e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: panstwo
Seria: Inne


W³ochy. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 2

praca zbiorowa
cena: 49.90 z
Data wydania: 2011-02-28
stron: 512, miêkka oprawa, format: 115x240

wicej na stronie helion.pl
W³ochy - ojczyzna artystów, skarbnica zabytków, malownicza kraina rozgrzana ¿yciodajnym s³oñcem. Trudno dociec, co w tym kraju jest piêkniejsze i bardziej godne zachwytu: przyroda z budz±cymi respekt o¶nie¿onymi Alpami, delikatna zieleni± wzgórz Toskanii i b³êkitnymi zatokami Wenecji i Genui? ¦lady historii, od grobowców etruskich pocz±wszy, przez rzymskie ruiny, a na ¶redniowiecznych miastach skoñczywszy? A mo¿e per³y architektury, tak liczne, ze ich lista przekroczy³aby objêto¶æ niejednego przewodnika?


Cena: 49.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: panstwo

Wêgry. Na ostro i na s³odko. Wydanie 3 (39.90z)
S³owacja. Zielony Przewodnik Michelin (42.90z)
Egipt. Oazy w cieniu piramid (44.90z)
Lwów, Krzemieniec i Kamieniec Podolski oraz najwiêksze atrakcje Ukrainy Zachodniej. Wydanie 1 (24.90z)
Chorwacja - Zielony Przewodnik. Wydanie 2 (49.90z)
Grecja. Ateny i Peloponez. B³êkit morza, biel marmuru. Wydanie 1 (24.90z)
Andaluzja. Sewilla, Granada i Kordowa. Wydanie 2 (26.90z)
Turcja. Kraj czterech mórz. Wydanie 4 (59.90z)
Polska. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Wybrze¿e Bu³garii. W krainie z³otych piasków. Wyd. 3 (26.90z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Wydanie 3 (26.90z)
Budapeszt i Balaton oraz najwiêksze atrakcje Wêgier. Wydanie 1 (24.90z)
S³owenia. S³oneczna strona Alp. Wydanie 3 (39.90z)
Szwajcaria. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (39.90z)
Maroko. Wydanie 1 (26.90z)
Toskania. Zielony Przewodnik. Wydanie 2 (42.90z)
Riwiera turecka oraz Stambu³ i Pamukkale. Wyd.3 (26.90z)
S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 2 (24.90z)
Wybrze¿e Bu³garii i Rumunii. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Kreta, Rodos i Santorini. Wyspy pe³ne s³oñca. Wydanie 1 (24.90z)

Pozostae z serii: Inne

Python Penetration Testing Essentials (109.00z)
Kontrola wersji z systemem Git. Narzêdzia i techniki programistów. Wydanie II (37.95z)
Analiza matematyczna. Podrêcznik dla ekonomistów (47.20z)
Apprenticeship Patterns. Guidance for the Aspiring Software Craftsman (101.15z)
jQuery. Tworzenie animowanych witryn internetowych (18.10z)
Mistrzowskie prezentacje slajdowy poradnik mówcy doskona³ego (19.20z)
G³êbokie uczenie. Wprowadzenie (31.35z)
Podstawy Pythona z Minecraftem. Kurs video. Piszemy pierwsze skrypty (79.00z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012. eBook. Pdf (19.95z)
Laboratorium w szufladzie. Matematyka (31.20z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie (39.00z)
Ruby. Receptury (99.00z)
Lean dla bystrzaków. Wydanie II (24.95z)
Understanding Industrial Design. Principles for UX and Interaction Design (126.65z)
Wojownik sieci. Wydanie II. eBook. Pdf (79.00z)
Katalonia. Barcelona, Costa Brava i Costa Dorada. W Krainie Gaudiego i Salvadore Dali. Wydanie 1 (24.90z)
Learning Apache Flink (149.00z)
PHP 8 i SQL. Programowanie dla pocz±tkuj±cych w 43 lekcjach (43.45z)
eBay: The Missing Manual. The Missing Manual (80.74z)
Releasing HTML5 Games for Windows 8. From the Web to Windows 8 with Ease (72.24z)