e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Kategoria: Biuro
Seria: Inne


Excel 2007 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty

John Walkenbach
Data wydania: 2009-11-23
stron: 992, twarda oprawa, format: 172x245

więcej na stronie helion.pl

Excel 2007 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty -- spis treści

O autorze (25)

Przedmowa (27)

Część I: Podstawowe informacje (35)

Rozdział 1. Skąd się wziął Excel 2007? (37)

 • Historia arkuszy kalkulacyjnych w zarysie (37)
  • Wszystko zaczęło się od programu VisiCalc (37)
  • Lotus 1-2-3 (38)
  • Quattro Pro (41)
  • Microsoft Excel (42)
 • Excel jako dobre narzędzie dla projektantów aplikacji (47)
 • Rola Excela w strategii Microsoftu (48)

Rozdział 2. Program Excel w zarysie (49)

 • Myślenie w kategoriach obiektów (49)
 • Skoroszyty (50)
  • Arkusze (50)
  • Arkusze wykresów (52)
  • Arkusze makr XLM (52)
  • Arkusze dialogowe programów Excel 5 i 95 (52)
 • Interfejs użytkownika programu Excel (53)
  • Wprowadzenie do Wstążki (54)
  • Menu podręczne (59)
  • Okna dialogowe (60)
  • Skróty klawiszowe (61)
  • Tagi inteligentne (62)
  • Panel zadań (62)
 • Dostosowywanie wyświetlania do własnych potrzeb (63)
 • Wprowadzanie danych (63)
 • Formuły, funkcje i nazwy (64)
 • Zaznaczanie obiektów (65)
 • Formatowanie (66)
  • Formatowanie wartości numerycznych (66)
  • Formatowanie wyglądu arkusza (66)
 • Opcje ochrony (67)
  • Ochrona formuł przed nadpisaniem (67)
  • Ochrona struktury skoroszytu (68)
  • Ochrona skoroszytu przy użyciu hasła (69)
  • Ochrona kodu VBA przy użyciu hasła (69)
 • Wykresy (70)
 • Kształty i obiekty typu SmartArt (70)
 • Dostęp do baz danych (71)
  • Arkuszowe bazy danych (72)
  • Zewnętrzne bazy danych (72)
 • Funkcje internetowe (73)
 • Narzędzia analizy danych (73)
  • Konspekty (73)
  • Dodatek Analysis ToolPak (74)
  • Tabele przestawne (74)
  • Dodatek Solver (74)
  • Funkcje związane z językiem XML (75)
 • Dodatki (75)
 • Makra i programowanie (75)
 • Zgodność formatu plików (75)
 • System pomocy Excela (76)

Rozdział 3. Wybrane zasady stosowania formuł (77)

 • Formuły (77)
 • Obliczanie formuł (78)
 • Odwołania do komórki lub zakresu (79)
  • Dlaczego warto używać odwołań, które nie są względne? (79)
  • Notacja W1K1 (80)
  • Odwołania do innych arkuszy lub skoroszytów (81)
 • Zastosowanie nazw (82)
  • Nadawanie nazw komórkom i zakresom (83)
  • Nadawanie nazw istniejącym odwołaniom (84)
  • Stosowanie nazw z operatorem przecięcia (85)
  • Nadawanie nazw kolumnom i wierszom (85)
  • Obszar obowiązywania nazw (85)
  • Nadawanie nazw stałym (86)
  • Nadawanie nazw formułom (87)
  • Nadawanie nazw obiektom (88)
 • Błędy występujące w formułach (88)
 • Formuły tablicowe (89)
  • Przykład formuły tablicowej (90)
  • Kalendarz oparty na formule tablicowej (91)
  • Zalety i wady formuł tablicowych (92)
 • Metody zliczania i sumowania (92)
  • Przykłady formuł zliczających (93)
  • Przykłady formuł sumujących (93)
  • Inne narzędzia zliczające (93)
 • Przetwarzanie daty i czasu (93)
  • Wprowadzanie daty i czasu (95)
  • Stosowanie dat sprzed roku 1900 (96)
 • Tworzenie megaformuł (97)

Rozdział 4. Pliki programu Excel (99)

 • Uruchamianie Excela (99)
 • Formaty plików (102)
  • Formaty plików obsługiwane w programie Excel (102)
  • Formaty plików tekstowych (102)
  • Formaty plików baz danych (102)
  • Inne formaty plików (103)
 • Praca z plikami szablonów (105)
  • Przeglądanie dostępnych szablonów (105)
  • Tworzenie szablonów (106)
  • Tworzenie własnych szablonów skoroszytu (108)
 • Budowa plików programu Excel (109)
  • Zaglądamy do wnętrza pliku (109)
  • Dlaczego format pliku jest taki ważny? (112)
 • Plik QAT (113)
 • Plik XLB (114)
 • Pliki dodatków (114)
 • Ustawienia Excela w rejestrze systemu Windows (115)
  • Rejestr systemu Windows (115)
  • Ustawienia Excela (116)

Część II: Projektowanie aplikacji w Excelu (119)

Rozdział 5. Czym jest aplikacja arkusza kalkulacyjnego? (121)

 • Robocza definicja aplikacji arkusza kalkulacyjnego (121)
 • Projektant i użytkownik końcowy (123)
  • Kim są projektanci i czym się zajmują? (123)
  • Klasyfikacja użytkowników arkuszy kalkulacyjnych (124)
  • Odbiorcy aplikacji arkusza kalkulacyjnego (125)
 • Rozwiązywanie problemów przy użyciu Excela (125)
 • Podstawowe kategorie arkuszy kalkulacyjnych (127)
  • Arkusze robocze (127)
  • Arkusze przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego (128)
  • Aplikacje jednego użytkownika (128)
  • Aplikacje typu "spaghetti" (128)
  • Aplikacje użytkowe (129)
  • Dodatki zawierające funkcje arkusza (130)
  • Arkusze jednoblokowe (130)
  • Modele warunkowe (130)
  • Aplikacje bazodanowe (przechowujące dane i udzielające do nich dostępu) (131)
  • Aplikacje komunikujące się z bazami danych (131)
  • Aplikacje "pod klucz" (131)

Rozdział 6. Podstawy projektowania aplikacji arkusza kalkulacyjnego (133)

 • Podstawowe etapy projektowania (133)
 • Określanie wymagań użytkownika (134)
 • Planowanie aplikacji spełniającej wymagania użytkownika (135)
 • Wybieranie najwłaściwszego interfejsu użytkownika (138)
  • Dostosowywanie Wstążki do potrzeb użytkownika (139)
  • Dostosowywanie menu podręcznego do potrzeb użytkownika (140)
  • Tworzenie klawiszy skrótu (140)
  • Tworzenie niestandardowych okien dialogowych (141)
  • Zastosowanie formantów ActiveX w arkuszu (142)
  • Rozpoczęcie prac projektowych (144)
 • Zadania realizowane z myślą o końcowym użytkowniku (144)
  • Testowanie aplikacji (144)
  • Uodpornianie aplikacji na błędy popełniane przez użytkownika (146)
  • Nadawanie aplikacji przyjaznego, intuicyjnego i estetycznego wyglądu (148)
  • Tworzenie systemu pomocy i dokumentacji przeznaczonej dla użytkownika (149)
  • Dokumentowanie prac projektowych (149)
  • Przekazanie aplikacji użytkownikom (150)
  • Aktualizacja aplikacji (kiedy to konieczne) (151)
 • Pozostałe kwestie dotyczące projektowania (151)
  • Wersja Excela zainstalowana przez użytkownika (151)
  • Wersje językowe (152)
  • Wydajność systemu (152)
  • Tryby karty graficznej (152)

Część III: Język Visual Basic for Applications (155)

Rozdział 7. Wprowadzenie do języka VBA (157)

