e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Macromedia Dreamweaver 8 z ASP, PHP i ColdFusion. Oficjalny podręcznik
Cena: 8.5714285714286 6.00 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Seria: Inne
Bestseller: TOP-1
Promocja: -30%


Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty

Robert C. Martin
promocja -30%
cena: 69 zł 48.30 zł
Data wydania: 2010-02-19
stron: 424, miękka oprawa, format: 168x237

więcej na stronie helion.pl

Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty -- spis treści

 • Słowo wstępne
 • Wstęp
  • Podziękowania
   • Rysunki
 • Rozdział 1. Czysty kod
  • Niech stanie się kod...
  • W poszukiwaniu doskonałego kodu...
  • Całkowity koszt bałaganu
   • Rozpoczęcie wielkiej zmiany projektu
   • Postawa
   • Największa zagadka
   • Sztuka czystego kodu?
   • Co to jest czysty kod?
  • Szkoły myślenia
  • Jesteśmy autorami
  • Zasada skautów
  • Poprzednik i zasady
  • Zakończenie
  • Bibliografia
 • Rozdział 2. Znaczące nazwy
  • Wstęp
  • Używaj nazw przedstawiających intencje
  • Unikanie dezinformacji
  • Tworzenie wyraźnych różnic
  • Tworzenie nazw, które można wymówić
  • Korzystanie z nazw łatwych do wyszukania
  • Unikanie kodowania
   • Notacja węgierska
   • Przedrostki składników
   • Interfejsy i implementacje
  • Unikanie odwzorowania mentalnego
  • Nazwy klas
  • Nazwy metod
  • Nie bądź dowcipny
  • Wybieraj jedno słowo na pojęcie
  • Nie twórz kalamburów!
  • Korzystanie z nazw dziedziny rozwiązania
  • Korzystanie z nazw dziedziny problemu
  • Dodanie znaczącego kontekstu
  • Nie należy dodawać nadmiarowego kontekstu
  • Słowo końcowe
 • Rozdział 3. Funkcje
  • Małe funkcje!
   • Bloki i wcięcia
  • Wykonuj jedną czynność
   • Sekcje wewnątrz funkcji
  • Jeden poziom abstrakcji w funkcji
   • Czytanie kodu od góry do dołu zasada zstępująca
  • Instrukcje switch
  • Korzystanie z nazw opisowych
  • Argumenty funkcji
   • Często stosowane funkcje jednoargumentowe
   • Argumenty znacznikowe
   • Funkcje dwuargumentowe
   • Funkcje trzyargumentowe
   • Argumenty obiektowe
   • Listy argumentów
   • Czasowniki i słowa kluczowe
  • Unikanie efektów ubocznych
   • Argumenty wyjściowe
  • Rozdzielanie poleceń i zapytań
  • Stosowanie wyjątków zamiast zwracania kodów błędów
   • Wyodrębnienie bloków try-catch
   • Obsługa błędów jest jedną operacją
   • Przyciąganie zależności w Error.java
  • Nie powtarzaj się[13]
  • Programowanie strukturalne
  • Jak pisać takie funkcje?
  • Zakończenie
  • SetupTeardownIncluder
  • Bibliografia
 • Rozdział 4. Komentarze
  • Komentarze nie są szminką dla złego kodu
  • Czytelny kod nie wymaga komentarzy
  • Dobre komentarze
   • Komentarze prawne
   • Komentarze informacyjne
   • Wyjaśnianie zamierzeń
   • Wyjaśnianie
   • Ostrzeżenia o konsekwencjach
   • Komentarze TODO
   • Wzmocnienie
   • Komentarze Javadoc w publicznym API
  • Złe komentarze
   • Bełkot
   • Powtarzające się komentarze
   • Mylące komentarze
   • Komentarze wymagane
   • Komentarze dziennika
   • Komentarze wprowadzające szum informacyjny
   • Przerażający szum
   • Nie używaj komentarzy, jeżeli można użyć funkcji lub zmiennej
   • Znaczniki pozycji
   • Komentarze w klamrach zamykających
   • Atrybuty i dopiski
   • Zakomentowany kod
   • Komentarze HTML
   • Informacje nielokalne
   • Nadmiar informacji
   • Nieoczywiste połączenia
   • Nagłówki funkcji
   • Komentarze Javadoc w niepublicznym kodzie
   • Przykład
  • Bibliografia
 • Rozdział 5. Formatowanie
  • Przeznaczenie formatowania
  • Formatowanie pionowe
   • Metafora gazety
   • Pionowe odstępy pomiędzy segmentami kodu
   • Gęstość pionowa
   • Odległość pionowa
   • Uporządkowanie pionowe
  • Formatowanie poziome
   • Poziome odstępy i gęstość
   • Rozmieszczenie poziome
   • Wcięcia
   • Puste zakresy
  • Zasady zespołowe
  • Zasady formatowania wujka Boba
 • Rozdział 6. Obiekty i struktury danych
  • Abstrakcja danych
  • Antysymetria danych i obiektów
  • Prawo Demeter
   • Wraki pociągów
