e-mail sitemap strona g│ˇwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wiŕcej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobie├▒stwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z│

Jak zarabiaŠ kilkadziesi▒t dolarˇw dziennie?

Darmowa cz੠I

wiŕcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z│
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czŕÂci

wiŕcej
Sekrety jŕzyka C#
Cena: 29.95 z│


Seria: Inne


Hands-On RESTful Web Services with Go - Second Edition

Naren Yellavula
Data wydania: 2020-02-28
stron: 393, miêkka oprawa, format:

wiŕcej na stronie helion.pl
Design production-ready, testable, and maintainable RESTful web services for the modern web that scale easily

Key Features

  • Employ a combination of custom and open source solutions for application program interface (API) development
  • Discover asynchronous API and API security patterns and learn how to deploy your web services to the cloud
  • Apply design patterns and techniques to build reactive and scalable web services

Book Description

Building RESTful web services can be tough as there are countless standards and ways to develop API. In modern architectures such as microservices, RESTful APIs are common in communication, making idiomatic and scalable API development crucial. This book covers basic through to advanced API development concepts and supporting tools.
You'll start with an introduction to REST API development before moving on to building the essential blocks for working with Go. You'll explore routers, middleware, and available open source web development solutions in Go to create robust APIs, and understand the application and database layers to build RESTful web services. You'll learn various data formats like protocol buffers and JSON, and understand how to serve them over HTTP and gRPC. After covering advanced topics such as asynchronous API design and GraphQL for building scalable web services, you'll discover how microservices can benefit from REST. You'll also explore packaging artifacts in the form of containers and understand how to set up an ideal deployment ecosystem for web services. Finally, you'll cover the provisioning of infrastructure using infrastructure as code (IaC) and secure your REST API.
By the end of the book, you'll have intermediate knowledge of web service development and be able to apply the skills you've learned in a practical way.

What you will learn

  • Explore the fundamentals of API development and web services
  • Understand the various building blocks of API development in Go
  • Use superior open source solutions for representational state transfer (REST) API development
  • Scale a service using microservices and asynchronous design patterns
  • Deliver containerized artifacts to the Amazon Web Services (AWS) Cloud
  • Get to grips with API security and its implementation

Who this book is for

This book is for all the Go developers who are comfortable with the language and seeking to learn REST API development. Even senior engineers can enjoy this book, as it discusses many cutting-edge concepts, such as building microservices, developing API with GraphQL, using protocol buffers, asynchronous API design, and Infrastructure as a Code. Developers who are already familiar with REST concepts and stepping into the Go world from other platforms, such as Python and Ruby, can also benefit a lot.


Cena: 129.00 z│

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozosta│e z kategorii: Bezpiecze├▒stwo sieci

Spring Security. Kurs video. Metody zabezpieczania aplikacji webowych (29.00z│)
CISSP (ISC)2 Certification Practice Exams and Tests (129.00z│)
Internet Rzeczy (39.20z│)
Adversarial Tradecraft in Cybersecurity (139.00z│)
Chmura Azure. Praktyczne wprowadzenie dla administratora. Implementacja, monitorowanie i zarz┬▒dzanie wa┬┐nymi us┬│ugami i komponentami IaaS/PaaS (43.55z│)
Podr├¬cznik pentestera. Bezpiecze├▒stwo system├│w informatycznych (24.50z│)
Network Security Hacks. 2nd Edition (135.15z│)
Bezpiecze├▒stwo informacji i us┬│ug w nowoczesnej instytucji i firmie (82.98z│)
Getting Started with Web Components (54.99z│)
Cyber Warfare - Truth, Tactics, and Strategies (94.99z│)
Kali Linux. Audyt bezpiecze├▒stwa sieci Wi-Fi dla ka┬┐dego. Wydanie II (26.95z│)
Alicja i Bob. Bezpiecze├▒stwo aplikacji w praktyce (32.45z│)
BackTrack 5. Testy penetracyjne sieci WiFi (49.00z│)
Creative DIY Microcontroller Projects with TinyGo and WebAssembly (109.00z│)
Internet rzeczy (41.07z│)
MS-700 Managing Microsoft Teams Exam Guide - Second Edition (139.00z│)
B┬▒d┬╝ bezpieczny w cyfrowym ┬Âwiecie. Poradnik bezpiecze├▒stwa IT dla ka┬┐dego (21.95z│)
Learn Wireshark - Second Edition (139.00z│)
Increasing Autodesk Revit Productivity for BIM Projects (139.00z│)
Bezpiecze├▒stwo w sieci. Jak skutecznie chroni├Ž si├¬ przed atakami (34.90z│)

Pozosta│e z serii: Inne

AutoCAD 2005 PL. Pierwsze kroki (24.90z│)
Python. Uczenie maszynowe (44.85z│)
Zaw├│d tester. Od decyzji do zdobycia do┬Âwiadczenia. Wydanie II (49.45z│)
Turbo Pascal. Zadania z programowania z przyk┬│adowymi rozwi┬▒zaniami (10.95z│)
Matematyka. Zadania z tre┬Âci┬▒. Klasa 2 (4.80z│)
Blender 3D Printing by Example (159.00z│)
3ds max 6. Skuteczne rozwi┬▒zania (34.90z│)
Learning the Unix Operating System. A Concise Guide for the New User. 5th Edition (118.15z│)
Getting Started with Terraform (139.00z│)
Przedsi├¬biorczo┬Â├Ž. Jak za┬│o┬┐y├Ž i rozwija├Ž w┬│asn┬▒ firm├¬ (35.14z│)
Photoshop w cyfrowej ciemni. Kreatywna obr├│bka obrazu (59.00z│)
Zakazana retoryka. Podr├¬cznik manipulacji (34.90z│)
Plan marketingowy na jednej stronie. Nowi klienci, wi├¬ksze dochody i firma jedna na milion! (49.00z│)
Big Data Glossary. A Guide to the New Generation of Data Tools (63.74z│)
Aplikacje Google. Wykorzystaj potencja┬│ darmowych narz├¬dzi (29.90z│)
Data Visualization with D3 4.x Cookbook - Second Edition (179.00z│)
Microsoft Outlook 2016 Krok po kroku (39.48z│)
Real World Web Services. Integrating EBay, Google, Amazon, FedEx and more (169.15z│)
Architektura aplikacji w Pythonie. TDD, DDD i rozw├│j mikrous┬│ug reaktywnych (42.21z│)
Budowa sieci komputerowych na prze┬│┬▒cznikach i routerach Cisco (37.95z│)