e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Administrowanie sieciami Cisco. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu CCNA/ICND1 100-105
Cena: 49.857142857143 34.90 zł

Jak zarabiać kilkadziesiąt dolarów dziennie?

Darmowa część I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe części

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Kategoria: cad
Seria: Inne


ArchiCAD 8.1/9

Rafał Ślęk
cena: 87.00 zł
Data wydania: 2006-07-14
stron: 536, miękka oprawa, format: B5

więcej na stronie helion.pl

ArchiCAD 8.1/9 -- spis treści

Rozdział 1. Wstęp (11)

 • Cel książki (11)
 • Poznawanie programu (11)
 • Wersje programu (12)
 • Wizualizacja architektoniczna (12)
  • Wirtualny budynek (13)
  • Korzyści (14)
 • Nie każdy CAD to ArchiCAD (14)

Rozdział 2. Wymagania sprzętowe. Czy nasz komputer to wytrzyma? (17)

 • Komputer do ArchiCAD-a (17)
  • Przyśpieszanie okna 3D oraz renderingu (19)
 • System operacyjny (20)
 • Konfiguracja dla programów dodatkowych (20)
 • Zabezpieczenia programu (20)

Rozdział 3. Instalacja programu (23)

 • Uruchamianie dodatków (25)
 • Konwerter PDF (26)
 • Łatki - uaktualnienia programu (26)

Rozdział 4. Interfejs, czyli wygląd programu (27)

 • Okno startowe (27)
  • Profile (29)
 • Wygląd programu - do czego to wszystko służy? (31)
  • Menu programu (1) (37)
  • Paski narzędziowe (2) (38)
  • Okna ArchiCAD-a (3) (38)
  • Palety (4) (43)
  • Pasek statusu (5) (44)

Rozdział 5. Wstępne czynności organizacyjne (45)

 • Pomoc wewnątrz programu (45)
 • Struktura folderów (48)
  • Foldery bibliotek (48)
  • Foldery projektów (50)
  • Foldery ustawień dla programu (52)
 • Bezpieczeństwo (53)
  • Kopia zapasowa (53)
  • Autozapis (55)
 • Archiwizacja i przenoszenie danych na zewnątrz pracowni (56)
  • Dyski twarde (57)
  • Dyski CD (57)
  • Dyski DVD (57)
  • Przenośne pamięci typu PenDrive (58)
  • Karty pamięci (58)

Rozdział 6. Podstawowe pojęcia ArchiCAD-a (59)

 • Skala w ArchiCAD-zie (60)
  • Ustawienia skali w projekcie (60)
  • Zmiana skali a elementy stałe (61)
  • Zmiana skali a elementy skalowalne (62)
  • Zmiana skali a elementy z biblioteki (62)
  • Zmiana skali a linie i wypełnienia (62)
 • Początek układu współrzędnych (64)
 • Kondygnacje (64)
  • Tworzenie kondygnacji (66)
  • Szybkie tworzenie kondygnacji (67)
  • Limity (67)
  • Zmiany wysokości i wzniesienia (67)
  • Wywoływanie okna Parametrów kondygnacji (69)
  • Wyświetlanie kondygnacji i poruszanie się pomiędzy nimi (70)
  • Rysowanie elementów i przenoszenie ich pomiędzy kondygnacjami (80)
  • Kondygnacje a przechowywanie dodatkowych informacji (81)
  • Łączenie (importowanie) innych projektów (81)
 • Warstwy (82)
  • Ilość warstw (83)
  • Przyporządkowywanie elementów do warstwy (84)
  • Kombinacje warstw (85)
  • Okno Parametry warstw (87)
  • Części pierwsze okna Parametry warstw (87)
  • Inne polecenia związane z warstwami (93)
  • Jak szybko i skutecznie pozbyć się pustych warstw? (94)
 • Pióra i kolory (95)
 • Tło (96)
 • Jednostki miar (rysunkowe i wymiarowania) (97)
 • Inne ustawienia (97)

Rozdział 7. Podstawowa wiedza o technikach rysowania i edycji elementów (99)

