e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -20%


Haskell. Plac æwiczeñ dla uczonych

Paul Callaghan
promocja -20%
cena: 39 z 31.20 z
Data wydania: 2021-08-17
stron: 28, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ebook Haskell. Plac æwiczeñ dla uczonych autorstwa Paula Callaghana to wprowadzenie do czysto funkcyjnego jêzyka programowania, jakim jest Haskell. Z publikacji Czytelnik dowie siê o rekurencji, sterowaniu i funkcjach wy¿szego rzêdu w Haskellu. Pozna równie¿ najwa¿niejsz± ideê nowoczesnego programowania funkcyjnego, przeczyta, na czym polega dopasowywanie do wzorców i zobaczy, jak zastosowaæ jêzyk Haskell w praktyce. W publikacji nie mog³o zabrakn±æ równie¿ opisu narzêdzi, dziêki którym mo¿na zbudowaæ struktury danych i kod, aby wykonaæ na nich przekszta³cenia.

Cena: 31.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Specyfikacja na przyk³adach. Poznaj zwinne metody pracy i dostarczaj w³a¶ciwe oprogramowanie (32.45z)
Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki (79.00z)
Platforma Windows Azure (79.00z)
Extending Microsoft Dynamics 365 for Operations Cookbook (209.00z)
Mastering Go (139.00z)
Raspberry Pi. Przewodnik u¿ytkownika (21.45z)
Swift od podstaw. Praktyczny przewodnik (20.35z)
Na tropie b³êdów. Przewodnik hakerski (71.20z)
Mikrofrontendy w akcji (43.45z)
Oprogramowanie ³atwe w utrzymaniu. Pisz kod podatny na przysz³e zmiany (21.95z)
Learning Go (220.15z)
The Elements of Voice First Style (109.65z)
Programowanie w jêzyku R (63.20z)
Learn Helm (129.00z)
Wstêp do programowania sterowników PLC (40.39z)
SAP Intelligent RPA for Developers (149.00z)
Konwolucyjne sieci neuronowe. Kurs video. Tensorflow i Keras w rozpoznawaniu obrazów (79.00z)
Hands-On Reactive Programming with Clojure - Second Edition (109.00z)
My¶lenie obiektowe w programowaniu. Wydanie IV (49.90z)
Enterprise Development with Flex. Best Practices for RIA Developers (177.65z)

Pozostae z serii: Inne

D3.js 4.x Data Visualization - Third Edition (159.00z)
Mastering Oracle SQL. 2nd Edition (135.15z)
3ds Max 2015. Kurs video. Poziom pierwszy. Modelowanie 3D, o¶wietlenie i renderowanie (39.00z)
OpenGL. Ksiêga eksperta. Wydanie VII (65.45z)
Programowanie strukturalne i obiektowe. Tom I (24.31z)
SharePoint Development with the SharePoint Framework (139.00z)
Zen stosowania CSS. ¬ród³o o¶wiecenia dla projektantów stron WWW (69.00z)
Learn iOS 11 Programming with Swift 4 - Second Edition (159.00z)
Zautomatyzuj swoj± firmê z Pythonem. Praktyczne rozwi±zania dla firmowej sieci (41.54z)
C++11. Nowy standard. Æwiczenia. eBook. ePub (17.90z)
Implementing Cisco UCS Solutions - Second Edition (189.00z)
Kryptografia w praktyce (39.90z)
Angular instalacja i dzia³anie (71.82z)
Java i XML. Wydanie III. eBook. ePub (44.90z)
Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (14.00z)
Programming Microsoft Dynamics 365 Business Central - Sixth Edition (159.00z)
Flask. Tworzenie aplikacji internetowych w Pythonie. Wydanie II (29.50z)
Wtyczki do WordPress. Programowanie dla profesjonalistów. eBook. ePub (69.90z)
Wstêp do sztucznej inteligencji (49.45z)
Tworzenie gier komputerowych. Kompendium producenta (26.95z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | koparko ładowarka Piła | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą