e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Macromedia Dreamweaver 8 z ASP, PHP i ColdFusion. Oficjalny podręcznik
Cena: 8.5714285714286 6.00 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Kategoria: cpp
Seria: Inne


C++Builder i Turbo C++. Podstawy

Jacek Matulewski
cena: 37.00 zł
Data wydania: 2006-12-13
stron: 280, miękka oprawa, format: B5

więcej na stronie helion.pl

C++Builder i Turbo C++. Podstawy -- spis treści

Wstęp (11)

 • O czym jest ta książka? (11)
 • Jak zdobyć C++Builder? (11)

Część I Zintegrowane środowisko programistyczne i język programowania C++ (13)

Rozdział 1. Poznajemy możliwości C++Buildera 2006 (15)

 • Platforma Win32 (16)
 • Pierwszy projekt (17)
  • Projekt VCL Forms Application - C++Builder (17)
  • Jak umieścić komponent na formie? (18)
  • Co to jest inspektor obiektów? (18)
  • Jak za pomocą inspektora obiektów zmieniać własności komponentów? (19)
  • Jak dopasować położenie komponentu? (21)
  • Jak umieszczać na formie wiele komponentów tego samego typu? (21)
  • Jak zaznaczyć wiele komponentów jednocześnie? (22)
  • Jak zaprogramować reakcję programu na kliknięcie panelu przez użytkownika? (22)
  • Jak uruchomić projektowaną aplikację? (24)
  • Jak przełączać między widokiem projektowania i edytorem? (24)
  • Jak ustalić pozycję okna po uruchomieniu aplikacji? (25)
  • Jak zmieniać własności obiektów programowo? (25)
  • Jak zapisać projekt na dysku? (27)
  • Pliki projektu (28)
  • Filozofia RAD (28)
 • Ustawienia projektu (29)
  • Jak zmienić tytuł i ikonę aplikacji? (29)
  • Informacje o wersji aplikacji dołączane do skompilowanego pliku .exe (30)
 • Dystrybucja programów (31)
 • Konfiguracja środowiska C++Builder 2006 (33)
  • Okno postępu kompilacji (33)
  • Automatyczne zapisywanie plików projektu (34)
 • Edytor kodu (34)
  • Opcje edytora (35)

Rozdział 2. Analiza kodu pierwszej aplikacji, czyli wprowadzenie do C++ (37)

  • Jak wczytać wcześniej zapisany projekt? (37)
 • Plik modułu formy Unit1.cpp (38)
  • Komentarze (39)
  • Zmienne globalne (40)
  • Dyrektywy prekompilatora (40)
 • Plik nagłówkowy modułu Unit1.h (40)
  • Klasa TForm1 (41)
  • Czym jest moduł? (42)
 • Plik Unit1.dfm (42)
 • Plik Kolory.cpp (43)

Rozdział 3. Typy zmiennych i instrukcje sterujące, czyli o tym, co każdy programista umieć musi (45)

