e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 zł

Jak zarabiać kilkadziesi±t dolarów dziennie?

Darmowa czę¶ć I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czę¶ci

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Seria: Inne


Python for Offensive PenTest

Hussam Khrais
Data wydania: 2018-04-26
stron: 169, miĂŞkka oprawa, format:

więcej na stronie helion.pl
Your one-stop guide to using Python, creating your own hacking tools, and making the most out of resources available for this programming language

Key Features

 • Comprehensive information on building a web application penetration testing framework using Python
 • Master web application penetration testing using the multi-paradigm programming language Python
 • Detect vulnerabilities in a system or application by writing your own Python scripts

Book Description

Python is an easy-to-learn and cross-platform programming language that has unlimited third-party libraries. Plenty of open source hacking tools are written in Python, which can be easily integrated within your script.
This book is packed with step-by-step instructions and working examples to make you a skilled penetration tester. It is divided into clear bite-sized chunks, so you can learn at your own pace and focus on the areas of most interest to you. This book will teach you how to code a reverse shell and build an anonymous shell. You will also learn how to hack passwords and perform a privilege escalation on Windows with practical examples. You will set up your own virtual hacking environment in VirtualBox, which will help you run multiple operating systems for your testing environment.
By the end of this book, you will have learned how to code your own scripts and mastered ethical hacking from scratch.

What you will learn

 • Code your own reverse shell (TCP and HTTP)
 • Create your own anonymous shell by interacting with Twitter, Google Forms, and SourceForge
 • Replicate Metasploit features and build an advanced shell
 • Hack passwords using multiple techniques (API hooking, keyloggers, and clipboard hijacking)
 • Exfiltrate data from your target
 • Add encryption (AES, RSA, and XOR) to your shell to learn how cryptography is being abused by malware
 • Discover privilege escalation on Windows with practical examples
 • Countermeasures against most attacks

Who this book is for

This book is for ethical hackers; penetration testers; students preparing for OSCP, OSCE, GPEN, GXPN, and CEH; information security professionals; cybersecurity consultants; system and network security administrators; and programmers who are keen on learning all about penetration testing.


Cena: 109.00 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: Bezpieczeñstwo sieci

The Cybersecurity Manager's Guide (143.65zł)
Metasploit for Beginners (139.00zł)
Podstawy ochrony komputerĂłw (21.45zł)
BackTrack 5. Testy penetracyjne sieci WiFi (26.95zł)
Hakowanie internetu rzeczy w praktyce. Przewodnik po skutecznych metodach atakowania IoT (48.95zł)
Strategie Red Team. Ofensywne testowanie zabezpieczeñ w praktyce (54.45zł)
Metasploit Bootcamp (179.00zł)
Privacy and Big Data. The Players, Regulators, and Stakeholders (72.24zł)
Wojny w cyberprzestrzeni. Koncepcje, strategie i taktyki, dziĂŞki ktĂłrym przetrwasz i ocalisz swoj± organizacjĂŞ (37.76zł)
125 sposobĂłw na bezpieczeñstwo sieci. Wydanie II (32.45zł)
Cyberbezpieczeñstwo w bashu. Jak za pomoc± wiersza poleceñ prowadziæ dziaÂłania zaczepne i obronne (44.16zł)
Spring Security. Kurs video. Metody zabezpieczania aplikacji webowych (29.00zł)
Bezpieczeñstwo systemu Linux w praktyce. Receptury. Wydanie II (42.35zł)
Sztuka prowadzenia cyberkonfliktu. Atak i obrona w czasie rzeczywistym (51.35zł)
Kali Linux Web Penetration Testing Cookbook (179.00zł)
Jak dziaÂła oprogramowanie? Tajemnice komputerowych mechanizmĂłw szyfrowania, obrazowania, wyszukiwania i innych powszechnie uÂżywanych technologii (26.95zł)
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej (63.20zł)
Chmura Azure. Praktyczne wprowadzenie dla administratora. Implementacja, monitorowanie i zarz±dzanie waÂżnymi usÂługami i komponentami IaaS/PaaS (36.85zł)
Security CCNA 210-260. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (48.95zł)
Security CCNA 210-260. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (89.00zł)

Pozostałe z serii: Inne

Kalejdoskop fotografii. MiĂŞdzy technik± a sztuk±. eBook. ePub (62.90zł)
Matematyka dla menedÂżerĂłw. Wydanie II (44.16zł)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (26.95zł)
Hands-On Image Processing with Python (159.00zł)
Python for Geeks (129.00zł)
RTF Pocket Guide (33.92zł)
Matematyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla szkoÂły podstawowej. Klasa 4. Czê¶æ 2 (12.90zł)
Dieta Best Life (34.90zł)
Database Internals. A Deep Dive into How Distributed Data Systems Work (220.15zł)
PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych (57.00zł)
Complete Virtual Reality and Augmented Reality Development with Unity (139.00zł)
Learning Julia (179.00zł)
C++. Æwiczenia praktyczne (14.90zł)
Windows XP Power Hound. Teach Yourself New Tricks (84.92zł)
Autodesk Inventor Professional 2021 PL / 2021+ / Fusion 360. Metodyka projektowania (109.45zł)
SÂłowacja. Zielony Przewodnik Michelin (42.90zł)
Bezpieczeñstwo systemĂłw informatycznych. Zasady i praktyka. Wydanie IV. Tom 2 (54.45zł)
Building a Cyber Resilient Business (109.00zł)
Litwa, ÂŁotwa i Estonia. NadbaÂłtyckim szlakiem. Wydanie 1 (26.90zł)
Hardware. Leksykon pojêæ sprzĂŞtowych (14.90zł)