 • Podstawowe informacje o języku BASIC (157)
 • Język VBA (158)
  • Modele obiektowe (158)
  • Porównanie języka VBA z językiem XLM (159)
 • Wprowadzenie do języka VBA (159)
 • Edytor VBE (162)
  • Wyświetlanie karty Deweloper (163)
  • Uruchamianie edytora VBE (163)
  • Okna edytora VBE (164)
 • Tajemnice okna Project Explorer (166)
  • Dodawanie nowego modułu VBA (167)
  • Usuwanie modułu VBA (167)
  • Eksportowanie i importowanie obiektów (167)
 • Tajemnice okna Code (168)
  • Minimalizacja i maksymalizacja okien (168)
  • Przechowywanie kodu źródłowego języka VBA (169)
  • Wprowadzanie kodu źródłowego języka VBA (169)
 • Dostosowywanie edytora Visual Basic (176)
  • Karta Editor (176)
  • Karta Editor Format (179)
  • Karta General (180)
  • Zastosowanie karty Docking (180)
 • Rejestrator makr Excela (181)
  • Co właściwie zapisuje rejestrator makr? (182)
  • Odwołania względne czy bezwzględne? (182)
  • Opcje związane z rejestrowaniem makr (186)
  • Modyfikowanie zarejestrowanych makr (187)
 • Obiekty i kolekcje (189)
  • Hierarchia obiektów (189)
  • Kolekcje (190)
  • Odwoływanie się do obiektów (190)
 • Właściwości i metody (191)
  • Właściwości obiektów (191)
  • Metody obiektowe (192)
 • Tajemnice obiektu Comment (194)
  • Pomoc dla obiektu Comment (194)
  • Właściwości obiektu Comment (194)
  • Metody obiektu Comment (195)
  • Kolekcja Comments (196)
  • Właściwość Comment (197)
  • Obiekty zawarte w obiekcie Comment (197)
  • Sprawdzanie, czy komórka posiada komentarz (198)
  • Dodanie nowego obiektu Comment (199)
 • Kilka przydatnych właściwości obiektu Application (199)
 • Tajemnice obiektów Range (201)
  • Właściwość Range (201)
  • Właściwość Cells (204)
  • Właściwość Offset (205)
 • Co należy wiedzieć o obiektach? (207)
  • Podstawowe zagadnienia, które należy zapamiętać (207)
  • Dodatkowe informacje na temat obiektów i właściwości (208)

Rozdział 8. Podstawy programowania w języku VBA (211)

 • Przegląd elementów języka VBA (211)
 • Komentarze (213)
 • Zmienne, typy danych i stałe (214)
  • Definiowanie typów danych (216)
  • Deklarowanie zmiennych (216)
  • Zasięg zmiennych (220)
  • Zastosowanie stałych (223)
  • Praca z łańcuchami tekstu (226)
  • Zastosowanie dat (226)
 • Instrukcje przypisania (227)
 • Tablice (229)
  • Deklarowanie tablic (229)
  • Deklarowanie tablic wielowymiarowych (230)
  • Deklarowanie tablic dynamicznych (230)
 • Zmienne obiektowe (231)
 • Typy danych definiowane przez użytkownika (232)
 • Wbudowane funkcje VBA (233)
 • Praca z obiektami i kolekcjami (234)
  • Konstrukcja With ... End With (234)
  • Konstrukcja For Each ... Next (236)
 • Sterowanie wykonywaniem procedur (238)
  • Polecenie GoTo (239)
  • Konstrukcja If ... Then (239)
  • Konstrukcja Select Case (243)
  • Wykonywanie bloku instrukcji w ramach pętli (246)

Rozdział 9. Tworzenie procedur w języku VBA (255)

 • Kilka słów o procedurach (255)
  • Deklarowanie procedury Sub (256)
  • Zasięg procedury (257)
 • Wykonywanie procedur Sub (258)
  • Uruchamianie procedury przy użyciu polecenia Run Sub/UserForm (259)
  • Uruchamianie procedury z poziomu okna dialogowego Makro (259)
  • Uruchamianie procedury przy użyciu skrótu z klawiszem Ctrl (260)
  • Uruchamianie procedury za pomocą Wstążki (261)
  • Uruchamianie procedur za pośrednictwem niestandardowego menu podręcznego (261)
  • Wywoływanie procedury z poziomu innej procedury (261)
  • Uruchamianie procedury poprzez kliknięcie obiektu (265)
  • Wykonywanie procedury po wystąpieniu określonego zdarzenia (267)
  • Uruchamianie procedury z poziomu okna Immediate (267)
 • Przekazywanie argumentów procedurom (268)
 • Metody obsługi błędów (271)
  • Przechwytywanie błędów (272)
  • Przykłady kodu źródłowego obsługującego błędy (273)
 • Praktyczny przykład wykorzystujący procedury Sub (275)
  • Cel (276)
  • Wymagania projektowe (276)
  • Co już wiesz (276)
  • Podejście do zagadnienia (277)
  • Co musimy wiedzieć? (277)
  • Wstępne rejestrowanie makr (278)
  • Wstępne przygotowania (279)
  • Tworzenie kodu źródłowego (280)
  • Tworzenie procedury sortującej (281)
  • Dodatkowe testy (285)
  • Usuwanie problemów (286)
  • Dostępność narzędzia (289)
  • Ocena projektu (289)

Rozdział 10. Tworzenie funkcji w języku VBA (291)

 • Porównanie procedur Sub i Function (291)
 • Dlaczego tworzymy funkcje niestandardowe? (292)
 • Pierwszy przykład procedury Function (293)
  • Funkcja niestandardowa (293)
  • Zastosowanie funkcji w arkuszu (293)
  • Zastosowanie funkcji w procedurze języka VBA (294)
  • Analiza funkcji niestandardowej (294)
 • Procedury Function (296)
  • Deklarowanie funkcji (296)
  • Zasięg funkcji (298)
  • Wywoływanie procedur Function (298)
 • Argumenty procedury Function (300)
 • Przykłady funkcji (300)
  • Funkcja pozbawiona argumentów (301)
  • Funkcja z jednym argumentem (303)
  • Funkcje z dwoma argumentami (306)
  • Funkcja pobierająca tablicę jako argument (307)
  • Funkcje z argumentami opcjonalnymi (308)
  • Funkcje zwracające tablicę VBA (309)
  • Funkcje zwracające wartość błędu (312)
  • Funkcje o nieokreślonej liczbie argumentów (313)
 • Emulowanie funkcji SUMA Excela (314)
 • Wykrywanie i usuwanie błędów w funkcjach (317)
 • Okno dialogowe Wstawianie funkcji (318)
  • Definiowanie kategorii funkcji (319)
  • Dodawanie opisu funkcji (320)
 • Zastosowanie dodatków do przechowywania funkcji niestandardowych (321)
 • Korzystanie z Windows API (322)
  • Przykłady zastosowania funkcji interfejsu API systemu Windows (323)
  • Identyfikacja katalogu domowego systemu Windows (323)
  • Wykrywanie wciśnięcia klawisza Shift (324)
  • Dodatkowe informacje na temat funkcji interfejsu API (325)

Rozdział 11. Przykłady i techniki programowania w języku VBA (327)

 • Przetwarzanie zakresów (328)
  • Kopiowanie zakresów (328)
  • Przenoszenie zakresów (329)
  • Kopiowanie zakresu o zmiennej wielkości (330)
  • Zaznaczanie różnego typu zakresów i identyfikowanie ich (330)
  • Wprowadzanie wartości do komórki (332)
  • Wprowadzanie wartości do następnej pustej komórki (334)
  • Wstrzymywanie działania makra w celu umożliwienia pobrania zakresu wyznaczonego przez użytkownika (335)
  • Zliczanie zaznaczonych komórek (336)
  • Określanie typu zaznaczonego zakresu (337)
  • Wydajne przetwarzanie komórek zaznaczonego zakresu przy użyciu pętli (338)
  • Usuwanie wszystkich pustych wierszy (341)
  • Powielanie wierszy (342)
  • Określanie, czy zakres zawiera się w innym zakresie (344)
  • Określanie typu danych zawartych w komórce (344)
  • Odczytywanie i zapisywanie zakresów (345)
  • Lepsza metoda zapisywania zakresu (346)
  • Przenoszenie zawartości tablic jednowymiarowych (348)
  • Przenoszenie zawartości zakresu do tablicy typu Variant (348)
  • Zaznaczanie maksymalnej wartości zakresu (349)
  • Kopiowanie nieciągłego zakresu komórek (350)
 • Przetwarzanie skoroszytów i arkuszy (352)
  • Zapisywanie wszystkich skoroszytów (352)
  • Zapisywanie i zamykanie wszystkich skoroszytów (352)
  • Ukrywanie wszystkich komórek arkusza poza zaznaczonym zakresem (353)
  • Synchronizowanie arkuszy (354)
 • Techniki programowania w języku VBA (355)
  • Przełączanie wartości właściwości typu logicznego (355)
  • Określanie liczby drukowanych stron (356)
  • Wyświetlanie daty i czasu (356)
  • Pobieranie listy czcionek (358)
  • Sortowanie tablicy (359)
  • Przetwarzanie grupy plików (361)
 • Ciekawe funkcje, których możesz użyć w swoich projektach (362)
  • Funkcja FileExists (363)
  • Funkcja FileNameOnly (363)
  • Funkcja PathExists (363)
  • Funkcja RangeNameExists (364)
  • Funkcja SheetExists (364)
  • Funkcja WorkbookIsOpen (364)
  • Pobieranie wartości z zamkniętego skoroszytu (365)
 • Użyteczne, niestandardowe funkcje arkuszowe (367)
  • Funkcje zwracające informacje o formatowaniu komórki (367)
  • Gadający arkusz? (368)
  • Wyświetlanie daty zapisania lub wydrukowania pliku (369)
  • Obiekty nadrzędne (369)
  • Zliczanie komórek, których wartości zawierają się pomiędzy dwoma wartościami (370)
  • Zliczanie widocznych komórek zakresu (371)
  • Wyznaczanie ostatniej niepustej komórki kolumny lub wiersza (372)
  • Czy dany łańcuch tekstu jest zgodny z wzorcem? (373)
  • Wydzielanie n-tego elementu łańcucha (374)
  • Funkcja wielofunkcyjna (375)
  • Funkcja SheetOffset (376)
  • Zwracanie maksymalnej wartości ze wszystkich arkuszy (377)
  • Zwracanie tablicy zawierającej unikatowe, losowo uporządkowane liczby całkowite (378)
  • Porządkowanie zakresu w losowy sposób (379)
 • Wywołania funkcji interfejsu Windows API (381)
  • Określanie skojarzeń plików (381)
  • Pobieranie informacji o napędach dyskowych (382)
  • Pobieranie informacji dotyczących drukarki domyślnej (382)
  • Pobieranie informacji o aktualnej rozdzielczości karty graficznej (383)
  • Dodanie dźwięku do aplikacji (384)
  • Odczytywanie zawartości rejestru systemu Windows i zapisywanie w nim danych (386)

