e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Macromedia Dreamweaver 8 z ASP, PHP i ColdFusion. Oficjalny podręcznik
Cena: 8.5714285714286 6.00 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Kategoria: cpp
Seria: Inne


C++. Algorytmy i struktury danych

Adam Drozdek
Data wydania: 2004-05-27
stron: 616, miękka oprawa, format: B5

więcej na stronie helion.pl

C++. Algorytmy i struktury danych -- spis treści

Wstęp (11)

Rozdział 1. Programowanie obiektowe w C++ (15)

 • 1.1. Abstrakcyjne typy danych (15)
 • 1.2. Enkapsulacja (15)
 • 1.3. Dziedziczenie (19)
 • 1.4. Wskaźniki (22)
  • 1.4.1. Wskaźniki a tablice (24)
  • 1.4.2. Wskaźniki a konstruktory kopiujące (26)
  • 1.4.3. Wskaźniki i destruktory (29)
  • 1.4.4. Wskaźniki a referencje (29)
  • 1.4.5. Wskaźniki na funkcje (32)
 • 1.5. Polimorfizm (33)
 • 1.6. C++ a programowanie obiektowe (35)
 • 1.7. Standardowa biblioteka szablonów (36)
  • 1.7.1. Kontenery (36)
  • 1.7.2. Iteratory (37)
  • 1.7.3. Algorytmy (37)
  • 1.7.4. Funktory (38)
 • 1.8. Wektory w standardowej bibliotece szablonów (40)
 • 1.9. Struktury danych a programowanie obiektowe (46)
 • 1.10. Przykład zastosowania: plik z dostępem swobodnym (47)
 • 1.11. Ćwiczenia (56)
 • 1.12. Zadania programistyczne (58)
 • Bibliografia (60)

Rozdział 2. Analiza złożoności (61)

 • 2.1. Złożoność obliczeniowa i asymptotyczna (61)
 • 2.2. O-notacja (62)
 • 2.3. Właściwości O-notacji (64)
 • 2.4. Notacje ( i ( (66)
 • 2.5. Możliwe problemy (67)
 • 2.6. Przykłady złożoności (67)
 • 2.7. Określanie złożoności asymptotycznej. Przykłady (68)
 • 2.8. Złożoność optymistyczna, średnia i pesymistyczna (71)
 • 2.9. Złożoność zamortyzowana (73)
 • 2.10. Ćwiczenia (77)
 • Bibliografia (80)

Rozdział 3. Listy (81)

 • 3.1. Listy jednokierunkowe (81)
  • 3.1.1. Wstawianie (86)
  • 3.1.2. Usuwanie (88)
  • 3.1.3. Wyszukiwanie (93)
 • 3.2. Listy dwukierunkowe (93)
 • 3.3. Listy cykliczne (97)
 • 3.4. Listy z przeskokami (99)
 • 3.5. Listy samoorganizujące się (104)
 • 3.6. Tablice rzadkie (107)
 • 3.7. Listy w bibliotece STL (110)
 • 3.8. Kolejki dwustronne w bibliotece STL (113)
 • 3.9. Podsumowanie (117)
 • 3.10. Przykład zastosowania. Biblioteka (118)
 • 3.11. Ćwiczenia (126)
 • 3.12. Zadania programistyczne (128)
 • Bibliografia (131)

Rozdział 4. Stosy i kolejki (133)

 • 4.1. Stosy (133)
 • 4.2. Kolejki (140)
 • 4.3. Kolejki priorytetowe (147)
 • 4.4. Stosy w bibliotece STL (148)
 • 4.5. Kolejki w bibliotece STL (148)
 • 4.6. Kolejki priorytetowe w bibliotece STL (149)
 • 4.7. Przykład zastosowania. Szukanie wyjścia z labiryntu (152)
 • 4.8. Ćwiczenia (156)
 • 4.9. Zadania programistyczne (159)
 • Bibliografia (160)

Rozdział 5. Rekurencja (161)

