e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Modelowanie i implementacja systemów informatycznych

Mariusz Trzaska
cena: 21.35 z
Data wydania: 2017-12-06
stron: 286, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksiazka poswiecona jest problematyce wytwarzania oprogramowania z wykorzystaniem
podejscia obiektowego i notacji UML. Szczególny nacisk po³ozono na
prze³ozenie teoretycznych pojec obiektowosci na praktyczne odpowiedniki implementacyjne.
Na konkretnym, biznesowym przyk³adzie (wypozyczalnia wideo) opisano
poszczególne fazy wytwarzania oprogramowania: analiza, projekt, implementacja,
testowanie ze szczególnym uwzglednieniem tych dwóch srodkowych. Opis
poparto implementacja biblioteki (dla jezyka Java) u³atwiajacej stosowanie niektórych
pojec obiektowosci (ekstensja, asocjacje, ograniczenia, dziedziczenie) oraz
prototypem czesciowo realizujacym funkcjonalnosc wspomnianej wypozyczalni wideo
(równiez dla jezyka Java).
Przy pisaniu ksiazki wykorzystano doswiadczenia autora p³ynace z pracy w Polsko-
Japonskiej Wyzszej Szkole Technik Komputerowych oraz uczestnictwa w róznych
projektach komercyjnych oraz naukowo-badawczych.
Odbiorcami publikacji moga byc wszyscy zainteresowani wspó³czesnymi obiektowymi
jezykami programowania takimi jak Java, C czy C++. Ksiazka szczególnie
polecana jest dla studentów nauk informatycznych, którzy chca pog³ebic swoja
wiedze dotyczaca analizy, modelowania oraz implementacji nowoczesnych systemów
komputerowych.


Cena: 21.35 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (64.35z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (37.95z)
DevOps Adoption Strategies: Principles, Processes, Tools, and Trends (109.00z)
AI - podej¶cie pragmatyczne (62.91z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (30.20z)
Enterprise DevOps for Architects (159.00z)
Algorytmy bez tajemnic (44.90z)
RESTful Web Clients. Enabling Reuse Through Hypermedia (186.15z)
User Story Mapping. Discover the Whole Story, Build the Right Product (143.65z)
Learning DevOps (109.00z)
Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II (59.95z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (23.94z)
Metody formalne w in¿ynierii oprogramowania systemów czasu rzeczywistego (65.57z)
Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania (82.56z)
Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian (32.45z)
DDD. Kompendium wiedzy (10.90z)
Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy (47.40z)
Working with Static Sites. Bringing the Power of Simplicity to Modern Sites (143.65z)
Programming Beyond Practices. Be More Than Just a Code Monkey (109.65z)
DDD. Kompendium wiedzy (19.20z)

Pozostae z serii: Inne

kubectl: Command-Line Kubernetes in a Nutshell (79.90z)
Czysty kod w Pythonie. Twórz wydajny i ³atwy w utrzymaniu kod. Wydanie II (51.35z)
Project 2013. Opanuj ka¿dy projekt (70.95z)
Data Science from Scratch. First Principles with Python. 2nd Edition (220.15z)
Windows 95. Czy król jest nagi? (34.50z)
Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy (47.40z)
Brzdêk! Jak odkrêciæ internetowy kurek z pieniêdzmi. eBook. Mobi (31.99z)
Java Pocket Guide. Instant Help for Java Programmers. 4th Edition (72.24z)
Redis 4.x Cookbook (139.00z)
Tajniki projektowania gier w Unreal Engine 4 (55.92z)
Head First. Fizyka. Edycja polska. eBook. Pdf (79.00z)
Stereogramy na komputerze (12.00z)
Lean dla bystrzaków. Wydanie II (13.90z)
Matematyka. Zadania z tre¶ci±. Klasa 2 (4.80z)
DevOps Paradox (109.00z)
Unity 2018 Shaders and Effects Cookbook - Third Edition (159.00z)
Vademecum hakera. Edycja plików binarnych (43.00z)
Just Spring. A Lightweight Introduction to the Spring Framework (72.24z)
Uczenie g³êbokie od zera. Podstawy implementacji w Pythonie (59.00z)
Górskie wyprawy fotograficzne. Wydanie II poszerzone (56.96z)