 • Podstawy (45)
  • Równanie kwadratowe (46)
  • Przygotowanie interfejsu (47)
  • Deklarowanie zmiennych (48)
  • Inicjacja i przypisanie wartości zmiennej (49)
  • Dygresja na temat typów rzeczywistych w C++Builderze (49)
  • Konwersja łańcucha na liczbę (50)
  • Obliczenia arytmetyczne i ich kolejność (51)
  • Operatory upraszające zapis operacji arytmetycznych wykonywanych na zmiennej (52)
  • Typ logiczny i operatory logiczne (53)
  • Instrukcja warunkowa if (53)
  • Jak wyłączyć podpowiadanie szablonów instrukcji w edytorze? (55)
  • O błędach w kodzie i części else instrukcji warunkowej (55)
  • Słowo kluczowe return (57)
 • Na tym nie koniec (58)
  • Typy całkowite C++ (58)
  • Instrukcja wielokrotnego wyboru switch (60)
  • Funkcja ShowMessage (61)
 • Obsługa wyjątków (62)
  • Czym są i do czego służą wyjątki? (63)
  • Przechwytywanie wyjątków (63)
  • Zgłaszanie wyjątków (65)
 • Pętle (66)
  • Pętla for (66)
  • Pętla for w praktyce, czyli tajemnica pitagorejczyków (67)
  • Dzielenie liczb naturalnych (69)
  • Pętla do..while (70)
  • Pętla while (71)
  • Instrukcje break i continue (72)
 • Podsumowanie (73)
 • Typy złożone (73)
  • Tablice statyczne (74)
  • Tablice dwuwymiarowe (75)
  • Definiowanie aliasów do typów (76)
  • Tablice dynamiczne (77)
  • Typy wyliczeniowe (77)
  • Zbiory (78)
  • Struktury (81)
  • Jak sprawdzić zawartość tablicy rekordów? (83)
 • Kilka słów o konwersji i rzutowaniu typów (84)
 • Łańcuchy (85)
 • Dyrektywy preprocesora (87)
  • Dyrektywa #include (87)
  • Dyrektywy kompilacji warunkowej (85)
  • Stałe preprocesora (88)
  • Makra (88)
 • Zadania (89)
  • Zdegenerowane równanie kwadratowe (89)
  • Silnia (89)
  • Pętle (89)
  • Ikony formy (89)
  • Typ wyliczeniowy i zbiór (90)
  • Struktury (90)

Rozdział 4. Wskaźniki i referencje (91)

 • Wskaźniki do zmiennych i obiektów. Stos i sterta (91)
 • Operatory dostępu (93)
 • Zagrożenia związane z wykorzystaniem wskaźników (94)
 • Referencje (96)

Rozdział 5. Programowanie modularne (99)

  • Funkcja niezwracająca wartości (100)
  • Definiowanie funkcji (100)
  • Interfejs modułu (102)
  • Plik nagłówkowy modułu (103)
  • Argumenty funkcji (104)
  • Większa ilość argumentów (104)
  • Wartości domyślne argumentów (105)
  • Referencje jako argumenty funkcji (105)
  • Wskaźniki jako argumenty funkcji (106)
  • Wartość zwracana przez funkcję (106)
  • Wskaźniki do funkcji (107)

Rozdział 6. Programowanie zorientowane obiektowo (109)

 • Pojęcia obiekt i klasa (109)
  • Klasa (110)
  • Wskaźniki do komponentów jako pola klasy (111)
  • Tworzenie obiektów (111)
  • Jeden obiekt może mieć wiele wskaźników (113)
 • Interfejs i implementacja klasy (113)
  • Definicja klasy (113)
  • Projektowanie klasy - ustalanie zakresu dostępności pól i metod (114)
  • Pola (116)
  • Konstruktor klasy - inicjowanie stanu obiektu (116)
  • Wskaźnik this (117)
  • "Bardziej" poprawna inicjacja pól obiektu w konstruktorze (117)
  • Tworzenie obiektu (118)
  • Usuwanie obiektów z pamięci (119)
  • Metoda prywatna (120)
  • Metoda typu const (120)
  • Zbiór metod publicznych udostępniających wyniki (121)
  • Testowanie klasy (122)
  • Metody statyczne (122)

Rozdział 7. Podstawy debugowania kodu (125)

  • Ukryty błąd (125)
  • Aktywowanie debugowania (126)
  • Kontrolowane uruchamianie i śledzenie działania aplikacji (126)
  • Breakpoint (128)
  • Obserwacja wartości zmiennych (129)
  • Obsługa wyjątków przez środowisko BDS (129)
  • Wyłączanie debugowania (131)

Część II Biblioteka komponentów VCL (133)

Rozdział 8. Podstawowe komponenty VCL (135)

