e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Macromedia Dreamweaver 8 z ASP, PHP i ColdFusion. Oficjalny podręcznik
Cena: 8.5714285714286 6.00 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Kategoria: cpp
Seria: Inne


C++. Algorytmy i struktury danych

Adam Drozdek
Data wydania: 2004-05-27
stron: 616, miękka oprawa, format: B5

więcej na stronie helion.pl

C++. Algorytmy i struktury danych -- spis treści

Wstęp (11)

Rozdział 1. Programowanie obiektowe w C++ (15)

 • 1.1. Abstrakcyjne typy danych (15)
 • 1.2. Enkapsulacja (15)
 • 1.3. Dziedziczenie (19)
 • 1.4. Wskaźniki (22)
  • 1.4.1. Wskaźniki a tablice (24)
  • 1.4.2. Wskaźniki a konstruktory kopiujące (26)
  • 1.4.3. Wskaźniki i destruktory (29)
  • 1.4.4. Wskaźniki a referencje (29)
  • 1.4.5. Wskaźniki na funkcje (32)
 • 1.5. Polimorfizm (33)
 • 1.6. C++ a programowanie obiektowe (35)
 • 1.7. Standardowa biblioteka szablonów (36)
  • 1.7.1. Kontenery (36)
  • 1.7.2. Iteratory (37)
  • 1.7.3. Algorytmy (37)
  • 1.7.4. Funktory (38)
 • 1.8. Wektory w standardowej bibliotece szablonów (40)
 • 1.9. Struktury danych a programowanie obiektowe (46)
 • 1.10. Przykład zastosowania: plik z dostępem swobodnym (47)
 • 1.11. Ćwiczenia (56)
 • 1.12. Zadania programistyczne (58)
 • Bibliografia (60)

Rozdział 2. Analiza złożoności (61)

 • 2.1. Złożoność obliczeniowa i asymptotyczna (61)
 • 2.2. O-notacja (62)
 • 2.3. Właściwości O-notacji (64)
 • 2.4. Notacje ( i ( (66)
 • 2.5. Możliwe problemy (67)
 • 2.6. Przykłady złożoności (67)
 • 2.7. Określanie złożoności asymptotycznej. Przykłady (68)
 • 2.8. Złożoność optymistyczna, średnia i pesymistyczna (71)
 • 2.9. Złożoność zamortyzowana (73)
 • 2.10. Ćwiczenia (77)
 • Bibliografia (80)

Rozdział 3. Listy (81)

 • 3.1. Listy jednokierunkowe (81)
  • 3.1.1. Wstawianie (86)
  • 3.1.2. Usuwanie (88)
  • 3.1.3. Wyszukiwanie (93)
 • 3.2. Listy dwukierunkowe (93)
 • 3.3. Listy cykliczne (97)
 • 3.4. Listy z przeskokami (99)
 • 3.5. Listy samoorganizujące się (104)
 • 3.6. Tablice rzadkie (107)
 • 3.7. Listy w bibliotece STL (110)
 • 3.8. Kolejki dwustronne w bibliotece STL (113)
 • 3.9. Podsumowanie (117)
 • 3.10. Przykład zastosowania. Biblioteka (118)
 • 3.11. Ćwiczenia (126)
 • 3.12. Zadania programistyczne (128)
 • Bibliografia (131)

Rozdział 4. Stosy i kolejki (133)

 • 4.1. Stosy (133)
 • 4.2. Kolejki (140)
 • 4.3. Kolejki priorytetowe (147)
 • 4.4. Stosy w bibliotece STL (148)
 • 4.5. Kolejki w bibliotece STL (148)
 • 4.6. Kolejki priorytetowe w bibliotece STL (149)
 • 4.7. Przykład zastosowania. Szukanie wyjścia z labiryntu (152)
 • 4.8. Ćwiczenia (156)
 • 4.9. Zadania programistyczne (159)
 • Bibliografia (160)

Rozdział 5. Rekurencja (161)