Część IV: Praca z formularzami UserForm (389)

Rozdział 12. Metody tworzenia własnych okien dialogowych (391)

 • Zanim rozpoczniesz tworzenie formularza UserForm (391)
 • Okno wprowadzania danych (392)
  • Funkcja InputBox języka VBA (392)
  • Metoda InputBox Excela (394)
 • Funkcja MsgBox języka VBA (396)
 • Metoda GetOpenFilename programu Excel (399)
 • Metoda GetSaveAsFilename programu Excel (402)
 • Okno wybierania katalogu (403)
  • Wybieranie katalogu przy użyciu funkcji interfejsu Windows API (403)
  • Wybieranie katalogu przy użyciu obiektu FileDialog (405)
 • Wyświetlanie wbudowanych okien dialogowych Excela (406)
  • Zastosowanie kolekcji Dialogs (407)
  • Wykonywanie poleceń znajdujących się na Wstążce (408)
 • Wyświetlanie formularza danych (408)
  • Wyświetlanie formularza wprowadzania danych (410)
  • Wyświetlanie formularza wprowadzania danych za pomocą VBA (410)

Rozdział 13. Wprowadzenie do formularzy UserForm (411)

 • Jak Excel obsługuje niestandardowe okna dialogowe (412)
 • Wstawianie nowego formularza UserForm (412)
 • Dodawanie formantów do formularza UserForm (412)
 • Formanty okna Toolbox (414)
  • Formant CheckBox (414)
  • Formant ComboBox (414)
  • Formant CommandButton (415)
  • Formant Frame (415)
  • Formant Image (415)
  • Formant Label (415)
  • Formant ListBox (415)
  • Formant MultiPage (415)
  • Formant OptionButton (416)
  • Formant RefEdit (416)
  • Formant ScrollBar (416)
  • Formant SpinButton (416)
  • Formant TabStrip (416)
  • Formant TextBox (416)
  • Formant ToggleButton (418)
 • Modyfikowanie kontrolek formularza UserForm (418)
 • Modyfikowanie właściwości formantów (418)
  • Zastosowanie okna Properties (420)
  • Wspólne właściwości (421)
  • Zdobywanie dodatkowych informacji o właściwościach (421)
  • Uwzględnienie wymagań użytkowników preferujących korzystanie z klawiatury (422)
 • Wyświetlanie i zamykanie formularzy UserForm (424)
  • Wyświetlanie formularza UserForm (424)
  • Zamykanie formularza UserForm (425)
  • Procedury obsługi zdarzeń (426)
 • Przykład tworzenia formularza UserForm (427)
  • Tworzenie formularza UserForm (427)
  • Tworzenie kodu procedury wyświetlającej okno dialogowe (429)
  • Testowanie okna dialogowego (430)
  • Dodawanie procedur obsługi zdarzeń (431)
  • Sprawdzanie poprawności danych (432)
  • Zakończenie tworzenia okna dialogowego (433)
 • Zdarzenia powiązane z formularzem UserForm (433)
  • Zdobywanie informacji na temat zdarzeń (433)
  • Zdarzenia formularza UserForm (434)
  • Zdarzenia związane z formantem SpinButton (435)
  • Współpraca formantu SpinButton z formantem TextBox (436)
 • Odwoływanie się do formantów formularza UserForm (439)
 • Dostosowywanie okna Toolbox do własnych wymagań (440)
  • Modyfikacja ikon lub tekstu podpowiedzi (440)
  • Dodawanie nowych zakładek (440)
  • Dostosowywanie lub łączenie formantów (440)
  • Dodawanie nowych formantów ActiveX (441)
 • Tworzenie szablonów formularzy UserForm (442)
 • Lista kontrolna tworzenia i testowania formularzy UserForm (442)

Rozdział 14. Przykłady formularzy UserForm (445)

 • Tworzenie formularza UserForm pełniącego funkcję menu (445)
  • Zastosowanie w formularzu UserForm formantów CommandButton (446)
  • Zastosowanie w formularzu UserForm kontrolki ListBox (446)
 • Zaznaczanie zakresów przy użyciu formularza UserForm (447)
 • Tworzenie okna powitalnego (449)
 • Wyłączanie przycisku Zamknij formularza UserForm (451)
 • Zmiana wielkości formularza UserForm (451)
 • Powiększanie i przewijanie arkusza przy użyciu formularza UserForm (453)
 • Zastosowania formantu ListBox (455)
  • Formant ListBox (455)
  • Tworzenie listy elementów formantu ListBox (456)
  • Identyfikowanie zaznaczonego elementu listy formantu ListBox (460)
  • Identyfikowanie wielu zaznaczonych elementów listy formantu ListBox (460)
  • Wiele list w jednej kontrolce ListBox (461)
  • Przenoszenie elementów listy formantu ListBox (462)
  • Zmiana kolejności elementów listy formantu ListBox (464)
  • Wielokolumnowe formanty ListBox (465)
  • Zastosowanie formantu ListBox do wybierania wierszy arkusza (467)
  • Uaktywnianie arkusza za pomocą formantu ListBox (469)
 • Zastosowanie formantu MultiPage na formularzach UserForm (471)
 • Korzystanie z formantów zewnętrznych (472)
 • Animowanie etykiet (474)

Rozdział 15. Zaawansowane techniki korzystania z formularzy UserForm (477)

 • Niemodalne okna dialogowe (478)
 • Wyświetlanie wskaźnika postępu zadania (481)
  • Tworzenie samodzielnego wskaźnika postępu zadania (482)
  • Wyświetlanie wskaźnika postępu zadania za pomocą formantu MultiPage (485)
  • Wyświetlanie wskaźnika postępu zadania bez korzystania z kontrolki MultiPage (488)
 • Tworzenie kreatorów (489)
  • Konfigurowanie formantu MultiPage w celu utworzenia kreatora (489)
  • Dodawanie przycisków do formularza UserForm kreatora (490)
  • Programowanie przycisków kreatora (491)
  • Zależności programowe w kreatorach (492)
  • Wykonywanie zadań za pomocą kreatorów (494)
 • Emulacja funkcji MsgBox (495)
  • Emulacja funkcji MsgBox: kod funkcji MyMsgBox (495)
  • Jak działa funkcja emulująca MsgBox? (496)
  • Wykorzystanie funkcji MyMsgBox do emulacji funkcji MsgBox (498)
 • Formularz UserForm z formantami, których położenie można zmieniać (498)
 • Formularz UserForm bez paska tytułowego (499)
 • Symulacja paska narzędzi za pomocą formularza UserForm (500)
 • Formularze UserForm z możliwością zmiany rozmiaru (502)
 • Obsługa wielu przycisków formularza UserForm za pomocą jednej procedury obsługi zdarzeń (506)
 • Wybór koloru za pomocą formularza UserForm (508)
 • Wyświetlanie wykresów na formularzach UserForm (510)
  • Sposób postępowania przy wyświetlaniu wykresów na formularzach UserForm (511)
  • Zapisywanie wykresu w postaci pliku GIF (511)
  • Modyfikacja właściwości Picture formantu Image (511)
 • Zaawansowane formularze danych (512)
  • Opis ulepszonego formularza danych (512)
  • Instalacja dodatku - ulepszonego formularza danych (513)
 • Puzzle na formularzu UserForm (514)

Część V: Zaawansowane techniki programowania (517)

Rozdział 16. Tworzenie narzędzi dla Excela w języku VBA (519)