 • Zmiany i określanie widoków (100)
  • Menu Wyświetlanie (101)
  • Inne polecenia związane z widokami (104)
 • Paleta Współrzędnych (Uwaga: ważne!) (107)
  • Wyświetlanie pozycji kursora w przestrzeni 3D (107)
  • Wprowadzanie współrzędnych (108)
  • Zagadki (z rozwiązaniami) (109)
 • Schowek podręczny (Clipboard) (114)
 • Zmiany, zmiany, zmiany - czyli transformacje, modyfikacje i powielanie elementów (115)
  • Odwołaj/Przywołaj (117)
  • Przesunięcie/Przesunięcie kopii /Wielokrotne przesunięcie kopii (117)
  • Obrót/Obrót kopii (119)
  • Odbicie lustrzane/Odbicie lustrzane kopii (119)
  • Podniesienie (120)
  • Powielenie (122)
  • Zmiany w geometrii elementów (124)
  • Inne polecenia edycyjne (130)
  • Grupowanie elementów (130)
  • Kolejność wyświetlania (132)
  • Zablokuj, Odblokuj, Odblokuj wszystkie (134)
 • Magiczna różdżka (135)
  • Użycie Magicznej różdżki z zaznaczonymi elementami (137)
  • Użycie Magicznej różdżki do wykonywania otworów w wielokątnych obrysach (137)
  • Użycie Magicznej różdżki w oknie 3D (141)
  • Ustawienia rozdzielczości Magicznej różdżki dla łuków (142)
 • Działania na elementach bryłowych (143)
  • Bryła kontra siatka (144)
  • Paleta Działania na elementach bryłowych (144)
  • Polecenia palety Działania na elementach bryłowych od A do Z (147)
 • Paleta Kontrolna - precyzyjne narzędzia do konstruowania (152)
  • Metody konstruowania względnego (152)

Rozdział 8. Narzędzia ArchiCAD-a od A do Z (165)

Kilka informacji ogólnych (166)

 • Paleta narzędzi (166)
  • Kształt palety (168)
 • Paleta Info (171)
 • Okna dialogowe Ustawień narzędzi (173)
  • Krótki przegląd paneli palety narzędziowej (173)
 • Przenoszenie parametrów pomiędzy elementami (181)
 • Konstruowanie elementów z Paletą narzędzi (182)

Przegląd narzędzi ArchiCAD-a (184)

 • Zaznaczanie elementów - narzędzie Strzałka i Obszar zaznaczania (184)
  • Zaznaczanie poszczególnych elementów (185)
  • Obszar zaznaczenia (194)
  • Trening (196)
 • Narzędzia 3D - Ściana i Zakończenie ściany (199)
  • Linia osiowa i łączenie ścian (200)
  • Typy ścian (204)
  • Opcje ścian dla dokumentacji budowlanej (221)
 • Narzędzia 3D - Belki (225)
  • Rysowanie belek (226)
  • Otwory w belkach (227)
  • Priorytety przecięć (228)
  • Symbol belek w oknach Rzutu oraz Przekrojów/elewacji (230)
 • Narzędzia 3D - Słupy (232)
  • Rysowanie słupów i ich ustawienia (233)
  • Inne typy słupów/kolumn (234)
 • Narzędzia 3D - Konstrukcja szkieletowa (236)
  • Okno Ustawień siatki modularnej (238)
 • Narzędzia 3D - Stropy (240)
  • Rysowanie i geometria stropów (240)
  • Otwory w płytach (241)
  • Symbol płyty na rzutach i przekrojach (244)
  • Ławy fundamentowe (246)
  • Konstrukcja "podłogi pływającej" (248)
  • Materiały powierzchni (250)
 • Narzędzia 3D - Dachy (251)
  • Charakterystyczne cechy dachu i jego ustawienia (251)
  • Rysowanie dachów i ich geometria (254)
  • Paleta podręczna (269)
  • Więźba dachowa (270)
  • Pokrycia dachowe (273)
  • Akcesoria dachowe (274)
  • Dodatek Zamień siatkę na dach (275)
  • Docinanie elementów do dachów (276)
 • Narzędzia 3D - Siatki (278)
  • Typy siatek (279)
  • Tworzenie siatek (279)
  • Symbol siatek na rzutach i przekrojach (284)
  • Palety podręczne (285)
  • Wstawianie elementów bibliotecznych na siatki (286)
  • Dodatkowe narzędzia do modelowania siatek (286)
 • Narzędzia 3D - Elementy biblioteczne ArchiCAD-a (288)
  • Parametry (290)
  • Ładowanie bibliotek (291)
  • Tworzenie i edytowanie obiektów (298)
  • Przeglądanie i wyszukiwanie elementów (309)
 • Narzędzia 3D - Obiekty - Okna, Okna narożne, Drzwi (313)
  • Ustawienia obiektów (313)
  • Symbol okna na rzucie i przekrojach (315)
  • Wstawianie i edycja okien i drzwi (319)
 • Narzędzia 3D - Obiekty - Okna dachowe - Świetliki dachowe (323)
  • Okno ustawień (324)
  • ArchiGlazing (324)
 • Narzędzia 3D - Obiekty - Obiekty biblioteczne, Lampy (325)
  • Obiekty (325)
  • Lampy (326)
  • Wstawianie obiektów do projektu (327)
  • Biblioteki obiektów (330)
 • Narzędzia 3D - Obiekty - Schody (331)
  • Okno Ustawień (331)
  • Biblioteka (331)
  • StairMaker (333)
  • ArchiStair (336)
 • Narzędzia widokowe - Przekrój, Detal, Kamera (337)
 • Narzędzia widokowe - Przekrój (338)
 • Narzędzia widokowe - Detal (348)
  • Tworzenie detali (348)
  • Okno detalu (350)
  • Znacznik detalu (350)
  • Detale w Palecie nawigatora (352)
 • Narzędzia widokowe - Kamera (354)
 • Narzędzia rysunkowe (358)
 • Narzędzia rysunkowe - Linia, Polilinia, Łuk, Okrąg i Krzywa (359)
  • Rysowanie elementów (359)
  • Kategorie linii (361)
 • Narzędzia rysunkowe - Wypełnienie (361)
  • Rysowanie wypełnień (361)
  • Opcje wyświetlania (363)
  • Orientacja Wypełnienia wektorowego (363)
  • Tekst powierzchni (364)
 • Narzędzia rysunkowe - Obrazek (364)
 • Narzędzia rysunkowe - Punkt aktywny (364)
 • Narzędzia rysunkowe - dodatkowe możliwości ArchiRulera (366)
 • Narzędzia opisowe (366)
 • Narzędzia opisowe - Strefy (367)
  • Tworzenie i aktualizacja stref w projekcie (367)
  • Projektowanie koncepcyjne za pomocą stref (369)
  • Zliczanie powierzchni i kubatur (369)
  • Definicje symbolu na rzutach (371)
  • Strefy w 3D (373)
  • Dodatkowe możliwości stref (374)
 • Narzędzia opisowe - Tekst i Etykiety (375)
  • Tekst (375)
  • Etykiety (376)
 • Narzędzia opisowe - Wymiarowanie (379)
  • Jednostki wymiarowania (380)
  • Wstawianie wymiarów liniowych (380)
  • Edycja Łańcucha wymiarowego (382)
  • Wymiarowanie automatyczne (384)
  • Korygowanie wartości wymiarów (385)

