e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Jêzyk C++. Szko³a programowania. Wydanie VI

Stephen Prata
cena: 99.00 z
Data wydania: 2012-12-10
stron: 1200, twarda oprawa, format: 172x245

wicej na stronie helion.pl

Najlepsze ¼ród³o informacji o C++!

Jêzyk C++. Szko³a programowania to starannie sprawdzony, sumiennie przygotowany i kompletny przewodnik po programowaniu w C++, przeznaczony dla programistów. Ten klasyczny ju¿ materia³ pomocniczy dla wyk³adowców uczy zasad programowania, pocz±wszy od kodu strukturalnego i projektowania wedle metody dekompozycji i analizy, przez klasy, dziedziczenie, szablony i wyj±tki, po wyra¿enia lambda, inteligentne wska¼niki i semantykê przeniesienia. Stephen Prata jako autor i wyk³adowca proponuje przemy¶lane, przejrzyste i wnikliwe wprowadzenie do jêzyka C++. Wraz z mechanizmami samego jêzyka omawia fundamentalne pojêcia i techniki programowania.
Szóste wydanie ksi±¿ki zosta³o uaktualnione i rozszerzone o omówienie elementów wprowadzonych do jêzyka w nowym standardzie C++11. Ksi±¿ka przyda siê nie tylko studentom klas informatycznych, ale równie¿ programistom bieg³ym w innych jêzykach programowania, którzy chcieliby poznaæ jêzyk C++ lub pog³êbiæ swoj± wiedzê dotycz±c± niuansów stosowania tego jêzyka.
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz nowe elementy jêzyka, wprowadzone w standardzie C++ 11
  • zaliczysz kurs programowania w jêzyku C++
  • b³yskawicznie znajdziesz informacje potrzebne w codziennej pracy
  • opanujesz jêzyk C++

Kompletny podrêcznik do nauki C++!

 
 


Cena: 99.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji. Wydanie II (61.38z)
Jêzyk C++. Owoce programowania. Wydanie IX (81.95z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (25.14z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (69.00z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (17.00z)
C++ bez obaw (59.00z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (32.45z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (36.58z)
Tablice informatyczne. Podstawy C++ (19.90z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (29.40z)
Hands-On Functional Programming with C++ (109.00z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (36.58z)
Hands-On C++ Game Animation Programming (109.00z)
Wprowadzenie do C++ (31.35z)
Cross-Platform Development with Qt 6 and Modern C++ (159.00z)
Czysty kod w C++17. Oprogramowanie ³atwe w utrzymaniu (32.45z)
C++. Intensywny kurs (119.20z)
Expert C++ (129.00z)
Android System Programming (179.00z)
C++20 Biblioteka techniczna (78.96z)

Pozostae z serii: Inne

X Power Tools (135.15z)
Office 2010 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Pdf (79.00z)
Farming Simulator. Podrêcznik gracza (13.70z)
C++. Ca³kiem inny ¶wiat (18.00z)
Drupal 7. Zaawansowane programowanie. eBook. Pdf (62.90z)
Triki najlepszych programistów gier 3D. Vademecum profesjonalisty (149.00z)
Sieci komputerowe. Ksiêga eksperta. Wydanie II poprawione i uzupe³nione (64.90z)
Alkaliczny detoks (26.59z)
Architecting Modern Data Platforms. A Guide to Enterprise Hadoop at Scale (330.65z)
Time Series Analysis on AWS (159.00z)
R Deep Learning Projects (119.00z)
Practical Cloud Security. A Guide for Secure Design and Deployment (186.15z)
Python dla profesjonalistów. Debugowanie, testowanie i utrzymywanie kodu (26.95z)
Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy (47.40z)
Bezpieczeñstwo systemu Linux w praktyce. Receptury. Wydanie II (42.35z)
PHP i jQuery. Techniki zaawansowane. Wydanie II (67.00z)
C++20. Laboratorium (43.55z)
Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Czê¶æ 2. Naprawa i eksploatacja systemów komputerowych. Podrêcznik do (33.67z)
C# od podszewki. Wydanie II (99.00z)
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla gimnazjum (15.90z)

Dobry stomatolog Szczecin | Katalog4u to moderowany Katalog SEO stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kuków telefon | Komornik Ursynów | Zajmujemy się wyłączanie adblue we wszystkich maszynach grupy CNH. Dojazd do klienta oraz gwarancja dożywotnia. Faktura Vat. Atrakcyjne ceny.