e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -19%


Podstawy programowania mikrokontrolera 8051

Pawe³ Ga³ka, Piotr Ga³ka
promocja -19%
cena: 58.271604938272 z 47.20 z
Data wydania: 2020-04-16
stron: 300, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka wprowadza czytelnika w tajniki budowy i programowania mikrokontrolera 8051. Zakres omawianego materia³u obejmuje wykorzystanie elementów zawartych w mikrokontrolerze oraz sterowanie ró¿norodnych elementów zewnêtrznych. Ka¿dy temat poparty jest przyk³adami programów, które mog± byæ uruchamiane w Dydaktycznym Systemie Mikroprocesorowym DSM-51.DSM-51 jest uniwersalnym sterownikiem mikroprocesorowym przeznaczonym do celów dydaktycznych. System mo¿e pracowaæ samodzielnie lub pod kontrol± komputera.Ksi±¿ka nie zawiera nagrañ z p³yty CD.

Cena: 47.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Modern DevOps Practices (139.00z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (42.09z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (56.07z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (30.20z)
Algorytmy bez tajemnic (44.90z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (129.00z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (47.04z)
Programowanie strukturalne (39.20z)
Piêkny kod. Tajemnice mistrzów programowania (89.00z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie IV (21.95z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (40.20z)
DevOps Paradox (109.00z)
Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych (32.45z)
Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II (37.95z)
RESTful Web Clients. Enabling Reuse Through Hypermedia (186.15z)
Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych us³ug (21.95z)
Algorytmy (26.95z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (54.45z)
Learning FPGAs. Digital Design for Beginners with Mojo and Lucid HDL (186.15z)
In¿ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jako¶æ tworzonym aplikacjom (25.85z)

Pozostae z serii: Inne

97 Things Every UX Practitioner Should Know (169.15z)
PHP5. Wprowadzenie (44.90z)
Beginning Application Development with TensorFlow and Keras (64.99z)
Hands-On Game Development without Coding (129.00z)
Photoshop CS4 PL. Retusz i restauracja fotografii. Biblia (99.00z)
Efektywne zarz±dzanie projektami. Wydanie VII (81.95z)
100 sposobów na Perl (21.45z)
Debugging Teams. Przez wspó³pracê do lepszej produktywno¶ci (21.95z)
Machine Learning Engineering with Python (129.00z)
Programowanie dla pocz±tkuj±cych w 24 godziny. Wydanie III (32.45z)
Funkcjonalno¶æ informatycznych systemów zarz±dzania. Tom II (39.39z)
Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik (19.90z)
Algorytmy. Almanach. eBook. ePub (39.00z)
SQL. Sztuka programowania (59.00z)
Learning Perl. 5th Edition (135.15z)
Dotknij, przesuñ, potrz±¶nij. Od pomys³u do gry na iPhone'a i iPada. eBook. Pdf (31.99z)
Raspberry Pi Cookbook. Software and Hardware Problems and Solutions. 3rd Edition (186.15z)
Windows 8. Tworzenie aplikacji z u¿yciem C# i XAML (49.00z)
Laboratorium w szufladzie Modelarstwo i robotyka (39.20z)
Getting Started with CockroachDB (139.00z)

Jeśli chcesz kupić najlepszy sprzęt, laptop lub komputery sucha beskidzka najtaniej kupisz w Stryszawie. SumerNet Gwarantuje jakość, profesjonalną obsługę i serwis na miejscu. | ciechocinek hotel spa | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Gdańsk last minute apartament nad morzem | tantra Poznań