e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Seria: Inne


C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II

Alan Ezust, Paul Ezust
cena: 89.00 zł
Data wydania: 2014-02-10
stron: 640, miękka oprawa, format: 168x237

więcej na stronie helion.pl

C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II -- spis treści

Słowo wstępne (13)

Przedmowa (17)

Przedmowa do wydania drugiego (19)

Podziękowania (21)

O autorach (25)

CZĘŚĆ I. WZORCE PROJEKTOWE I QT (27)

Rozdział 1. Wprowadzenie do C++ (29)

 • 1.1. Przegląd języka C++ (29)
 • 1.2. Krótka historia C++ (30)
 • 1.3. Pierwszy przykład (30)
 • 1.4. Standardowe wejście i wyjście (33)
 • 1.5. Wprowadzenie do funkcji (36)
 • 1.6. qmake, pliki projektu i Makefile (41)
 • 1.7. Pomocne zasoby w internecie (46)
 • 1.8. Łańcuchy znaków (47)
 • 1.9. Strumienie (48)
 • 1.10. Strumienie do plików (50)
 • 1.11. Okienka dialogowe Qt (54)
 • 1.12. Identyfikatory, typy i literały (57)
 • 1.13. Typy proste (59)
 • 1.14. Słowo kluczowe const (69)
 • 1.15. Wskaźniki i dostęp do pamięci (70)
 • 1.16. Referencje (75)
 • 1.17. Różnica pomiędzy const* a *const (76)
 • 1.18. Powtórka (79)

Rozdział 2. Pierwsza klasa (81)

 • 2.1. Na początku było struct (81)
 • 2.2. Definicje klas (82)
 • 2.3. Modyfikatory dostępu do składowych (85)
 • 2.4. Enkapsulacja (87)
 • 2.5. Wprowadzenie do UML (87)
 • 2.6. Przyjaciele klasy (89)
 • 2.7. Konstruktory (90)
 • 2.8. Destruktory (92)
 • 2.9. Słowo kluczowe static (93)
 • 2.10. Deklaracje i definicje klas (97)
 • 2.11. Konstruktory kopiujące i operatory przypisania (99)
 • 2.12. Konwersje (101)
 • 2.13. Funkcje składowe const (104)
 • 2.14. Podobiekty (105)
 • 2.15. Ćwiczenia: klasy (107)
 • 2.16. Pytania sprawdzające znajomość rozdziału (114)

Rozdział 3. Wprowadzenie do Qt (119)

 • 3.1. Styl i konwencje nazewnicze (119)
 • 3.2. Moduł Qt Core (121)
 • 3.3. Qt Creator: zintegrowane środowisko programistyczne dla Qt (124)
 • 3.4. Ćwiczenia: wprowadzenie do Qt (125)
 • 3.5. Powtórka (126)

Rozdział 4. Listy (127)

 • 4.1. Wprowadzenie do kontenerów (127)
 • 4.2. Iteratory (128)
 • 4.3. Relacje (133)
 • 4.4. Ćwiczenia: relacje (135)
 • 4.5. Powtórka (137)

Rozdział 5. Funkcje (139)

 • 5.1. Przeładowywanie funkcji (139)
 • 5.2. Argumenty opcjonalne (142)
 • 5.3. Przeładowywanie operatorów (144)
 • 5.4. Przekazywanie parametrów przez wartość (148)
 • 5.5. Przekazywanie parametrów przez referencję (149)
 • 5.6. Referencje do const (152)
 • 5.7. Wartości zwracane przez funkcje (154)
 • 5.8. Zwracanie referencji przez funkcje (154)
 • 5.9. Przeładowywanie w oparciu o const (155)
 • 5.10. Funkcje inline (157)
 • 5.11. Funkcje z listą argumentów o zmiennej długości (161)
 • 5.12. Ćwiczenia: szyfrowanie (162)
 • 5.13. Powtórka (164)

Rozdział 6. Dziedziczenie i polimorfizm (165)