 • Komponent TShape - powtórzenie wiadomości (135)
  • Jak umieszczać komponenty na formie? (135)
  • Jak modyfikować złożone własności komponentów za pomocą inspektora obiektów? (136)
  • Jak reagować na zdarzenia? (137)
 • Komponent TImage. Okna dialogowe (138)
  • Automatyczne adaptowanie rozmiarów komponentów do rozmiaru formy (138)
  • Jak wczytać obraz w trakcie projektowania aplikacji? (138)
  • Konfigurowanie komponentu TOpenDialog (138)
  • Jak za pomocą okna dialogowego wczytać obraz podczas działania programu? (140)
  • Jak odczytać plik w formacie JPEG? (141)
  • Kontrola programu za pomocą klawiatury (141)
  • Wczytywanie dokumentu z pliku wskazanego jako parametr linii komend (142)
  • Jak uruchomić projektowaną aplikację w środowisku BDS z parametrem linii komend? (143)
 • Komponent TMediaPlayer (144)
  • Odtwarzacz plików wideo (144)
  • Panel jako ekran odtwarzacza wideo (145)
  • Wybór filmu za pomocą okna dialogowego w trakcie działania programu (146)
  • Odtwarzacz CDAudio (147)
 • Komponenty sterujące (147)
  • Suwak TScrollBar i pasek postępu TProgressBar (147)
  • Pole opcji TCheckBox (148)
  • Pole wyboru TRadioButton (149)
  • Niezależna grupa pól wyboru (150)
 • TTimer (151)
  • Czynności wykonywane cyklicznie (151)
  • Czynność wykonywana z opóźnieniem (152)
 • Aplikacja z wieloma formami (153)
  • Dodawanie form do projektu (153)
  • Dostęp do nowej formy z formy głównej (153)
  • Show versus ShowModal (155)
  • Zmiana własności Visible formy w trakcie projektowania (156)
  • Dostęp do komponentów formy z innej formy (156)
 • Właściciel i rodzic (157)
  • Własności Owner i Parent komponentów (157)
  • Zmiana rodzica w trakcie działania programu (158)
  • Co właściwie oznacza zamknięcie dodatkowej formy? (159)
  • Tworzenie kontrolek VCL w trakcie działania programu (160)
 • Zadania (161)
  • Komponent TSaveDialog (161)
  • Komponenty TMemo, TRichEdit (161)
  • Komponent TRadioGroup (161)

Rozdział 9. Więcej komponentów VCL... (163)

 • Menu aplikacji (163)
  • Menu główne aplikacji i edytor menu (164)
  • Rozbudowywanie struktury menu (166)
  • Tworzenie nowych metod związanych z pozycjami menu (166)
  • Wiązanie pozycji menu z istniejącymi metodami (167)
  • Wstawianie pozycji do menu. Separatory (167)
  • Usuwanie pozycji z menu (168)
  • Klawisze skrótu (168)
  • Ikony w menu (169)
 • Pasek stanu (170)
 • Sztuczki z oknami (172)
  • Jak uzyskać dowolny kształt formy? (172)
  • Jak poradzić sobie z niepoprawnym skalowaniem formy w systemach z różną wielkością czcionki? (173)
  • Jak ograniczyć rozmiary formy? (174)
  • Jak przygotować wizytówkę programu (splash screen)? (174)
 • Zadania (177)
  • Menu kontekstowe (177)
  • Pasek narzędzi (177)

Rozdział 10. Prosta grafika (179)

  • Klasa TCanvas (179)
  • Odświeżanie formy. Zdarzenie OnPaint formy (179)
 • Linie (180)
  • Metoda mieszająca kolory (180)
  • Rysowanie linii (182)
  • ClientHeight i Height, czyli obszar użytkownika formy (183)
  • Okno dialogowe wyboru koloru TColorDialog (184)
 • Punkty (186)
  • Wykorzystanie tablicy TCanvas::Pixels (186)
  • Negatyw (186)
  • Jak umożliwić edycję obrazów z plików JPEG? (188)
  • Kilka słów o operacjach na bitach (190)
  • Własność TBitmap::ScanLine (191)
 • Inne możliwości płótna (192)
  • Tekst na płótnie (192)
  • Obraz na płótnie (194)
 • Zadanie (196)

Rozdział 11. Operacje na plikach i drukowanie z poziomu VCL i VCL.NET (197)

