e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


C# 5.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III

Joseph Albahari, Ben Albahari
promocja -44%
cena: 32.321428571429 z 18.10 z
Data wydania: 2013-10-11
stron: 208, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie helion.pl

Kompendium C# zawsze pod rêk±!

C# to obiektowy jêzyk programowania przeznaczony do tworzenia rozwi±zañ dla platformy .NET. Dziêki licznym zaletom zdoby³ ogromn± popularno¶æ w¶ród programistów i jest jednym z wiod±cych jêzyków programowania. W jego kolejnej wersji, 5.0, wprowadzono usprawnienia, dziêki którym ¿ycie programistów sta³o siê ³atwiejsze. Ten podrêczny leksykon pozwoli Ci b³yskawicznie poznaæ jêzyk C# oraz nowo¶ci wprowadzone w wersji 5.
W trakcie lektury poznasz podstawy jêzyka C#, jego sk³adniê, sposób deklarowania zmiennych i tworzenia funkcji. Nauczysz siê operowaæ na typach liczbowych, tworzyæ pêtle, instrukcje warunkowe oraz przestrzenie nazw. Ponadto wkroczysz w ¶wiat programowania obiektowego, zaznajamiaj±c siê z dziedziczeniem, polimorfizmem i interfejsami. Kolejne strony to coraz bardziej zaawansowana wiedza na temat jêzyka LINQ, wi±zañ dynamicznych (nowo¶æ w C# 5.0) i funkcji asynchronicznych. Ten leksykon to pozycja obowi±zkowa dla ka¿dego programisty. Sprawdzi siê równie¿ w rêkach pocz±tkuj±cych programistów jako b³yskawiczny przewodnik po konstrukcjach jêzyka C#. Warto mieæ tê ksi±¿kê!
Poznaj:
  • nowo¶ci w C# 5.0
  • mo¿liwo¶ci LINQ
  • zasady programowania obiektowego

B±d¼ na bie¿±co z nowymi mo¿liwo¶ciami C# 5.0!Cena: 18.10 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C# - Programowanie

Xamarin. Tworzenie interfejsów u¿ytkownika (36.85z)
C# 6.0 w pigu³ce. Wydanie VI (70.95z)
C# 6.0 w pigu³ce. Wydanie VI (78.69z)
Struktury danych i algorytmy w jêzyku C#. Projektowanie efektywnych aplikacji (49.00z)
C# 3.0 Design Patterns (135.15z)
C# 2008. Warsztat programisty (59.95z)
C#. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (13.70z)
C#. Zacznij programowaæ! (48.95z)
Programming in C#: Exam 70-483 (MCSD) Guide (159.00z)
Jêzyk C# w 7 dni. Solidne podstawy programowania obiektowego (26.95z)
Tablice informatyczne. C#. Wydanie III (17.00z)
C#. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (28.74z)
C# 9.0 w pigu³ce (116.35z)
C# 6.0 - Ksiêga przepisów (95.76z)
C# 8.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie VII (95.36z)
Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w jêzyku C# (48.95z)
C# 7.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie VI (70.95z)
Wzorce projektowe. Leksykon kieszonkowy (24.90z)
C# 9.0. Leksykon kieszonkowy (31.36z)
Concurrency in C# Cookbook. Asynchronous, Parallel, and Multithreaded Programming. 2nd Edition (186.15z)

Pozostae z serii: Inne

Git. Rozproszony system kontroli wersji (37.95z)
Wprowadzenie do HTML5. Nauka HTML5 i JavaScriptu na przyk³adzie gier (49.00z)
Praga. Z³oty hrad nad We³taw± (wydanie IV) (19.90z)
Jura Krakowsko - Czêstochowska. Z legend± w¶ród Orlich Gniazd. Wydanie 3 (29.90z)
Programowanie uk³adów AVR dla praktyków (89.00z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 (31.20z)
PHP. Programowanie (79.00z)
Sztuka kodowania. Sekrety wielkich programistów. eBook. Mobi (54.99z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (19.50z)
Linux. Niezbêdnik programisty (179.00z)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy (57.00z)
Kubernetes. Tworzenie niezawodnych systemów rozproszonych. Wydanie II (37.17z)
Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie (31.35z)
Tworzenie modeli biznesowych. Podrêcznik wizjonera (37.95z)
Hands-On Low-Code Application Development with Salesforce (129.00z)
Mastering Java 9 (159.00z)
Mega hit na maturê. Historia 8. Dzieje powszechne. XIX wiek (3.96z)
Active Directory w systemach wolnego oprogramowania (44.90z)
Alfabet zarz±dzania projektami. Wydanie II (32.45z)
Matematyka w uczeniu maszynowym (129.00z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | koparko ładowarka Piła | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą