e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -20%


Clojure. Nowy Lisp

Michael Swaine, Michael Bevilacqua-Linn
promocja -20%
cena: 39 z 31.20 z
Data wydania: 2021-08-17
stron: 27, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ebook Clojure. Nowy Lisp autorstwa Michaela Swainea i Michaela Bevilacqua-Linna to wprowadzenie w podstawy jêzyka Clojure, który daje nowe spojrzenie na dotychczasowe problemy programistyczne. Dziêki publikacji Czytelnik dowie siê, dlaczego warto wybraæ jêzyk Clojure. Pozna te¿ takie zagadnienia jak to¿samo¶æ, warto¶æ i stan w Clojure. W publikacji nie mog³o zabrakn±æ te¿ takich tematów jak ¶rodowisko REPL, makra, wektory i s³owa kluczowe w Clojure. Ebook wyja¶nia te¿, jak wygl±da programowanie wspó³bie¿ne w Clojure. Czytelnik przeczyta te¿ wywiad z Richem Hickeyem, twórc± jêzyka Clojure.

Cena: 31.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Learn Bosque Programming (109.00z)
40 Algorithms Every Programmer Should Know (129.00z)
Uczenie maszynowe dla programistów (69.00z)
Asterisk: The Definitive Guide. Open Source Telephony for the Enterprise. 5th Edition (237.15z)
In¿ynieria oprogramowania (143.20z)
Bezpieczeñstwo kontenerów w DevOps. Zabezpieczanie i monitorowanie kontenerów Docker (39.50z)
Uk³ady logiki programowalnej (41.07z)
Gulp. Kurs video. Automatyzacja pracy na froncie (79.00z)
Mono: A Developer's Not (84.92z)
QGis. Tworzenie i analiza map (42.09z)
Amazon Connect: Up and Running (109.00z)
Git. Leksykon kieszonkowy (29.90z)
Learn Amazon SageMaker (139.00z)
Google Cloud. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT (79.00z)
Implementowanie Microsoft Dynamics AX 2012 za pomoc± Sure Step 2012 (37.26z)
Data Science i uczenie maszynowe (71.20z)
Amazon Web Services Bootcamp (139.00z)
Elixir w akcji (82.98z)
Mastering SAS Programming for Data Warehousing (159.00z)
The Reinforcement Learning Workshop (139.00z)

Pozostae z serii: Inne

Python for Data Analysis. Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython. 2nd Edition (186.15z)
Automating Workflows with GitHub Actions (129.00z)
Flex 4 Cookbook. Real-world recipes for developing Rich Internet Applications (160.65z)
Facebook Graph API. Tworzenie rozbudowanych rozwi±zañ we Flashu. eBook ePub (37.00z)
Chmura Azure. Praktyczne wprowadzenie dla administratora. Implementacja, monitorowanie i zarz±dzanie wa¿nymi us³ugami i komponentami IaaS/PaaS (43.55z)
Beginning Perl for Bioinformatics (135.15z)
HTML5. Wszystko, co powinni¶cie wiedzieæ o programowaniu. Przewodnik profesjonalisty (21.95z)
ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0. eBook. Mobi (54.99z)
Profesjonalne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych (30.19z)
Ubuntu Oneiric Ocelot. Przesi±d¼ siê na system open source. eBook. Pdf (29.90z)
C++Builder. Kompendium programisty (79.00z)
Zarz±dzanie kryzysem w social media (39.90z)
Hands-On Blockchain for Python Developers (139.00z)
Nie ka¿ mi my¶leæ! O ¿yciowym podej¶ciu do funkcjonalno¶ci stron internetowych. Wydanie II. eBook. Pdf (23.90z)
Java 8 Lambdas. Pragmatic Functional Programming (143.65z)
Perl. Najlepsze rozwi±zania (59.00z)
Wielkie problemy matematyczne (34.29z)
Mastering Arduino (129.00z)
Najlepsze narzêdzia w systemie Linux. Wykorzystaj ponad 70 receptur i programuj szybko i skutecznie (39.90z)
Oprogramowanie szyte na miarê. Jak rozmawiaæ z klientem, który nie wie, czego chce (39.90z)