e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Kategoria: linux
Seria: Inne
Promocja: -50%


Bash. Praktyczne skrypty

Mateusz Lach
promocja -50%
cena: 59 zł 29.50 zł
Data wydania: 2015-11-06
stron: 296, miękka oprawa, format: 158x235

więcej na stronie helion.pl

Bash. Praktyczne skrypty eBook -- spis treści

Rozdział 1. Wprowadzenie (9)

 • Jak działa Bash? (10)
 • Założenia tej książki (11)
  • Układ rozdziałów (11)
  • Konwencje programistyczne (12)
 • Instalacja i konfiguracja środowiska pracy (12)
  • OpenSUSE 13.2 (12)
  • Windows 7 (14)

Rozdział 2. Powitanie (19)

 • Zmienne i ich wartości (25)
 • Znak zachęty (27)
 • Polecenie echo - wyświetlenie tekstu na ekranie (30)
 • Stringi i ich łączenie (30)
 • Polecenie cd - bieżąca ścieżka i jej zmiana (33)
  • Ustalanie bieżącej ścieżki, czyli krótka wzmianka o zmiennej $PWD (33)
  • Zmiana bieżącej ścieżki (33)
 • Polecenie chmod - zmiana uprawnień plików i katalogów (33)
 • Tryb interaktywny/konwersacyjny i wsadowy (36)
 • Polecenie read - pobranie danych od użytkownika (37)

Rozdział 3. Uścisk dłoni (39)

 • Rozdzielenie instrukcji i poleceń (42)
  • Średnik i przetwarzanie sekwencyjne (42)
  • Ampersand i przetwarzanie równoległe (43)
 • Instrukcja warunkowa if (44)
 • Operator porównania stringów (i nie tylko ich) (49)
  • Wartości logiczne true/false, czyli brak typu w Bashu (50)
 • Nawiasy kwadratowe w instrukcjach warunkowych (51)
  • Brak nawiasów (51)
  • Pojedyncze nawiasy (56)
  • Podwójne nawiasy kwadratowe (58)
 • Polecenie type - rozpoznawanie typu (60)

Rozdział 4. Rozpoznanie płci (63)

 • Parametry wejściowe (68)
 • Operacje na stringach i notacja klamrowa (71)
  • Konkatenacja a zmienne specjalne (72)
  • Dzielenie ciągów znakowych na mniejsze (73)
  • Podwójne rozwinięcie zmiennej (74)
 • Operatory logiczne (75)
  • Alternatywa (75)
  • Negacja (76)
  • Koniunkcja (77)
  • Notacja z pojedynczymi nawiasami kwadratowymi (78)
 • Poprawka drobnego błędu (80)

Rozdział 5. Detektor liczb parzystych i nieparzystych (85)

 • Zmienne liczbowe (87)
  • Wyrażenia matematyczne w notacji z okrągłymi nawiasami (88)
  • Wyrażenia matematyczne z poleceniem let (91)
  • Wyrażenia matematyczne z poleceniem expr (92)
 • Polecenie declare - oznaczenie typu dla zmiennej (93)

Rozdział 6. Generowanie zbiorów liczb spełniających kryteria podzielności (97)

 • Pętla while (99)
 • Wyrażenia matematyczne w instrukcjach sterujących if oraz pętli while (101)

Rozdział 7. Silnia (103)

 • Pętla for (104)
  • Zapis arytmetyczny (104)
 • i++ oraz i--, czyli skrócony zapis inkrementacji/dekrementacji (107)

Rozdział 8. Analiza zbioru plików pod kątem daty ich ostatniej modyfikacji (109)

 • Pętla for ? zapis operujący na zbiorach (112)
 • Operatory logiczne poza instrukcją sterującą if (113)
 • Wyrażenia Basha (116)
  • Notacja $() (116)
  • Notacja z grawisami (117)
  • Polecenie eval (118)
  • Uwaga, niebezpieczeństwo! (119)
 • Polecenie stat (121)
 • Polecenie date (122)
  • Konwersja z formatu czytelnego dla człowieka do czasu uniksowego (123)
  • Konwersja z czasu uniksowego do formatu czytelnego dla człowieka (124)

Rozdział 9. Czyszczenie pliku tekstowego ze zbędnych pustych wierszy (127)