 • Kilka słów o narzędziach dla programu Excel (519)
 • Zastosowanie języka VBA do tworzenia narzędzi (520)
 • Co decyduje o przydatności narzędzia? (521)
 • Operacje tekstowe: anatomia narzędzia (521)
  • Podstawy tworzenia narzędzia Operacje tekstowe (522)
  • Określenie wymagań dla narzędzia Operacje tekstowe (522)
  • Skoroszyt narzędzia Operacje tekstowe (523)
  • Jak działa narzędzie Operacje tekstowe? (523)
  • Formularz UserForm dla narzędzia Operacje tekstowe (524)
  • Moduł VBA Module1 (525)
  • Moduł formularza UserForm1 (528)
  • Poprawa wydajności narzędzia Operacje tekstowe (530)
  • Zapisywanie ustawień narzędzia Operacje tekstowe (531)
  • Implementacja procedury Cofnij (532)
  • Wyświetlanie pliku pomocy (535)
  • Umieszczanie poleceń na Wstążce (535)
  • Ocena realizacji projektu (538)
  • Działanie narzędzia Operacje tekstowe (539)
 • Dodatkowe informacje na temat narzędzi Excela (539)

Rozdział 17. Tabele przestawne (541)

 • Przykład prostej tabeli przestawnej (541)
  • Tworzenie tabel przestawnych (542)
  • Analiza zarejestrowanego kodu tworzenia tabeli przestawnej (543)
  • Optymalizacja wygenerowanego kodu tworzącego tabelę przestawną (544)
 • Tworzenie złożonych tabel przestawnych (545)
  • Dane dla złożonej tabeli przestawnej (546)
  • Kod tworzący tabelę przestawną (546)
  • Jak działa złożona tabela przestawna? (548)
 • Jednoczesne tworzenie wielu tabel przestawnych (549)
 • Tworzenie odwróconych tabel przestawnych (552)

Rozdział 18. Wykresy (555)

 • Podstawowe wiadomości o wykresach (555)
  • Położenie wykresu (556)
  • Rejestrator makr a wykresy (556)
  • Model obiektu Chart (558)
 • Popularne techniki języka VBA dotyczące wykresów (559)
  • Tworzenie wykresów osadzonych na arkuszu danych (559)
  • Tworzenie wykresu na arkuszu wykresu (561)
  • Wykorzystanie VBA do uaktywnienia wykresu (561)
  • Przenoszenie wykresu (562)
  • Wykorzystanie VBA do deaktywacji wykresu (563)
  • Sprawdzanie, czy wykres został uaktywniony (564)
  • Usuwanie elementów z kolekcji ChartObjects lub Charts (564)
  • Przetwarzanie wszystkich wykresów w pętli (565)
  • Zmiana rozmiarów i wyrównywanie obiektów ChartObject (567)
  • Eksportowanie wykresów (568)
  • Eksportowanie wszystkich obiektów graficznych (569)
 • Formatowanie wykresów za pomocą VBA (570)
  • Formatowanie wykresu (570)
  • Kolejne przykłady formatowania wykresów (572)
 • Zmiana danych prezentowanych na wykresie (574)
  • Modyfikacja danych wykresu na podstawie aktywnej komórki (574)
  • Zastosowanie języka VBA do identyfikacji zakresu danych prezentowanych na wykresie (577)
 • Wykorzystanie VBA do wyświetlania dowolnych etykiet danych na wykresie (580)
 • Wyświetlanie wykresu w oknie formularza UserForm (582)
 • Zdarzenia związane z wykresami (584)
  • Przykład wykorzystania zdarzeń związanych z wykresami (584)
  • Obsługa zdarzeń dla wykresów osadzonych (587)
  • Przykład: zastosowanie zdarzeń dla wykresów osadzonych (589)
 • Jak ułatwić sobie pracę z wykresami? (591)
  • Drukowanie wykresów osadzonych na arkuszu (591)
  • Wyświetlanie pokazu wykresów (591)
  • Ukrywanie serii danych poprzez ukrywanie kolumn (592)
  • Tworzenie wykresów, które nie są połączone z danymi (593)
  • Wykorzystanie zdarzenia MouseOver do wyświetlania tekstu (594)
 • Wykresy animowane (597)
  • Przewijanie wykresów (598)
  • Tworzenie wykresu krzywych hipocykloidalnych (600)
  • Tworzenie wykresu-zegara (601)
 • Tworzenie wykresu interaktywnego bez użycia VBA (602)
  • Przygotowanie danych do utworzenia wykresu interaktywnego (603)
  • Tworzenie przycisków opcji dla interaktywnego wykresu (603)
  • Tworzenie listy miast dla wykresu interaktywnego (604)
  • Tworzenie zakresów danych dla wykresu interaktywnego (605)
  • Utworzenie wykresu interaktywnego (605)

Rozdział 19. Obsługa zdarzeń (607)

 • Typy zdarzeń, które Excel może monitorować (608)
 • Co powinieneś wiedzieć o zdarzeniach (608)
  • Sekwencje zdarzeń (609)
  • Gdzie należy umieścić procedury obsługi zdarzeń? (609)
  • Wyłączanie obsługi zdarzeń (610)
  • Wprowadzanie kodu procedury obsługi zdarzeń (611)
  • Procedury obsługi zdarzeń z argumentami (612)
 • Zdarzenia poziomu skoroszytu (614)
  • Zdarzenie Open (615)
  • Zdarzenie Activate (616)
  • Zdarzenie SheetActivate (616)
  • Zdarzenie NewSheet (617)
  • Zdarzenie BeforeSave (617)
  • Zdarzenie Deactivate (617)
  • Zdarzenie BeforePrint (618)
  • Zdarzenie BeforeClose (619)
 • Zdarzenia poziomu arkusza (621)
  • Zdarzenie Change (622)
  • Monitorowanie zmian w wybranym zakresie komórek (623)
  • Zdarzenie SelectionChange (627)
  • Zdarzenie BeforeDoubleClick (628)
  • Zdarzenie BeforeRightClick (628)
 • Zdarzenia dotyczące wykresów (629)
 • Zdarzenia dotyczące aplikacji (630)
  • Włączenie obsługi zdarzeń poziomu aplikacji (630)
  • Sprawdzanie, czy skoroszyt jest otwarty (633)
  • Monitorowanie zdarzeń poziomu aplikacji (634)
 • Zdarzenia dotyczące formularzy UserForm (636)
 • Zdarzenia niezwiązane z obiektami (637)
  • Zdarzenie OnTime (637)
  • Zdarzenie OnKey (638)

Rozdział 20. Interakcje z innymi aplikacjami (643)

 • Uruchamianie innych aplikacji z poziomu Excela (643)
  • Zastosowanie funkcji Shell języka VBA (644)
  • Zastosowanie funkcji ShellExecute interfejsu Windows API (646)
 • Uaktywnianie aplikacji z poziomu Excela (647)
  • Wykorzystanie instrukcji AppActivate (647)
  • Uaktywnianie aplikacji pakietu Microsoft Office (648)
 • Uruchamianie okien dialogowych Panelu sterowania (648)
 • Wykorzystanie automatyzacji w programie Excel (649)
  • Działania z obiektami innych aplikacji z wykorzystaniem automatyzacji (650)
  • Wczesne i późne wiązanie (650)
  • Prosty przykład późnego wiązania (653)
  • Zarządzanie Wordem z poziomu Excela (654)
  • Zarządzanie Excelem z poziomu innej aplikacji (657)
 • Wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail z wykorzystaniem Outlooka (659)
 • Wysyłanie wiadomości e-mail z załącznikami z poziomu Excela (662)
 • Zastosowanie metody SendKeys (664)
 • Działania z obiektami danych ActiveX (ADO) (666)

Rozdział 21. Tworzenie i wykorzystanie dodatków (669)

 • Czym są dodatki? (669)
  • Porównanie dodatku ze standardowym skoroszytem (670)
  • Po co tworzy się dodatki? (670)
 • Menedżer dodatków Excela (672)
 • Tworzenie dodatków (673)
 • Przykład tworzenia dodatku (674)
  • Konfiguracja skoroszytu dla przykładowego dodatku (674)
  • Tworzenie opisu dla dodatku (675)
  • Tworzenie dodatku (675)
  • Instalowanie dodatku (677)
  • Testowanie dodatków (677)
  • Dystrybucja dodatków (678)
  • Modyfikowanie dodatku (678)
 • Porównanie plików XLAM i XLSM (679)
  • Rozmiar i struktura plików XLSM i XLAM (679)
  • Pliki XLAM - przynależność do kolekcji z poziomu VBA (679)
  • Widoczność plików XLSM i XLAM (680)
  • Arkusze i wykresy w plikach XLSM i XLAM (680)
  • Dostęp do procedur VBA w dodatku (681)
 • Przetwarzanie dodatków za pomocą kodu VBA (683)
  • Kolekcja AddIns (683)
  • Właściwości obiektu AddIn (685)
  • Korzystanie z dodatku jak ze skoroszytu (687)
  • Zdarzenia związane z obiektami AddIn (688)
 • Optymalizacja wydajności dodatków (688)
 • Problemy z dodatkami (689)
  • Zapewnienie, że dodatek został zainstalowany (689)
  • Odwoływanie się do innych plików z poziomu dodatku (691)
  • Wykrywanie właściwej wersji Excela dla dodatku (692)