 • 6.1. Proste dziedziczenie (165)
 • 6.2. Dziedziczenie i polimorfizm (172)
 • 6.3. Dziedziczenie z abstrakcyjnej klasy bazowej (177)
 • 6.4. Projektowanie dziedziczenia (182)
 • 6.5. Przeładowywanie, ukrywanie i przesłanianie (184)
 • 6.6. Konstruktory, destruktory i kopiujące operatory przypisania (186)
 • 6.7. Przetwarzanie argumentów z wiersza poleceń (190)
 • 6.8. Kontenery (195)
 • 6.9. Kontenery zarządzające, kompozycja i agregacja (197)
 • 6.10. Kontenery wskaźników (200)
 • 6.11. Powtórka (215)

Rozdział 7. Biblioteki i wzorce projektowe (221)

 • 7.1. Budowanie i używanie bibliotek (222)
 • 7.2. Ćwiczenie: instalowanie bibliotek (229)
 • 7.3. Frameworki i komponenty (231)
 • 7.4. Wzorce projektowe (233)
 • 7.5. Powtórka (240)

Rozdział 8. Klasy QObject i QApplication, sygnały i sloty (243)

 • 8.1. Wartości i obiekty (246)
 • 8.2. Rodzice i dzieci: wzorzec Kompozyt (247)
 • 8.3. Pętla zdarzeń w QApplication (253)
 • 8.4. QObject i moc w pigułce (255)
 • 8.5. Sygnały i sloty (255)
 • 8.6. Cykl życia QObject (257)
 • 8.7. QTestLib (258)
 • 8.8. Ćwiczenia: QObject, QApplication, sygnały i sloty (261)
 • 8.9. Powtórka (261)

Rozdział 9. Widżety i projektowanie interfejsów (263)

 • 9.1. Kategorie widżetów (264)
 • 9.2. Designer: wprowadzenie (266)
 • 9.3. Okna dialogowe (269)
 • 9.4. Układ formularza (271)
 • 9.5. Ikonki, obrazki i zasoby (273)
 • 9.6. Układ widżetów (276)
 • 9.7. Integracja okienek z kodem (283)
 • 9.8. Ćwiczenia: formularze wejściowe (288)
 • 9.9. O pętli zdarzeń raz jeszcze (289)
 • 9.10. Zdarzenia rysowania (297)
 • 9.11. Powtórka (299)

Rozdział 10. Główne okna i akcje (301)

 • 10.1. QAction, QMenu, QMenuBar (302)
 • 10.2. Obszary i dokowanie (309)
 • 10.3. QSettings: konfiguracja aplikacji (311)
 • 10.4. Schowek i transfer danych (314)
 • 10.5. Wzorzec Polecenie (315)
 • 10.6. Umiędzynarodawianie i funkcja tr() (322)
 • 10.7. Ćwiczenia: Główne okna i akcje (323)
 • 10.8. Powtórka (323)

Rozdział 11. Uogólnienia i kontenery (325)

 • 11.1. Typy uogólnione i szablony (325)
 • 11.2. Typy uogólnione, algorytmy i operatory (331)
 • 11.3. Przykład sortowania mapy (333)
 • 11.4. Funktory i wskaźniki na funkcje (336)
 • 11.5. Wzorzec Pyłek: klasy współdzielone przez domniemanie (338)
 • 11.6. Ćwiczenia: typy uogólnione (342)
 • 11.7. Powtórka (343)

Rozdział 12. Metaobiekty, metawłaściwości i mechanizm refleksji (345)

 • 12.1. Wzorzec Metaobiekt i klasa QMetaObject (345)
 • 12.2. Identyfikacja typu i qobject_cast (347)
 • 12.3. Macro Q_PROPERTY: opis właściwości QObject (349)
 • 12.4. Klasa QVariant: dostęp do właściwości (352)
 • 12.5. Dynamiczne właściwości (355)
 • 12.6. Deklarowanie i rejestrowanie metatypów (358)
 • 12.7. Funkcja invokeMethod() (360)
 • 12.8. Ćwiczenia: refleksja (361)
 • 12.9. Powtórka (361)

Rozdział 13. Modele i widoki (363)