   • Hybrydy
   • Ukrywanie struktury
  • Obiekty transferu danych
   • Active Record
  • Zakończenie
  • Bibliografia
 • Rozdział 7. Obsługa błędów
  • Użycie wyjątków zamiast kodów powrotu
  • Rozpoczynanie od pisania instrukcji try-catch-finally
  • Użycie niekontrolowanych wyjątków
  • Dostarczanie kontekstu za pomocą wyjątków
  • Definiowanie klas wyjątków w zależności od potrzeb wywołującego
  • Definiowanie normalnego przepływu
  • Nie zwracamy null
  • Nie przekazujemy null
  • Zakończenie
  • Bibliografia
 • Rozdział 8. Granice
  • Zastosowanie kodu innych firm
  • Przeglądanie i zapoznawanie się z granicami
  • Korzystanie z pakietu log4j
  • Zalety testów uczących
  • Korzystanie z nieistniejącego kodu
  • Czyste granice
  • Bibliografia
 • Rozdział 9. Testy jednostkowe
  • Trzy prawa TDD
  • Zachowanie czystości testów
   • Testy zwiększają możliwości
  • Czyste testy
   • Języki testowania specyficzne dla domeny
   • Podwójny standard
  • Jedna asercja na test
   • Jedna koncepcja na test
  • F.I.R.S.T.[8]
  • Zakończenie
  • Bibliografia
 • Rozdział 10. Klasy
  • Organizacja klas
   • Hermetyzacja
  • Klasy powinny być małe!
   • Zasada pojedynczej odpowiedzialności
   • Spójność
   • Utrzymywanie spójności powoduje powstanie wielu małych klas
  • Organizowanie zmian
   • Izolowanie modułów kodu przed zmianami
  • Bibliografia
 • Rozdział 11. Systemy
  • Jak budowałbyś miasto?
  • Oddzielenie konstruowania systemu od jego używania
   • Wydzielenie modułu main
   • Fabryki
   • Wstrzykiwanie zależności
  • Skalowanie w górę
   • Separowanie (rozcięcie) problemów
  • Pośredniki Java
  • Czyste biblioteki Java AOP
  • Aspekty w AspectJ
  • Testowanie architektury systemu
  • Optymalizacja podejmowania decyzji
   • Korzystaj ze standardów, gdy wnoszą realną wartość
  • Systemy wymagają języków dziedzinowych
  • Zakończenie
  • Bibliografia
 • Rozdział 12. Powstawanie projektu
  • Uzyskiwanie czystości projektu przez jego rozwijanie
  • Zasada numer 1 prostego projektu system przechodzi wszystkie testy
  • Zasady numer 2 4 prostego projektu przebudowa
  • Brak powtórzeń
  • Wyrazistość kodu
  • Minimalne klasy i metody
  • Zakończenie
  • Bibliografia
 • Rozdział 13. Współbieżność
  • W jakim celu stosować współbieżność?
   • Mity i nieporozumienia
  • Wyzwania
  • Zasady obrony współbieżności
   • Zasada pojedynczej odpowiedzialności
   • Wniosek ograniczenie zakresu danych
   • Wniosek korzystanie z kopii danych
   • Wniosek wątki powinny być na tyle niezależne, na ile to tylko możliwe
  • Poznaj używaną bibliotekę
   • Kolekcje bezpieczne dla wątków
  • Poznaj modele wykonania
   • Producent-konsument[9]
   • Czytelnik-pisarz[10]
   • Ucztujący filozofowie[11]
  • Uwaga na zależności pomiędzy synchronizowanymi metodami
  • Tworzenie małych sekcji synchronizowanych
  • Pisanie prawidłowego kodu wyłączającego jest trudne
  • Testowanie kodu wątków
   • Traktujemy przypadkowe awarie jako potencjalne problemy z wielowątkowością
   • Na początku uruchamiamy kod niekorzystający z wątków
   • Nasz kod wątków powinien dać się włączać
   • Nasz kod wątków powinien dać się dostrajać
   • Uruchamiamy więcej wątków, niż mamy do dyspozycji procesorów
   • Uruchamiamy testy na różnych platformach
   • Uzbrajamy nasz kod w elementy próbujące wywołać awarie i wymuszające awarie
   • Instrumentacja ręczna
   • Instrumentacja automatyczna
  • Zakończenie
  • Bibliografia
 • Rozdział 14. Udane oczyszczanie kodu
  • Implementacja klasy Args
   • Jak to napisałem?
  • Args zgrubny szkic
   • Zatrzymałem się
   • O przyrostowości
  • Argumenty typu String
  • Zakończenie
 • Rozdział 15. Struktura biblioteki JUnit
  • Biblioteka JUnit
  • Zakończenie
 • Rozdział 16. Przebudowa klasy SerialDate
  • Na początek uruchamiamy
  • Teraz poprawiamy
  • Zakończenie
  • Bibliografia
 • Rozdział 17. Zapachy kodu i heurystyki
  • Komentarze
   • C1. Niewłaściwe informacje
   • C2. Przestarzałe komentarze
   • C3. Nadmiarowe komentarze