 • Operatory jednoargumentowe polecenia test w blokach warunkowych (130)
 • Instrukcja continue (131)
 • Polecenie cat (133)
 • Strumienie i ich przekierowanie (135)
  • Przekierowanie strumienia wyjścia do pliku (136)
  • Przekierowanie strumienia błędów do pliku (137)
  • Przekierowanie strumienia wyjściowego i błędów do różnych plików (137)
  • Przekierowanie obu strumieni wyjściowych do tego samego pliku (138)
  • Przekierowanie strumienia błędów do strumienia wyjścia i odwrotnie (139)
  • Przekierowanie na strumień wejściowy (139)

Rozdział 10. Sortowanie liczb (145)

 • Pętla w pętli (149)
 • Pobranie wszystkich parametrów wejściowych programu (151)
 • Zmienne tablicowe (151)
  • Inicjalizacja tablicy (152)
  • Zapisywanie wartości w tablicach (153)
  • Pobieranie wartości z tablic (154)
  • Tablice asocjacyjne, czyli klucze tekstowe zamiast indeksów liczbowych (155)
  • Wypisanie wszystkich wartości tablicy (156)
  • Pobranie ilości elementów znajdujących się w tablicy (157)
  • Przetworzenie każdego elementu tablicy w pętli (157)

Rozdział 11. System rezerwacji miejsc w sali kinowej (161)

 • Instrukcja break (164)
 • Blok warunkowy case jako alternatywa dla if (166)
  • Dopasowanie do wielu wartości w bloku case (168)
  • Eskalacja wykonania na następny blok w case (169)
 • Funkcje (170)
  • Deklaracja funkcji (173)
  • Wywoływanie funkcji (174)
  • Funkcje mają priorytet (174)
  • Funkcje mają pierwszeństwo (175)
  • Funkcje mogą się nadpisywać (176)
  • Parametry wejściowe (177)
  • Zmienne w funkcjach (178)
  • Wywołanie funkcji w wyrażeniu $() Basha (183)
  • Zwracanie i pobieranie wyników funkcji (185)
  • Hermetyzacja funkcji (187)
  • Przekazywanie tablic w parametrach do funkcji (192)
 • Polecenie source (196)

Rozdział 12. Sprawdzanie poprawności konfiguracji sieci komputerowej (199)

 • Wprowadzenie teoretyczne (202)
  • Systemy liczbowe (202)
  • Sieć komputerowa (206)
 • Stałe, czyli zmienne, których nie da się zmienić (207)
  • Polecenie readonly (208)
  • Polecenie declare (208)
 • Operatory bitowe (208)
  • Przesunięcia bitowe w lewo (209)
  • Przesunięcia bitowe w prawo (210)
  • Suma bitowa (211)
  • Iloczyn bitowy (212)
 • Notacja klamrowa - podmiana zawartości ciągu znakowego na inną (213)

Rozdział 13. Ciągi Fibonacciego (215)

 • Funkcje rekurencyjne w programowaniu (218)
  • Wydajność funkcji rekurencyjnych (218)
  • Brak ograniczenia w ilości wywołanych funkcji rekurencyjnych (219)
 • Wydajność rekurencyjnych funkcji w ciągach Fibonacciego (219)
  • Wykładnicza złożoność obliczeniowa (220)
  • Liniowa złożoność obliczeniowa (222)
  • Polecenie time (224)

Rozdział 14. Prosty kalkulator ze wsparciem dla arytmetyki zmiennoprzecinkowej (229)

 • Pętla until (233)
 • Potoki (234)
 • Polecenie printf zamiast echo (236)
  • Liczby w wyniku (237)
  • Konwersja pomiędzy systemami liczbowymi (237)
  • Ciągi znaków w wyniku (239)
  • Modyfikatory (239)
 • Program bc (241)
  • Arytmetyka zmiennoprzecinkowa (241)
  • Precyzja liczb zmiennoprzecinkowych (242)
  • Konwersja pomiędzy systemami liczbowymi (242)

Rozdział 15. System rezerwacji miejsc w multipleksie kinowym (245)

 • Tablice wielowymiarowe (248)
 • Pętla select (248)

Rozdział 16. Rekurencyjne wyszukiwanie dat w plikach (251)

 • Polecenie grep (254)
 • Wyrażenia regularne (255)
  • Znaki specjalne (255)
  • Alternatywa we wzorcach (255)
  • Atomy (257)
  • Zakresy znaków (258)
  • Wielokrotne i opcjonalne dopasowania (260)
  • Rozszerzenia perlowe (263)
  • Podsumowanie (266)
 • Polecenie sort (266)
 • Tu masz string, czyli wyrażenie <<< (268)