Rozdział 9. Prezentacja modelu 3D (387)

 • Menu Obraz (387)
 • Okno 3D (388)
  • Tryby wyświetlania (389)
  • Nawigacja (390)
  • Elementy widoczne w 3D (394)
  • Parametry okna Widoku 3D (395)
 • Rendering (Fotoprezentacja) (396)
  • Materiały (396)
  • Dopasowywanie tekstur w 3D (402)
  • Oświetlenie sceny (402)
  • Procedury renderingu (404)
  • Obiekty biblioteczne (408)
  • Tworzenie animacji (409)
  • Symulacja budowy (409)
 • Inne aplikacje (Artlantis, Meander, ArchiSketchy, ArchiFacade, Piranesi, Sketchup) (409)

Rozdział 10. Tworzymy zestawienia materiałowe (413)

 • Informacje o elemencie (413)
 • Zestawienia interaktywne (414)
  • Wykonywanie zestawień interaktywnych (415)
  • Edycja i tworzenie własnych list (417)
 • Listy elementów, komponentów i stref (419)

Rozdział 11. Organizowanie dokumentacji projektowej i zarządzanie nią (421)

 • Paleta Nawigator (423)
  • Zakładka Projekt (424)
  • Zakładka Zestawy (426)
 • Edytor widoków (427)
  • Klonowanie (428)
  • Szablony zestawów (429)
 • Podgląd nawigatora (430)

Rozdział 12. Udostępnianie i drukowanie dokumentacji projektowej (431)

 • Typy plików do zapisu (432)
 • Kolporter (432)
  • Dokumentacja projektowa jako strona WWW (436)
  • Dokumentacja projektowa jako pliki pdf (439)
  • Dokumentacja projektowa jako pliki dwg (440)
  • Drukowanie kontra kreślenie (plotowanie) (441)
 • PlotMaker (442)
  • Interfejs PlotMakera (443)
  • Paleta Nawigator (444)
  • Teczka arkuszy - plansze do wydruku (445)
  • Szablony arkuszy - aktywny papier firmowy (447)
  • Importowanie rysunków (453)
  • Aktualizacja rysunków (454)
  • OLE (454)
  • Atrybuty (454)
  • Kolporter (456)

Rozdział 13. Projektowanie to praca zespołowa (457)

 • TeamWork, czyli praca zespołowa (458)
  • Praca nad uwspólnionym projektem (460)
  • Praca zespołowa i bezpieczeństwo danych (460)
 • Moduły w projekcie (461)
  • Tworzenie modułów (462)
  • Wstawianie modułów i utrzymywanie połączeń (462)

Rozdział 14. Czas na małe przemeblowania, własny wygląd i ustawienia programu (465)