   • C4. Źle napisane komentarze
   • C5. Zakomentowany kod
  • Środowisko
   • E1. Budowanie wymaga więcej niż jednego kroku
   • E2. Testy wymagają więcej niż jednego kroku
  • Funkcje
   • F1. Nadmiar argumentów
   • F2. Argumenty wyjściowe
   • F3. Argumenty znacznikowe
   • F4. Martwe funkcje
  • Ogólne
   • G1. Wiele języków w jednym pliku źródłowym
   • G2. Oczywiste działanie jest nieimplementowane
   • G3. Niewłaściwe działanie w warunkach granicznych
   • G4. Zdjęte zabezpieczenia
   • G5. Powtórzenia
   • G6. Kod na nieodpowiednim poziomie abstrakcji
   • G7. Klasy bazowe zależne od swoich klas pochodnych
   • G8. Za dużo informacji
   • G9. Martwy kod
   • G10. Separacja pionowa
   • G11. Niespójność
   • G12. Zaciemnianie
   • G13. Sztuczne sprzężenia
   • G14. Zazdrość o funkcje
   • G15. Argumenty wybierające
   • G16. Zaciemnianie intencji
   • G17. Źle rozmieszczona odpowiedzialność
   • G18. Niewłaściwe metody statyczne
   • G19. Użycie opisowych zmiennych
   • G20. Nazwy funkcji powinny informować o tym, co realizują
   • G21. Zrozumienie algorytmu
   • G22. Zamiana zależności logicznych na fizyczne
   • G23. Zastosowanie polimorfizmu zamiast instrukcji if-else lub switch-case
   • G24. Wykorzystanie standardowych konwencji
   • G25. Zamiana magicznych liczb na stałe nazwane
   • G26. Precyzja
   • G27. Struktura przed konwencją
   • G28. Hermetyzacja warunków
   • G29. Unikanie warunków negatywnych
   • G30. Funkcje powinny wykonywać jedną operację
   • G31. Ukryte sprzężenia czasowe
   • G32. Unikanie dowolnych działań
   • G33. Hermetyzacja warunków granicznych
   • G34. Funkcje powinny zagłębiać się na jeden poziom abstrakcji
   • G35. Przechowywanie danych konfigurowalnych na wysokim poziomie
   • G36. Unikanie nawigacji przechodnich
  • Java
   • J1. Unikanie długich list importu przez użycie znaków wieloznacznych
   • J2. Nie dziedziczymy stałych
   • J3. Stałe kontra typy wyliczeniowe
  • Nazwy
   • N1. Wybór opisowych nazw
   • N2. Wybór nazw na odpowiednich poziomach abstrakcji
   • N3. Korzystanie ze standardowej nomenklatury tam, gdzie jest to możliwe
   • N4. Jednoznaczne nazwy
   • N5. Użycie długich nazw dla długich zakresów
   • N6. Unikanie kodowania
   • N7. Nazwy powinny opisywać efekty uboczne
  • Testy
   • T1. Niewystarczające testy
   • T2. Użycie narzędzi kontroli pokrycia
   • T3. Nie pomijaj prostych testów
   • T4. Ignorowany test jest wskazaniem niejednoznaczności
   • T5. Warunki graniczne
   • T6. Dokładne testowanie pobliskich błędów
   • T7. Wzorce błędów wiele ujawniają
   • T8. Wzorce pokrycia testami wiele ujawniają
   • T9. Testy powinny być szybkie
  • Zakończenie
  • Bibliografia
 • Dodatek A: Współbieżność II
  • Przykład klient-serwer
   • Serwer
   • Dodajemy wątki
   • Uwagi na temat serwera
   • Zakończenie
  • Możliwe ścieżki wykonania
   • Liczba ścieżek
    • Wyliczanie możliwych uporządkowań
   • Kopiemy głębiej
   • Zakończenie
  • Poznaj używaną bibliotekę
   • Biblioteka Executor
   • Rozwiązania nieblokujące
   • Bezpieczne klasy nieobsługujące wątków
  • Zależności między metodami mogą uszkodzić kod współbieżny
   • Tolerowanie awarii
   • Blokowanie na kliencie
   • Blokowanie na serwerze
  • Zwiększanie przepustowości
   • Obliczenie przepustowości jednowątkowej
   • Obliczenie przepustowości wielowątkowej
  • Zakleszczenie
   • Wzajemne wykluczanie
   • Blokowanie i oczekiwanie
   • Brak wywłaszczania
   • Cykliczne oczekiwanie
   • Zapobieganie wzajemnemu wykluczaniu
   • Zapobieganie blokowaniu i oczekiwaniu
   • Umożliwienie wywłaszczania
   • Zapobieganie oczekiwaniu cyklicznemu
  • Testowanie kodu wielowątkowego
  • Narzędzia wspierające testowanie kodu korzystającego z wątków
  • Zakończenie
  • Samouczek. Pełny kod przykładów
   • Klient-serwer bez wątków
   • Klient-serwer z użyciem wątków
 • Dodatek B: org.jfree.date.SerialDate
 • EpilogCena: 48.30 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: Techniki programowania