 • Automatyczne dopasowywanie rozmiaru komponentów (198)
  • Własność Align, czyli o tym, jak przygotować interfejs aplikacji, który będzie automatycznie dostosowywał się do zmian rozmiarów formy (198)
  • Komponent TSplitter (199)
 • Komponenty VCL pomagające w obsłudze plików (199)
  • Jak połączyć komponenty TDriveComboBox, TDirectoryListBox i TFileListBox tak, żeby stworzyć prostą przeglądarkę plików? (199)
  • Jak filtrować zawartość komponentu TFileListBox? (200)
  • Prezentowanie na komponencie TLabel nazwy katalogu wybranego za pomocą TDirectoryListBox (200)
  • Prezentowanie na komponencie TLabel pliku wybranego za pomocą TFileListBox (201)
  • Jak z łańcucha wyodrębnić nazwę pliku, jej rozszerzenie lub ścieżkę dostępu? (202)
  • Wczytywanie plików graficznych wskazanych w FileListBox (203)
  • Przeglądanie katalogów w TFileListBox (204)
 • Obsługa plików z poziomu C++ (206)
  • Tworzenie pliku tekstowego (206)
  • Test funkcji zapisującej do pliku (207)
  • Dopisywanie do pliku (208)
  • Odczytywanie plików tekstowych (208)
  • O funkcjach tworzących obiekty i o tym, dlaczego nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie (209)
  • Co jeszcze potrafi klasa ifstream? (210)
 • System plików (212)
  • Operacje na plikach (212)
  • Operacje na katalogach (212)
  • Jak z łańcucha wyodrębnić nazwę pliku, jego rozszerzenie lub katalog, w którym się znajduje? (213)
  • Jak sprawdzić ilość wolnego miejsca na dysku? (213)
 • Drukowanie "automatyczne" (214)
  • Drukowanie tekstu znajdującego się w komponencie TRichEdit. Okno dialogowe TPrintDialog (214)
  • Wybór drukarki z poziomu kodu aplikacji (216)
 • Drukowanie "ręczne" (216)
  • Tworzenie i przygotowanie modułu Drukowanie (217)
  • Jak w trybie graficznym wydrukować tekst przechowywany w klasie TStrings? (217)
  • Testowanie drukowania tekstu w trybie graficznym (220)
  • Jak wydrukować obraz z pliku? (221)
  • Dodawanie kodu źródłowego modułu do projektu (223)
  • Powtórka z edycji menu aplikacji (223)
  • Testowanie funkcji drukującej obraz (224)
 • Zadania (224)
  • Klasa TStringList (224)
  • Rozwijanie funkcji Drukuj (225)

Rozdział 12. Przechowywanie informacji w rejestrze systemu Windows (227)

 • Przechowywanie danych aplikacji w rejestrze (228)
  • Jak utworzyć nowy moduł na funkcje odczytujące i zapisujące dane do rejestru? (228)
  • Deklarowanie funkcji w pliku nagłówkowym modułu (229)
  • Jak odczytywać dane z rejestru? (229)
  • Jak zapisać dane do rejestru? (231)
  • Odczyt z rejestru pozycji i rozmiaru okna po uruchomieniu aplikacji i ich zapis w trakcie jej zamykania (233)
 • Automatyczne uruchamianie aplikacji w momencie logowania użytkownika (234)
  • Zapisywanie do rejestru informacji o uruchamianiu aplikacji w momencie logowania użytkownika (235)
  • Usuwanie zapisu o automatycznym uruchamianiu (235)
  • Sprawdzanie, czy istnieje zapis o automatycznym uruchomieniu (236)
  • Udostępnianie funkcji z modułu (236)
  • Test funkcji (237)
 • Zadania (238)
  • Przenoszenie modułu Rejestr do innych projektów (238)
  • Lista ostatnio otwartych plików w rejestrze (238)

Rozdział 13. Mechanizm drag & drop (239)

 • Drag & Drop z biblioteką VCL (240)
  • Przygotowanie interfejsu z dwiema listami (240)
  • Faza pierwsza: rozpoczęcie przenoszenia (241)
  • Faza druga: akceptacja upuszczenia (241)
  • Faza trzecia: upuszczenie przenoszonego elementu (241)
 • Usprawnienia (242)
  • Umieszczanie elementu w miejscu upuszczenia (242)
  • Uelastycznianie kodu. Wykorzystanie wskaźnika Sender (243)
  • Rzutowanie wskaźnika Sender (243)
  • Jak przenosić wiele elementów? (244)