 • 5.1. Definicje rekurencyjne (161)
 • 5.2. Wywołania funkcji a implementacja rekurencji (164)
 • 5.3. Anatomia wywołania rekurencyjnego (165)
 • 5.4. Rekurencja ogonowa (169)
 • 5.5. Rekurencja inna niż ogonowa (170)
 • 5.6. Rekurencja pośrednia (174)
 • 5.7. Rekurencja zagnieżdżona (176)
 • 5.8. Nadużywanie rekurencji (177)
 • 5.9. Algorytmy z powrotami (180)
 • 5.10. Wnioski końcowe (186)
 • 5.11. Przykład zastosowania. Rekurencyjny interpreter (187)
 • 5.12. Ćwiczenia (194)
 • 5.13. Zadania programistyczne (197)
 • Bibliografia (199)

Rozdział 6. Drzewa binarne (201)

 • 6.1. Drzewa, drzewa binarne i binarne drzewa poszukiwania (201)
 • 6.2. Implementacja drzew binarnych (205)
 • 6.3. Wyszukiwanie w drzewie binarnym (207)
 • 6.4. Przechodzenie po drzewie (210)
  • 6.4.1. Przechodzenie wszerz (210)
  • 6.4.2. Przechodzenie w głąb (211)
  • 6.4.3. Przechodzenie po drzewie w głąb bez stosu (217)
 • 6.5. Wstawianie (223)
 • 6.6. Usuwanie (225)
  • 6.6.1. Usuwanie przez złączanie (226)
  • 6.6.2. Usuwanie przez kopiowanie (229)
 • 6.7. Równoważenie drzewa (231)
  • 6.7.1. Algorytm DSW (234)
  • 6.7.2. Drzewa AVL (236)
 • 6.8. Drzewa samoorganizujące się (241)
  • 6.8.1. Drzewa samonaprawiające się (241)
  • 6.8.2. Ukosowanie (243)
 • 6.9. Sterty (247)
  • 6.9.1. Sterty jako kolejki priorytetowe (249)
  • 6.9.2. Organizowanie tablic w sterty (251)
 • 6.10. Notacja polska i drzewa wyrażeń (255)
  • 6.10.1. Operacje na drzewach wyrażeń (256)
 • 6.11. Przykład zastosowania. Zliczanie częstości występowania słów (259)
 • 6.12. Ćwiczenia (265)
 • 6.13. Zadania programistyczne (268)
 • Bibliografia (272)

Rozdział 7. Drzewa wielokierunkowe (275)

 • 7.1. Rodzina B-drzew (276)
  • 7.1.1. B-drzewa (277)
  • 7.1.2. B*-drzewa (286)
  • 7.1.3. B+-drzewa (288)
  • 7.1.4. B+-drzewa przedrostkowe (289)
  • 7.1.5. Drzewa bitowe (291)
  • 7.1.6. R-drzewa (294)
  • 7.1.7. 2-4-drzewa (296)
  • 7.1.8. Zbiory i wielozbiory w bibliotece STL (303)
  • 7.1.9. Mapy i multimapy w bibliotece STL (309)
 • 7.2. Drzewa słownikowe (313)
 • 7.3. Uwagi końcowe (321)
 • 7.4. Przykład zastosowania. Sprawdzanie pisowni (321)
 • 7.5. Ćwiczenia (330)
 • 7.6. Zadania programistyczne (331)
 • Bibliografia (334)

Rozdział 8. Grafy (337)