 • 5.1. Definicje rekurencyjne (161)
 • 5.2. Wywołania funkcji a implementacja rekurencji (164)
 • 5.3. Anatomia wywołania rekurencyjnego (165)
 • 5.4. Rekurencja ogonowa (169)
 • 5.5. Rekurencja inna niż ogonowa (170)
 • 5.6. Rekurencja pośrednia (174)
 • 5.7. Rekurencja zagnieżdżona (176)
 • 5.8. Nadużywanie rekurencji (177)
 • 5.9. Algorytmy z powrotami (180)
 • 5.10. Wnioski końcowe (186)
 • 5.11. Przykład zastosowania. Rekurencyjny interpreter (187)
 • 5.12. Ćwiczenia (194)
 • 5.13. Zadania programistyczne (197)
 • Bibliografia (199)

Rozdział 6. Drzewa binarne (201)

 • 6.1. Drzewa, drzewa binarne i binarne drzewa poszukiwania (201)
 • 6.2. Implementacja drzew binarnych (205)
 • 6.3. Wyszukiwanie w drzewie binarnym (207)
 • 6.4. Przechodzenie po drzewie (210)
  • 6.4.1. Przechodzenie wszerz (210)
  • 6.4.2. Przechodzenie w głąb (211)
  • 6.4.3. Przechodzenie po drzewie w głąb bez stosu (217)
 • 6.5. Wstawianie (223)
 • 6.6. Usuwanie (225)
  • 6.6.1. Usuwanie przez złączanie (226)
  • 6.6.2. Usuwanie przez kopiowanie (229)
 • 6.7. Równoważenie drzewa (231)
  • 6.7.1. Algorytm DSW (234)
  • 6.7.2. Drzewa AVL (236)
 • 6.8. Drzewa samoorganizujące się (241)
  • 6.8.1. Drzewa samonaprawiające się (241)
  • 6.8.2. Ukosowanie (243)
 • 6.9. Sterty (247)
  • 6.9.1. Sterty jako kolejki priorytetowe (249)
  • 6.9.2. Organizowanie tablic w sterty (251)
 • 6.10. Notacja polska i drzewa wyrażeń (255)
  • 6.10.1. Operacje na drzewach wyrażeń (256)
 • 6.11. Przykład zastosowania. Zliczanie częstości występowania słów (259)
 • 6.12. Ćwiczenia (265)
 • 6.13. Zadania programistyczne (268)
 • Bibliografia (272)

Rozdział 7. Drzewa wielokierunkowe (275)

 • 7.1. Rodzina B-drzew (276)
  • 7.1.1. B-drzewa (277)
  • 7.1.2. B*-drzewa (286)
  • 7.1.3. B+-drzewa (288)
  • 7.1.4. B+-drzewa przedrostkowe (289)
  • 7.1.5. Drzewa bitowe (291)
  • 7.1.6. R-drzewa (294)
  • 7.1.7. 2-4-drzewa (296)
  • 7.1.8. Zbiory i wielozbiory w bibliotece STL (303)
  • 7.1.9. Mapy i multimapy w bibliotece STL (309)
 • 7.2. Drzewa słownikowe (313)
 • 7.3. Uwagi końcowe (321)
 • 7.4. Przykład zastosowania. Sprawdzanie pisowni (321)
 • 7.5. Ćwiczenia (330)
 • 7.6. Zadania programistyczne (331)
 • Bibliografia (334)

Rozdział 8. Grafy (337)