 • 13.1. Model-View-Controller (MVC) (364)
 • 13.2. Modele i widoki Qt (365)
 • 13.3. Modele tabel (375)
 • 13.4. Modele drzewiaste (384)
 • 13.5. Inteligentne wskaźniki (387)
 • 13.6. Ćwiczenia: modele i widoki (390)
 • 13.7. Powtórka (391)

Rozdział 14. Walidacja i wyrażenia regularne (393)

 • 14.1. Maski wprowadzania danych (393)
 • 14.2. Walidatory (396)
 • 14.3. Wyrażenia regularne (398)
 • 14.4. Walidacja wyrażeń regularnych (406)
 • 14.5. Podklasy QValidator (407)
 • 14.6. Ćwiczenia: walidacja i wyrażenia regularne (410)
 • 14.7. Powtórka (411)

Rozdział 15. Parsowanie XML (413)

 • 15.1. Parsery XML w Qt (415)
 • 15.2. Parsowanie SAX (417)
 • 15.3. XML, struktury drzewiaste i DOM (421)
 • 15.4. Strumienie XML (429)
 • 15.5. Powtórka (431)

Rozdział 16. Więcej wzorców projektowych (433)

 • 16.1. Wzorce konstrukcyjne (433)
 • 16.2. Wzorzec Pamiątka (442)
 • 16.3. Wzorzec Fasada (447)
 • 16.4. Powtórka (453)

Rozdział 17. Współbieżność (455)

 • 17.1. QProcess i zarządzanie procesami (455)
 • 17.2. QThread i QtConcurrent (468)
 • 17.3. Ćwiczenia: QThread i QtConcurrent (480)
 • 17.4. Powtórka (481)

Rozdział 18. Programowanie baz danych (483)

 • 18.1. Dostęp do bazy danych z Qt: QSqlDatabase (485)
 • 18.2. Zapytania i zestawy wyników (488)
 • 18.3. Modele baz danych (490)
 • 18.4. Powtórka (491)

CZĘŚĆ II. PODSTAWY JĘZYKA C++ (493)

Rozdział 19. Typy i wyrażenia (495)

 • 19.1. Operatory (495)
 • 19.2. Instrukcje i struktury kontroli (500)
 • 19.3. Ewaluacja wyrażeń logicznych (506)
 • 19.4. Typy wyliczeniowe (507)
 • 19.5. Typy całkowite ze znakiem i bez znaku (509)
 • 19.6. Standardowa konwersja wyrażeń (511)
 • 19.7. Konwersje jawne (514)
 • 19.8. Rzutuj bezpiecznie, używając rzutowania ANSI C++ (515)
 • 19.9. Przeciążanie operatorów specjalnych (520)
 • 19.10. Identyfikacja typów w czasie wykonania programu (525)
 • 19.11. Operatory wyboru składowych (527)
 • 19.12. Ćwiczenia: typy i wyrażenia (529)
 • 19.13. Powtórka (530)

Rozdział 20. Zakres identyfikatorów i klasa pamięci (531)

 • 20.1. Deklaracje i definicje (531)
 • 20.2. Zakres identyfikatorów (532)
 • 20.3. Klasa pamięci (540)
 • 20.4. Przestrzenie nazw (544)
 • 20.5. Powtórka (548)

Rozdział 21. Dostęp do pamięci (549)

 • 21.1. Patologia wskaźników (550)
 • 21.2. Patologia wskaźników na stercie (552)
 • 21.3. Dostęp do pamięci: podsumowanie (554)
 • 21.4. Wprowadzenie do tablic (555)
 • 21.5. Arytmetyka wskaźników (556)
 • 21.6. Tablice, funkcje i wartości zwracane (557)
 • 21.7. Różne rodzaje tablic (559)
 • 21.8. Dozwolone operacje na wskaźnikach (559)
 • 21.9. Tablice i pamięć: ważne informacje (561)
 • 21.10. Ćwiczenia: dostęp do pamięci (562)
 • 21.11. Powtórka (563)

Rozdział 22. Szczegółowo o dziedziczeniu (565)

 • 22.1. Wskaźniki wirtualne i tablice wirtualne (565)
 • 22.2. Polimorfizm i destruktory wirtualne (568)
 • 22.3. Wielokrotne dziedziczenie (571)
 • 22.4. Dziedziczenie publiczne, chronione i prywatne (577)
 • 22.5. Powtórka (579)