 • 8.1. Reprezentacje grafów (338)
 • 8.2. Przechodzenie po grafach (340)
 • 8.3. Najkrótsza droga (344)
  • 8.3.1. Problem najkrótszych dróg typu "wszystkie-do-wszystkich" (351)
 • 8.4. Wykrywanie cykli (353)
  • 8.4.1. Problem znajdowania sumy zbiorów rozłącznych (354)
 • 8.5. Drzewa rozpinające (356)
  • 8.5.1. Algorytm Borůvki (357)
  • 8.5.2. Algorytm Kruskala (358)
  • 8.5.3. Algorytm Jarníka-Prima (360)
  • 8.5.4. Metoda Dijkstry (361)
 • 8.6. Spójność (361)
  • 8.6.1. Spójność w grafach nieskierowanych (361)
  • 8.6.2. Spójność w grafach skierowanych (364)
 • 8.7. Sortowanie topologiczne (365)
 • 8.8. Sieci (368)
  • 8.8.1. Przepływy maksymalne (368)
  • 8.8.2. Maksymalne przepływy o minimalnym koszcie (378)
 • 8.9. Kojarzenie (383)
  • 8.9.1. Problem przypisania (387)
  • 8.9.2. Skojarzenia w grafach, które nie są dwudzielne (390)
 • 8.10. Grafy eulerowskie i hamiltonowskie (392)
  • 8.10.1. Grafy eulerowskie (392)
  • 8.10.2. Grafy hamiltonowskie (393)
 • 8.11. Przykład zastosowania. Unikalni reprezentanci (396)
 • 8.12. Ćwiczenia (406)
 • 8.13. Zadania programistyczne (409)
 • Bibliografia (411)

Rozdział 9. Sortowanie (413)

 • 9.1. Podstawowe algorytmy sortowania (414)
  • 9.1.1. Sortowanie przez wstawianie (414)
  • 9.1.2. Sortowanie przez wybieranie (417)
  • 9.1.3. Sortowanie bąbelkowe (419)
 • 9.2. Drzewa decyzyjne (422)
 • 9.3. Efektywne algorytmy sortowania (425)
  • 9.3.1. Sortowanie Shella (425)
  • 9.3.2. Sortowanie przez kopcowanie (429)
  • 9.3.3. Sortowanie szybkie (quicksort) (433)
  • 9.3.4. Sortowanie poprzez scalanie (440)
  • 9.3.5. Sortowanie pozycyjne (443)
 • 9.4. Sortowanie przy wykorzystaniu STL (448)
 • 9.5. Uwagi końcowe (452)
 • 9.6. Przykład zastosowania. Dodawanie wielomianów (452)
 • 9.7. Ćwiczenia (459)
 • 9.8. Zadania programistyczne (461)
 • Bibliografia (463)

Rozdział 10. Mieszanie (465)

 • 10.1. Funkcje mieszające (466)
  • 10.1.1. Dzielenie (466)
  • 10.1.2. Składanie (466)
  • 10.1.3. Funkcja "środek kwadratu" (467)
  • 10.1.4. Wycinanie (468)
  • 10.1.5. Zmiana podstawy (468)
 • 10.2. Rozwiązywanie problemu kolizji (468)
  • 10.2.1. Adresowanie otwarte (469)
  • 10.2.2. Metoda łańcuchowa (475)
  • 10.2.3. Adresowanie kubełkowe (476)
 • 10.3. Usuwanie (477)
 • 10.4. Doskonałe funkcje mieszające (479)
  • 10.4.1. Metoda Cichelliego (479)
  • 10.4.2. Algorytm FHCD (482)
 • 10.5. Funkcje mieszające dla plików rozszerzalnych (484)
  • 10.5.1. Mieszanie przedłużalne (485)
  • 10.5.2. Mieszanie liniowe (487)
 • 10.6. Przykład zastosowania. Mieszanie z użyciem kubełków (490)
 • 10.7. Ćwiczenia (498)
 • 10.8. Zadania programistyczne (500)
 • Bibliografia (501)

Rozdział 11. Kompresja danych (503)

 • 11.1. Warunki kompresji danych (503)
 • 11.2. Kodowanie Huffmana (505)
  • 11.2.1. Adaptacyjne kodowanie Huffmana (514)
 • 11.3. Metoda Shannona-Fano (519)
 • 11.4. Kodowanie długości serii (520)
 • 11.5. Metoda Ziva-Lempela (521)
 • 11.6. Przykład zastosowania. Metoda Huffmana z kodowaniem długości serii (524)
 • 11.7. Ćwiczenia (535)
 • 11.8. Zadania programistyczne (536)
 • Bibliografia (537)

Rozdział 12. Zarządzanie pamięcią (539)