Część VI: Tworzenie aplikacji (693)

Rozdział 22. Tworzenie pasków narzędzi (695)

 • Wprowadzenie do pracy ze Wstążką (695)
  • Karty (696)
 • VBA i Wstążka (699)
  • Dostęp do poleceń Wstążki (700)
  • Praca ze Wstążką (701)
  • Aktywowanie karty (702)
 • Dostosowywanie Wstążki do własnych potrzeb (704)
  • Prosty przykład kodu RibbonX (704)
  • Więcej informacji o przykładzie modyfikacji Wstążki (707)
  • Kolejny przykład kodu RibbonX (708)
  • Demo formantów Wstążki (712)
  • Przykład użycia formantu DynamicMenu (717)
  • Więcej wskazówek dotyczących modyfikacji Wstążki (720)
 • Tworzenie pasków narzędzi w starym stylu (721)
  • Ograniczenia funkcjonalności tradycyjnych pasków narzędzi w Excelu 2007 (722)
  • Kod tworzący pasek narzędzi (722)

Rozdział 23. Praca z menu podręcznym (725)

 • Obiekt CommandBar (725)
  • Rodzaje obiektów CommandBar (726)
  • Wyświetlanie menu podręcznych (726)
  • Odwoływanie się do elementów kolekcji CommandBars (727)
  • Odwołania do formantów w obiekcie CommandBar (728)
  • Właściwości formantów obiektu CommandBar (729)
  • Wyświetlanie wszystkich elementów menu podręcznego (730)
 • Wykorzystanie VBA do dostosowywania menu podręcznego (731)
  • Resetowanie menu podręcznego (731)
  • Wyłączanie menu podręcznego (732)
  • Wyłączanie wybranych elementów menu podręcznego (733)
  • Dodawanie nowego elementu do menu podręcznego Cell (733)
  • Dodawanie nowego podmenu do menu podręcznego (735)
 • Menu podręczne i zdarzenia (737)
  • Automatyczne tworzenie i usuwanie menu podręcznego (737)
  • Wyłączanie lub ukrywanie elementów menu podręcznego (738)
  • Tworzenie kontekstowych menu podręcznych (739)

Rozdział 24. Tworzenie systemów pomocy w aplikacjach (743)

 • Dlaczego należy tworzyć systemy pomocy w aplikacjach? (743)
 • Systemy pomocy wykorzystujące komponenty Excela (744)
  • Wykorzystanie komentarzy do tworzenia systemów pomocy (746)
  • Wykorzystanie pól tekstowych do wyświetlania pomocy (747)
  • Wykorzystanie arkusza do wyświetlania tekstu pomocy (748)
  • Wyświetlanie pomocy w oknie formularza UserForm (749)
 • Wyświetlanie pomocy w oknie przeglądarki sieciowej (752)
  • Zastosowanie plików w formacie HTML (752)
  • Zastosowanie plików w formacie MHTML (753)
 • Wykorzystanie systemu HTML Help (754)
  • Wykorzystanie metody Help do wyświetlania pomocy w formacie HTML Help (756)
  • Zastosowanie funkcji API do wyświetlania pomocy w formacie HTML Help (757)
 • Powiązanie pliku pomocy z aplikacją (757)
  • Przypisanie tematów pomocy do funkcji VBA (758)

Rozdział 25. Tworzenie aplikacji przyjaznych dla użytkownika (761)

 • Czym jest aplikacja przyjazna dla użytkownika? (761)
 • Kreator amortyzacji pożyczek (762)
  • Obsługa Kreatora amortyzacji pożyczek (762)
  • Struktura skoroszytu Kreatora amortyzacji pożyczek (764)
  • Jak działa Kreator amortyzacji pożyczek? (764)
  • Potencjalne usprawnienia Kreatora amortyzacji pożyczek (771)
 • Wskazówki dotyczące projektowania aplikacji (771)

Część VII: Inne zagadnienia (773)

Rozdział 26. Problem kompatybilności aplikacji (775)

 • Co to jest kompatybilność? (775)
 • Rodzaje problemów ze zgodnością (776)
 • Unikaj używania nowych funkcji i mechanizmów (777)
 • Czy aplikacja będzie działać na komputerach Macintosh? (778)
 • Tworzenie aplikacji dla wielu wersji narodowych (779)
  • Aplikacje obsługujące wiele języków (781)
  • Obsługa języka w kodzie VBA (781)
  • Wykorzystanie właściwości lokalnych (781)
  • Identyfikacja ustawień systemu (782)
  • Ustawienia daty i godziny (785)

Rozdział 27. Operacje na plikach wykonywane za pomocą kodu VBA (787)

 • Najczęściej wykonywane operacje na plikach (788)
  • Zastosowanie poleceń języka VBA do wykonywania operacji na plikach (788)
  • Zastosowanie obiektu FileSystemObject (792)
 • Wyświetlanie rozszerzonych informacji o plikach (795)
 • Operacje z plikami tekstowymi (797)
  • Otwieranie plików tekstowych (798)
  • Odczytywanie plików tekstowych (799)
  • Zapisywanie danych do plików tekstowych (799)
  • Przydzielanie numeru pliku (799)
  • Określanie lub ustawianie pozycji w pliku (800)
  • Instrukcje pozwalające na odczytywanie i zapisywanie plików (800)
 • Przykłady wykonywania operacji na plikach (801)
  • Importowanie danych z pliku tekstowego (801)
  • Eksportowanie zakresu do pliku tekstowego (801)
  • Importowanie pliku tekstowego do zakresu (803)
  • Rejestrowanie wykorzystania Excela (804)
  • Filtrowanie zawartości pliku tekstowego (804)
  • Eksportowanie zakresu komórek do pliku HTML (805)
  • Eksportowanie zakresu komórek do pliku XLM (807)
 • Pakowanie i rozpakowywanie plików (809)
  • Pakowanie plików do formatu ZIP (810)
  • Rozpakowywanie plików ZIP (812)

Rozdział 28. Operacje na składnikach języka VBA (815)

 • Podstawowe informacje o środowisku IDE (815)
 • Model obiektowy środowiska IDE (816)
  • Kolekcja VBProjects (818)
 • Wyświetlanie wszystkich składników projektu VBA (819)
 • Wyświetlanie wszystkich procedur VBA w arkuszu (821)
 • Zastępowanie modułu uaktualnioną wersją (822)
 • Zastosowanie języka VBA do generowania kodu VBA (824)
 • Zastosowanie VBA do umieszczenia formantów na formularzu UserForm (825)
  • Operacje z formularzami UserForm w fazie projektowania i wykonania (826)
  • Dodanie 100 przycisków CommandButton w fazie projektowania (827)
 • Programowe tworzenie formularzy UserForm (829)
  • Prosty przykład formularza UserForm (829)
  • Użyteczny (ale już nie tak prosty) przykład dynamicznego formularza UserForm (831)

Rozdział 29. Moduły klas (837)

 • Czym jest moduł klasy? (837)
 • Przykład: utworzenie klasy NumLock (838)
  • Wstawianie modułu klasy (839)
  • Dodawanie kodu VBA do modułu klasy (839)
  • Wykorzystanie klasy NumLock (842)
 • Dodatkowe informacje na temat modułów klas (843)
  • Nadawanie nazwy klasie obiektów (843)
  • Programowanie właściwości obiektów (843)
  • Programowanie metod obiektów (845)
  • Zdarzenia definiowane w module klasy (845)
 • Przykład: klasa CSVFileClass (846)
  • Zmienne poziomu modułu dla klasy CSVFileClass (846)
  • Definicje właściwości klasy CSVFileClass (846)
  • Definicje metod klasy CSVFileClass (847)
  • Wykorzystanie obiektów CSVFileClass (848)

Rozdział 30. Praca z kolorami (851)

 • Definiowanie kolorów (852)
  • Model kolorów RGB (852)
  • Model kolorów HSL (852)
  • Konwersja kolorów (854)
 • Skala szarości (855)
  • Zamiana kolorów na skalę szarości (856)
  • Wyświetlanie wykresów w skali szarości (857)
 • Eksperymenty z kolorami (858)
 • Praca z motywami dokumentów Excela 2007 (859)
  • Kilka słów o motywach dokumentów (859)
  • Kolory motywów dokumentów (859)
  • Wyświetlanie wszystkich kolorów motywu (862)
 • Praca z obiektami Shape (865)
  • Kolor tła kształtu (865)
  • Inne rodzaje wypełnień kształtów (867)
  • Więcej informacji o kształtach (871)
 • Modyfikacja kolorów wykresów (872)