Kombinatoryka dla programistów. Klasyka informatyki (49.09zł)
Ciągłe dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdrażania (48.30zł)
Wyrażenia regularne. Receptury (39.50zł)
Złożoność obliczeniowa (55.30zł)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (55.20zł)
Wyrażenia regularne. Wprowadzenie (34.90zł)
Metody formalne w inżynierii oprogramowania systemów czasu rzeczywistego (70.51zł)
Sztuka kodowania. Sekrety wielkich programistów (34.50zł)
Wprowadzenie do obliczeń równoległych (33.92zł)
Algorytmy. Ćwiczenia (17.45zł)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (24.43zł)
Algorytmy bez tajemnic (31.43zł)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie IV (19.95zł)
Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika. Klasyka informatyki (79.43zł)
Inżynieria oprogramowania. Jak zapewnić jakość tworzonym aplikacjom (47.00zł)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postępowania profesjonalnych programistów (19.50zł)
Agile Development. Filozofia programowania zwinnego (34.50zł)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (89.00zł)
Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty (67.00zł)
Podstawy programowania współbieżnego i rozproszonego. Klasyka informatyki (48.20zł)

Pozostałe z serii: Inne

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych (34.00zł)
Tworzenie szkolnych stron WWW (19.90zł)
CUDA w przykładach. Wprowadzenie do ogólnego programowania procesorów GPU (59.00zł)
Rejestr Windows Vista. Praktyczne przykłady (3.00zł)
OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko (7.00zł)
Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawić elastyczność z wykorzystaniem XHTML-a i CSS (37.00zł)
Słowenia. Słoneczna strona Alp. Wydanie 3 (39.90zł)
Programowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych z systemem Windows Mobile. eBook. Pdf (47.00zł)
Aplikacje Google. Wykorzystaj potencjał darmowych narzędzi (29.90zł)
AutoCAD 14 dla Windows (twarda oprawa) (109.00zł)
Tworzenie aplikacji dla Windows. Od prostych programów do gier komputerowych. eBook. ePub (54.00zł)
Fotografia cyfrowa. Dla seniorów (34.90zł)
Android. Programowanie gier na tablety (39.00zł)
Efekty graficzne w asemblerze (29.00zł)
3ds max 9. Animacja 3D od podstaw (59.00zł)
Visio 2002 dla każdego (74.90zł)
Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (scalenie) (Stara podstawa programowa) (31.90zł)
CSS3. Szybki start. Wydanie V (69.00zł)
Windows NT 4 PL (25.00zł)
Mac OS X Snow Leopard. Ilustrowany przewodnik. eBook. ePub (22.90zł)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kurów telefon | dogecoin.com.pl | żółw żółtolicy choroby | profiseo