e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: panstwo
Seria: Inne


Tunezja. Skarby pustyni, gór i morza. Wydanie 1

Pawe³ Jadwisieñczak, Eryka Lehr-Sp³awiñska
cena: 24.90 z
Data wydania: 2010-06-15
stron: 252, miêkka oprawa, format: 120x225

wicej na stronie helion.pl
Urlop w Tunezji kojarzy siê w pierwszej kolejno¶ci z wylegiwaniem siê na piasku.Nic dziwnego; tunezyjskie wybrze¿e s³ynie z przejrzystej, ciep³ej wody oraz z piêknych pla¿ D¿erby, okolic Sousse, Monastiru czy Hammametu. Tzw. strefy turystyczne oferuj± wiele atrakcji dla amatorów aktywnego wypoczynku oraz egzotycznego clubbingu. Szukaj±cym przede wszystkim s³oñca, spokoju i relaksu mo¿na poleciæ zdecydowanie mniej gwarne, urokliwe okolice Bizerty i Tabarki.
Warto jednak wypoczynek w nadmorskiej czê¶ci kraju po³±czyæ ze zwiedzaniem zabytkowych miast; bo jest co podziwiaæ! Wystarczy wspomnieæ, ¿e na Li¶cie ¦wiatowego Dziedzictwa UNESCO znalaz³o siê a¿ osiem pozycji ze stosunkowo niewielkiej Tunezji.Obrazu tunezyjskiego dziedzictwa dope³niaj± fantastyczne muzea, prezentuj±ce tradycyjne stroje i misterne drobiazgi z poszczególnych epok, oraz zró¿nicowane tematycznie, barwne festiwale.
Zwolennicy zorganizowanego wypoczynku i dobrej zabawy, mi³o¶nicy architektury i piêknych krajobrazów; w Tunezji ka¿dy znajdzie co¶ dla siebie.


Cena: 24.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: panstwo

Polska. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Maroko. Wydanie 1 (26.90z)
Kanada. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Krym oraz Odessa, Kijów i Lwów. Wydanie 1 (24.90z)
Skandynawia. ¦ladami wikingów. Wydanie 1 (59.90z)
Ba³kany. Bo¶nia i Hercegowina, Serbia. Wydanie 4 (59.90z)
Hiszpania. Fiesta i sjesta. Wydanie 1 (64.90z)
Wêgry. Zielony Przewodnik Michelin (42.90z)
Ukraina zachodnia. Tam szum Prutu, Czeremoszu... Wydanie 5 (39.90z)
Chorwacja. Zielony Przewodnik. Wyd. 3 (49.90z)
S³owenia. S³oneczna strona Alp. Wydanie 3 (39.90z)
Sycylia. Wydanie 1 (39.90z)
Andaluzja. Sewilla, Granada i Kordowa. Wydanie 2 (26.90z)
Budapeszt i Balaton oraz najwiêksze atrakcje Wêgier. Wydanie 1 (24.90z)
Polska dla ¿eglarzy. Najciekawsze szlaki ¶ródl±dowe (24.90z)
Portugalia. Zielony przewodnik. Wydanie 2 (39.90z)
Wybrze¿e Bu³garii. W krainie z³otych piasków. Wyd. 3 (26.90z)
S³owenia. Zielony Przewodnik Michelin (42.90z)
W³ochy. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 2 (49.90z)
Egipt. Skarby faraonów i rafy koralowe. Wydanie 1 (24.90z)

Pozostae z serii: Inne

Adobe Flash CS3 Professional. Oficjalny podrêcznik (57.00z)
Toskania i Wenecja. W krainie cyprysów, oliwy i win (26.90z)
Anatomia PC. Kompendium (39.00z)
Trzeci poziom dojrza³o¶ci. Szczê¶liwe ¿ycie po sze¶ædziesi±tce (19.20z)
Postacie. Biblioteka tekstur (29.00z)
Elektronika z Excelem (19.20z)
HTML5. Tworzenie gier. eBook. ePub (52.90z)
Od zera do ECeDeeLa BASE z WIN10 (51.75z)
B±d¼ Agile. Zwinnie o HR i Employer Brandingu (32.45z)
Learning ASP.NET 3.5. Build Web Applications with ASP.NET 3.5, AJAX, LINQ, and More. 2nd Edition (143.65z)
Magiczna moc umys³u. Jak zaprogramowaæ swój mózg na szczê¶cie (34.90z)
C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych (89.00z)
Smartfon równie¿ dla seniora (33.75z)
Perl for Oracle DBAs (169.15z)
Learn Ethereum (109.00z)
Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji. eBook. ePub (47.00z)
3ds max 6. Skuteczne rozwi±zania (34.90z)
Bieszczady. Beskid Niski. Wydanie 1 (29.90z)
JavaScript i PHP dla pasjonatów (26.59z)
Reklamuj siê z Google. Skuteczne rozwi±zania i przyk³ady (69.00z)