Rozdział 31. Często zadawane pytania na temat programowania w Excelu (875)

 • Ogólne pytania dotyczące programu Excel (876)
  • Jak zarejestrować makro? (876)
  • Jak uruchomić makro? (876)
  • Co mam zrobić, jeżeli karta Deweloper nie jest widoczna? (876)
  • Zarejestrowałem nowe makro i zapisałem skoroszyt na dysku. Po ponownym otwarciu skoroszytu okazało się, że wszystkie makra zniknęły! Co się z nimi stało? (876)
  • Przed zapisaniem skoroszytu w formacie XLSM oznaczyłem jako komentarze wszystkie polecenia VBA w module i chciałem wrócić do nich później. Kiedy ponownie otwarłem skoroszyt, okazało się, że cały kod VBA został usunięty. Co się stało? (877)
  • Jak ukryć Wstążkę, aby nie zajmowała na ekranie tyle miejsca? (877)
  • Gdzie podziały się moje stare paski narzędzi? (877)
  • Czy mogę nadal korzystać z moich starych, "pływających" pasków narzędzi? (877)
  • Gdzie mogę znaleźć przykłady procedur VBA? (877)
  • Jak mogę w Excelu 2007 ukryć pasek stanu? (877)
  • Czy istnieje jakieś narzędzie, które potrafi zamienić moją aplikację programu Excel w samodzielny, wykonywalny plik EXE? (878)
  • Dlaczego naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+A nie zaznacza wszystkich komórek mojego arkusza? (878)
  • Dlaczego polecenie Widoki niestand. nie jest aktywne? (878)
  • Jak umieścić listę rozwijaną w komórce, tak aby użytkownik mógł wybierać odpowiednie wartości z listy? (878)
  • Czy mogę użyć opisanej powyżej metody tworzenia listy rozwijanej, jeżeli elementy listy są przechowywane na innym arkuszu lub w innym skoroszycie? (878)
  • Używam właściwości Application.Calculation do ustawienia trybu przeliczania arkusza na ręczny. Wygląda jednak na to, że zmiana ma zastosowanie do wszystkich skoroszytów, a nie tylko do skoroszytu aktywnego (879)
  • Dlaczego naciśnięcie klawisza F4 nie powoduje powtórzenia niektórych operacji? (879)
  • Co się stało z możliwością odczytywania na głos zawartości komórek? (879)
  • Jak mogę zwiększyć liczbę kolumn arkusza? (879)
  • Jak mogę zwiększyć liczbę wierszy arkusza? (880)
  • Otworzyłem skoroszyt i okazało się, że arkusze mają tylko po 65 546 wierszy. Co się stało? (880)
  • Jak mogę w starych skoroszytach używać nowych czcionek? (880)
  • Jak wyświetlić podgląd wydruku? (880)
  • Kiedy przełączam się na szablon nowego dokumentu, mój arkusz nie mieści się już dłużej na jednej stronie (880)
  • Jak pozbyć się irytującego, kropkowanego oznaczenia podziałów strony po przełączeniu do widoku normalnego? (881)
  • Czy mogę dodać polecenie Pokaż podziały stron do paska narzędzi Szybki dostęp? (881)
  • Zmieniłem orientację tekstu w komórce na pionową (karta Narzędzia główne, grupa opcji Wyrównanie). Jak przywrócić normalny układ tekstu w komórce? W menu podręcznym polecenia Orientacja nie ma opcji Tekst poziomy (881)
  • Próbuję nadać tabeli nowy styl formatowania, ale nie przynosi to żadnego efektu. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? (881)
  • Co powinienem zrobić, aby programy mojego pakietu Office 2007 mogły zapisywać dokumenty w formacie PDF? (881)
  • Czy mogę zmienić kolor karty arkusza? (881)
  • Czy mogę zmienić czcionkę, która jest używana do wyświetlania nazwy arkusza na karcie? (882)
  • Czy mogę zmienić domyślną czcionkę i kolor komentarza komórki? (882)
  • Czy mogę utworzyć makro VBA, które odtwarza dźwięki? (882)
  • Kiedy otwieram skoroszyt, Excel pyta, czy chcę zaktualizować łącza. Przeszukałem wszystkie formuły i nie mogę znaleźć żadnego łącza w tym skoroszycie. Czy to błąd Excela? (882)
  • Dlaczego Excel przy każdym uruchomieniu zawiesza się? (883)
 • Pytania dotyczące edytora Visual Basic (883)
  • Czy można wykorzystać rejestrator makr VBA do zarejestrowania wszystkich makr? (883)
  • Włączyłem rejestrowanie makr podczas edytowania wykresu, ale wiele wykonywanych poleceń nie zostało zarejestrowanych (883)
  • Zdefiniowałem kilka ogólnych makr. Chciałbym, aby były dostępne przez cały czas. W jaki sposób najlepiej to zrobić? (884)
  • Nie mogę odnaleźć osobistego arkusza makr. Gdzie on się podział? (884)
  • Zablokowałem dostęp do projektu VBA za pomocą hasła, a potem je zapomniałem. Czy istnieje sposób odblokowania projektu? (884)
  • W jaki sposób napisać makro zmieniające hasło projektu? (884)
  • Kiedy wstawiam nowy moduł, zawsze rozpoczyna się on od wiersza Option Explicit. Co to znaczy? (884)
  • Dlaczego kod VBA jest wyświetlany w różnych kolorach? Czy mogę je zmienić? (884)
  • Chcę usunąć moduł VBA za pomocą kodu. Czy mogę to zrobić? (885)
  • Napisałem w Excelu 2000 makro, które dodaje kod VBA do projektu VB. Kiedy uruchamiam je w Excelu 2003, wyświetla się komunikat o błędzie. W czym problem? (885)
  • W jaki sposób napisać makro zmieniające zabezpieczenia makr ustawione przez użytkownika? Chciałbym uniknąć wyświetlania komunikatu "Ten skoroszyt zawiera makra" w momencie otwierania mojej aplikacji (885)
  • Nie rozumiem, jak działa opcja UserInterfaceOnly w kontekście zabezpieczania arkusza (885)
  • W jaki sposób można stwierdzić, czy skoroszyt zawiera wirusa w makrze? (886)
  • Mam problem z operatorem konkatenacji (&) w VBA. Podczas próby połączenia dwóch łańcuchów znaków wyświetlany jest komunikat o błędzie (886)
  • Wydaje mi się, że operator kontynuacji wiersza w języku VBA (znak podkreślenia) nie działa (886)
  • Z mojej aplikacji Excela korzysta wielu użytkowników. Na niektórych komputerach nie działają procedury obsługi błędów VBA. Dlaczego? (886)
 • Pytania dotyczące procedur (886)
  • Jaka jest różnica pomiędzy procedurą VBA a makrem? (886)
  • Czym jest procedura? (886)
  • Czym jest typ danych Variant? (887)
  • Jaka jest różnica pomiędzy tablicą typu Variant a tablicą zawierającą dane typu Variant? (887)
  • Co to jest znak definicji typu? (887)
  • Chciałbym utworzyć procedurę, która automatycznie modyfikuje formatowanie komórki na podstawie wprowadzonych danych. Jeżeli na przykład wprowadzę wartość większą od zera, tło komórki ma być czerwone. Czy to możliwe? (888)
  • Funkcja formatowania warunkowego jest przydatna, ale chciałbym również wykonać inne działania w czasie, kiedy w komórce są wprowadzane dane (888)
  • Jakie inne rodzaje zdarzeń można monitorować? (888)
  • Próbowałem zdefiniować procedurę obsługi zdarzenia (Sub Workbook_Open), ale procedura nie wykonuje się podczas otwierania skoroszytu. W czym problem? (888)
  • Wiem, że można napisać procedurę obsługi zdarzenia dla określonego skoroszytu, ale czy można napisać procedurę obsługi zdarzenia działającą dla dowolnego otwartego skoroszytu? (888)
  • Potrafię tworzyć formuły w Excelu. Czy w języku VBA są wykorzystywane te same operatory matematyczne i logiczne? (889)
  • W jaki sposób można uruchomić procedurę znajdującą się w innym skoroszycie? (889)
  • Za pomocą języka VBA utworzyłem kilka funkcji. Chciałbym wykorzystać je w formułach arkusza, ale poprzedzanie nazwy funkcji nazwą arkusza jest dla mnie niewygodne. Czy jest jakiś sposób obejścia tego problemu? (889)
  • Chciałbym, aby pewien skoroszyt był ładowany za każdym razem, kiedy uruchamiam Excela. Chciałbym też, aby makro zapisane w tym skoroszycie było wykonywane automatycznie. Czy wymagam zbyt wiele? (890)
  • Mam skoroszyt, w którym zdefiniowałem procedurę Workbook_Open. Czy jest sposób zabezpieczenia się przed wykonywaniem tej procedury w momencie otwierania skoroszytu? (890)
  • Czy z poziomu procedury VBA można uzyskać dostęp do wartości komórki arkusza, który nie jest otwarty? (890)
  • Jak uniknąć wyświetlania pytania "Czy chcesz zapisać plik..." w momencie zamykania skoroszytu z poziomu VBA? (890)
  • Co zrobić, aby makro uruchamiało się co godzinę? (891)
  • W jaki sposób nie dopuścić do wyświetlania makra na liście makr? (891)
  • Czy można zapisać wykres w formacie GIF? (891)
  • Czy zmienne zadeklarowane w procedurze VBA są dostępne w innych procedurach VBA? A jak wygląda sytuacja w przypadku, kiedy procedurę zdefiniowano w innym module lub w innym skoroszycie? (891)
 • Pytania dotyczące funkcji (892)
  • Utworzyłem funkcję VBA, która będzie używana w formułach jako funkcja arkuszowa. Niestety próba jej użycia zawsze kończy się błędem #NAZWA?. Co jest nie tak? (892)
  • Napisałem funkcję VBA, która działa bez zarzutu, jeżeli wywołam ją z innej procedury. Funkcja nie działa jednak, gdy zostanie użyta w formule. W czym problem? (892)
  • Utworzyłem funkcję arkusza. Kiedy próbuję z niej skorzystać za pomocą okna dialogowego Wstawianie funkcji, wyświetla się komunikat "Pomoc niedostępna". Co zrobić, aby w oknie Wstawianie funkcji wyświetlał się opis mojej funkcji? (892)
  • Czy w oknie dialogowym Wstawianie funkcji można również wyświetlić pomoc na temat argumentów zdefiniowanej funkcji? (892)
  • Zdefiniowana przeze mnie funkcja wyświetla się w kategorii Użytkownika okna dialogowego Wstawianie funkcji. W jaki sposób spowodować, aby wyświetlała się w innej kategorii? (893)
  • Jak utworzyć nową kategorię funkcji? (893)
  • Zdefiniowałem funkcję do wykorzystania w formułach arkusza. Co należy zrobić, aby funkcja zwracała wartość błędu (#ARG!), jeżeli użytkownik wprowadzi niepoprawne argumenty? (893)
