie VI (90.89zł)
Learning OpenCV 3. Computer Vision in C++ with the OpenCV Library (313.65zł)
Opus magnum C++ 11. Programowanie w jĂŞzyku C++. Wydanie II poprawione (komplet) (106.47zł)
Learning C++ Functional Programming (189.00zł)
Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jĂŞzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemĂłw (64.35zł)

Pozostałe z serii: Inne

Getting Started with Angular - Second Edition (139.00zł)
Essential System Administration. Tools and Techniques for Linux and Unix Administration. 3rd Edition (203.15zł)
UmiejĂŞtnoÂści analityczne w pracy z danymi i sztucznÂą inteligencjÂą. Wykorzystywanie najnowszych technologii w rozwijaniu przedsiĂŞbiorstwa (32.45zł)
Projektowanie oprogramowania dla zupeÂłnie poczÂątkujÂących. Owoce programowania. Wydanie V (77.40zł)
Matematyka w Excelu dla szkó³ Âśrednich. Æwiczenia praktyczne (9.90zł)
Practical Ansible 2 (129.00zł)
PHP i MySQL. Dla kaÂżdego. Wydanie II (89.00zł)
Docker Certified Associate (DCA): Exam Guide (129.00zł)
Windows 7 PL. Kurs (19.20zł)
Zautomatyzowany formularz zaÂświadczenia o zarobkach (13.55zł)
Fotografia cyfrowa. Æwiczenia zaawansowane (17.90zł)
Windows Server 2008: The Definitive Guide (186.15zł)
Dependency Injection in .NET Core 2.0 (179.00zł)
BeagleBone Robotic Projects - Second Edition (159.00zł)
Po prostu OpenOffice.ux.pl 3.x (32.90zł)
Microsoft Project 2019 Krok po kroku (55.92zł)
Head First Learn to Code. A Learner's Guide to Coding and Computational Thinking (186.15zł)
Scaling Teams. Strategies for Building Successful Teams and Organizations (126.65zł)
Shading, Lighting, and Rendering with Blender EEVEE (109.00zł)
iOS 13 Programming for Beginners - Fourth Edition (129.00zł)