e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Przewodniki
Seria: Inne


Tajlandia. ¦wi±tynie, p³ywaj±ce targi i rajskie pla¿e. Wydanie 1

Kai Ferreira Schmidt
cena: 69.90 z
Data wydania: 2009-12-09
stron: 784, miêkka oprawa, format: 125x175

wicej na stronie helion.pl
Tajlandia to barwny kraj egzotycznych zapachów, smakówi d¼wiêków. Zamiast go³êbi w centrum wielkiego miasta - krokodyle, zamiast bigosu - pikantne curry, zamiast doro¿k± - przeja¿d¿ka s³oniem, zamiast czarnych habitów - pomarañczowe szaty mnichów buddyjskich, zamiast polnych kwiatów - orchidee... Z jednej strony wielkie metropolie, têtni±ce ¿yciem o¶rodki turystyczne, wystawne rezydencje królów, z drugiej - pola ry¿owe, gêste gaje kokosowe, rajskie pla¿e oraz ukryte w lasach khmerskie ¶wi±tynie o bajkowej architekturze.
Przewodnik Tajlandia. ¦wi±tynie, p³ywaj±ce targi i rajskiepla¿e to zaproszenie w podró¿ po najciekawszych zak±tkach Królestwa Tajlandii - od "piekielnie" ha³a¶liwego Bangkoku a¿ po rajskie wyspy. Szczegó³owe opisy nie tylko przybli¿aj± specyfikê danego miejsca, ale zawieraj± wszelkie informacje praktyczne dotycz±ce podró¿y. Przewodnik, wzbogacony o przesz³o 100 map, wskazuje jak dojechaæ w dane miejsce, co naprawdê warto zobaczyæ, gdzie bezpiecznie zanocowaæ oraz gdzie i jakich specja³ów tajskiej kuchni mo¿na spróbowaæ.


Cena: 69.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Przewodniki

Egipt. Skarby faraonów i rafy koralowe. Wydanie 1 (19.90z)
Tybet. Legenda i rzeczywisto¶æ. Wydanie 2 (69.90z)
Chiny wschodnie. Pekin i Szanghaj. W kraju smoków, jedwabiu i herbaty. Wydanie 1 (69.90z)
Wenecja. Przewodnik - Celownik (23.90z)
Wilno. Barok z kamienia i ob³oków (wydanie III) (24.90z)
Polska wed³ug Internautów. Wydanie 1 (29.90z)
Czechy. Gospoda pe³na humoru. Wydanie 3 (31.99z)
Berlin. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (16.45z)
Tybet. Legenda i rzeczywisto¶æ. Wydanie 2 (55.92z)
Grecja. Sztuka, bogowie i ludzie. Wydanie 1 (43.90z)
Tunezja. Skarby pustyni, gór i morza. Wydanie 1 (13.70z)
S³owacja Zim± (wydanie II) (24.90z)
Lwów. Miasto Wschodu i Zachodu. Wydanie 7 (16.45z)
Tunezja. Smak harissy i oliwek. Wydanie 1 (35.90z)
Maroko. W labiryncie orientalnych medyn. Wydanie 1 (49.90z)
Krakowski Kazimierz i Podgórze. Wydanie 1 (44.90z)
Grecja. Ateny i Peloponez. B³êkit morza, biel marmuru. Wydanie 1 (13.70z)
Londyn. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (23.90z)
Krakóws Old Town (29.00z)
Bu³garia. Pejza¿ s³oñcem pisany (wydanie III) (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Solved Problems in Numerical Methods for Students of Electronics and Information Technology (39.00z)
Moc pewno¶ci siebie. Osi±gaj zamierzone cele i poczuj si³ê spe³nienia (26.90z)
Kali Linux Wireless Penetration Testing Beginner's Guide - Third Edition (139.00z)
Learn WebAssembly (159.00z)
Elektronika. Od praktyki do teorii. Wydanie II (69.00z)
Testowanie aplikacji w React.js. Kurs video. Praca z bibliotek± Jest.js (29.00z)
Przetwarzanie i analiza danych w jêzyku Python (47.20z)
Microsoft Word 2016 Krok po kroku dodatkowo Pliki æwiczeñ do pobrania (52.92z)
Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows (20.35z)
Projektowanie oprogramowania dla zupe³nie pocz±tkuj±cych. Owoce programowania. Wydanie V (70.95z)
Po prostu Maya 4 (49.00z)
Data Governance: The Definitive Guide (254.15z)
Aplikacje 3D. Przewodnik po HTML5, WebGL i CSS3 (59.00z)
E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowañ (34.90z)
CRM. Relacje z klientami (59.00z)
Elektronika dla bystrzaków. Wydanie III (35.69z)
Essential PySpark for Scalable Data Analytics (139.00z)
ABC systemu Windows 8 PL (10.90z)
jQuery 1.3. Wprowadzenie. eBook. ePub (47.00z)
Biocybernetyka. Metodologiczne podstawy dla in¿ynierii biomedycznej (49.45z)

bezprzewodowy światłowodowy internet radiowy maków podhalanski telefon serwery | zajdzyj Serwis laptopów ursus naprawimy wszystko | polecam genialny niepowtarzalny serwis laptopów warszawa sosnkowskiego 33 serwis komputerowy | fumigowanie | domy knurów