  • Jak wymusić przeliczenie formuł, w których wykorzystano funkcję użytkownika? (894)
  • Czy można użyć wbudowanych funkcji Excela w kodzie VBA? (894)
  • Czy jest sposób, aby wymusić koniec wiersza w wyświetlanym oknie informacyjnym MsgBox? (894)
 • Pytania dotyczące obiektów, właściwości, metod i zdarzeń (894)
  • Nie rozumiem pojęcia obiektów. Czy jest gdzieś lista obiektów Excela, które można wykorzystać? (894)
  • Przeraża mnie liczba dostępnych właściwości i metod. Jak mogę się dowiedzieć, jakie metody i właściwości są dostępne dla określonego obiektu? (895)
  • Czym są kolekcje? Czy są to obiekty? (895)
  • Kiedy próbuję odwołać się do arkusza w kodzie VBA, uzyskuję komunikat o błędzie "subscript out of range" (indeks poza zakresem). Ja przecież nie używam żadnych indeksów. O co tu chodzi? (895)
  • Jak zablokować możliwość przewijania arkusza przez użytkownika? (896)
  • Czym się różni metoda Select obiektu Range od metody Goto obiektu Application? (896)
  • Jaka jest różnica pomiędzy uaktywnieniem zakresu a jego zaznaczeniem? (896)
  • Czy istnieje łatwy sposób usunięcia z arkusza wszystkich wartości i pozostawienia formuł bez zmian? (896)
  • Potrafię napisać kod VBA, który zaznacza zakres na podstawie podanego adresu komórki, ale w jaki sposób napisać kod, który zaznacza zakres tylko na podstawie numeru wiersza i kolumny? (897)
  • Czy jakieś polecenie VBA powoduje zakończenie pracy Excela? Kiedy próbuję zarejestrować polecenie Plik/Zakończ, Excel kończy działanie, zanim zdołam obejrzeć zarejestrowany kod (897)
  • Jak wyłączyć aktualizowanie ekranu w czasie działania makra? (897)
  • Jak najłatwiej zdefiniować nazwę zakresu za pomocą kodu VBA? (897)
  • Jak sprawdzić, czy komórce lub zakresowi nadano nazwę? (898)
  • Czy można wyłączyć przyciski Ustawienia i Marginesy wyświetlane w oknie Podgląd wydruku Excela? (898)
  • Czy można wyświetlać komunikaty na pasku stanu w czasie działania makra? Napisałem makro, które długo działa. Byłoby dobrze, gdyby postęp wykonania wyświetlał się na pasku stanu (898)
  • Zarejestrowałem makro VBA kopiujące zakres i wklejające go do innego obszaru. Wykorzystałem w nim metodę Select. Czy istnieje lepszy sposób od wycinania i wklejania? (898)
  • Nie udało mi się znaleźć metody pozwalającej na sortowanie tablicy VBA. Czy to oznacza, że muszę skopiować wartości do arkusza i zastosować metodę Range.Sort? (899)
  • Moje makro działa z zaznaczonymi komórkami, ale nie działa w przypadku zaznaczenia innych elementów (np. wykresu). W jaki sposób sprawdzić, czy zaznaczono zakres komórek? (899)
  • Jak sprawdzić, czy uaktywniono wykres? (899)
  • Chcę, by makro VBA zliczało liczbę wierszy zaznaczonych przez użytkownika. Zastosowanie metody Selection.Rows.Count nie działa, jeżeli zostaną zaznaczone wiersze, które ze sobą nie sąsiadują. Czy to jest błąd? (899)
  • Korzystam z Excela do tworzenia faktur. Czy istnieją sposoby generowania niepowtarzalnych numerów faktur? (900)
  • Czy istnieje właściwość skoroszytu, która uniemożliwia ukrycie okna Excela przez okno innej aplikacji? (900)
  • Czy istnieje instrukcja VBA umożliwiająca zaznaczenie ostatniej pozycji w kolumnie lub wierszu? Ręcznie można to zrobić za pomocą klawiszy Ctrl+Shift+strzałka w dół lub Ctrl+Shift+strzałka w prawo, ale jak zrobić to samo za pomocą makra? (900)
  • Jak uzyskać informację o ostatniej niepustej komórce w podanej kolumnie? (901)
  • Odwołania w języku VBA bywają bardzo długie, zwłaszcza jeżeli trzeba użyć pełnej specyfikacji arkusza i skoroszytu. Czy istnieje sposób skrócenia tych odwołań? (901)
  • Czy można zadeklarować tablicę, jeżeli nie wiadomo, ile elementów ma ona zawierać? (901)
  • Czy mogę umożliwić użytkownikowi cofnięcie skutków działania makra? (902)
  • Czy mogę zatrzymać działanie makra, tak aby użytkownik mógł wprowadzić dane do wybranej komórki? (902)
  • W języku VBA istnieje funkcja InputBox, ale jest także metoda InputBox obiektu Application. Czy to jest to samo? (902)
  • Aby napisać instrukcję VBA tworzącą formułę, muszę użyć znaku cudzysłowu wewnątrz łańcucha znaków ujętego w cudzysłów. Jak to zrobić? (902)
  • Utworzyłem tablicę, ale pierwszy jej element jest traktowany jak drugi. W czym problem? (903)
  • Chciałbym, aby kod VBA wykonywał się tak szybko, jak to tylko możliwe. Czy są na to jakieś sposoby? (903)
 • Pytania dotyczące formularzy UserForm (904)
  • Chcę pobrać od użytkownika zaledwie kilka informacji. Wydaje mi się, że zastosowanie formularza UserForm to zbyt dużo. Czy istnieje jakieś alternatywne rozwiązanie? (904)
  • W formularzu UserForm zdefiniowałem 12 przycisków. Jak przypisać pojedyncze makro, które będzie wykonywane w momencie kliknięcia dowolnego z nich? (904)
  • Jak wyświetlić wykres w formularzu UserForm? (904)
  • Jak usunąć przycisk "X" z paska tytułu formularza UserForm? Nie chcę, aby użytkownik mógł zamykać okno w ten sposób (904)
  • Utworzyłem formularz UserForm, którego formanty są powiązane z arkuszem za pomocą właściwości ControlSource. Czy jest to najlepszy sposób rozwiązania tego problemu? (905)
  • Czy można utworzyć tablicę formantów dla formularza UserForm? Można to zrobić w Visual Basicu, ale nie wiem, jak się to robi w języku VBA (905)
  • Czy jest różnica pomiędzy ukryciem formularza UserForm a usunięciem go z pamięci? (905)
  • Co zrobić, aby formularz UserForm pozostał otwarty podczas wykonywania innych działań? (905)
  • W Excelu 97 powstaje błąd kompilacji przy próbie skorzystania z instrukcji UserForm1.Show vbModeless. Czy można napisać kod, który powoduje, że okno jest niemodalne w Excelu 2000 i wersjach nowszych, ale pozostaje modalne w Excelu 97? (906)
  • Chciałbym wyświetlić wskaźnik postępu zadania dla długo wykonujących się procesów, podobny do tych, które wyświetlają się w programach instalujących oprogramowanie. Jak to zrobić? (906)
  • Czy można wykorzystać narzędzie rysowania Excela do utworzenia prostych rysunków w formularzu UserForm? (906)
  • Jak wygenerować listę plików i katalogów w formularzu UserForm, aby użytkownik mógł wybrać plik z listy? (907)
  • Chciałbym połączyć łańcuchy znaków i wyświetlić je za pomocą kontrolki ListBox. Kiedy jednak to robię, nie są one właściwie wyrównane. Co zrobić, aby pomiędzy łańcuchami znaków były wyświetlane równe odstępy? (907)
  • Czy istnieje prosty sposób wypełnienia pola listy lub pola kombi? (907)
  • Czy można wyświetlać wbudowane okna dialogowe Excela za pomocą kodu VBA? (907)
  • Wypróbowałem technikę opisaną w odpowiedzi na poprzednie pytanie i uzyskałem komunikat o błędzie. Dlaczego? (908)
  • Za każdym razem, kiedy tworzę formularze UserForm, dodaję przyciski OK i Anuluj. Czy jest jakiś sposób, aby kontrolki te wyświetlały się automatycznie? (908)
  • Czy można utworzyć formularz UserForm bez paska tytułu? (908)
  • Kiedy kliknę przycisk w zdefiniowanym przeze mnie formularzu UserForm, nic się nie dzieje. Czy robię coś źle? (908)
  • Czy można utworzyć formularz UserForm, którego rozmiar jest taki sam, niezależnie od rozdzielczości ekranu? (908)
  • Czy można utworzyć pole w formularzu UserForm umożliwiające określenie zakresu arkusza poprzez jego wskazanie? (908)
  • Czy można zmienić początkową pozycję formularza UserForm? (908)
  • Czy można utworzyć formularz UserForm tak, aby użytkownik mógł zmieniać jego rozmiar? (909)
 • Pytania dotyczące dodatków (909)
  • Gdzie można znaleźć dodatki Excela? (909)
  • W jaki sposób zainstalować dodatek? (909)
  • Kiedy instaluję dodatek z okna dialogowego Dodatki, wyświetla się on bez nazwy i opisu. Jak dodać opis dodatku? (909)
  • Mam kilka dodatków, których nie używam, ale nie wiem, w jaki sposób usunąć je z listy Dostępne dodatki w oknie dialogowym Dodatki (910)
  • Jak tworzy się dodatki? (910)
  • Próbowałem utworzyć dodatek, ale w polu Zapisz jako typ nie ma możliwości wyboru dodatku (910)
  • Czy powinienem przekształcić wszystkie moje ważne skoroszyty na dodatki? (910)
  • Czy powinienem zachować dwie kopie skoroszytu: wersję XLSM i XLAM? (910)
  • Jak modyfikować dodatek po jego utworzeniu? (910)
  • Czym się różni plik XLSM od pliku XLAM utworzonego na podstawie tego pliku XLSM? Czy plik XLAM to wersja skompilowana? Czy działa szybciej? (911)
  • Czy można zablokować możliwość przeglądania kodu dodatku przez innych użytkowników? (911)
  • Czy dodatki XLAM są bezpieczne? Mówiąc inaczej, jeżeli dostarczę użytkownikom plik XLAM, czy mogę mieć pewność, że nikt nie będzie przeglądał kodu? (911)
 • Pytania dotyczące pasków poleceń (911)
  • Jak użyć VBA do umieszczenia nowego przycisku polecenia na Wstążce? (911)
  • Jakie możliwości modyfikacji interfejsu pod kątem ułatwienia uruchamiania makr oferuje Excel 2007? (911)
  • Jak dodać makro do paska narzędzi Szybki dostęp? (912)
  • Umieściłem na pasku narzędzi Szybki dostęp przycisk makra, ale jego kliknięcie powoduje błąd (912)
  • Jak użyć VBA do aktywowania określonej karty Wstążki? (912)
  • Jak zablokować możliwość wyświetlania menu podręcznego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy? (912)

