e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: E-biznes
Seria: Inne
Promocja: -19%


Kobiety globalne w ¶wiecie start-upów. Rozmowy w Dolinie Krzemowej

Marta Zucker
promocja -19%
cena: 48.395061728395 z 39.20 z
Data wydania: 2016-05-25
stron: 192, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Zbiór wywiadów przeprowadzonych w Dolinie Krzemowej z za³o¿ycielkami strat-upów – m³odymi Polkami. Bohaterki opowiedz± o przebiegu swojej kariery, o tym jak zaczyna³y, z jakimi trudno¶ciami siê boryka³y, jak pokonywa³y przeszkody.
Pierwsza na rynku ksi±¿ka w formie wywiadów z kobietami - za³o¿ycielkami start-upów, które opowiedz± nie tylko o swoim globalnym sukcesie, ale równie¿ o tym co mo¿e wzbudzaæ kontrowersje, o tym, jak to jest byæ kobiet± w Dolinie Krzemowej.

Cena: 39.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: E-biznes

Lean management po polsku. Wydanie II (25.54z)
Google Analytics dla marketingowców. Wydanie III (32.44z)
Inteligencja finansowa. Co przedsiêbiorca musi wiedzieæ o liczbach (42.35z)
Startup w 7 dni. Od mocnego startu do szybkiego sukcesu (20.35z)
Sprzeda¿ wirtualna, zyski realne. Jak wykorzystywaæ technologie do skutecznej komunikacji z nabywcami (37.76z)
Rewolucja social media (12.90z)
Kobiety globalne w ¶wiecie start-upów. Rozmowy w Dolinie Krzemowej (41.07z)
Przechytrzyæ social media (39.90z)
FOREX dla bystrzaków. Wydanie II (23.40z)
Facebook Ads. Kurs video. Marketing w social mediach (49.00z)
Sekrety Bitcoina i innych kryptowalut. Jak zmieniæ wirtualne pieni±dze w realne zyski (34.90z)
Growth Hacker Marketing. O przysz³o¶ci PR, marketingu i reklamy. Wydanie rozszerzone (17.94z)
Polski e-konsument. Dekada zmian (21.95z)
Elastyczne nawyki. Jak kszta³towaæ dobre nawyki w ¿yciu pe³nym zmian (12.90z)
Twoja e-platforma. Jak siê wybiæ w ¶wiecie pe³nym zgie³ku (21.95z)
Lean management po polsku. Wydanie II (21.95z)
Informatyka ekonomiczna Teoria i zastosowania (108.12z)
Przedsiêbiorczo¶æ zdyscyplinowana. Od startupu do sukcesu w 24 krokach (27.45z)
Copywriting. Jak sprzedawaæ s³owem (34.20z)
Ask, Measure, Learn. Using Social Media Analytics to Understand and Influence Customer Behavior (84.92z)

Pozostae z serii: Inne

Ubuntu LTS. Ksiêga eksperta (129.00z)
Linux Administration Best Practices (129.00z)
Excel 2007 PL. Biblia. VBA dla Excela 2007 PL. 88 praktycznych przyk³adów (119.00z)
Bezpieczeñstwo aplikacji mobilnych. Podrêcznik hakera (99.00z)
Head Rush Ajax (Rusz g³ow±!) (57.00z)
Agile Model-Based Systems Engineering Cookbook (209.00z)
Excel w praktyce, wydanie marzec 2015 r (37.09z)
Sygna³y, modulacje i systemy. Laboratorium (23.00z)
Blockchain for Decision Makers (94.99z)
Tajniki Windows Server 2016 (113.52z)
AutoCAD 2002 i 2002 PL (59.00z)
Closure: The Definitive Guide. Google Tools to Add Power to Your JavaScript (135.15z)
Python. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Po prostu Photoshop CS4/CS4 PL (79.00z)
C++ Data Structures and Algorithms (159.00z)
CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj±cych (47.00z)
Profesjonalna prezentacja multimedialna. Jak unikn±æ 27 najczê¶ciej pope³nianych b³êdów. eBook. ePub (22.90z)
Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspiruj± innych do dzia³ania (25.93z)
Hello World! Przygoda z programowaniem dla dzieci i absolutnie pocz±tkuj±cych. Wydanie II (26.95z)
Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services Krok po kroku (83.16z)

bezprzewodowy światłowodowy internet grzechynia telefon serwery | transport ziemi Piła | torby papierowe z nadrukiem Piła | http://wycinkadrzew.bydgoszcz.pl/pozwolenia.html