 • 8.1. Reprezentacje grafów (338)
 • 8.2. Przechodzenie po grafach (340)
 • 8.3. Najkrótsza droga (344)
  • 8.3.1. Problem najkrótszych dróg typu "wszystkie-do-wszystkich" (351)
 • 8.4. Wykrywanie cykli (353)
  • 8.4.1. Problem znajdowania sumy zbiorów rozłącznych (354)
 • 8.5. Drzewa rozpinające (356)
  • 8.5.1. Algorytm Borůvki (357)
  • 8.5.2. Algorytm Kruskala (358)
  • 8.5.3. Algorytm Jarníka-Prima (360)
  • 8.5.4. Metoda Dijkstry (361)
 • 8.6. Spójność (361)
  • 8.6.1. Spójność w grafach nieskierowanych (361)
  • 8.6.2. Spójność w grafach skierowanych (364)
 • 8.7. Sortowanie topologiczne (365)
 • 8.8. Sieci (368)
  • 8.8.1. Przepływy maksymalne (368)
  • 8.8.2. Maksymalne przepływy o minimalnym koszcie (378)
 • 8.9. Kojarzenie (383)
  • 8.9.1. Problem przypisania (387)
  • 8.9.2. Skojarzenia w grafach, które nie są dwudzielne (390)
 • 8.10. Grafy eulerowskie i hamiltonowskie (392)
  • 8.10.1. Grafy eulerowskie (392)
  • 8.10.2. Grafy hamiltonowskie (393)
 • 8.11. Przykład zastosowania. Unikalni reprezentanci (396)
 • 8.12. Ćwiczenia (406)
 • 8.13. Zadania programistyczne (409)
 • Bibliografia (411)

Rozdział 9. Sortowanie (413)

 • 9.1. Podstawowe algorytmy sortowania (414)
  • 9.1.1. Sortowanie przez wstawianie (414)
  • 9.1.2. Sortowanie przez wybieranie (417)
  • 9.1.3. Sortowanie bąbelkowe (419)
 • 9.2. Drzewa decyzyjne (422)
 • 9.3. Efektywne algorytmy sortowania (425)
  • 9.3.1. Sortowanie Shella (425)
  • 9.3.2. Sortowanie przez kopcowanie (429)
  • 9.3.3. Sortowanie szybkie (quicksort) (433)
  • 9.3.4. Sortowanie poprzez scalanie (440)
  • 9.3.5. Sortowanie pozycyjne (443)
 • 9.4. Sortowanie przy wykorzystaniu STL (448)
 • 9.5. Uwagi końcowe (452)
 • 9.6. Przykład zastosowania. Dodawanie wielomianów (452)
 • 9.7. Ćwiczenia (459)
 • 9.8. Zadania programistyczne (461)
 • Bibliografia (463)

Rozdział 10. Mieszanie (465)

 • 10.1. Funkcje mieszające (466)
  • 10.1.1. Dzielenie (466)
  • 10.1.2. Składanie (466)
  • 10.1.3. Funkcja "środek kwadratu" (467)
  • 10.1.4. Wycinanie (468)
  • 10.1.5. Zmiana podstawy (468)
 • 10.2. Rozwiązywanie problemu kolizji (468)
  • 10.2.1. Adresowanie otwarte (469)
  • 10.2.2. Metoda łańcuchowa (475)
  • 10.2.3. Adresowanie kubełkowe (476)
 • 10.3. Usuwanie (477)
 • 10.4. Doskonałe funkcje mieszające (479)
  • 10.4.1. Metoda Cichelliego (479)
  • 10.4.2. Algorytm FHCD (482)
 • 10.5. Funkcje mieszające dla plików rozszerzalnych (484)
  • 10.5.1. Mieszanie przedłużalne (485)
  • 10.5.2. Mieszanie liniowe (487)
 • 10.6. Przykład zastosowania. Mieszanie z użyciem kubełków (490)
 • 10.7. Ćwiczenia (498)
 • 10.8. Zadania programistyczne (500)
 • Bibliografia (501)

Rozdział 11. Kompresja danych (503)

 • 11.1. Warunki kompresji danych (503)
 • 11.2. Kodowanie Huffmana (505)
  • 11.2.1. Adaptacyjne kodowanie Huffmana (514)
 • 11.3. Metoda Shannona-Fano (519)
 • 11.4. Kodowanie długości serii (520)
 • 11.5. Metoda Ziva-Lempela (521)
 • 11.6. Przykład zastosowania. Metoda Huffmana z kodowaniem długości serii (524)
 • 11.7. Ćwiczenia (535)
 • 11.8. Zadania programistyczne (536)
 • Bibliografia (537)

Rozdział 12. Zarządzanie pamięcią (539)