Rozdział 14. Projektowanie własnego komponentu VCL (247)

 • Projektowanie i testowanie komponentu (248)
  • Tworzenie modułu komponentu (248)
  • Funkcja Register (249)
  • Metoda testująca komponent (249)
  • Dodawanie metod do komponentu (250)
  • Krótka uwaga na temat metod statycznych i stałych (251)
  • Konstruktor komponentu (251)
  • Dodawanie własności komponentu (252)
  • Zalety własności (254)
  • Testowanie własności (254)
  • Metoda prawie zdarzeniowa (254)
  • Funkcja ShellExecute (255)
  • Uzupełnianie konstruktora (255)
  • Wskaźniki do metod (256)
  • Udostępnianie niektórych ukrytych własności (257)
 • Pakiet dla komponentu i jego instalacja w BDS (258)
  • Aby stworzyć projekt pakietu (258)
  • Instalowanie komponentu VCL (260)
  • Ostateczne testowanie komponentu (261)
 • Zadania (262)
  • Własności w klasie TRownanieKwadratowe (262)
  • Rozwijanie komponentu TLinkLabel (262)
  • Klasa abstrakcyjna (262)

Skorowidz (263)Cena: 37.00 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: cpp

Visual C++ 6 dla każdego (60.00zł)
C++ Builder 5. Vademecum profesjonalisty. Tom II (85.00zł)
C++ Builder. Całkiem inny świat (45.00zł)
C++Builder 6 i bazy danych (99.00zł)
C++ Builder. Symulacje komputerowe (29.00zł)
C++. Algorytmy i struktury danych (103.95zł)
C++. Ćwiczenia praktyczne (14.90zł)
Tablice informatyczne C++ (12.90zł)
Visual C++ 2005. Od podstaw (127.00zł)
C++. Styl programowania (39.00zł)
Wyjątkowy język C++. 40 nowych łamigłówek, zadań programistycznych i rozwiązań (34.90zł)
Język C++. Koncepcje i techniki programowania (39.90zł)
Aplikacje w Visual C++ 2005. Przykłady (37.00zł)
Język C++. Szkoła programowania. Wydanie V (99.00zł)
C++ Builder. 20 efektownych programów (49.00zł)
Thinking in C++. Edycja polska (69.00zł)
C++ dla każdego (85.00zł)
STL. Leksykon kieszonkowy (9.90zł)
Język C++. Gotowe rozwiązania dla programistów (74.90zł)
C++. Biblioteka IOStreams i lokalizacja programów (79.00zł)

Pozostałe z serii: Inne

HTML5 i CSS3. Zaawansowane wzorce projektowe (79.00zł)
Szalona strona fotografii. Niekonwencjonalne i twórcze techniki dla odważnych fotografów (59.00zł)
Praktyczny kurs asemblera. Wydanie II (69.00zł)
Strukturalna organizacja systemów komputerowych. Wydanie V (99.00zł)
iOS 5. Programowanie. Receptury (95.20zł)
Więcej niż tu i teraz (29.90zł)
HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie V (99.00zł)
Photoshop CS3/CS3 PL. Kanały i maski. Biblia (99.00zł)
Aplikacje Google. Wykorzystaj potencjał darmowych narzędzi (29.90zł)
Program Płatnika (16.10zł)
Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) (13.52zł)
Co potrafi Twój iPhone? Podręcznik użytkownika. Wydanie II (12.00zł)
ABC Worda 2002/XP PL (12.00zł)
Red Hat Linux 7.3. Księga eksperta (110.00zł)
Ubuntu Serwer. Oficjalny podręcznik. Wydanie II (79.00zł)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik. eBook. Mobi (79.00zł)
Visual C++ 6. Vademecum profesjonalisty (180.00zł)
Po prostu DHTML (22.50zł)
Jeszcze wydajniejsze witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW. eBook. Mobi (31.99zł)
PHP5. Programowanie z wykorzystaniem Symfony, CakePHP, Zend Framework (59.00zł)

telefonia | telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | rolniczy365.pl | soda kaustyczna wrocław | wywrotka Piła