Dodatki (913)

Dodatek A: Zasoby online dotyczące Excela (915)

 • Pomoc systemowa programu Excel (915)
 • Pomoc techniczna firmy Microsoft (916)
  • Opcje pomocy technicznej (916)
  • Baza wiedzy firmy Microsoft (916)
  • Strona domowa programu Microsoft Excel (916)
  • Strona domowa pakietu Microsoft Office (916)
 • Internetowe grupy dyskusyjne (917)
  • Dostęp do grup dyskusyjnych za pomocą czytników grup dyskusyjnych (917)
  • Dostęp do grup dyskusyjnych za pomocą przeglądarki sieciowej (917)
  • Wyszukiwanie informacji w grupach dyskusyjnych (918)
 • Strony internetowe WWW (919)
  • Strona domowa Spreadsheet (919)
  • Strona Daily Dose of Excel (920)
  • Strona o Excelu Jona Peltiera (920)
  • Pearson Software Consulting (920)
  • Strona o Excelu Stephena Bullena (920)
  • Strony o Excelu Davida McRitchie (920)
  • Mr. Excel (920)

Dodatek B: Instrukcje i funkcje VBA (921)

 • Wywoływanie funkcji Excela w instrukcjach VBA (924)

Dodatek C: Kody błędów VBA (931)

Dodatek D: Zawartość płyty CD-ROM (935)

 • Wymagania systemowe (935)
 • Korzystanie z płyty CD-ROM (935)
 • Co znajduje się na płycie CD-ROM (936)
  • Przykładowe skoroszyty omawiane w naszej książce (936)
 • Rozwiązywanie problemów (950)

Skorowidz (951)Cena: 119.00 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: Biuro

Visual Basic 2008. Warsztat programisty (149.00zł)
Word 2007 PL. Seria praktyk (39.00zł)
Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podejście (39.00zł)
Excel 2007. Język VBA i makra. Rozwiązania w biznesie (99.00zł)
MS Project 2007. Ćwiczenia praktyczne (34.90zł)
Zen prezentacji - pomysły i projekty. Jasne zasady i techniki tworzenia doskonałych prezentacji (49.90zł)
Excel 2007 PL. Seria praktyk (39.00zł)
RTF. Leksykon kieszonkowy (9.90zł)
Microsoft Excel 2007 PL. Formuły i funkcje. Rozwiązania w biznesie (89.00zł)
Darmowe oprogramowanie w codziennym życiu (29.00zł)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik (99.00zł)
Excel. Funkcje w przykładach (49.00zł)
Microsoft Outlook 2010 PL. Praktyczne podejście (39.00zł)
Odzyskiwanie danych w praktyce (29.00zł)
ABC Word 2007 PL (29.00zł)
Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik (99.00zł)
Alchemia manipulacji (37.00zł)
Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwiązania w biznesie (79.00zł)
Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik (19.90zł)
Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Ćwiczenia (18.99zł)

Pozostałe z serii: Inne

Security Automation with Ansible 2 (159.00zł)
osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla zaawansowanych (69.00zł)
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem? eBook. Pdf (29.90zł)
Web 2.0. Przewodnik po strategiach. eBook. ePub (31.99zł)
Archiwizacja i odzyskiwanie danych (99.00zł)
Data Science. Programowanie, analiza i wizualizacja danych z wykorzystaniem języka R (69.00zł)
Sen powrotu (34.90zł)
Przetwarzanie danych dla programistów (37.00zł)
Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szkoła efektu (63.20zł)
Learning Linux Shell Scripting (139.00zł)
Learning Unix for OS X. Going Deep With the Terminal and Shell. 2nd Edition (76.42zł)
Pokemon Go: Niezbędnik gracza. Nieoficjalny przewodnik (26.59zł)
Wstęp do sztucznej inteligencji (49.45zł)
Fixing Windows XP Annoyances. How to Fix the Most Annoying Things About the Windows OS (55.24zł)
Co Cię blokuje? Odzyskaj pewność siebie (31.99zł)
Statystyka matematyczna w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (10.90zł)
Responsive Theming for Drupal. Making Your Site Look Good on Any Device (50.92zł)
Excel 2010 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha (51.60zł)
Practical C Programming. 3rd Edition (92.65zł)
Mastering Machine Learning with scikit-learn - Second Edition (159.00zł)

it | NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | koparko ładowarka Piła | torby papierowe do cateringu | Prochem produkuje, obrabia i wytwarza gotowe płyty dla przemysłu , rolnictwa i motoryzacji. Głównie z materiałów takich jak HDPE, ABS, LDPE, HIPS i PP.