e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: nagrywanieplyt
Seria: Inne


Nero 9. Nagrywanie p³yt CD i DVD. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf

Bartosz Danowski
cena: 15.90 z
Data wydania: 2011-03-04
stron: 176, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Wykorzystaj potencja³ pakietu Nero 9!

 • Jak nagraæ p³ytê z danymi i muzyk±?
 • Jak przygotowaæ p³ytê startow±?
 • Jakie nowe narzêdzia znajdziesz w pakiecie Nero 9?
Nero Burning ROM to prawdopodobnie najpopularniejszy program do nagrywania p³yt. Autorzy tego narzêdzia wykazali siê niezwyk³ym kunsztem. Przejrzysty interfejs u¿ytkownika, ogrom praktycznych funkcji, bezawaryjno¶æ i wydajno¶æ to tylko niektóre cechy tej aplikacji. O jako¶ci Nero ¶wiadczy tak¿e dwana¶cie lat obecno¶ci na rynku na pozycji lidera w swojej dziedzinie!
Sprawdzona forma æwiczeñ praktycznych sprawi, ¿e b³yskawicznie przyswoisz sobie wiedzê na temat tego narzêdzia. Dowiesz siê, jak wykorzystaæ je do podstawowych zadañ, takich jak nagrywanie p³yt z danymi i muzyk±. Ponadto nauczysz siê tworzyæ p³yty startowe, wielosesyjne oraz u¿ywaæ "overburningu". Nero 9 to tak¿e wiele nowych, przydatnych narzêdzi - Nero Vision, Nero CoverDesigner czy Nero RescueAgent. Dziêki temu przewodnikowi nie tylko poznasz ich niesamowite mo¿liwo¶ci, ale przede wszystkim bez trudu nauczysz siê stosowaæ je w swojej pracy! Przekonaj siê, czy rzeczywi¶cie potrafisz wykorzystaæ ca³y potencja³ Nero!
 • Nagrywarki dostêpne na rynku
 • Charakterystyka pakietu Nero 9
 • Proces instalacji i konfiguracji Nero 9
 • Nagrywanie p³yt z danymi
 • Nagrywanie p³yt z muzyk±
 • P³yty wielosesyjne
 • P³yty mieszane z danymi i muzyk±
 • Overburning
 • Przygotowanie p³yt startowych
 • Tworzenie p³yt VCD/SVCD oraz DVD-Video
 • Obrazy p³yt - tworzenie i nagrywanie
 • Zapis pakietowy
 • Nero Vision, Nero CoverDesigner, Nero RescueAgent i inne

Jeste¶ pewien, ¿e wiesz wszystko o Nero?Cena: 15.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: nagrywanieplyt

Nagrywanie p³yt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik (19.90z)
Nagrywanie p³yt CD w Windows i Linuksie. Æwiczenia praktyczne (9.90z)
Po prostu Nero 7 (34.90z)
Nagrywanie p³yt CD i DVD. Kurs. Wydanie II (34.90z)
Nero 9. Nagrywanie p³yt CD i DVD. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (15.90z)
ABC nagrywania p³yt CD. Wydanie II (24.90z)
Nagrywanie p³yt CD i DVD. Kurs (34.90z)
Nero Burning ROM. Nagrywanie p³yt CD. Æwiczenia praktyczne (11.90z)
ABC nagrywania p³yt (34.90z)
Sam wypalam DVD (6.90z)
Sam wypalam CD (16.18z)
ABC nagrywania p³yt DVD (25.00z)
Nagrywanie p³yt CD. Æwiczenia zaawansowane (16.00z)
Nero 7. Nagrywanie p³yt CD i DVD. Æwiczenia praktyczne (11.63z)
Linux. Nagrywanie p³yt CD i DVD (24.90z)
Easy CD Creator. Nagrywanie p³yt CD. Æwiczenia praktyczne (9.90z)
Nagrywanie p³yt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (12.90z)
Nero 7 Essentials. Æwiczenia praktyczne (17.90z)
Nagrywanie p³yt DVD. Æwiczenia praktyczne (16.00z)
Nero 8. Nagrywanie p³yt CD i DVD. Æwiczenia praktyczne (5.90z)

Pozostae z serii: Inne

Zintegrowane Systemy Informatyczne (49.45z)
UNIX u¿ytkowanie i administrowanie. 2 wydanie (95.00z)
Shadery. Zaawansowane programowanie w GLSL (47.20z)
Smartfony dla seniorów (29.90z)
Objective-C. Vademecum profesjonalisty. Wydanie III (79.00z)
The Modern C# Challenge (139.00z)
Continuous Integration, Delivery, and Deployment (179.00z)
AutoCAD 2019 PL. Pierwsze kroki (24.34z)
Android Studio. Tworzenie aplikacji mobilnych (37.95z)
Prawda i rzeczywisto¶æ w fotografii (69.00z)
Vue.js 2 and Bootstrap 4 Web Development (179.00z)
Multi-Cloud for Architects (149.00z)
Designing API-First Enterprise Architectures on Azure (159.00z)
Transforms in CSS. Revamp the Way You Design (38.17z)
C#. Lekcje programowania. Praktyczna nauka programowania dla platform .NET i .NET Core (76.16z)
Szybkie scalanie, rozdzielanie i obramowywanie komórek (13.45z)
Znajd¼ swoje DLACZEGO. Droga do poczucia spe³nienia i wewnêtrznej motywacji (30.44z)
PHP. Receptury. Wydanie II (99.00z)
Identity, Authentication, and Access Management in OpenStack. Implementing and Deploying Keystone (101.15z)
Head First Mobile Web (152.15z)