Rozdział 17. Rozwiązania ćwiczeń (271)

 • Ćwiczenie 2.1 (271)
 • Ćwiczenie 2.2 (272)
 • Ćwiczenie 3.1 (272)
 • Ćwiczenie 4.1 (273)
 • Ćwiczenie 4.2 (273)
 • Ćwiczenie 5.1 (274)
 • Ćwiczenie 6.1 (274)
 • Ćwiczenie 6.2 (275)
 • Ćwiczenie 7.1 (276)
 • Ćwiczenie 8.1 (276)
 • Ćwiczenie 9.1 (276)
 • Ćwiczenie 10.1 (277)
 • Ćwiczenie 10.2 (277)
 • Ćwiczenie 10.3 (278)
 • Ćwiczenie 11.1 (278)
 • Ćwiczenie 12.1 (279)
 • Ćwiczenie 12.2 (280)
 • Ćwiczenie 13.1 (282)
 • Ćwiczenie 13.2 (282)
 • Ćwiczenie 13.3 (283)
 • Ćwiczenie 14.1 (283)
 • Ćwiczenie 15.1 (284)
 • Ćwiczenie 16.1 (286)

Skorowidz (287)Cena: 29.50 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: linux

Linux. Kurs. Wydanie II (34.90zł)
Linux Server. Bezpieczeństwo i ochrona sieci (19.95zł)
Edytory vi i Vim. Leksykon kieszonkowy (9.95zł)
Linux. Jak dostroić bestię do swoich potrzeb? (31.00zł)
Jak działa Linux. Podręcznik administratora. Wydanie II (41.40zł)
Linux Device Drivers. 3rd Edition (118.15zł)
Podstawy systemu Linux dla hakerów (55.20zł)
Linux. Programowanie systemowe (28.50zł)
RTLinux - system czasu rzeczywistego (35.00zł)
Linux. Księga eksperta (150.00zł)
Linux. Komendy i polecenia. Wydanie III (18.99zł)
Linux. Komendy i polecenia (9.90zł)
Bash. Kurs video. Zostań administratorem systemów IT (49.00zł)
Linux. Biblia. Edycja 2007 (127.00zł)
Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III (14.95zł)
Kali Linux. Testy penetracyjne (29.50zł)
Linux. Komendy i polecenia. Wydanie V (24.90zł)
Najlepsze narzędzia w systemie Linux. Wykorzystaj ponad 70 receptur i programuj szybko i skutecznie (19.95zł)
Knoppix Hacks. Tips and Tools for Hacking, Repairing, and Enjoying Your PC. 2nd Edition (109.65zł)
Running Linux. 5th Edition (152.15zł)

Pozostałe z serii: Inne

Responsive i Bootstrap. Kurs video. Poziom pierwszy. Błyskawiczne tworzenie responsywnych serwisów WWW (39.50zł)
Programowanie funkcyjne (63.20zł)
Po prostu Outlook 2003 PL (49.00zł)
Opowiadania drewnianego stołu. 125 przepisów, jak sprawić przyjemność sobie i bliskim (34.50zł)
WordPress od podszewki (79.00zł)
Windows 8 PL. Zaawansowana administracja systemem. eBook. Mobi (47.00zł)
Nieoficjalny przewodnik konstruktora Lego Technic. Wydanie II (91.20zł)
Computer Vision Projects with OpenCV and Python 3 (69.93zł)
CorelDRAW Graphics Suite X5 PL (28.50zł)
Matematyka po polsku. Podręcznik dla cudzoziemców (20.32zł)
Java 2. Techniki zaawansowane (129.00zł)
Mac OS X Leopard: The Missing Manual (109.65zł)
Docker Bootcamp (129.00zł)
PHP. Tworzenie stron WWW. Szybki start (49.90zł)
Genetyka (4.50zł)
Git. Rozproszony system kontroli wersji (27.45zł)
Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji. eBook. Pdf (54.99zł)
Excel w praktyce, wydanie maj 2015 r (37.09zł)
C#. Rusz głową! Wydanie IV (103.20zł)
Fotografia cyfrowa i obróbka zdjęć. Ćwiczenia praktyczne (18.99zł)

feniks24 | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet hucisko telefon | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Sopot last minute domki nad morzem | hotel spa ciechocinek