e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -19%


Data Science i uczenie maszynowe

Marcin Szeliga
promocja -19%
cena: 87.901234567901 z 71.20 z
Data wydania: 2017-06-05
stron: 400, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka przedstawia uczenie maszynowe w ujêciu praktycznym. Przeprowadzaj±c opisane w niej eksperymenty data science poznamy zastosowanie regu³ statystycznych i algorytmów uczenia maszynowego do rozwi±zywania konkretnych problemów. Takie podej¶cie oznacza, ¿e studenci informatyki oraz specjali¶ci analitycy, informatycy i bazodanowcy zdobêd± nie tylko teoretyczn± wiedzê, ale równie¿ umiejêtno¶æ jej praktycznego wykorzystania w codziennej pracy.

Cena: 71.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Testing in Scala (59.42z)
Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów wspó³bie¿nych (43.99z)
Podstawy programowania dla m³odych bystrzaków (29.90z)
Elixir w akcji (79.20z)
Programowanie aplikacji na serwisy spo³eczno¶ciowe (89.00z)
Kotlin dla Android Developerów. Kurs video. Programowanie aplikacji (29.00z)
Design Thinking. Jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe do zwiêkszenia zysków Twojej firmy (37.95z)
Pasja testowania. Wydanie II rozszerzone (24.50z)
Z³o¿ono¶æ obliczeniowa. Kurs video. Jak mierzyæ efektywno¶æ algorytmów (49.00z)
Haskell. Plac æwiczeñ dla uczonych (31.20z)
TypeScript na warsztacie. Praktyczny przewodnik pisania efektywnego kodu (54.45z)
Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego u¿ytku (35.40z)
Operator Training Simulator Handbook (179.00z)
Sztuczne sieci neuronowe (35.81z)
Mastering Go (139.00z)
Hands-On Software Engineering with Golang (159.00z)
Practical Machine Learning with H2O. Powerful, Scalable Techniques for Deep Learning and AI (143.65z)
Programming Microsoft Dynamics 365 Business Central - Sixth Edition (159.00z)
Tableau Prep Cookbook (129.00z)
Podman for DevOps (189.00z)

Pozostae z serii: Inne

Tworzenie aplikacji na platformê iOS 5 z wykorzystaniem Xcode, Interface Builder, Instruments, GDB oraz innych kluczowych narzêdzi (69.00z)
S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 1 (24.90z)
Zatrzymaj czas. Poznaj pierwiastek wiecznej m³odo¶ci cia³a i umys³u (39.00z)
Kubernetes - An Enterprise Guide - Second Edition (139.00z)
Zarz±dzanie w chaosie czyli sukces w biznesie zaczyna siê na literê Z: zaufanie, zespó³, zaanga¿owanie, zmiana, zwinno¶æ (25.14z)
Automating ActionScript Projects with Eclipse and Ant. Code, Compile, Debug and Deploy Faster (42.42z)
Mikroserwisy w akcji (66.21z)
Cubase SX 3 dla zapaleñców (39.00z)
QuarkXPress 4.1. Æwiczenia praktyczne (13.90z)
Bezpieczeñstwo w chmurze (55.20z)
Kryptografia w praktyce (39.90z)
Learn Power Query (94.99z)
Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk. Czê¶æ 1 (37.95z)
Fedora Core 2. Ksiêga eksperta (139.00z)
Czarne dziury (18.48z)
W³ochy. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 2 (49.90z)
AVR. Praktyczne projekty (129.00z)
Biblia e-biznesu 2. Nowy Testament (129.00z)
Learning Go (220.15z)
Mega hit na maturê. Historia 8. Dzieje powszechne. XIX wiek (3.96z)

Jeśli chcesz kupić najlepszy sprzęt, laptop lub komputery sucha beskidzka najtaniej kupisz w Stryszawie. SumerNet Gwarantuje jakość, profesjonalną obsługę i serwis na miejscu. | ciechocinek hotel spa | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Gdańsk last minute apartament nad morzem | tantra Poznań