 • 12.1. Metody dopasowywania sekwencyjnego (540)
 • 12.2. Metody niesekwencyjne (542)
  • 12.2.1. System bliźniaków (543)
 • 12.3. Odśmiecanie (551)
  • 12.3.1. Metoda "zaznacz-i-zamiataj" (551)
  • 12.3.2. Metody kopiowania (559)
  • 12.3.3. Krokowe metody odśmiecania (560)
 • 12.4. Uwagi końcowe (567)
 • 12.5. Przykład zastosowania. Odśmiecanie "w miejscu" (568)
 • 12.6. Ćwiczenia (576)
 • 12.7. Zadania programistyczne (577)
 • Bibliografia (579)

Dodatek A Obliczanie złożoności (583)

 • A.1. Szereg harmoniczny (583)
 • A.2. Przybliżenie funkcji lg(n!) (583)
 • A.3. Przybliżona średnia złożoność sortowania szybkiego (585)
 • A.4. Średnia długość ścieżki w losowych drzewach binarnych (587)

Dodatek B Algorytmy dostępne w STL (589)

 • B.1. Algorytmy standardowe (589)

Skorowidz (597)Cena: 103.95 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: cpp

Visual C++6. Programowanie dla Internetu i ActiveX. Księga eksperta (69.00zł)
C++ Builder. 20 efektownych programów (49.00zł)
Visual C++ 2005. Od podstaw (127.00zł)
Metody numeryczne w C++Builder (64.90zł)
C++Builder. Kompendium programisty (79.00zł)
Visual C++ 6. Programowanie współbieżne, obiektowe i zdarzeniowe (65.00zł)
Visual C++ 6. Vademecum profesjonalisty (180.00zł)
Programowanie w języku C++. Szybki start (67.00zł)
C++. Biblioteka IOStreams i lokalizacja programów (79.00zł)
C++ Builder 6 dla każdego (89.00zł)
Tablice informatyczne C++ (12.90zł)
C++Builder 6 i bazy danych (99.00zł)
C++. Księga eksperta (87.00zł)
Wyjątkowy język C++. 40 nowych łamigłówek, zadań programistycznych i rozwiązań (34.90zł)
C++. Ćwiczenia praktyczne (14.90zł)
MS Visual C++. Ćwiczenia (16.00zł)
Wstęp do programowania w języku C++ (69.00zł)
Visual C++ 6 dla każdego (60.00zł)
C++Builder 2006. Ćwiczenia praktyczne (18.99zł)
Język C++. Koncepcje i techniki programowania (39.90zł)

Pozostałe z serii: Inne

Socjotechnika. Sztuka zdobywania władzy nad umysłami (59.00zł)
jQuery 1.3. Wprowadzenie. eBook. ePub (47.00zł)
Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny (101.60zł)
Softimage XSI. Podstawy (45.00zł)
Excel 2010 PL. Ilustrowany przewodnik (18.32zł)
C#. Rusz głową!. eBook. Pdf (79.00zł)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00zł)
Fotografia cyfrowa w podróży. Przewodnik (47.00zł)
Wtyczki do WordPress. Programowanie dla profesjonalistów. eBook. ePub (69.90zł)
ECDL Moduł 3. Przetwarzanie tekstów (32.68zł)
Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybkości, skuteczności i wyszukiwarek (6.00zł)
Tajemny klucz do Millennium skandalisty Stiega Larssona (29.00zł)
C++ Builder 5. Vademecum profesjonalisty. Tom I (110.00zł)
Windows XP Home PL. Ćwiczenia praktyczne (18.99zł)
Praga. Złoty hrad nad Wełtawą (wydanie IV) (19.90zł)
Internet. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II (17.00zł)
Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik. eBook. Pdf (79.00zł)
Excel 2007. Najlepsze sztuczki i chwyty (59.00zł)
Dreamweaver 3. Biblia (120.00zł)
Windows 8.1 PL. Biblia (79.20zł)

doczytaj | esppol | psycholog Piła | www.auto-i-moto.pl | Kermi grzejniki płytowe wrocław Purmo