 • Ustawienia projektu (465)
  • Ustawienia domyślne (466)
  • Modyfikowanie atrybutów (466)
 • Menedżer atrybutów (466)
  • Usuwanie nieużywanych warstw (468)
 • Atrybuty w plikach GDL (469)
 • Ulubione (469)
 • Translatory DWG-DXF (470)
 • Ustawienia programu (470)
  • Środowisko pracy (471)
 • Ustawienia wewnątrzsystemowe (472)
  • Menu specjalne (472)
  • Documents and Settings (473)

Rozdział 15. Dodatki oraz programy dodatkowe (475)

 • Dodatki typu API a programy dodatkowe (475)
  • Ładowanie dodatków (475)
  • Instalowanie programów dodatkowych (477)
 • Przegląd najpopularniejszych dodatków API (477)
  • Dodatki z folderu Przydatne narzędzia (477)
  • Dodatki instalowane z ArchiCAD-em (480)
  • Dodatki firmy Graphisoft (481)
  • Dodatki płatne (484)
  • Dodatki płatne firmy Cigraph (487)
  • Dodatki bezpłatne (496)
 • Przegląd najpopularniejszych programów dodatkowych (497)
  • MaxonForm (497)
  • Artlantis R, Art*lantis 4.5 (499)
  • Piranesi (500)

Rozdział 16. Polubiłeś ArchiCAD-a? Jest nas ponad 150 tysięcy! (501)

 • Strony producentów (501)
  • www.graphisoft.com (501)
  • www.archicad.pl (501)
  • www.abvent.com, www.artlantis.com (504)
  • www.lightworks-user.com (505)
  • www.maxon.de (506)
 • Fora dyskusyjne (507)
  • http://archicad-talk.graphisoft.com/ (508)
  • www.archicad.pl (509)
  • www.abvent.com (510)
  • www.archiforum.net (511)
 • Obiekty oraz dodatki do ArchiCAD-a (512)
  • www.gdlcentral.com (512)
  • www.objectsonline.com (513)
  • www.archicado.fr.fm (514)
  • www.gdl-centrum.com (515)
  • www.archibase.net (516)
 • Poszukiwania w sieci (519)

Skorowidz (521)Cena: 87.00 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostałe z kategorii: cad

AutoCAD, BeStCAD. Budowlane konstrukcje betonowe i stalowe (49.00zł)
AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki (29.00zł)
CATIA V5. Sztuka modelowania powierzchniowego (71.40zł)
Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS (29.40zł)
BeStCAD dla AutoCAD-a 2002 LT (60.00zł)
ArchiTECZKA. AC Autodesk Auto-Architekt S8 z polskimi rozszerzeniami (65.00zł)
AutoCAD 2011 PL. Pierwsze kroki (34.90zł)
EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania (39.90zł)
CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogenerujących (47.00zł)
EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie obróbki skrawaniem (39.00zł)
AutoCAD 2006 i 2006 PL (49.00zł)
AutoCAD 2009 PL. Pierwsze kroki (34.90zł)
AutoCAD 2009. Pierwsze kroki (34.90zł)
SolidWorks 2009 PL. Ćwiczenia (29.00zł)
Inventor. Pierwsze kroki (39.00zł)
GIS czyli mapa w komputerze (30.00zł)
Revit Architecture. Podręcznik użytkownika (34.90zł)
SolidWorks 2001 Plus. Podstawy (29.00zł)
AutoCAD 2010. Pierwsze kroki (23.40zł)
AccuRender 3.1. Architeczka 2000. Wizualizacja fotorealistyczna w środowisku AutoCAD R14/2000 (50.00zł)

Pozostałe z serii: Inne

Mastering Ansible - Second Edition (169.00zł)
D3.js w akcji (34.50zł)
Getting Started with Python for the Internet of Things (169.00zł)
Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji (29.50zł)
Edgecam. Wieloosiowe frezowanie CNC (49.50zł)
ABC komputera. Wydanie VI (59.00zł)
Java Server Pages (35.00zł)
Bezpieczeństwo systemu Linux w praktyce. Receptury. Wydanie II (46.20zł)
Programowanie robotów. Sterowanie pracą robotów autonomicznych (29.50zł)
Programowanie dla początkujących (11.94zł)
Infografiki. Praktyczne zastosowanie w biznesie (26.94zł)
HTML5. Ćwiczenia praktyczne (29.00zł)
Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV-VI. Część II (7.45zł)
Fotografia cyfrowa. Kurs (34.90zł)
Django 2 Web Development Cookbook (149.00zł)
Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwiązania w biznesie (79.00zł)
MS Project 2002. Zarządzanie projektami (79.00zł)
Ajax. Zaawansowane programowanie (67.00zł)
Test-Driven Infrastructure with Chef. Bring Behavior-Driven Development to Infrastructure as Code. 2nd Edition (109.65zł)
Egipt. Oazy w cieniu piramid (35.90zł)

edytor jpg edytor jpg | bezprzewodowy światłowodowy internet białka telefon serwery | klej do tapet wrocław | czyszczenie polbruku Piła