 • 12.1. Metody dopasowywania sekwencyjnego (540)
 • 12.2. Metody niesekwencyjne (542)
  • 12.2.1. System bliźniaków (543)
 • 12.3. Odśmiecanie (551)
  • 12.3.1. Metoda "zaznacz-i-zamiataj" (551)
  • 12.3.2. Metody kopiowania (559)
  • 12.3.3. Krokowe metody odśmiecania (560)
 • 12.4. Uwagi końcowe (567)
 • 12.5. Przykład zastosowania. Odśmiecanie "w miejscu" (568)
 • 12.6. Ćwiczenia (576)
 • 12.7. Zadania programistyczne (577)
 • Bibliografia (579)

Dodatek A Obliczanie złożoności (583)

 • A.1. Szereg harmoniczny (583)
 • A.2. Przybliżenie funkcji lg(n!) (583)
 • A.3. Przybliżona średnia złożoność sortowania szybkiego (585)
 • A.4. Średnia długość ścieżki w losowych drzewach binarnych (587)

Dodatek B Algorytmy dostępne w STL (589)

 • B.1. Algorytmy standardowe (589)

Skorowidz (597)Cena: 103.95 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: cpp

C++ Builder. 20 efektownych programów (49.00zł)
Język C++. Metaprogramowanie za pomocą szablonów (39.90zł)
ABC programowania w C++ (25.00zł)
C++ dla każdego. Wydanie II (99.00zł)
Język C++. Standardy kodowania. 101 zasad, wytycznych i zalecanych praktyk (39.90zł)
C++BuilderX. Ćwiczenia (19.90zł)
Język C++. Gotowe rozwiązania dla programistów (74.90zł)
C++. Księga eksperta (87.00zł)
C++. Kruczki i fortele w programowaniu (29.90zł)
Microsoft Visual C++ 2008. Praktyczne przykłady (49.00zł)
Thinking in C++. Edycja polska. Tom 2 (99.00zł)
C++. Programowanie zorientowane obiektowo. Vademecum profesjonalisty (65.00zł)
Wstęp do programowania w języku C++ (69.00zł)
MS Visual C++. Ćwiczenia (16.00zł)
C++ dla każdego (85.00zł)
Visual C++ 6. Vademecum profesjonalisty (180.00zł)
C++. Styl programowania (39.00zł)
C++. Inżynieria programowania (109.00zł)
C++. Elementarz hakera (39.90zł)
Visual C++ 6. Programowanie współbieżne, obiektowe i zdarzeniowe (65.00zł)

Pozostałe z serii: Inne

Wrota do nieświadomości. Odkryj tajemnice autohipnozy. eBook. Pdf (31.99zł)
Tworzenie stron WWW w praktyce (39.00zł)
Real World Camera Raw i Photoshop CS3/CS3 PL. Efektywna obróbka cyfrowych zdjęć (20.00zł)
Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej. Przykłady zastosowań (62.10zł)
Statystyka z programem Statistica (54.89zł)
SEO dla każdego (49.00zł)
Po prostu Outlook 2000 PL. Zarządzanie czasem (29.00zł)
Linux. Komendy i polecenia. Wydanie IV rozszerzone (19.92zł)
Fotografia obnażona. Mistrzowskie sesje aktu (31.20zł)
Układy elektroniczne w praktyce (24.90zł)
Symfony 2 od podstaw (79.00zł)
Po prostu Internet. Techniki zaawansowane (16.00zł)
Adobe Premiere 6. Ćwiczenia praktyczne (14.90zł)
Drupal 7. Wprowadzenie. eBook ePub (39.00zł)
Po prostu Director 8 (45.00zł)
Web Design. Projektowanie atrakcyjnych stron WWW (29.00zł)
Czechy. Gospoda pełna humoru. Wydanie 3 (39.90zł)
Instrukcja obsługi komputera (9.90zł)
HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie IV (99.00zł)
Drupal. Poznaj go z każdej strony (55.20zł)

doczytaj | esppol | materace janpol | psycholog Piła | www.auto-i-moto.pl