e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: excel
Seria: Inne


Sprytne makra

Katarzyna Kaczanowska, Piotr Dynia
cena: 41.83 z
Data wydania: 2017-08-04
stron: 96, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Mo¿liwo¶ci makr s± praktycznie nieograniczone, a umiejêtno¶æ programowania w VBA umo¿liwia nie tylko wyposa¿enie Excela w nowe funkcje, ale tak¿e pozwala na zautomatyzowanie najró¿niejszych, czasoch³onnych czynno¶ci. Ksi±¿ka pokazuje kilkana¶cie sprytnych makr, które pos³u¿± do szybkiego wype³niania formularzy, wygodnej nawigacji po du¿ych zestawieniach czy zaznaczania komórek wed³ug nietypowych kryteriów. Dziêki nim b³yskawicznie wykonasz ¿mudne czynno¶ci i zaoszczêdzisz mnóstwo czasu. 


Cena: 41.83 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: excel

Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (10.44z)
Przetwarzanie danych w Excelu. Laboratorium Power Query (21.95z)
Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków (29.40z)
Excel 2010 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha (99.00z)
Excel. Funkcje w przyk³adach. Wydanie II (37.95z)
ABC Excel 2019 PL (26.95z)
Excel 2003 PL. Æwiczenia zaawansowane (36.65z)
Planowanie i ocena rentowno¶ci przedsiêwziêcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (21.95z)
Excel 2021 i Microsoft 365 Krok po kroku (71.82z)
Office 2016 PL. Kurs (21.95z)
W 80 zadañ dooko³a Excela. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego w æwiczeniach (69.00z)
Tablice informatyczne. VBA dla Excela (12.90z)
Excel 2007 - szybsza analiza, raportowanie i organizacja danych (12.88z)
Excel Web App - Opracowanie grupowa w chmurze (9.92z)
Excel - szybkie przetwarzanie danych. Sztuczki i gotowe rozwi±zania. Kurs video (19.00z)
Excel w praktyce, wydanie pa¼dziernik 2015 r (37.09z)
VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przyk³adów (26.95z)
Microsoft Office Excel 2007: Egzamin 77-602 z p³yt± CD (47.20z)
Word i Excel. Dla seniorów (19.20z)
Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2016 PL (48.95z)

Pozostae z serii: Inne

Design Sprint. A Practical Guidebook for Building Great Digital Products (126.65z)
XML Publishing with Adobe InDesign (42.42z)
Web Development with Django (129.00z)
Sztuka zarz±dzania projektami (69.00z)
Grecja. Ateny i Peloponez. B³êkit morza, biel marmuru. Wydanie 1 (24.90z)
Serce fotografii. Jak robiæ zdjêcia pe³ne wyrazu (32.45z)
Sprawdziany szóstoklasisty. Próbne zestawy zadañ (16.00z)
15 niezwyk³ych konstrukcji od mechaniki do elektroniki. Szalony Geniusz (21.95z)
Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji. eBook. Pdf (79.00z)
S³owacja. Zielony Przewodnik Michelin (42.90z)
Joomla! Budowa i modyfikacja szablonów (26.95z)
Informatyk samouk. Przewodnik po strukturach danych i algorytmach dla pocz±tkuj±cych (59.00z)
Practical Data Science Cookbook - Second Edition (179.00z)
BIOS. Leksykon. Wydanie IV. eBook. Pdf (27.90z)
Hands-On Smart Contract Development with Solidity and Ethereum. From Fundamentals to Deployment (220.15z)
Paragon z podró¿y. Poradnik taniego podró¿owania. Wydanie 2 (39.90z)
ASP.NET Core 3. Zaawansowane programowanie. Wydanie VIII (109.45z)
Android Studio 4.2 Development Essentials - Kotlin Edition (139.00z)
Wstêp do statystyki. Metody opisu statystycznego (9.60z)
Resilience and Reliability on AWS (109.65z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Hel wolne domki nad morzem