e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -25%


Ksi±¿ka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 5 - ACL, routing statyczny oraz zaawansowane technologie sieciowe

Jerzy Kluczewski
promocja -25%
cena: 43 z 32.25 z
Data wydania: 2020-08-28
stron: 390, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 5 – ACL, routing statyczny oraz
zaawansowane technologie sieciowe jest kontynuacj± poprzednich tomów.
Tom 5 zawiera przyk³ady, æwiczenia, zadania problemowe obejmuj±ce zagadnienia takie jak:
routing statyczny, listy kontroli dostêpu (ACL), praca z urz±dzeniami typu Chmura,
technologia VoIP, protoko³y STP, RSTP, VTP, Frame Relay, HDLC, PPP, technologie
RADIUS i NETFLOW.


Cena: 32.25 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

CompTIA A+ Certification Guide (220-901 and 220-902) (179.00z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 (31.20z)
Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych (45.36z)
Ethernet. Biblia administratora (43.45z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (62.37z)
GNS3. Kurs video. Administruj wirtualn± sieci± komputerow± (318.50z)
Sieci komputerowe Cisco. Zostañ administratorem. Materia³ CCNA 200-120 (99.00z)
MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCNA (49.00z)
Budowa sieci komputerowych na prze³±cznikach i routerach Cisco (37.95z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (38.64z)
Biblia Windows Server 2012. Podrêcznik Administratora (37.91z)
High Performance Browser Networking. What every web developer should know about networking and web performance (169.15z)
Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP (71.43z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (49.00z)
Ethernet. Biblia administratora (79.00z)
Mikrotik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCRE (79.00z)
Rozwi±zania zadañ z sieci komputerowych (33.00z)
Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V (89.00z)
Packet Guide to Core Network Protocols (63.74z)
Juniper Networks Warrior. A Guide to the Rise of Juniper Networks Implementations (220.15z)

Pozostae z serii: Inne

Mastering Palo Alto Networks (139.00z)
Laravel w dzia³aniu. Budowa nowoczesnych aplikacji w PHP. Wydanie II (54.45z)
802.11. Sieci bezprzewodowe. Przewodnik encyklopedyczny (49.00z)
Simplifying Service Management with Consul (139.00z)
Algorytmika praktyczna. Nie tylko dla mistrzów (41.07z)
Podstawy jêzyka T-SQL Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database (88.83z)
The Social Media Marketing Book (67.92z)
Podstawy jêzyka T-SQL Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database (71.60z)
Egzamin MCTS 70-642. Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2. Training Kit z p³yt± CD (143.20z)
Gantry. Tworzenie szablonów dla Joomla! (11.90z)
Mistrzowskie prezentacje – slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. eBook. Mobi (27.90z)
AutoCAD 2005 PL. Pierwsze kroki (24.90z)
Antivirus Bypass Techniques (109.00z)
Java Servlet & JSP Cookbook (169.15z)
Game Programming using Qt 5 Beginner's Guide - Second Edition (159.00z)
Marketing mobilny. eBook. Pdf (29.90z)
Wspó³czesne uk³ady cyfrowe (56.19z)
Java. Receptury (95.00z)
Podrêcznik genialnych pomys³ów. Od inspiracji po realizacjê. Smashing Magazine (37.95z)
Windows 7 PL. Optymalizacja (34.90z)

bezprzewodowy światłowodowy internet grzechynia telefon serwery | transport ziemi Piła | torby papierowe z nadrukiem Piła | http://wycinkadrzew.bydgoszcz.pl/pozwolenia.html