CZĘŚĆ III. ZADANIA PROGRAMISTYCZNE (581)

Rozdział 23. Ćwiczenia: szafa grająca (583)

 • 23.1. Lista odtwarzania (584)
 • 23.2. Listy odtwarzania (585)
 • 23.3. Wybór źródła (586)
 • 23.4. Listy odtwarzania w bazie danych (587)
 • 23.5. Rozszerzenie przykładu Star Delegates (587)
 • 23.6. Sortowanie, filtrowanie i edycja list odtwarzania (588)

Dodatek A. Słowa kluczowe języka C++ (589)

Dodatek B. Standardowe nagłówki (591)

Dodatek C. Narzędzia pracy programisty (593)

Dodatek D. Przewodnik Alana: Debian w pigułce dla programistów (615)

Dodatek E. Konfiguracja C++/Qt (621)

Bibliografia (629)

Skorowidz (631)Cena: 89.00 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: C++ - Programowanie

Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (119.20zł)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (38.35zł)
C++ Optymalizacja kodu (38.12zł)
Język C++. Owoce programowania. Wydanie IX (96.85zł)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (44.85zł)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (124.87zł)
Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie II poprawione (129.00zł)
C++11. Nowy standard. Ćwiczenia (10.95zł)
OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy użyciu biblioteki OpenCV (74.50zł)
Skuteczny nowoczesny C++ (38.12zł)
Learning OpenCV 3. Computer Vision in C++ with the OpenCV Library (169.15zł)
C++17 STL. Receptury (39.50zł)
C++. Podróż po języku dla zaawansowanych. Wydanie II (37.05zł)
C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty. Wydanie II (74.50zł)
C++ Optymalizacja kodu. Sprawdzone techniki zwiększania wydajności (60.80zł)
Język C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (74.50zł)
Język C++ i przetwarzanie współbieżne w akcji (89.00zł)
C++. Przewodnik dla początkujących (33.50zł)
C++ In a Nutshell. A Desktop Quick Reference (109.65zł)
C++ bez obaw (59.00zł)

Pozostałe z serii: Inne

SolidWorks Simulation 2020. Statyczna analiza wytrzymałościowa (57.85zł)
Hands-On Serverless Applications with Kotlin (149.00zł)
Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mężczyznami (24.00zł)
Yii Framework (25.93zł)
Machine Learning With Go (179.00zł)
Bezpieczeństwo aplikacji Windows. Omijanie SafeSEH, ASLR, DEP, ROP i obrona (112.00zł)
Windows 98 PL. Ćwiczenia praktyczne (3.90zł)
Programowanie dla początkujących w 24 godziny. Wydanie IV (44.85zł)
Witt morphisms (6.72zł)
RozGROMić konkurencję. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciężania (twarda oprawa) (57.00zł)
Excel 2000 PL. Ćwiczenia praktyczne (7.00zł)
Terapia f**k it. Prosty sposób na szczęście (31.99zł)
Podstawy kryptografii. Wydanie III (29.50zł)
Systemy operacyjne. Wydanie IV (129.00zł)
Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. Wydanie II (199.00zł)
Opowieści ukryte w danych. Wyjaśnij dane i wywołaj działania za pomocą narracji (67.00zł)
Learn Social Engineering (129.00zł)
Photoshop CC: The Missing Manual (135.15zł)
20 Recipes for Programming MVC 3. Faster, Smarter Web Development (59.42zł)
Windows Server 2012 Hyper-V Podręcznik instalacji i konfiguracji (65.84zł)

przerabianie zdjęć online przerabianie zdjęć online | radiowy oraz szybki bezprzewodowy internet krzeszów telefon voip | wąż do gazu wrocław | nowoczesne i praktyczne możliwości grupy tworzenie stron www - krakow daje skuteczne i efektywne rozwiązania w zakresie marketingu internetowego, SEO i SEM. | Dla miejscowych firm agencja interaktywna hauerpower.com specjalizuje się w indywidualnych projektach stron www, sklepów oraz optymalizacji SEO stron www